HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 106 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

Főépítészi vélemény a Bayerrel való "együttműködésről"

2023.06.28. 11:59 varnai

A holnapi testületi ülésre ismét beterjesztette a polgármester a megállapodás megkötését a Zugló Városközpont Kft.-vel. Halkan jegyzem meg, hogy a Bayer Construct Zrt. mintegy két éve teljesen illegálisan használja a kerület nevét projektcégének nevében. Kicsi ügy, de igen jellemző Balázs Attila üzleti mentalitására.

Az előterjesztés és mellékletei ITT a 22. napirendi pontként elolvashatóak.

Zugló polgármestere Horváth Csaba immár sokadszorra - szerencsére sikertelenül - próbálja áterőltetni a képviseltestületen a Bayerrel való megállapodást. Az  "együttműködési megállapodás" valójában egy Településrendezési Szerződés, csakhogy azt nem lehetne megkötni, mert egy csomó jogi és műszaki feltétel hiányzik. Pl. a telepítési tanulmányterv (TTT)  kötelező elem. A TRSZ-eket a Főépítészi iroda kell, hogy előkészítse, de a főépítészi iroda számos teljesen jogos szakmai okból  ellenzi a szerződés megkötését.  Ezért a polgármester eufemisztikus / törvény kikerülő szóhasználata. Megjegyzendő, a testületi ülést megelőző bizottságokban csak az MSZP és a Fidesz képviselői támogatták a "megállapodás" megkötését...

Alább az előterjesztés 14. mellekleteként olvasható főépítészi szakvélemény teljes szövege, kiemelések a  főépítésztől.

Én a szakvélemény legalját azért kiemelem: 

A szerződés „megállapodás”-ként való megnevezése helytelen, a szerződés tartalma teljes mértékben településrendezési tárgyú, így az ÖFV szerint (e tárgykörben) kizárólag TRSZ köthető. Mindezen felül a mellékelt TRSZ:

- nem rendelkezik megfelelően a Beruházói magatartásokról, amelynek pótlása szükséges,

- a korábban kötött (előzmény)szerződésekben foglalt Beruházói vállalások közül jelentős kötelezettséget ellenszolgáltatás nélkül enged el, és

- az érdemi garanciák elvárható minimális szintjét sem biztosítja.

Nem is értem, hogy ez után miként meri a polgármester beterjeszteni a "megállapodást". Valójában, kit képvisel, kinek az oldalán áll, kinek az anyagi érdekeit képviseli, a kerületét, Zugló önkormányzatát vagy a NER-es beruházóét?

Hosszú, de nagyon tanulságos elolvasni!

 

 1. melléklet a 123-601/2023. előterjesztéshez

 

Főépítészi vélemény:

A telepítési tanulmányterv (TTT) tartalma, az a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419Kr.). 2. § 17. pontja definiálja és a 419Kr. 19. § (1) bek. és az Étv. 30/A. § (2) bek. alapján szükséges, a 419Kr. 19. § (4) bekezdése szerint tartalmát az önkormányzati főépítész határozza meg. Minden TRSZ egyben városrendezési megállapodás is, melyre a Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a városrendezési jogintézményekről szóló 12/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: VJR) részletszabályokat fogalmaz meg.

 • Étv. 30/A. § (2) „A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.”
 • 19. § (1) bek.: „Telepítési tanulmánytervet kell készíteni a) a településrendezési szerződés megalapozásához…”
 • VJR 8. § (1) „A városrendezési megállapodás feltételeként telepítési tanulmányterv vagy településrendezési terv készíttethető legfeljebb a megállapodás megkötéséhez szükséges részletezettséggel, melynek tartalmát konzultáció keretében szakmai véleményben lehet tisztázni…”
 • 19. § (4) bek.: „A telepítési tanulmányterv… tartalmát… az önkormányzati főépítész határozza meg…”
 • 19. § (4) bek. „az előkészíteni tervezett településrendezési szerződés típusa, a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél alapján… a 7. melléklet szerinti tartalmi elemek összevonhatók, elhagyhatók vagy kiegészíthetők.”

A településrendezési szerződés (TRSZ) tartalma (mely összhangja szükséges a telepítési tanulmányterv tartalmával, így TRSZ a telepítési tanulmánytervben meghatározott és elfogadott végleges településrendezési célok szerinti, de) következők lehetnek:

 • Étv.30/A. § (3) bek. a) „a településrendezési terv kidolgozásának finanszírozása”
  8. § (1) „… A tanulmányt vagy a tervet a Beruházó finanszírozza és rendeli meg, kivéve, ha a városrendezési megállapodás másként rendelkezik.”
 • Étv.30/A. § (3) bek. bb) „következményei – a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések –, és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné”
 • VJR 9. § (2) bek. „A beruházás előfeltételeként – az Önkormányzaton és a Beruházón kívül más tulajdonost is érintő – telekviszonyok rendezését vagy megváltoztatását tartalmazó településrendezési szerződésben a részletes pénzügyi és műszaki ütemezésről rendelkezni kell.” (Ha a TRSZ-ben, TTT-ben a 31267/96 hrsz. érintett lenne bárhogyan.)

 

A TTT és a TRSZ legutolsó aktuális változatának, azaz a 2023. június 20-i állapot alapján készült az önkormányzati főépítészi szakmai vélemény (a továbbiakban: ÖFV) az aktuálisan rendelkezésre álló információk alapján.

Általános tévhit, hogy a magánberuházás 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 314Kr.) kiemelten közérdekű beruházássá történő nyilvánítása, és a magánberuházással érintett ingatlanok  619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 619Kr.) történő rozsdaövezeti akcióterületi kijelölése miatt az egyéb vonatkozó jogszabályok nem alkalmazhatók. Ezzel szemben a törvények, pl. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló az 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) minden rendelkezése, míg pl. a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419Kr.), Zugló építési szabályzatáról szóló 11/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ZÉSZ), Zugló városképvédelméről szóló 10/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ZVR) rendelkezései közül csak azokat nem kell figyelembe venni, amivel ellentétes a 314Kr. valamely rendelkezése. A 619Kr. követelményeket nem ír elő, csak (főleg a kormányhivatali eljárásokra) vonatkozó szabályokat. Bár a vélemény kialakításánál nem használtuk fel a következő ütközést és figyelembe vettük a 314Kr. előírásait, de az álláspontunk szerint a ZÉSZ minden előírását alkalmazni kellene, mert az építési szabályzatok alkalmazását az Étv. írja elő a 18. § (1) bekezdésben, így a törvénnyel ütköző 315Kr. ZÉSZ-t korlátozó, vagy azzal ellentétes rendelkezései nem lennének alkalmazhatók. Ebben a kérdésben az alkotmányjogi panaszt tartjuk mérvadónak, a 315Kr. esetében ilyen döntés még nincs. Az önkormányzati szándék függvényében lehet európai bírósághoz fordulni majd a döntést követően hat hónapon belül. (Emberi Jogok Európai Egyezménye 35. cikk 1. bekezdés – Az elfogadhatóság feltételei: „1. Az ügyet csak akkor lehet a Bíróság elé terjeszteni, ha … attól az időponttól számított hat hónapon belül, amikor a hazai végleges határozatot meghozták.”).

A TTT, TRSZ területi lehatárolásában ellentmondás van: vagy minden anyagban szerepeljen, vagy minden anyagból maradjon el a 31267/95 és 31267/96 helyrajzi szám jelölés.

A TTT három területre háromszintű részletezettséggel készüljön, területi lehatárolások alapján:

- a településrendezési része a 31267/95-96 és 31267/140-150 helyrajzi szám

- a közterületeken szükséges közfejlesztések

- a közlekedési vizsgálat része nagyobb, a beavatkozások, javaslatok része a környező lakóterületekre is kiterjedően készüljön (Kerékgyártó utca - Egressy út között).

Koncepcionális kérdés, hogy ha szerepel a 31267/95 és 31267/96 helyrajzi szám, amennyiben igen, úgy a ZÉSZ módosítása válhat szükségessé.

A TRSZ és a Beruházás miatt szükséges a ZÉSZ módosítása:

- a közérdekű kiemelt magánberuházás területére (legalább) az átjárási szolgalom miatt,

- a közérdekű kiemelt magánberuházás területén, mivel - Önkormányzat hivatalos álláspontja szerint - a telekalakítás a ZÉSZ-be ütközik,

31267/95-96 helyrajzi számú ingatlanra terhelődik a P+R (400), mindamellett az Budapest Főváros Rendezési Szabályzatának (a továbbiakban: FRSZ) előírásai szerint a beépítési paraméterek „elfogytak” így szükség lesz az FRSZ és Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének (a továbbiakban: TSZT) módosítására is.

Közterület alakítási terv (a továbbiakban: KAT.): a Rákospatak utcán, vagy a Csömöri úton zöldfelület leburkolásával járó építési tevékenység végzését megelőzően a ZÉSZ előírása szerint KAT.-ot kell készíteni, azonban a 314Kr. megtiltja a KAT. készítését, így szükség lehet a ZÉSZ vagy a 314Kr módosítására, kivéve ha a Felek a 314Kr. szerinti Beruházás megvalósításának területe alatt a 31267/140-150 hrsz.-ú ingatlanokat értik, ez esetben a közhasználatú területek a 31267/140, 143, 148 hrsz-ú magánutak, továbbá az átjárási szolgalom, melyekre ez esetben sem készíthető KAT.

Fasorok: ZÉSZ 7.  § (1) „A 14 méter szélességet elérő közterületi-, vagy a közforgalom számára megnyitott út létesítése vagy teljes szélességet érintő átépítése esetén kétoldali, legalább 2 méter szélességű zöldsávba ültetett fasort kell telepíteni.”, de a zuglói hagyományos, kialakult arculat szerint

- keskenyebb utca esetén legalább egy fasor, míg

- az ennél jóval szélesebb közterület esetén 4 fasor telepítése az elvárás.

Pontatlanságok: A benyújtott egyeztetésre szánt anyagok ellentmondásait, pontatlanságait, hiányait kezelni szükséges, jelen állapotban még Önkormányzati elfogadásra nem alkalmas. A közterületeket érintő fejlesztések aktuális és ellentmondás mentes javaslatait szükséges kidolgozni.

A telepítési tanulmányterv tartalmát jogszabály alapján az önkormányzati főépítész határozza meg. Az előzetesen meghatározott tartalom szerinti terv jelenleg nem áll rendelkezésre. Ennek következménye, hogy az ÖFV jogszabályon alapuló hiányosságként állapítja meg, hogy a TTT nem megfelelő, elfogadásra nem alkalmas. A TTT elfogadása nélkül a TRSZ törvényi előfeltétele nem teljesül, így a TRSZ nem köthető meg törvényesen.

A TRSZ egyeztetése 2021 óta zajlik, jelentős változás az első és az aktuális tervezetek között nem volt, rendszerét, hiányosságait és egyes lényeges részletkérdéseit tekintve a szerződés az első verzió óta nem változott. A korábbi verziók szakmai véleményezése is tanulságos. A tisztázatlan lényeges szakmai/jogi kérdésekhez szakértő vélemény szükséges (a továbbiakban: SZVSZ) a megalapozott döntéshez, anélkül egyelőre az előzményszerződések, általános építészeti gyakorlat, helyi adottságok ismeretén alapul az ÖFV.

Kiemeljük, hogy az előzményszerződésekben már vállalt beruházói kötelezettségek, az azokban biztosított garanciák, a jelenben folyó beruházással kapcsolatos eljárások (kormányhivatal, Kormány, a Beruházó ellen) és a jövőre vonatkozó a lakosság mindennapi életét befolyásoló tényezők Pl. hétvégi piac, fővárosi piac, fő gerinc közlekedési útvonalak, lakóterületek forgalomnövekedése, buszvonalak, a szélcsatornát jelentő és rekreációs patak menti terület jövője stb.) részletesebb ismerete és tisztázása lenne szükséges a TTT-ben és a TRSZ-ben. A magánberuházás és környezete olyan közérdekű intézményeket és fontos közlekedési, környezeti szerepet betöltő közterületeket érint, amiknek a jövőjét tisztán, világosan, pontosan kellene látni, egyeztetett, elfogadott tervek alapján, mely legalább a közterületek felszínének funkció szerinti használatának lényegét bemutatja.

 1. július 2. Az Adásvételi Szerződés 2. módosítása (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés 2.m): - harmadik félként belép az Echo Investment Spółka Akcyjna (korábbi, legelső adásvételiben Echo Investment S.A-ként ismertük meg…) – „Amennyiben az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Kft. és/vagy az Echo Investment S.A. ezzel ellentétes magatartást tanúsít, az részükről egyoldalúan elállást jelent az Adásvételi Szerződéstől, és Önkormányzat jogosult az eredeti állapot helyreállítása mellett a bánatpénzt megtartani, és a bánatpénzzel megegyező meghiúsulási kötbért követelni Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Kft.-től vagy az Echo Investment S.A.-tól. Emellett az Ingatlanokon lebontott uszoda kiszolgáló létesítmények, valamint sportpályák újjáépítésének kiváltására, valamint a bánatpénzzel megegyező meghiúsulási kötbér teljesítésére a Felek elszámolásában HUF 2 550 000 000 (azaz kettőmilliárd-ötszázötvenmillió forint) kerüljön beszámításra az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Kft., és/vagy az Echo Investment S.A. részére a jogosulti egyetemlegesség mellett visszakövetelt vételárral szemben.”

Az Echo Investment Hungary Ingatlanhasznosító Kft. (= Zugló-Városközpont Kft., névváltozás után) vállalta, hogy a beépítési kötelezettség teljesítése során folyamatosan együttműködik az Önkormányzattal, a MUNDO-Zugló Kerületközpont Projekt megvalósítása érdekében, amely során az MUNDO-Zugló Kerületközpont Projekt megvalósítását alapvetően érintő (például  fővállalkozási szerződés) szerződést, ha azok értéke a 1 000 000 (egymillió) eurót meghaladja, vagy az ingatlan-nyilvántartást érinti, a megkötését követő 8 munkanapon belül bejelenti az Önkormányzatnak, tájékoztatva a szerződés tárgyáról, a partnerről és az szerződési határidőkről. A tájékoztatási kötelezettség körében szükséges az MVN szerződés pontos tartalmát részletesen megismerni, annak hiányában a TRSZ (az előzményszerződéseket érintő részek miatt) nem megköthető.

Az előterjesztéshez csatolt TTT elfogadása, a TRSZ megkötése nem javasolható, mert az összességében jogszerűtlen, súlyosan értékaránytalan lenne és a zuglói lakosság széles körét hátrányosan érinthetné.

A TTT és a TRSZ nem rendelkezik jelenleg a szükséges rendeletmódosításról, azaz a gyalogos átjárási szolgalomról a közérdekű kiemelt magántelkeken. A ZÉSZ 1. melléklete a Szabályozási terv, ennek jelmagyarázata szerinti kötelező elem: „Közterületek, telkek kapcsolatának, megközelítésének kötelező biztosítása” (a lila négyzetekből álló vonal, nyíllal a végén mutat az utca folytatásokra). A ZÉSZ 5. § (1) bekezdése: „A Szabályozási terven „Gyalogút, gyalogos kapcsolat” és „Közhasználat céljára átadott területrész” jellel megjelölt ingatlanrészeket közhasználat céljára átadható területként– városrendezési megállapodásban részletezettek szerint – kell kialakítani és fenntartani.”

A szerződés „megállapodás”-ként való megnevezése helytelen, a szerződés tartalma teljes mértékben településrendezési tárgyú, így az ÖFV szerint (e tárgykörben) kizárólag TRSZ köthető. Mindezen felül a mellékelt TRSZ:

- nem rendelkezik megfelelően a Beruházói magatartásokról, amelynek pótlása szükséges,

- a korábban kötött (előzmény)szerződésekben foglalt Beruházói vállalások közül jelentős kötelezettséget ellenszolgáltatás nélkül enged el, és

- az érdemi garanciák elvárható minimális szintjét sem biztosítja.

Amennyiben a Zugló Városközpont Kft.-vel, valamint a Bayer Development, vagy az MNV-vel (a továbbiakban együtt: Beruházó) a közeljövőben szerződéses megállapodás nem jön létre, akkor javasoljuk az elkövetett súlyos jog-, illetve szerződésszegő cselekmények bírósági érvényesítését. Köztudomású tény, hogy (az európai bírósági utat nem tekintve) a magyar jogállam jelen helyzete alapján a bírósági eljárások közül, az alkotmánybírósági  teljesen esélytelen, a közigazgatási kevés eséllyel, míg a polgári ügyek még valós, reális eséllyel kecsegtetnek. A szerződéses, tulajdonjogi jogviszonyok rendszeres és visszaható hatályú felülírására a jövőben szűkebb lehetősége lesz a Beruházónak.

340495849_771761971136283_3339216601798842792_n_1.jpg

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: Horváth Csaba Balázs Attila Civilzugló Egyesület Horváth Csaba polgármester Dienes János főépítész Bayer Contruct Kft.

Ketyegő vegyi bomba Zugló közepén

2023.06.18. 12:15 varnai

Tegnap az RTL Hiradóját kalauzoltam körbe volt Reanal gyártelep területén. A valaha világhírű gyár évtizedek óta elhagyatott, őrizetlen, már a kapu is hányzik, a területet birtokló cég hanyagságával komoly veszélynek teszi ki a környéken élőket.

A polgármester, a  Zuglói Lapok az elmúlt három évben nem vette észre, vagy nem vett tudomást a kerület közepén ketyegő vegyi bombáról. Egy magára hagyott vegyi gyártelep, a panaszkodó környékbeliek ügye nem fér bele a havi fizetett ATV-s interjúkba.
A hatósági jogköröket gyakorló kormányhivatal, bár eddig hiába kerestük őket az üggyel, most az nyilatkozta, hogy vizsgálatot indít. Végre elindult valami.
A remek riport ITT látható. 

A szomszédos házakban élők két éve siketelenül próbálják az önkormányzatot, a hatóságokat intézkedésre rábírni. A félelmük jogos, az épületbe beköltöző hajléktalanok rendszeresen tüzet raknak, bármit elégetnek, amit találnak, büdös mérgező füst száll, maly gyakran az egész környéket beborítja. De ez semmi, elég egy figyelmetlenség, egy magára hagyott tábortűz, és az egész telep, és benne a vegyi anyagok bármikor leéghetnek.

Sikerült megszólaltatnunk az oda beköltöző húsz szerencsétlen ember közül is többet. Ezeket a társadalom szélére sodródott reménytelen embereket, sorsokat látva érezni csak igazán, hogy mennyire elszakadt fideszes elit, ez esetben Hende Csaba a magyar valóságtól, akinek azt sikerült pár napja nyilatkoznia,hogy lassan utolérjük Ausztriát. Tele az ország, a falvak széle, Budapest külterületei, erdejei hasonló nincstelen emberekkel.

A terület teli felborított vegyi tartályokkal, rozsdásodó csövekkel, tartályokkal, az épület laborjai ott hagyott vegyszerekkel.  És ez csak ami látható.

A talaj is szennyezett.  REANAL, a valaha világhírű gyógyszer, fotóvegyszereket és orvosi reagenseket gyártó, exportáló vegyigyár az 1920-as évek óta működik ezen a területen. Ki tudja mi minden szivárgott be a talajvízbe azóta, 100 év alatt a talajba, a 20 méterre lévő Rákospatakba. És még mi szivároghat be a feldőlt vegyi tartályokból, szétszórt falkonokból, ha a terület ennyire gazdátlan. Az igen értékes telket birtokló cég felszámolás alatt áll, lehet, hogy ők is a mentesítés költségét akarják megúszni. Kíváncsi vagyok mit állapít meg és hoz-e változást a Kormányhivatli vizsgálat.
A képre kattintva galéria nyílik, érdemes megnézni. 

 

1 komment

Címkék: jegyző Horváth Csaba polgármester REANAL vegyigyár Fővárosi Kormányhivatal

Nem akarásnak...15 hónapja vizsgálódik a felügyelőbizottság a Zuglói Zrt-ben

2023.06.08. 19:38 varnai

A Zuglói Városgazdálkodási Zrt. az elmúlt 15 évben a zuglói önkormányzat fekete lyukaként működött, minden anyagot, pénzt magába szívott és elnyelt, és szinte lehetetlen volt belelátni, megtudni, hogy mi történik odabenn. 

2021. decemberében harmadfél reménysugár csillant fel, hogy sikerül bepillantást nyerni az évi 5 milliárd fölött diszponáló cég működésébe: a képviselő-testület új felügyelő bizottságot (FB) nevezett ki a cég működésének ellenőrzésére.

Kik lettek az új FB tagok?


Na persze hiába kértük, olyan messzire nem merészkedtek, hogy Civilzuglós, MKKP-s, netán fideszes, azaz zuglói viszonylatban ellenzéki embert is beengedjenek az FB-be, a saját koalíciós berkeiken belül osztották szét a helyeket.

fb_tagok.jpg

Az eddigi masszív MSZP-s FB (Tóth Csaba mindkét parlamenti asszisztense és ex képviselői)  helyére 2 DK-s, 2 MSZP-s és 2 Momentumos ember került be, az FB elnöke pedig, tekintettel arra, hogy a DK adta az új cégvezetőt Bernula István Bertold személyében, az igen tettre kész Momentumos Szalkai István lett. 

Az új bizottság nehezen állt fel, de februárban nyilvános lett a Zrt. átvilágítása és a Cyclink anyag súlyos megállapításai nyomán március végén már határozatokat hoztak a különböző belső vizsgálatok elindításáról. 

Az FB határozatok nyilvánossága

Az elmúlt fél évben kitartóan kértem az FB-t, a polgármestert, a cégvezetőt, hogy az FB határozatait adják ki, lássuk mit végeznek. Erre végül is csak egy jegyzői állásfoglalás után voltak hajlandóak. Végül a testület az előterjesztésemre az is megszavazta, hogy az önkormányzati cégek felügyelőbizottságainak napirendje és a határozataik folyamatában kerüljenek ki a cégek honlapjaira. Ez máris sokat lökött az átláthatóságon, és munkakedven, lásd legfrisebb napirendjüket legalul.  Az FB-k jegyzőkönyvei azonban titkosak maradtak, azaz a valóban fontos ügyeket, a vitákat, a leszavazott kisebbségi álláspontokat nem ismerhetjük meg.

Egy a tavalyi határozatok közül:

 

zvk_zrt_fb_hatarozatok_2_-9.jpg

Összefoglalva, a március 30-án hozott határozatokkal három, május 19-én pedig egy negyedik vizsgálatot is elindítottak:

 1.   2020. 2021. beruházás, karbantartás, felújításai témakörrel Nagy György  Richárd fb. tagot bízták meg 90 napos határidővel. 
 2. A munkavállalók foglalkoztatása átfogó vizsgálata és a szervezeti felépítés vizsgálata. Nagy Richárd és Csengeri Csilla fb tagoka bízták meg 90 napos határidővel.
 3. 2019. 2020. 2021. 2022. évek ingatlanhasznosítás és kezelés átfogó vizsgálat, célszerűség, szabályszerűség és a gyakorlat...  pályáztatás, egyedi döntések, értékbecslés folyamata, stb.  Ruskal-Klemm Csilla  lett megbízva 90 napos határidővel. 
 4.  Május 19-én a Cycling anyag alapján a 2020. 2021. es évek megnövekedett megbízásaira különös tekintettel a jogi tevékenységek teljes területére átfogó vizsgálatról döntöttek. Litresits Tamás és Jádi István a felelősök. 

  Szintén máj 19-én döntöttek arról, hogy a beruházások-karbantartások vizsgálat terjedjen ki a zöldterületek fenntartása kiszervezését megelőző ZVK Zrt. által készített elkészítésének körülményeit, az anyag megalapozottságát illetően. 

 

 Eközben 2022. áprilisában a Cycling átvilágtási anyagot megismerve felmentettük Baracskai Gábort, a ZVK Zrt. vezérigazgatóját. Az ehhez szükséges 12 szavazatot a Momentum a Civilzugló, az LMP, a Párbeszéd, és a DK biztosította. 

Ki vezette eddig a céget?

Baracskai Gábort még 2015. elején Karácsony nevezte ki, bár az őt javasló MSZP elfelejtette a polgármestert tájékoztatni, hogy Baracskai az MSZP-s gazdasági alpolgármester, Hajdú Flórián sógora. Így aztán mivel a Zrt. a gazdasági alpolgármester alá tartozott sógor ellenőrzött sógort, míg  a felügyelőbizottságban egy harmadik sógor, Sógor (László)  MSZP-s képviselő ellenőrzött. Nem csoda, hogy sosem találtak a cégben problémát. Azaz a Zrt. tökéletes MSZP-s magánbirodalomként működött, Karácsony polgármester nem is akart belelátni. Néha a jegyzők megpróbálkoztak a Zrt. kontrollálásával, de hamar beletört a bicskájuk, távoztak az önkormányzattól. Karácsony 5 éven át mindig fontosabbnak tartotta a saját politikai túlélését, mint az önkormányzat felelős gazdálkodását. Az Átlátszó remek cikket írt ezekről az időkről. 

 Az áprilisi felmentés relatíve simán  ment, egyrészt mert Horváth Csaba belátta, ehhez nélküle is megvan a többség, másrészt - két év után - "Csaba" ahogy Karácsony emlegette, feltehetőleg megunta, hogy  csak a kirakatba kell, de a kerület vagyona fölötti döntésekbe és gazdálkodásába Tóth és Hajdú nem engedik beleszólni, és hát emlékezhetünk Karácsony öszintén  találó megjegyzésére: Horváth Csaba legalább azt tudja, miért lehet börtönbe menni.

szetlopnak.jpg

Lekezelő, de találó megfigelés. Horváth és rutinos jegyzője tényleg több esetben épp időben hátráltak ki egy-egy a törvényességet átlépő Zrt-s döntésből. Tökéletes példa volt erre a Thököly út 150. bolthelyiségének ügye, az elcserélés törvénytelen kísérlete.

De ki legyen az új igazgató?

A leváltás után jött a neheze, ki legyen az új igazgató? Ezzel a civakodással, napirendes trükközéssel,  kivonulással, vétóval  a koalíciós partnerek el tudták az időt húzni egész szeptemberig. Az ideiglenesen megbízott városüzemeltetési osztályvezető pedig tette amit az addigi főnökei kértek tőle, a cégben az összes részlegvezető, mindenki Tóth Csaba embere volt. (emlékezhetünk, a 2021-es előválasztás idején a vezérigazgatótól a humániazgatón át a bérleményellenőrökig két tucatnyi Zrt. dolgozó állt két héten állt kényszeredett mosollyal Tóth sátraiban, állítólag szabadságot vettek ki, annyira akartak neki segíteni) 

A pályázatra 57, köztük több igen alkalmasnak látszó menedzser jelentkezett, mindhiába: a DK, immár hatfős frakciójával makacsul ragaszkodott Bernula István Bertoldhoz, bár lett volna az önkormányzati gazdálkodás szakterülethez jobban értő is. A polgármeter egyszer vétózott.

Eközben a szociknak, DK-s segítséggel sikerült az új túlságosan lelkes FB elnököt kipöckölni. A módszerek tipikusan tóthosak voltak, fenyegető telefonok, finom nyomásgyakorlás. (Szalkai István rendőrségi feljelentést is tett)  Az új FB. elnök a momentumos dr.Jádi István lett, aki láthatóan tanult elődje sorsából és nem erőltette túl a vizsgálatokat. 

Lezárulnak-e valaha?

Bár a vizsgálatokat egy szeptember 7-ei döntéssel meghosszabították dec. 31-ig azok az új határidőre sem készültek el. 

Sőt, most június 8-át írunk, immár 15 hónap telt el a vizsgálatok elrendelése óta, de sehol semmi. Az új cégvezető pedig közben tökéletesen besimult a rendszerbe, az előző vezető teljes vezetői stábjával, titkárával harmónikusan szinkronba került, a cégnél tulajdonképpen nem változott semmi. Elég a Thököly út 150. alatti bérleményre és a többi 400 kiadatlan bolthelyiségre, a kerület parkjait eluraló toklászmezőkre, az elszabotált kaszálás beszervezésre, az utakat elborító kátyúkra, az intézmények elmaradt felújításaira gondolni. A jutalma nem maradt el, a fizetését az előző testületi ülésén a polgármester 1,8 millió forintra emeltette, és ehhez még egy jelentős, 50%-os célprémiumot is akarnak adni. 

Az elmúlt hónapokban én is, a kerület parlamenti képviselője, Hadházy Ákos is többször kértük az FB. elnököt a vizsgálatok lezárására, az anyagok megküldésére, de meghökkentően lekezelő stílusban rázott le minket. 

A május 25-i testületi ülésen a cég éves beszámolójakor újra felhoztam a soha véget nem érő vizsgálatok ügyét. Érdemes az egész vitát végignézni, a 7. napirendi pont.  Amúgy szomorúan konstatáltam, hogy az FB elnök kérésem ellenére sem jelenik meg a Zrt. éves egyszeri beszámolójának tárgyalásakor. A vizsgálatokat pedig elvitte a cica...  Melyek, mint kiderült, részben elkészültek, de eltüntek a felügyelőbizottság és a polgármester közötti online térben. 

 

Rózsa András Momentumos alpolgármester kérte, hogy a polgármester indítson vizsgálatot, hol tüntek el az FB lezárt jelentései.

A Zrt. honlapjára pedig -  immár az új rendeletnek megfelelően  - felkerült az FB június 12-i napirendje, köztük a vizsgálatok lezárása. A meghívottakat, a Zrt- által fizetetteket azért érdemes szemügyre venni.  A cég belső ellenőre Gúr Nándor ex MSZP-s parlamenti képviselő cége, a "szakértő" pedig Varga András, igen, a mindenkit leostobázó tóthhívő facebook huszár. Biztos objektívek. Mi, képviselők pedig még megfigyelőként sem lehetünk jelen.

zugloi_zrt_fb_meghivo_23_06_12_-1.jpg

zugloi_zrt_fb_meghivo_23_06_12_-2.jpg

 

Szólj hozzá!

Címkék: Zuglói Városgazdálkodási Zrt Baracskai Gábor vezérigazgató Hajdú Flórián alpolgármester Bernula István vezérigazgató dr. Jádi István

süti beállítások módosítása