HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 106 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok


Polgármesteri vétó és rendkívüli testületi ülés

2017.04.11. 11:39 varnai

Az MSZP zuglói alpolgármestere a saját polgármesterét megkerülve megállapodott a MUNDO telek új vevőjével, majd három Fideszes átszavazóval kisegítve megszavaztatta az önkormányzatnak gazdaságilag hátrányos és törvénytelen megállapodást. A polgármesteri vétó alkalmat ad, hogy ma újratárgyaljuk a megállapodást. Polgármesteri lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés mezsgyéjén.

 mundo-center.jpgA kép tényleg fantáziarajz - a pláza az egyetlen, mely a Bosnyák téri "városközpont" épületsorból megvalósul. Jobbról balra haladva:  a piacot senki nem fogja átépíteni, a tulajdonos főváros nem rendelkezik ilyen tervvel,  az önkormányzat épületére semmiféle terv és forrás sincs, sem semmiféle megállapodás a beruházóval, az előtte álló park megépítését sem vállalja a beruházó, ezzel szemben a erre a telekre újabb épületeket szán, leginkább lakásokat. Az MTK már nem tervezi, hogy sportcsarnokot épít a Lantos területére. Ja és a főváros kihátrált a "gyors" villamos tervből is. Blöff, blöff, blöff.

A hivatal Jogi és Törvényességi Osztálya az alpolgármesteri előterjesztés mellé törvényességi észrevételt tett, világosan kimondva, hogy az elfogadni kívánt megállapodás számos  pontja ellentétes az Államháztartási Törvénnyel valamint az önkormányzat hatályos vagyonrendeletével.

JOGI VÉLEMÉNY

Az előterjesztés mellékletét képező közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás tervezetéhez az alábbi jogi észrevételt teszem:

1.)        A tervezet 1.1. pontja és II. cikk 2.1. (a) pontjában hivatkozott kompenzációs megállapodás 1.8. pontjában hivatkozott „Vitatott Kötbér Követelés” az adásvételi szerződés 2. módosítás 3.4. pontján is alapul, amely pontban kifejezetten rögzítették szerződő felek, hogy azon jogokat, igényeket nem érinti a 2. módosítás, amelyről azon szerződésben kifejezetten nem mondtak le. Az Önkormányzat erre a pontra alapítja 500 000 EUR mértékű kötbér igényét. Ezen követelés összegének – ellentételezés nélküli - csökkentése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdéssel ellentétes.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

2.)        A tervezet 2.1. (b) pontja arról szabályoz, hogy az Önkormányzat esedékessé vált, vagy még nem esedékes vélt vagy valós követeléséről lemond.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

3.)        A tervezet 4.1. pontjában szabályozza a késedelmi kötbér mértékét. A jelenleg hatályos szerződések szerint ennek mértéke 5000 EUR/nap, legfeljebb 500 000 EUR. A tervezetben szereplő napi mérték, valamint a felső határ ennél alacsonyabb.

A tervezetben szereplő, a késedelmi kötbér maximumára meghatározott másik lehetőség a felek közötti jogvita lehetőségét hordozza magában, mivel mindkét fél számára elfogadhatóan és pontosan nehezen lehet számszerűsíteni a MUNDO Közérdekű Beruházásaiból fennmaradó munkák értékét.

4.)        A tervezet 5.2. pont egyebek mellett földhasználati jog alapításáról rendelkezik.
A Ptk. 5:145. § (1) bekezdése értelmében „ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig (tehát nem „határozatlan ideig”) (…) földhasználati jog illeti meg”. A tervezetben nincs olyan rendelkezés, amely szerint a MUNDO SCD a „Szomszédos Önkormányzati Telkeken” épületet emelne, ezért a földhasználati jogra való utalás nem feltétlenül állja meg a helyét. Abban az esetben, ha mégis helye van e jognak, úgy a következőkre kell figyelemmel lenni:

Az Nvt.13. § (13) bekezdése alapján " A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni."

5.)        A 6.2. pont rendelkezése aggályos, limitálja a MUNDO SCD kártérítési felelősségének összegét, az időszakot, így csak ezen időszaka alatt felmerült kárt lehetne érvényesíteni. Elállás esetére meghiúsulási kötbér szankciót javaslok bevezetni, valamint a kötbéren felüli teljes kár megtérítését, az új Ptk. szerinti szigorúbb kimentési formulával. A felelős vagyongazdálkodás biztosítása érdekében a tartalmát módosítani szükséges.

6.)        A 6.3. pont rendelkezik elővásárlási jog jövőbeni alapításáról. Az elővásárlási jog alapításról ebben a megállapodásban szükséges lenne rendelkezni az Önkormányzat érdekeinek védelme biztosítására.

Mindez nem hatotta meg az MSZP frakció hét képviselőjét,  a Fidesz három képviselőjét (Bihary Zoltán, Erdős Dóra, Tildy Balázs)  illetve a Jobbik képviselőjét, és a név szerinti szavazáson minimális többséggel de áterőltették a Megállapodást. Ezzel elkövették a Hűtlen kezelés bűncselekményének kísérletét.

  A vitában az MSZP alpolgármestere úgy érvelt, mintha a BAYER CFE képviselője lenne, a három Fideszes sem a Jobbikos Czeglédi János nem indokolta szavazatát. Az ő pálfordulása különösen érdekes, hisz a két héttel ezelőtti testületi ülésen még nem támogatta szó szerint ugyanennek a megállapodásnak a megkötését. Vajon ki és mivel győzhette meg?

A polgármester, ahogy ígérte vétóval élt. Végre egy bátor lépés, amely a kommunikációjában igen óvatosra sikeredett.

A  vétó korrektül taglalja, hogy miért volt káros az ideje korán kötött megállapodás. A majd három oldalas szövegből azonban egy dolog hiányzik, az hogy megállapodást a saját koalíciós partnere, politikai szövetségesei erőltették  át.

Számomra az sem túl korrekt politikailag, hogy a képviselő-testületet általában nevezi meg felelősként, nem téve különbséget a megállapodást elfogadó és ellenző képviselők között.

A polgármester két oldalon át sikerrel hallgatta el, hogy e cselekményt nem akárki követte el, hanem épp politikai szövetségese, az őt már nem egyszer hátba szúró zuglói MSZP. Ő ellenük kellett bevetni immár másodszor (a Városliget beépítését támogató, a Zrt-vel együttműködés aláírását a Fidesszel együtt áterőltető ügy volt a másik) , és az önkormányzatiságban igen ritka polgármesteri a vétót. 

Az általában lelkesen kommunikáló polgármester nem adott ki sajtóközleményt, nem írt a vétóról a Facebook oldalán, sőt a vétót követő  médiaszerepléseiben is elhallgatta a kínos ügyet. Megjegyzendő, e két vétó mellett még több száz milliós és vállalhatatlan személyi döntésben maradt el a polgármesteri vétó, amelyek jelentős gazdasági kárt okoztak a kerületnek. Folyik a lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés keskeny mezsgyéjén.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai ülésen ki hogy szavaz, visszakozik e bárki az előző döntéséből.

polgarmesteri_veto_20170331-1.jpg

polgarmesteri_veto_20170331-3.jpg

6 komment

Címkék: Bosnyák tér zuglói MSZP Mundo szerződés Jobbik Czeglédi János

A megismételt képviselő-testületi ülés döntései

2015.07.08. 12:00 varnai

Miután a június 25-i Képviselő-testületi ülés technikai ok a napirend leszavazásának okán elmaradt, az ülést júli 2-án megismételtük. Íme egy szubjektív beszámoló, leginkább a vitát kiváltó elterjesztéseket említve, a teljesség igénye nékül, hiszen majd hatvan napirendi pontról szavaztunk.

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNY   alairas_blog.jpg

KÉREM TÁMOGASSÁTOK  ALÁÍRÁSGYŰJTÉSÜNKET A VÁROSLIGET VÉDELMÉBEN! Aktivistáinkat megtaláljátok a ligetben, a helyszínekről a Civilzugló Egyesület honlapján, Facebook oldalán találnak információt, ugyanitt az aláíróív is kinyomtatható. MÁR 15.000 FÖLÖTT JÁRUNK, cél a 20.000!

Elsőként is kineveztünk hat intézmény-vezetőt, ők múlt héten hiába vártak a sorukra.

A Bosnyák téri városközpont bevásárlóközpont szerződés újrakötése. Én a múlt hét végén írásban kértem a jegyzőt, a kabinetet, juttassanak el hozzám egy olyan szerződés verziót, ahol nem csak az újonan bekerülő, de a kihúzott szövegrészek is olvashatóak. Ezt  papírt csak a testületi ülés reggelén kaptam meg. Nem is ért sokat, mert még helyben is kiosztottak egy újabb módosítást, és a lényeg abban volt.  A mégújabb módosítás indoka árulkodó: Az Önkormányzati vagyon védelmének érdekében.

Mindazonáltal az eredeti, a módosítás és  a helyben osztott módosítás által egy áttekinthetetlen massza jött létre ilyen remek kitételekkel:

2. 3. Felek az 1. számú módosítás III. címének 3.4, 3.5, 3.6 pontjai, IV. címének 4.1 pontjait (amely magában foglalja a 4.1 pont törzsszövegét és 4.1.1-ől 4.1.5 -ig az alpontokat,) V. címének 5.1, 5.2. pontjait, VIII. címének valamennyi pontját (8.1.-től 8.9-ig) ... ...hatályon kívül helyezik azzal, hogy a fenti 3.4, 3.5, valamint 3.6 pontokkal szabályozott kérdésekben az alábbi 2,4 pontban foglalt új rendelkezéseket vezetik be.

 Tehát lényegében a képviselők ugyanúgy csak ott helyben olvasva tudták bogarászni a szerződés szövegeket - bár ezt legtöbbünk meg sem próbálta, szavaztak, ahogy a frakciójuk mondta.

Ha lesz villamos, akkor építünk plázát!

A szerintem a szerződés legrosszabb pontja az építkezés elkezdésének határideje, melyet hozzákötöttek egyidejüleg két időponthoz.   Első az önkormányzat által elvállalt 100 milliós infrastruktúra építés eredményes közbeszezése és a szerződés aláírása. A második azonban sokkal rosszabb, mert önkormányzat által teljesen befolyásolhatatlan és bizonytalan időponthoz, a Csömöri úti gyorsvillamos építésre vonatkozó közbeszerzési eredményeként létrejött szerződés megkötésének napjához köti az építkezés megkezdését. A villamos szerintem ostobaság, de ettől függetlenül, ki tudja mikor jut el a szerződésig a projekt, eljut-e valaha, hisz még a műszaki tartalom sincs tisztázva (mettől meddig épül, hol lesznek a megállók, alagúton vagy hidon megy Újpalotára, stb) és nem támadják-e meg a közbeszerzést bíróságon, mint az oly gyakori és mely perek éves csúszásokhoz vezetnek?

Erős a gyanúm, hogy a ciklus végéig nem fog itt semmi épülni, ami lehet, hogy nem is baj.

Bekerült a városközpont építésről egy semmitmondó pont:

1.8. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat érdekelt abban, hogy az ingatlanok közül a 31267/132 hrsz. alatt nyilvántartott telken (ez határos a piaccal, VL) önkormányzai hivatali-, valamint egyéb önkormányzati szolgáltatási központot hozzon létre, amely érdekében vagy a fent megjelölt ingatlan tulajdonjogának- vagy ahhoz kapcsolódó dologi jogának megszerzését, és/vagy ingatlanfejlesztők bevonását tervezi.

"Érdekelt", na és jár ez bárkire nézve bármiféle kötelezettséggel? Az viszont kimondatlanul benne van, hogy az ECHO nem épít a pláza mellé semmiféle közfunkciót, ilyen kötelezettség nem került be a településrendezési szerződésbe. Ha mi akarunk városközpontot építeni, akkor azt az önkormányzatnak kell finanszírozni (miből?) és ráadásul vissza kell vásárolnunk a telket is (ki tudja mennyiért és miből?), hovatovább beépítjük a beruházásból zöldterületként,  parknak meghagyott maradék egynegyednyi területet. Bravó.

mundo_blog.jpgA baloldali tömb parkolóház. Szerintem luxus a Rákospatak partján, egy rekreációs területen zöldterületet áldozni parkoláshoz. Az autóknak mélygarázsban lenne a helyük a két másik épület alatt, csakhogy a beruházó spórol, még -1 szintet sem épít. Az épületek zártak,  építészetileg igénytelen, unalmas dobozok. A jobb szélre rajzolt valami - ez lenne  városközpont - merő fikció, semmiféle  ilyen terv nincs.

Mivel ez a szerződés még mindig jobb mint az eredeti volt, nem örömmel, de támogattam az előterjesztést. Ezt a telekeladást, városközpont építést már 2006-ban, és 2008-ban elQrták. Még az is kiderült, hogy az eredeti szerződésben a meg nem épülés esetére módunk lett volna kötbér érvényesítésére, de erről az előző polgármesterek "elfelejtkeztek".

Módosítottak a 2011-ben általam előterjesztett Építészeti örökség védelméről szóló rendeleten. Bekerült, hogy támogatjuk a felújításokat. Bár jellemző módon az én 2015-ös költségvetési módosítómat, hogy tegyünk be egy 7 milliós keretet   képezzünk egy alapot e célra, akkor leszavazták. Szóval most van rendelet, de nincs rá keret. Bravó. Az én mostani módosítómat, hogy ne csak vissza nem érítendő támogatást adhassunk, hanem kamatmenes kölcsönt is, szintén leszavazták. Szerintem a védett műemlékekben lakó zuglóiak a kerület átlag lakosainál jobbmódúbbak, (Herminamező villáiban  élők kontra lakótelepen lakók) elég ha segítünk, de ne támogassuk már őket sok örökbe adott millióval. Úgysem adunk (remélem) annyit, amennyi a teljes felújításhoz kell, viszont a kölcsön segíthet a tőkehiánynál, a hitelfelvételt pótolhatja, kiegészítheti, az alap pedig mindig visszatöltődne. Nem támogatták.

Elfogadták a májusi testületin silány minősége miatt elnapolt, mostanra kipofozott 2015-2019 évig tartó Gazdasági Programot. Általános vágyak felsorakoztatása, nem terv.

 - Mennyi?  - 42.  - Mi mennyi?

Fajlagos költségeket próbáltak beállítani mind a Cserepes Kultúrális kft-nk, a Sport és rendezvényszervező, a Közbiztonsági és a Városgazdálkodási Zrt esetében. A cél nemes, mindazonáltal ennek akkor lenne értelme, ha e költségeket valami egyenmutatóval tényleg hozzá tudnánk mérni más hasonló önkormányzatok, kerületek hasonló cégeinek hasonló célú működéséhez. (Pl. egy négyzetméter zöldterület fenntartása Óbudán, Angyalföldön és Zuglóban.) Azért egy-két árulkodó szám kiderült.

Hányan és mennyiért aludtak a házacskánkban?

A Sport kft üzemelteti az ominózus csíkszeredai házunkat. Ennek fjalagos költségét, egy megszált főre, vagy egy vendégéjszakára vetített költségét kellett volna megírniuk. Így lehetne kiszámolni, hogy összevetve a helyi szállásárakkal,  érdemes-e fenntartani a házat. Tippeljenek! Azonban az összeget nem merték kiszámolni. Mint kiderült 2014-ben öt (5!) fő töltött el 25 éjszakát a házban, A ház 10 fős, tehát 36 vendégéjszaka lenne az 1%-os kihasználtság... ezzel szemben a ház fenntartása a Sport kft-nek hozzávetőleg egy millióba kerül évente, (gondnok, rezsi) de ebben még nincsenek benne a helyi adók, berendezés, állagmegóvás, stb. mert ezeket a hivatal fizeti. Érdemes visszaosztani, lázári szállásköltségek jönnek ki. A megvásárlás indoka, iskolai osztályok, zuglói lakosok elszállásolása három éve nem történt meg. Megjegyzendő, májusban egy lakos írásban kérdezte a Sport kft-t, hogy milyen feltételekkel lehet bérelni, választ mostanáig nem kapott, de nemrégiben Rozgonyi alpolgámester boldogan szált meg a házban, melyet 20 millióért vettünk.

Elfogadtuk a Városgazdálkodási Zrt. 2015-ös üzleti tervét.

Kell-e Médiaszolgáltató Kft.?

A Médiaszolgáltató Kft. 2014-es beszámolójánál hosszú polémia alakult ki a cég tevékenységéről, különös tekintettel a múlt heti hírhamisításra, mellyel a nap folyamán Karácsony polgármester többször viccelődött. Elmondtam, hogy az elmúlt fél év alatt sem sikerült beindítani a testületi ülések online rögzítését, melyről még 2012-ben döntöttünk, sőt a kerületi TV-t sem, netán rendezni a viszonyt a Papcsák korszakban kiiktatni igyekezett Zuglo TV-vel. Zugló jelenlegm bár első volt a közösségi tévé adásban  - ellentétben a legtöbb kerülettel, nagyvárossal -  nem tájékoztatja e bevett módon a lakosságát. Ami fura volt, a polgármester álláspont változása, szerinte immár nincs szükség kerületi TV-re.  A Médiaszolgáltató cég már nem is gyárt már filmeket, tehát a 120 milliós büdzséje elmegy az újságra és az online felületre, míg 2010-ben az újság és a TV összesen 78 millióba került.  Én javasoltam - ahogy az előző ciklusban is tettem -  gondolkozzunk el, szükség van-e ehhez a produktumhoz önálló cégre, igazgatókra,felügyelő bizottságra, könyvvizsgálóra, stb. ha régen  külső cégekkel sokkal olcsóbban mindezt ennél magasabb szakmai színvonalon megoldottuk. A polgármester egyetértett a kérdésfelvetéssel.

Az egy órás ebédszünet után hosszabb vita alakult ki a parkolási  díjfizető zónák megnagyobbításáról, a már kijelöltek elkészülésének csúszásáról.  A fővárosnak leadandó új elképzelés szerint a Dózsa György úttól egész a Rákospatakig megvizsgálnánk a fizető parkolás bevezetését, és erre a tanulmányra 3 millót költenénk.   Lévai Sándor, aki a Kerepesi rész képviselője a már 2010 előtt is eldöntött két zóna, a Kerepesi lakótelep és a Hungária körútól befelé eső Állatkert körút, stb. elkészültét sürgette, és kérte, hogy a kiépítéssel ne várják meg az újakat. Az tényleg döbbenet, hogy 2010 óta számos alkalommal konkrétan döntöttünk a bevezetésről, pénz van rá a költségvetésben, mégsem sikerült kiépíteni, míg más kerületek egy év alatt be tudták vezetni a fizető parkolást. Én egy szűkített zónát javasoltam   a vizsgálat tárgyaként, mert a tapasztalatom szerint a Nagy Lajoson túl már senki nem használja a kerületet P+R-ként. Ezt leszavazták.

Megállapodást kötöttünk a BVSC-vel a kerületi nyugdíjasok és a kerületi intézményekben dolgozók ingyenes úszásáról. Eredetileg még csak a köztisztviselőkről volt szó, a bizottsági ülésen én kértem, hogy terjesszék ki a lehetőséget a még kevesebbet kereső dajkákra, bölcsödei gondozókra, óvonőkre, egyéb intézményi dolgozókra. Támogatjuk a műfüves pályák lefedését. A BVSC kapcsán kértem, hogy az Felügyelő Bizottság nézzen utána, mi történik a futball szakosztály környékén, mert sok panaszt kapunk. Ezt a polgármester is megerősítette, a következő testületire kapunk egy beszámolót.

Három MSZP-s képviselő jegyezte a Köztisztviselők napja akalmából jutalom kifizetésére javaslatot tévő előterjesztést. Tulajdonképp a fel nem használt Erzsébet utalványok összegét kapják meg, igazi  jutalmat csak tucatnyi ember kapott. Pár napja a Semmelweis nap alkalmából a zuglói egészdégügyben dolgozók is kaptak pár ezer forintnyi jutalmat, mint megjegyezték, még sosem kaptak ennyire megalázóan keveset. Csak viszonyításképp, a képviselők (-én) saját jövedelmüket megduplázták a ciklus kezdetekor.

Hosszú polémia alakult ki a Civilek Utcája rendezvényre és civil füzetre adni szándékozott 3 millióról, illetve a Balkán nemzetiségi fesztiválra adni szándékozott 2 millióról. Karácsony és a Fidesz sokalta az összeget. Nemrég Roma bulira adtunk kb. két milliót...  Megjegyeztem, hogy a Zugló lexikon újra kiadására szükséges 2 millót a költségvetési tárgyalásokkor simán leszavazták, azóta ennek a többszörösét osztogatták szét bulikra, alapítványoknak.  Működik a gumicsont effektus, 1-2 milliókról hosszú viták folynak, míg az 1 millárdos szerződések, vagy most a 4 milliárdos Mundo szerződés módosítás, vita nélkül mennek át, a nagy frakciók tagjai Parancs, értettem! arckifejezéssel, leszegett fejjel nyomják a gombot.

Nagy nehezen, most került napirendre az előterjesztésem a Beszámoló az intézményeink műszaki állapotáról, és határozat cselekvési terv készítéséről. Én ezt már februárban kértem, hisz a költségvetés tervezésekor a most látott anyag döntő tényező lehetett  volna.  A Városgazdálkodási Zrt. vezetője remek prezentációt tartott, melyre a képviselők látványosan nem voltak kíváncsiak, amint a prezentáció elkezdődött kivonultak cigizni. Vajon megtörténhetne ez egy cég ügyvezetőségi ülésén?

testuleti_blog.jpg

Ennyire érdekli a képviselő urakat a kerületi iskolák, óvodák, bölcsődék műszaki állapota. A legközelebbi az én székem, csak a fotó elkészülésének erejéig volt üres. 

A prezentáció ijesztő képet mutat, az ingatlan állomány ilyen mérvű elhanyagolása felér egy hűtlen kezeléssel. A cselekvési terv elkészítését decemberi határidővel, de támogatták. Az anyag nyilvános,  napokon belül kiteszem a blogra. Készült egy ingatlangazdálkodási koncepció is, sok koncepció nincs benne, de legalább áttekinti az ingatlanjainkat.

A polgármester beterjesztette az én Környezetvédelmi tanácsnokká (újra)kinevezésemet. Elmondta, hogy ez az egyesület politikai súlya alapján járt, a köztartozásmentes adátbázisban megtalálható vagyok, az egyesület zöld elkötelezettsége vitathatatlan. Barta képviselő meg elmondta, hogy én mekkora gazember vagyok és nem lennék méltó tanácsnok, (húsz perce még együtt ebédeltünk, nem említette, hogy ezt fogja mondani).  Azért abban van valami báj, hogy az LMP önkormányzati ciklusbéli tevékenysége mindösszesen kettő, ellenem beadott előterjesztésben merült ki. A két nagy frakció tartózkodott, így nem lettem tanácsnok. Zugló "méltó" tanácsnokai tehát a fideszes Erdős Dóra, (még nem szólt hozzá a ciklusban) Kovács Balázs, és Gyügyei Attila, az MSZP-s Sokacz Anikó, Felkai Tamás. A képviselők juttatása az átláthatóság jegyében ITT nem olvasható

kepviselok_illetmenye_copy.jpg

Ekkora pitiáner rosszindulatot... A tanácsnokság leszavazását legtöbbjük frakció parancsszóra, lesunyt fejjel hajtotta végre. Ezután nem volt kedvem nézni a sunnyogó fejüket és eljöttem, fél öt volt és az előző rendes ülés úgyis miattuk maradt el.

 UPDATE

A poszt megjelenése után kisvártatva megjavult az önkormányzati honlap.

5 komment

Címkék: zugló testületi ülés Mundo szerződés gazdasági terv műszaki átvilágítás tanácsnokság

süti beállítások módosítása