HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok


Kereset jóhírnév védelmében

2013.11.22. 14:25 varnai

"egy magára valamit adó kormány nem vagdalkozik, nem a bejelentőt fenyegeti, nem egy fenyegető üzenetet küld a tisztességes, lelkiismeretes köztisztviselőknek, hogy így jár mindenki, aki visszásságokra fényt kíván deríteni, hanem azonnal vizsgálatot indít!” - Schiffer András reggel az ATV Startban. És egy magára valamit is adó párt hasonlóan tesz.

 

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

 

Várnai László felperes Szél Bernadett valamint Ertsey Katalin alperesek ellen személyhez fűződő jogok megsértésének megállapítása, további jogsértéstől való eltiltás és kártérítés megfizetése iránt az alábbi

keresetet

terjesztem elő:

Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy az alább kifejtésre kerülő indokok miatt, a Ptk. 75. § és 78.§ (1) bekezdés alapján, figyelemmel a Ptk. 84. § (1) bekezdésének a) b) és e) pontjaira, állapítsa meg, hogy az alperesek megsértették a személyhez fűződő jogaimat, továbbá szíveskedjék az alpereseket a további jogsértéstől eltiltani. A Ptk. 84. § (1) bek. e) pontja, illetve a 339. és 355. §-i alapján az alpereseket külön-külön 250.000,- Ft összegű, azaz kétszázötvenezer forint- összesen 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összegű kártérítés és annak a jogsértés megtörténtétől számított kamatai megfizetésére kötelezni szíveskedjék.

A keresetünket az alábbiakkal indokoljuk:

 

I. A tényállás rövid ismertetése


Jelen kereset tárgyát Szél Bernadett által 2013.11.06-án, az LMP Országos Választmányának döntését követően közölt sajtótájékoztatóján, valamint Ertsey Katalin országgyűlési képviselő 2013.11.08-i sajtótájékozatóján és azt követően elmondott engem sértő, valótlan tényállítások képezik.

Szél Bernadett állításai szerint az LMP értelmezése szerint „ha az ügyészség nem tekintette volna megalapozottnak a Várnai László elleni vádat, akkor azt ejtette volna, nem pedig elhalasztja a vádemelést”. Az alperes ezzel azt a tényt, hogy az ügyészség elhalasztotta a vádemelést, abban a hamis színben tünteti fel mintha egy elhalasztott vádemelés önmagában bizonyítaná a bűnösséget.

Szél Bernadett továbbá azt is állította, hogy „tanúk vannak arra, hogy az önkormányzati képviselő bántalmazta volt élettársát, gyermeke anyját” Annak eldöntéséről, hogy valóban történt-e bántalmazás, nem született jogerős bírói ítélet, így az ártatlanság vélelme engem is megillet, az egyébként valótlan tényállítások közlése ezért is sértő rám nézve. Valótlan tényállítás az is, hogy tanúk igazolnák, hogy mi történt köztem és volt élettársam között.

A valóságban köztem és élettársam között  utcai civakodás, hangoskodás a részemről nem történt, következésképpen velem szemben semmilyen bántalmazás miatt eljárást nem folytattak.  

Tekintettel arra, hogy sem az alperes, sem az LMP (vagy annak szervei) nem bírnak bírói jogosítványokkal, így rólam ilyen kijelentéseket nem, ráadásul kifejezett tényállításként, nem tehettek volna.

Ugyancsak sérelmes számomra, hogy az alperes az büntető/büntetőeljárás jogi „elemzése” során arról nem tesz említést, hogy a velem szemben folytatott eljárás tárgya garázdaság és nem bántalmazás, testi sértés, vagy családon belüli erőszak volt.   

 

Ertsey Katalin azt állította, hogy az ellenem garázdaság miatt indított eljárás miatt „az LMP közössége kivetette magából Várnai Lászlót”. Ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy Ertsey Katalin 2013 márciusa óta nem LMP tag, így nem nyilatkozhat az LMP, mint közösség nevében, hiszen ő ennek a közösségnek nem tagja. Nyilatkozata mégis azt a hamis látszatot kelti, mintha „nőverésem” miatt engem az LMP kizárt volna, sőt morálisan is elítélt volna. 

 A valóságban a párttagság megszűnésének adminisztrációs oka volt. Továbbá az is tény, hogy a párton belül nem folyt etikai eljárás az ügyben. Ertsey Katalin állítása megalapozottságának hiányát az is bizonyítja, hogy az LMP-n belül épp aláírásgyűjtés folyik „Tisztességes eljárást Várnai Lászlónak” címmel, melyet az aktív tagság jelentős része aláírt.

 

A felperesek által közölt állítások azért is különösen sértőek rám nézve, mivel  a közéletben bűnöző képet festettek rólam, holott ez minden alapot nélkülöz. Továbbá utalnék arra is, hogy az utóbbi időben több olyan, a médiában  súlyos családon belüli erőszakkal összekapcsolható ügy is elterjedt, amelyek politikusokkal, országgyűlési képviselőkkel voltak összekapcsolhatók. A mindennapi életemet is súlyosan megnehezítette, hogy ezekkel az ügyekkel az én esetem az alperesek összemosták, s folytonos magyarázkodásnak lettem kitéve ezáltal. Mint közszereplő, önkormányzati képviselő politikai hitelemet, egzisztenciámat komoly kár érte, valótlan állításukkal jövőbeli politikai pályámat is megnehezítették.

 

II. Jogi álláspont:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 76. §-a úgy rendelkezik, hogy a személyhez  fűződő jogok sérelmét jelenti különösen – többek között – a becsület és az emberi méltóság megsértése.

A Ptk. 78. §-a  szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

Az alperes fent megjelölt valótlan állításaival, valamit híresztelésével és hamis látszat keltésével megsértette a személyhez fűződő jogaimat.

Mindezek alapján az alperes magatartása súlyosan sérti a  személyiségi jogaimat, a Ptk. 75.§ (1) bekezdése, valamint a 78.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt személyiségjogaimat és, ezáltal az Alaptörvény Szabadság és felelősség című fejezetének II. cikkét és a VI. cikk (1) bekezdését.

 

III.Jogkövetkezmények

A fentebb kifejtettek alapján úgy vélem, az alperesek megsértette a felperes személyhez fűződő jogait, így mind objektív, mind szubjektív jogkövetkezmények alkalmazását kérjük a Tisztelt Törvényszéktől.

Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy állapítsa meg, hogy az alperesek azzal hogy a fent megjelölt időpontokban engem sértő, valótlan tényállításokat közöltek, továbbá való tényeket hamis színben tüntettek fel, azzal, hogy azt a hamis látszatot keltették, hogy bántalmazás miatt folytattak velem szemben eljárást és emiatt engem az LMP –ből kizártak , megsértették a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogaimat.

 

Ezek alapján kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy

 

a)            a Ptk 75.§ (1) bekezdése, valamint a 78.§-a alapján, figyelemmel a Ptk 84.§ (1) bekezdésének a) pontjára a jogsértést megállapítani,

b)           a Ptk 75.§ (1) bekezdése, valamint a 78.§-a alapján, valamint  figyelemmel a Ptk 84.§ (1) bekezdésének b) pontjára a további jogsértéstől eltiltani,

c)           a Ptk 75.§ (1) bekezdése, valamint a 78.§-a alapján, figyelemmel a Ptk 84.§ (1) bekezdésének e) pontjára az alpereseket külön-külön 250.000,-Ft, azaz kétszázötvenezer- összesen 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint összegű nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezni

 

szíveskedjék.

 

A fent kifejtettek alapján álláspontom szerint egyértelmű, hogy alperes megsértette a személyiségi jogaimat, így az objektív jogkövetkezmények alkalmazhatósága úgy vélem, nem kérdéses, különösebb indoklásra nem szorul.

 

Kérem köztudomású tényként elfogadni, hogy az alperes által közölt valótlan tényállítások, a nyomtatott, és ez internetes sajtóban történő elterjedése, valamint az ezek miatt a közéletben rólam kialakult kép megnehezítette az életemet.

 

Politikusként dolgoztam az elmúlt években, kemény munkával felépített hitelességemet az alperesek „egyetlen tollvonással” rombolták le. A felróhatóság keretében kérném értékelni, hogy úgy nyilatkoztak súlyosan elítélően az ügyben, hogy arról engem meg sem kérdeztek.

 

A legnehezebb helyzetbe azzal hoztak, hogy kijelentéseikben lényegében összemosnak egy valóban súlyos bántalmazásról szóló üggyel ( Balogh József parlamenti képviselő ügye). Ebben az ügyben az eljárás alá vont által is elismerten nagyon súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozott élettársának. Az alperesi nyilatkozatok és annak nyomán a sajtó és a közvélemény ezzel az incidenssel kapcsolt össze („nőverőként”) engem. 

 

Kiemelendő, hogy az alperesek parlamenti képviselők, így szavuk nagyobb nyomatékkal esik mind a sajtó, mind a közvélemény számára.     

 

Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy az elszenvedett kárt köztudomású tényként is elfogadni szíveskedjék.

 

Álláspontom szerint az általam követelt nem vagyoni kártérítés összege a jelenlegi bírói gyakorlatnak megfelel, a kifejezetten durva jogsértés miatt eltúlzottnak egyáltalán nem mondható.

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy kereseti kérelmemnek az alperes perköltségeinkben való marasztalása mellett helyt adni szíveskedjék.

A 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) f) pontja alapján  illetékfeljegyzési jog illet meg.

A Tisztelt Fővárosi Törvényszék hatáskörét a Pp. 23. § (1) bekezdésének g) pontjára, illetékességét a Pp 29. § (1) bekezdésére alapítom.

 

Budapest, 2013. november 15.

 

Tisztelettel:

Várnai László

2 komment

Címkék: Címkék

Mi történt, és mi nem?

2013.11.06. 08:09 varnai

            A háromnegyed éve húzódó ügyet, - ami  a szenzációhajhász cikk címekkel ellentétben nem most kezdődött, hanem épp most zárult le - amikor kellett elővették. (a feleségét megverő Balogh fideszes képviselő beismerő vallomást tett) A zuglói önkormányzat által vastagon kifizetett Magyar Hírlap és Nemzet vitte a prímet, az egész köz- , azaz közpénzen tartott fideszmédia pedig kontrázott: Várnai bántalmazott.

Bántalmazásról, családon belüli erőszakról írnak, holott semmi ilyesmi nem történt, még csak vádként sem merült fel soha. Ha lett volna, megvádoltak volna vele, efelől a jól időzített kiszivárgás után nincs kétség. Vádat semmilyen tényállásban nem emeltek. Azt bíróság előtt bizonyítani kellett volna.

Mi  történt valójában?

  Szombaton fiam a szokásos rend szerint nálam lett volna. A fiamnak születésnapi zsúrt szerveztem aznapra, torta, minden volt, az édesanyja fiam betegségére hivatkozva előző este lemondta ezt. Másnap reggel mégis elmentek valahová. Dühös voltam, a gyerekért mentem, elhoztam. A volt élettársam nem engedte, hogy a gyerekkel beszálljunk a kocsimba, elállta az autóajtót, veszekedtünk, huzakodtunk. 

Ostobán viselkedtem, azaz ostobán, indulatosan viselkedtünk a gyerek előtt.  A gyerekelhelyezés és a láthatás nyár végén közös megegyezéssel zárult,  azóta rendeződött a kapcsolat, még bringáztunk is hármasban.

 Mindazonáltal azt gondolom, akik családban élnek, akiknek volt konfliktusuk a párkapcsolatukban, akik szakítottak, váltak,  különösen ha gyerekek is voltak, tudják, milyen indulatok, milyen érzelmek halmozódnak föl, és hogy nem könnyű mindig minden konfliktust érzelemmentesen, bölcsen megoldani.

Utcai huzakodás volt, vádemelés nem történt. Megjegyzem, még egy szabálysértési pénzbüntetést sem szabtak ki.

 Na most ez az előkapart ügy kapott  több karaktert a Magyar Hírlapban, mint a felesége arcát szétverő fideszes országgyűlési képviselő ügye és lett hír a Papcsák viselt ügyeiről gondosan nem tudósító közmédiában.

A polgármester úr, az önkormányzat lemondatási közleménye a polgármester politikai karrierjét végigkísérő büntető és korrupciós ügyei,  "felsőbb körökben" is ismert bulijai,  a hivatalban házasemberként vitt nőügyei után meg úgy hiteltelen, ahogy van. Értem én, hogy kapóra jönne az ügyeit rendre felfedő ellenzéktől megszabadulni, de ez nem az az alkalom.

 

 

 

 

 

7 komment

Címkék: Címkék

Zugló, a NER állatorvosi lova

2013.09.29. 08:14 varnai

tegnap az alábbi írásom jelent meg a Népszabadságban.

Kiosztottak néhány kokit a Fidesz visegrádi „összetartás” frakcióülésén.  Több Feri is selyemzsinórt kapott, de a mi zuglói – azaz dehogy zuglói, csak Zuglóba helyezett - helytartónk Papcsák Ferenc nem volt közöttük.  Pedig  már rég itt lett volna az ideje, hiszen nincs hét botrány nélkül. Most is hiába jelent fel mindenkit, harap, mint a sarokba szorított patkány (ahogy a vállalkozó jellemezte) , a bizalmasa, a „behajtó” 100 milliója nem kimagyarázható.

Pedig félreállításában a zuglói fidesz régóta reménykedett. Feleslegesen  gyűltek a botrányok, hiszen Orbán nem a politikusi, a képviselői, netán az önkormányzati munkát értékelte. Az orbáni  fideszben és bármilyen militáns szervezetben, a példastatuálásnak alapeleme a véletlenszerűséggel járó megfélemlítés, a megtizedelés. A mondvacsinált mérce, a rezsicsökkentő aláírások száma, akár az úttörőőrsben a gyűjtött papír mennyisége tudatosan haszontalanság.  Most már értem, miért álltak a pultok mögött olyan nekikeseredett arccal a fideszes önkormányzati képviselők, a hűbéresek  és  vazullusok, és miért volt oly sok holt lélek az íveken.

Íme a  papcsáki „elmúltháromév” Zuglója, mely mint állatorvosi lócseppben a tenger  tökéletesen illusztrálja a fidesz országos hatalomgyakorlási praktikáit és annak végeredményét.

Papcsákot rendcsinálni küldték Zuglóba, szakértelme, helyismerete nem lévén külsős alpolgármestert hozott magával, de az alkirály személyéről nem egyeztetett még a sajátjaival sem. Ezért aztán az első és ünnepélyes ülésen a testület  fideszes többsége dacosan szavazta le és alázta meg Papcsákot. Innentől kezdve a fideszes belháború alaphangon forrt. 

A volt elszámoltatási kormánybiztos menten munkához látott. 2011elején kikértem a frissen kötött szerződéseket, és láss csodát kiderült, hogy Ferink 80 milliós összegben kötött tanácsadói szerződéseket.  Botrány. Megjegyzem, Hunvald és Weinek, Zugló előző polgármestere most 50 milliós kereszttanácsadásért ül a vádlottak padján.

Papcsák sajátos személyzeti politikája, a lojalitás szakértelem fölé helyezése, - mely szintén bevett gyakorlat lett a kormányzatnál - esetében debreceni bizalmasok kinevezése és a hivatal komplett vezetői szakgárdájának lecserélése haverokra sokat ártott a kerületnek.

A most nyilvánosságra került hangfelvétel nem volt előzmény nélküli, sőt mondhatni borítékolható  volt.    2010 végén a milliárdokat kezelő Vagyonkezelő élére pályáztatás nélkül nevezte ki Papcsák az ügyvédi irodájában társtulajdonos hölgy ifjú  testvérét,  bizalmasát, a felvételben emlegetett Mazsu Gergelyt, míg a  frissen létrehozott Eszközkezelő Zrt igazgatói széke a sógornak jutott.  Az utóbbi meg sem melegedett,  a kerület részvényeinek engedély nélküli eladásáért távoznia kellett. A vagyonkezelőbe került bizalmas tette a dolgát, elküldte  a dolgozók felét, köztük a belső ellenőrt, eközben Papcsák szintén megtette, ami a sikeres sefthez kellett,   megszüntette a Közbeszerzési bizottságot és a kiírás és döntés hatáskörét egyszemélyben magához vonta.  A  hangfelvételben emlegetett HBF Kft. és a vagyonkezelő összejátszásának következtében egy év alatt nyakára hágtak a három évre szánt közel 500 milliós felújítási keretnek, (a hangfelvételen emlegetett odahordott 100 millió ennek az összegnek a 20%-a)  míg egy másik fővállalkozó cég ügyvezetőjének „véletlenül” pont Papcsák sokat emlegetett „nemluxus” Cryslerét sikerült megvennie. A volt elszámoltatási kormánybiztos az autódealben sem talált morálisan semmi kivetnivalót.  Miközben folyamatosan jöttek a vészjelzések , a cég két fideszes Felügyelő Bizottsági tagja is lemondással nyomatékosította nem tetszését,  Papcsák egy éven át védte, fedezte  a bizalmi embert, a„behajtót”. Furcsamód nemcsak Papcsák, de az MSZP által delegált FB tag sem látott, halott,  de legfőképp nem szólt semmit. 2012 nyarán a vagyonkezelő FB-be kerülvén feljelentést tettem hűtlen kezelésért, Papcsák hogy mentse magát titokban ő is elsétált a rendőrségre, (a nyomozás áll) de előtte még  gyorsan kifizetett  8,7 milliós jutalmat/lelépési /hallgatási pénzt  a protezsáltnak.

Papcsák 2011 telén mint a deviza-eladósodást vizsgáló parlamenti albizottság elnöke  5 milliárd értékben tervezett (deviza alapú) kötvényt kibocsátani. Zugló eladósítását közösen akadályoztuk meg a fideszes frakció vezetővel, Harrach Péterrel. A bosszú nem maradt el, az ifjú Harrachnak a frakcióvezetői posztjába, nekem a bizottsági helyeimbe került a nyílt levél.   Papcsáknak kisvártatva a  kommentelők feljelentésével  ismét sikerült országos közutálat  és köznevetség tárgyává válnia. 

2012-ben Papcsák kivetette Zuglóban a kommunális adónak hívott ingatlanadót, - nem zavartatván attól, hogy 2010-ben az még az építményadó eltörlésével kampányolt.  Miközben jobboldali napi és hetilapok sok tízmilliós előfizetéséről, az új mercihez  és túlméretes egóhoz járó  túlméretes parkolóhelytől volt hangos a média (én készítettem a sajtót körbefutó fotót)  eközben Papcsák a Hermina úti szakrendelő  bezárásán próbált spórolni. A lakosság felháborodása elemi erejű volt, 4000 aláírást gyűjtöttem össze a rendelő megőrzésért. Áprilisban közös ellenzéki szervezésben több mint kétezer fő tüntetett a polgármesteri hivatal előtt. Csak úgy zúgott a Papcsák takarodj! 

Papcsák megrettenve a lakossági ellenállástól mindkét intézkedést visszavonta. Mindezek után szakmai nézeteltérésekre hivatkozva lemondott a hozott alpolgármester, öngyilkos politikai kommandónak titulálva a papcsáki kerületvezetést.  Eddigre már két fideszes képviselő is távozott a testületből, és a  zuglói fidesz szervezet feloszlatása folyamatosan napirenden volt. A BVSC átadás kapcsán a belső adok-kapok immár a nagy nyilvánosság előtt folytatódott.  A 15 fős  Fidesz-KDNP-s frakcióból 6 fő - és az ellenzék mínusz Jobbik - nem szavazta meg a kerület anyagi teljesítőképességét meghaladó pénzfaló egyesület átvételét. Papcsák az akaratát a „civil” (ex MSZP ex MSZDP-s) és a Jobbikos képviselő „megvásárlásával” erőltette át. A szokásos bosszú nem maradt el, a „lázadók” élére álló Ferdinandy KDNP-s alpolgármester hatásköreit magához vonta, (irodáját feltöretve egy melléképületbe helyeztette át) de a képviselő-testületi többség az alpolgármester visszavonását nem támogatta. A csata most a hangfelvétel miatti pereskedéssel folytatódik.

Miközben a pénz hordták ki az önkormányzatból a szimbolikus politizálásban erős jobbra fordulás következett. Zugló polgári liberális lakossága meghökkenve figyelte a rovásírásos várostáblák elszaporodását, a Tisza István szobor felavatását, a Pákozdi tér Wass Albert térré keresztelését, a téren lakó 300 lakos tiltakozó aláírása elveszett a hivatalban. Zugló ideologikus átnevelésére a Thököly-Dózsa sarkon  gárdisták masírozásával felavatott turulszobor tette fel a koronát.

Papcsákot Zugló sokat látott lakossága a hosszan rejtegetett közvélemény kutatási adatok, a polgármesteri portréktól hemzsegő,  csak papcsákhírmondóként emlegetett helyi újság hozsannái ellenére,  mondhatni párthovatartozástól függetlenül ,  egységesen utálja.  Ezen már nem segít semmi, sem a nyugdíjasok sem az első szavazók közé szórt százmilliós közpénz sem.  A bukás garantált és megérdemelt. Tudja ezt Zuglóban mindenki, még ő maga is, nem véletlenül bujkál a sajtó elöl a másfél milliós privátvécébe.

Mindezek után nem csoda, hogy a kerületi fidesz  újra  csak az orbáni selyemzsinórban bízik. Naívan azt remélik, hogy még az utolsó pillanatban megszabadulnak Feritől, népszerűtlen alakja nem rántja majd magával az országgyűlési választáson a helyi szervezetet.  Amúgy kész tényként kezelik, hogy Feri kikap és akkor talán erőszakos alakja egyszer és mindenkorra eltűnik a zuglói közéletből.

Abban azért van valami bizarr, hogy  a kerületi MSZP tagsága a saját Vas megyében már ”bizonyított”  elnökük kapcsán hasonló reményeket táplál. Sajnos az is elmondható, a kerületi  MSZP-ben nem csak a megújulást, de a munkát is megspórolták, 2014 tavaszán úgy fog a zuglói országgyűlési képviselői hely az MSZP ölébe visszahullani, hogy ezért az égadta világon semmit nem tettek.

Hiába volt három fős frakciójuk, hiába most a sajtótájékoztató, az ellenzéki munka, - a fenti ügyek kinyomozása, végigharcolása, a folyamatos pereskedés,  az ügyek média elé vitele, az általunk kiadott ZUGLAP-on  és blogomon keresztül  a lakosság folyamatos tájékoztatása, - a gesztenye  kikaparása  rám, az egyfős LMP „frakcióra” hárult.  

Várnai László

zuglói önkormányzati képviselő, LMP

4 komment

Címkék: Címkék

Évnyitók - polgármester nélkül

2013.09.03. 11:14 varnai

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak pénteken az önkormányzat épületében.  Bár a meghívót a polgármester írta alá, a Szeretem Zuglót polgármesternek nem sikerült megtisztelnie a kerületi  iskolák és óvodák igazgatóit megjelenésével, - annak ellenére, hogy az oktatási területet közvetlenül a saját hatáskörébe vonta. Megjegyzem, már tavaly év végén sem sikerült megtisztelnie őket.

Mindenesetre a tanév beindításának őrületét otthagyva felsorakozott az összes igazgató, a gimnázium igazgatók kivételével mind hölgyek. A képviselők közül Bátki és Gyügyei urat láttam megjelenni.

Rozgonyi alpolgármester beszédmondásban a szokásos formáját hozta, minden nagyon szép, minden natyon jó,  az intézményi felújítások remekül állnak.  Az igazgatók meg  csak néztek egymásra, meg sandítottak a mennyezetre, mikor szakad ránk.

A Klebersberg helyi vezetője a megszokott fehér kosztümös örök mosollyal az arcán most elmondta a beiskolázási káoszban sokáig titkolt számokat. Végül négy helyen indítottak csak új osztályt, azt viszont elfelejtette megemlíteni, hogy mindenhol 32 főre kellett emelni az elsős induló osztályok létszámát. A eredetileg engedélyezett és még sikeresen tanítható létszám 28 fő. Ennyit a sokszor proklamált minőségi oktatásról. Az év diákja és pedagógusa díjakat azért átadtuk.

A Városgazdálkodási Zrt igazgató-helyettese Réti úr megmutatta, hány helyen végeztek felújítást. Jó lenne látni egy excel táblát -  ha jól tudom megint sikerült meghívásosra csinálni az összes közbeszerzést... és hetekig húzni a hivatali útvesztőkben a szerződés aláírásokat, ezzel a munkaterület átadásokat.  Értesüléseim szerint a bölcsődékben sok helyütt inkább visszamondták a felújítást, mert már csak szeptemberben kezdték volna. De például a Munkácsy Mihályban is csak most akarnak belekezdeni a tornaterem felcsiszolásába.

Kérdéseket feltenni, panaszokat elmondani, javaslatot tenni, pl. a fenntartó átadás,  munkamegosztás, pótlékok bér változás, felújítások, státusz elvonások és egyéb forró ügyekben  nyilvánosan nem lehetett.  Még a végén nem csak egyirányú tájékoztatás, direktíva kiadás, hanem párbeszéd, információcsere alakult volna ki. Az intézmény felújításokat bonyolító alkalmazottakat később a svédasztalos trakta közben egyénileg meg lehetett keresni, volt is sorban állás, panasz sorolás.

------------------------------------------

Hétfőn betagozódva az iskolák felé igyekvő ünneplős iskolások, táskát cipelő szülők folyamába én is évnyitóra mentem a régi iskolámba, a Lisztbe.  Nem csak én, de ide járt az anyukám is 1948-tól '51-ig, és talán a fiam is ide fog járni. A múlt heti felújítás állásához képest a különbség megdöbbentő volt, iszonyat mennyiségű munkát, takarítást végezhettek el a hét végén. A takarítónők szegények reggel fél nyolckor holtfáradt arccal még a folyosói székeket törölgették. Láthatóan sem ők, az igazgatónő, sem a tanári kar nem aludt az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy ők szenvedték meg, próbálták helyrehozni, hogy a hivatalban egy hónapot csúsztak a szerződés aláírással, a munka elkezdésével - ehhez képest senki nem tolta ide a képét az önkormányzattól. A körzetes képviselő, Rátonyi Flóra nem volt látható. Mint kiderült még sosem járt iskolai rendezvényen, miközben őt delegálta a testület az iskolaszékbe is bár még egyszer sem vett rajta részt. Kétségkívül az okmányirodai büfé megszerzése, üzemeltetése ennél profitábilisabb időtöltés.

Mindazonáltal bevezető műkő út még hiányzott, ( jobb mintha összecsapták volna, és reméljük mást nem csaptak össze) minden építőanyagot bedózeroltak az udvar egy sarkába. A frissen, parkoló minőségben leaszfaltozott udvar egy kissé meghökkentette a szülői minőségben megjelent kerületi főépítészt is, a tervekben nem erről volt szó, nem is ilyen aszfalt való egy sportpályára, még megpróbálok elintézni egy műanyag burkolatot.

Kissé döcögve, de beindult a himnusz is, ( a Farkas Imre Úttörőcsapat, Vigyázz! elmaradt, a zászló dobszavas behozatalára sem kért engedélyt az úttörőpajtásnak öltözött igazgató-helyettes és a Kindzierszky sem ájult el... ezek a '70-es évek rituáléjának kötelező elemei voltak : ) A suli világossárga homlokzata, tégla díszei, gyönyörű kőfaragásai most látszottak először - az én emlékeimben a suli irgalmatlan nagy kormosfekete monstrumként élt.

----------------------------------

A Városligeti Kéttannyelvűben országos csinadratta volt, a sulikba delegált rendőrökről tartottak sajtótájékoztatót az országos rendőrfőkapitány-helyettes, oldalán Kardos Pállal, a Kerületőrség és Polgárőrség vezetőjével. Ennyi rendőrt csak komoly bűneseteknél látni fontoskodni...  Remélem akkor is látni majd legalább egy rendőrt, amikor a messzi földről érkező luxusautós szülők másodikként parkolva reggel fél nyolctól negyed kilencig eldugaszolják az egész Hermina utat, megbénítva a troli közlekedést is, mert csemetéiket közvetlenül a bejáratig akarják fuvarozni.

---------------------------------

Az önkormányzat hivatalos évnyitóját a Telekiben tartották. A polgármester itt sem jelent meg, a képviselők közül Tildy és Bihary urak ( kéményseprő frakció) illetve Bátki úr jelent meg. Rozgonyi alpolgármester a gyerekkoráról beszélt, és  életre szóló bölcs tanácsokkal látta el a diákokat, (Ferdinandy hatástalanított alpolgármester mimikája eközben elég sok mindent elárult) A KLIK vezetője a szokásos fehér kosztümben karcsún mosolyogva beszédébe ágyazva remek idézeteket mondott. Az egyik diáklány viszont olyan népdaléneket levágott, hogy az öreg gesztenyefákon leső rigók is elhallgattak, míg az utána jövő néptáncosok kiverték a port a színpadból, a végén a kalaplerúgásért külön pontot adtam : )

A tavaly fura körülmények között kinevezett igazgató elmondta mit végzett eddig, az új arculathoz tartozó halványlila nyakkendőből még Rozgonyi alpolgármester is kapott,  és milyen új tervei vannak, illetve bemutatta a tanári kar új tagjait. Tavaly lendületből rúgta ki az egyik igen népszerű igazgató-helyettest, a másik magától távozott, illetve több tanár is elment a suliból. Az általa erőltetett, a tanári kar ellenkezését kiváltó igazgató-helyettesről elismerte, hogy nem vált be és nyugdíjba küldte, de a tanári kar szerint az újonnan kinevezett helyettesek sem a legalkalmasabbak. Hiába, nem lehet egyszerű harmincévesen minden vezetői gyakorlat nélkül idegen terepen személyzeti politikát folytatni. A hangulat a tanáriban még nem javult.

A múlt héten megszavazott tanári életpályamodelles béremeléssel  igen sok gimnáziumi tanár nem jár jól,  a Telekiből ráadásul még elvettek státuszokat is, pl. a szabadidő szerezőit. A régen ígért felújítások csúsznak, de még az apró karbantartások is elvesznek a fenntartó és a Vagyonkezelő süket fülei között.  Feltehetően az igazgató úr nem ezt  várta a NER-től. A suli homlokzata évek óta omlik, baleset veszélyes, simán bérbe adható lenne egy világháborús film forgatásához. Szorgalmazásomra a protokoll után gyorsan számba vettük a problémákat, mit kéne megcsináltatni, Rozgonyi alpolgármester ígéretet tett a gyűrű rögzítésére... A felmenő rendszerben egyre több osztályban bevezetett mindennapos testnevelés megoldása láthatóan minden suliban lehetetlen feladat.  Bár  évek óta üresen áll a konyha, mely tornaszobának alkalmas lenne, és mind a kéttannyelvű, mind a Teleki szeretné, az igazságosság jegyében nem kezdünk vele semmit.

---------------------------------------------------------------

A sulik most országszerte szimultánban küzdenek az új köznevelési törvénnyel, a 4 óráig iskolába kényszerített diákok elhelyezésével,  zeneórák áthelyezésével, értelmes foglalkozások kiagyalásával,  az órarendek ehhez igazításával, a szülők meg fizethetnek be ebédre, de az sem lesz egyszerű, mert az iskolai ebédlők nemigazán alkalmasak közel az össes gyerek megebédeltetésére...  majd ír mindenki kikérőt, és minden megy,  ahogy eddig. Kezdődik a hit és erkölcstan oktatás, ehhez is plusz termek kellenek, miközben fel alá futkosnak  folyosón a mindennapos testneveléses a tornaterembe nem férő osztályok. A tanárok meg október végéig izgulnak, a 6o%-os béremelés minusz az eddig kapott túlóra pótlékok végül összességében mennyi fizetés emelést hoznak. Láttunk már rendezettebb káoszt is.

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

A kommentelők nevében

2013.06.04. 23:24 varnai

 

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest,

Markó u. 27.

 

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

 

 

Várnai László felperes, dr. Papcsák Ferenc alperes ellen személyhez fűződő jogok megsértésének megállapítása, további jogsértést megállapítása és kártérítés megfizetése iránt az alábbi

keresetet

 

terjeszti elő:

Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy az alább kifejtésre kerülő indokok alapján állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a Ptk. 75. §, 76.§, 78.§(1) személyhez fűződő jogaimat. Kötelezze a T. Bíróság az alperest a Ptk. 84. § (1) bek. e) pontja, illetve a 339. és 355. §-ai alapján 500.000,- Ft és annak 2013. május 17-tól számított törvényes kamatainak megfizetésére.

 

I. Történeti tényállás/alperes jogsértése és körülményei

 

2013. március 17-én értesültem róla, hogy az alperes a Magyar Távirati Iroda útján tájékoztatta a közvéleményt, hogy az autóját feltörték és abból ellopták a pénztárcáját és a „Fidesz-flottás” telefonját.

Ugyanezen közleményben, a fenti tényeket meghaladóan, az alábbi kijelentést tartotta még fontosnak közölni az alperes:

 

(Papcsák Ferenc)bízik abban, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját.” 

 

illetve, kiegészítette azzal, hogy Gyanúsnak tartják ugyanis, hogy a polgármesternek csak személyi iratait és flottás telefonját vitték.”   

 

Az alperes így, egyszerűen dekódolható módon azt állította, hogy

 

 1. A bűncselekménnyel összefüggésbe hozható egy zuglói LMP-s képviselő,

 

 1. aki vizsgálja a parkolási szokásait, azokat dokumentálja,

 

 1. a cselekménynek politikai motivációja lehet, mert csak bizonyos értéktárgyak tűntek el a bűncselekmény következtében. 

 

Zugló egyetlen LMP-s képviselője vagyok, így személyem a közleményből felismerhető. Kétségtelen tény, hogy a blogomon korábban kritizáltam az alperes parkolási szokásait, így ezzel még inkább beazonosítható lettem.

Meg kell jegyeznem, hogy én valójában azt dokumentáltam, hogy az alperes az Önkormányzat belső udvarán lévő parkoló többszöri átfestését, illetve az azon hol jogellenesen, hol csak morálisan megkérdőjelezhető módon parkoló autókat rögzítettem. Meglátásom szerint az alperes meglehetősen despotikus parkolási szokásainak kritizálása nem jelenti azt, hogy bármilyen, az alperes ellen elkövetett köztörvényes bűncselekmény elkövetésével engem összefüggésbe lehet hozni, márpedig az alperes egyértelműen ezt tette..

 

A közlemény után gyakorlatilag minden sajtótermék azzal keresett, illetve olyan tartalmú cikket közölt, amely szerint az alperes az autójának feltörésével engem vádolt meg.

 

 

 

 

„Feltörték Papcsák Ferenc autóját, amiről egy LMP-s jut eszébe

A zuglói önkormányzat közleménye úgy kever gyanúba egy LMP-s képviselőt, hogy Papcsák maga mondja: bízik abban, hogy nem ő volt a tettes” –Népszabadság, 2013. május 17. 

 

„A tettes csak Fidesz-flottás telefonját és a pénztárcáját vitte el. A honatya politikai okokat gyanít a háttérben.”-Hír 24, 2013. május 17. 

 

ha már így alakult, belekevert egy helyi LMP-st az ügybe. Papcsák bízik abban, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy “egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját”. 444.hu, 2013. május 17.

 

Az alperes természetesen egy olyan bűncselekménnyel hozott engem hamisan összefüggésbe, amihez semmi közöm nincs.  

 

 

 

Jogi Álláspont:

 

Álláspontom szerint az alperes megsértette a személyhez fűződő jogaimat, és értelmetlenül, durván a becsületembe gázolt. 

 

Magyarország Alaptörvényének Q cikkének (2)-(3) pontja kimondja , hogy Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. Az Alaptörvény I. cikkelyének (1)-(2) bekezdése elismeri AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

Az alaptörvény II. cikke pedig kimondja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.

 

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. cikk L pontja értelmében mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A 2. pont szerint e kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan - alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek- szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a  (..)mások jóhírneve vagy jogai védelme(…) céljából. Az 1976. évi 8. sz. tvr-el kihirdetett Polgári és Politikai jogok Nemzetközi Egyezség Okmánya 19. cikk 2. pontja szerint mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra. A 3. pont értelmében az e cikk 2, pontjában meghatározott jogok gyakorlása különleges kötelességekkel és felelősséggel jár. Ennél fogva az bizonyos korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít és amelyek mások jogainak vagy jóhírnevének tiszteletben tartása (a/ pont),(…) érdekében. szükségesek (b/ pont).

 

A Ptk. 75. §. (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. Ezen jogok a törvény védelme alatt állnak. A 76.§. értelmében a személyhez fűződő jog megsértését jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.

 

A Ptk. 78. § (1)-(2) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.


 

Álláspontom szerint nem is lehet kétséges, hogy az alperes azt a valótlan látszatott keltette, mintha nekem a vagyona ellen elkövetett bűncselekményhez közöm lenne.

 
1. Jogkövetkezmények


A fentebb kifejtettek alapján  az alperes megsértette a személyhez fűződő jogaimat, így mind objektív, mind szubjektív jogkövetkezmények alkalmazását kérem a tisztelt Bíróságtól.


 

Kérem a tisztelt  Fővárosi Törvényszéket, hogy állapítsa meg azt, hogy az alperes azzal, hogy azt állította, hogy reméli, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját, illetve gyanúsnak tartja, hogy csak személyi iratait és flottás telefonját vitték el, azt a hamis látszatott keltette, hogy én törtem fel a gépkocsiját, de legalábbis  nekem közöm lenne az elkövetett lopáshoz. Ezért kérem a T. Törvényszéket, hogy


 

a)            a Ptk 75.§ (1) bekezdése, 78.§-e, valamint a Ptk 85.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Ptk 84.§ (1) bekezdésének a) pontjára szíveskedjék a fentiek miatt  jogsértést megállapítani, valamint

b)           a Ptk 75.§ (1) bekezdése, 78.§-e, valamint a Ptk 84.§ (1) bekezdésének e) pontjára szíveskedjék az alperest 500.000,- Ft összegű nem vagyoni kártérítés és annak 2013. május 17-tól számított törvényes kamatainak megfizetésére kötelezni

szíveskedjék.

 

A fent kifejtettek alapján álláspontom szerint egyértelmű, hogy alperes megsértette személyiségi jogaimat, így az objektív jogkövetkezmények alkalmazhatósága úgy vélem, nem kérdéses.

 

Az alperes engem egyértelműen „kabátlopási ügybe” kevert, amely miatt napokig magyarázkodnom kellet, sőt valószínűleg még hosszú ideig úgy fognak engem azonosítani, mint akinek egy vagyon elleni bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen köze volt.  

Azért is tartom ezt súlyosnak, mert politikusként a személyes hitelesség az egyik legfontosabb értékem, és az alperes éppen ezen hitelességemen ejtett csorbát azzal, hogy „cáfolhatatlan vádként” összefüggésébe hozott egy vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével.  

A felróhatóság körében kérem értékelni, hogy az alperes, jogi végzettséggel, ügyvédi praxissal rendelkezik, így tisztában kellett lennie azzal, hogy személyiségi jogaimat sértette ezen kijelentésekkel.  


 

A követelt nem vagyoni kártérítés összege a jelenlegi bírói gyakorlat minimumát jelöli meg, eltúlzottnak egyáltalán nem mondható, különös tekintettel arra is, hogy egy kiemelt közszereplő nagy nyilvánosság előtt fogalmazott ekképpen rólam. Kérem a T. Törvényszéket, hogy mindezekre tekintettel az elszenvedett kárt köztudomású tényként is elfogadni szíveskedjék.

 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Törvényszéket, hogy kereseti kérelmemnek, az alperes perköltségeinkben való marasztalása mellett, helyt adni szíveskedjék.

 

A 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) f) pontja alapján felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

A Tisztelt Fővárosi Törvényszék hatáskörét a Pp. 23. § (1) bekezdésének g) pontjára, illetékességét a Pp 30. § (1) és 40. § (3) bekezdéseire alapítom.

 

Budapest, 2013. május 31.

Tisztelettel:

Várnai László

 

 

 

1 komment

Címkék: Címkék

Ez volt az otthonunk - a zuglói kunyhólakók pere

2013.06.02. 11:44 varnai

Immár a harmadik tárgyalási napjánál tart a zuglói kunyhók elbontása ügyében indított per. Mint a tárgyaláson kiderült, a kunyhók eldózerolása 9,6 millió forintba került - ennyi pénzből egy tucatnyi kerületi üres lakást is rendbe tehettünk volna nekik.

total_9232.jpg

2013. május 30-án a Myrai Szent Miklós Egyház által működtetett hajléktalanellátó intézmény szakma vezetőjét, Szili Adriánt, a kerületi városüzemeltetési osztály volt vezetőjét, valamint Rozgonyi Zoltánt, a kerületi alpolgármestert hallgatta meg a bíróság a zuglói kunyhólakók kilakoltatásával kapcsolatos polgári perben. A peres eljárást A Város Mindenkié (AVM) csoport és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) támogatásával azok a hajléktalan emberek kezdeményezték, akiket a két szervezet, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint is jogtalanul lakoltatott ki a zuglói önkormányzat 2011 októberében.

Az emlékezetet felfrissítendő itt látható az akkori Index és a Zöld Zugló Magazin által készített film.

 

Azóta az ombudsmani vélemény is megszületett. Íme:

A terület tulajdonosa, a MÁV Zrt. nem kért birtokvédelmet a területen jogalap nélkül, életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan emberekkel és az általuk emelt építményekkel kapcsolatban. A zuglói önkormányzatnak pedig – a néhány nappal korábban megkötött bérleti szerződésre hivatkozva – nem volt jogi lehetősége arra, hogy hatósági eszközök és apparátus igénybevételével önkényesen állítsa helyre az eredeti állapotot az általa bérelt területen. A biztos rámutatott, hogy mindez független attól, hogy egyébként a területen a hajléktalanok jogszerűtlenül tartózkodtak, az ott uralkodó állapotok pedig indokolttá tettek volna a hatósági beavatkozást.

Az ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy még az egyébként törvényesen lefolytatott hatósági eljárások során is fokozott figyelemmel kell eljárni annak érdekében, hogy a hajléktalan emberek az őket megillető jogokat ténylegesen gyakorolni is tudják. A biztos szerint ezek az egyébként is kilátástalan helyzetben lévő emberek teljes mértékben kiszolgáltatottak a jogi magyarázat nélküli, igazolást és eljárási garanciát nélkülöző, azonnali hatállyal végrehajtott önkormányzati intézkedésekkel szemben.

Az ombudsman jelentése kitér arra, hogy a korábbi teleplakók kisebb csoportját be tudta fogadni a kerületben üzemeltetett éjjeli menedékhely és nappali melegedő. A hajléktalan-ellátó intézmények azonban a hideg időjárás beköszöntével éjszakára már szinte teljesen megteltek, és nem állt rendelkezésre további férőhely. Szabó Máté utalt arra, hogy a zuglói önkormányzat mulasztott, amikor – figyelemmel az időjárási körülményekre – nem tett külön intézkedéseket az ott élők számára megfelelő, valóban hozzáférhető szállás biztosítására.

A biztos felkérte a fővárosi kormányhivatal vezetőjét, hogy a hajléktalantelep jogellenes felszámolásáról folytasson le vizsgálatot és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az ombudsman kezdeményezte továbbá a polgármesterénél, hogy az önkormányzat a tényleges igényeket és lehetőségeket felmérve, a civil szervezetekkel együttműködve, haladéktalanul keressen személyre szabott megoldásokat az érintett hajléktalan emberek számára.

noportre_9207.jpg

portre_9134.jpg

A tárgyaláson választ kaptunk néhány, a filmben feszegetett kérdésre. A kunyhók eldózerolása 9,6 millió forintjába került az önkormányzatnak. (plusz a kirendelt tucatnyi rendőr, önkormányzati dolgozó bére) Nem beszélve a jelenlegi perköltségről.

kovatsits_9197[1].jpg Az önkormányzatot a perben Kovátsits és Tsai Ügyvédi Iroda képviseli, akik havi 400 ezer forintjába kerülnek az önkormányzatnak. (tucatnyi ellenem és a zuglói ügyekről író újságírók ellen indított és elvesztett sajtóper fémjelzi eddigi tevékenységüket)

És engem ez a pénzköltés bosszant a legjobban. Hiszen az embertelen eldózerolásra elköltött pénzből az önkormányzat üresen álló mintegy 250! önkormányzati lakásából akár tucatnyit is rendbe tehettünk volna. A kunyhókban lakók, akiknek láthatóan igényük  és képességük van/volt a saját otthonban lakásra bármelyik kis szükséglakásnak boldogan örültek volna. A kerületi közmunka programon belül pedig a lakás fenntartásához szükséges pénzt is megkereshették volna. Alkalmat adhattunk volna nekik az új élet kezdésére. Ehelyett az önkormányzat erőfölényét, a kunyhólakók kiszolgáltatott helyzetét felhasználva kegyetlenül elbánt velük - megsemmisítette sok munkával teremtett otthonaikat.

A területet kétség kívül rendbe kellett tenni, de ezt az önkormányzat előkészítetlenül és szokásához híven erőből oldotta meg. A sok munkával összetákolt, talált tárgyakkal gondosan berendezett, (tükör, stb.) kunyóikból  felelőtlenül hajlektalan-telep(2).jpgés kegyetlenül a semmibe, sokkal rosszabb körülmények közé  lökte ezeket az embereket. Mert a Myrai -bár nyilván megteszi amit csak szűkös forrásaiból tud - az általa üzemeltetett nappali melegedő és a csak este elfoglalható embertelenül szűkös tömegszállás csak a megfagyás ellen jó, az utcai ellátás csak életben maradásra, a vegetálás fenntartására alkalmas. De ezek a szállások nem alkalmasak magánéletre,  önálló életvitelre, magántulajdonra, bútorok, holmik tartására . Innen szinte lehetetlen dolgozni menni, nem lehet új életet kezdeni. Arról nem beszélve, hogy a kerület méretéhez, a kerületben lakó több száz hajléktalanhoz képest a befogadóképessége csekély. A hajléktalan probléma  budapesti, azaz országos szintű megoldása két évtizedes szégyene és adóssága társadalmunknak.

A kerületet ez persze nem menti, hiszen, miközben ai önkormányzat 250 milliót költ a közbiztonságra, kamerákra, járőrautókra, és persze sok sok milliót tökéletesen fölösleges dolgokra,  példának okáért 3 milliót Zugló borára, 10 milliót kormánypárti napilapokra, 9 millióért veszünk luxusterepjárót a jegyzőnek hazajárásra, 40 milliót templom toronyra (vajon Szent Ferenc mire költött volna?) eközben tucatnyi milliót sem költünk az igazán szegényekre. A kerületben azóta sincs elegendő éjjeli menedék és egyáltalán nincs rendes hajléktalan szállás.

rozgonyi_9222.jpg

Rozgonyi Zoltán alpolgármester tanúvallomásában az út kialakítására hivatkozott. Az a földút azóta sem használt, nem vezet sehonnan sehová. Ő, hasonlóan a jelenlegi kormány intézkedésekhez a hajléktalanokat, a nincsteleneket rendőrségi, közbiztonsági kérdésnek, holmijukat "kacatnak látszó tárgynak" eltüntetendő, köztisztasági kérdésnek tartja. Mint mondta a holmik között értékes műszaki cikk, értékes bútor nem volt. Ki gondolta volna...?

Válaszul hadd idézzem az egyik kunyhólakót:  Alpolgármester úr, nekünk az volt az otthonunk.További információ: http://avarosmindenkie.blog.hu/2013/05/30/ujra_az_alperes_onkormanyzat_tanuit_hallgattak_meg_a_zugloi_kunyholakok_pereben

A fotókat Fekete Hajni készítette.

1 komment

Címkék: ombudsman hajléktalanok város mindenkié Címkék kunyhólakók francia út hajléktalan per rozgonyi zoltán alpolgármester

A családi ezüst legszebbjei

2013.04.22. 14:03 varnai

Úgy tűnik ezentúl a köztem és az önkormányzat különböző szervei közti levelezéssel fogom fárasztani a nagyérdemű blogolvasót. (ezúton most kérném, aki csak teheti lájkolja ha tetszik a poszt, szeretnék biztos lenni benne, hogy nem csak a az önkormányzat sajtósai olvassák)

Az április 25-i testületi ülés izgalmakkal teli lesz, és mivel ez esetben 17 órakor kezdünk, ezért  most a rendes dolgozó is megtekintheti városatyai bölcsességünk.  73 napirendi pont, (melyek többsége itt olvasható) közte milliárdos ingatlan eladási tervek, 2.0-ás sport koncepció, a BVSC szerződés és a sportközpont-tanuszoda megépítés húzása-halasztása, egy hősi emlékmű Horthy táblával,  mind között legpikánsabb Ferdinandy "függelemsértő" alpolgármester visszahívására vonatkozó előterjesztés. Vendetta polgármester módra, melynek hátteréről itt olvashat.

Az is elgondolkodtató, hogy ha most egy alpolgármesterrel is sikerrel működünk, akkor eddig miért fizettünk hármat?

A napi politikai vendettáknál mégis jóval fontosabb a került még meglévő  kevéske ingatlan vagyonának, telkeinek sorsa, hisz ezek milliárdos értékűek, és a kerület jövőbeli  fejlesztésének kulcsai. Esetleges elkótyavetyélésük nagyobb bűn, mint egy rossz irányba mutató hősi emlékmű. A csütörtöki testületire eddig sosem látott ingatlan eladási csomag jön be, tucatnyi 1-2000 négyzetméteres építési telek, a családi ezüst legszebbjei, melyekről zárt ülésen , és ami ennél furcsább csomagban szavazunk. Általában véve azt gondolom, hogy a jelenlegi nyomott árú piacon telket eladni nem szerencsés, nem véletlen, hogy pl. budai kerületek most épp vesznek, és nem eladnak. Ami ennél is furább az, az az, hogy előterjesztés ráadásul meglehetősen hiányos, a jegyzőnek írt levél által próbálnék a felelős döntéshez elengedhetetlenül szükséges információkhoz juttatni magamat és képviselő társaimat.

László Várnai <varnai.laszlo14@gmail.com>
11:05 (2 órája)

címzett: jegyzo; foepitesz


Tisztelt Jegyző asszony, tisztelt Főépítész úr,
 
A testület elé egy igen jelentős mértékű (milliárd fölötti értékű)  ingatlan eladást eldöntő előterjesztés kerül 123-365 számon. Az előterjesztés meglehetősen hiányos.
 
Kérem az előterjesztéshez mellékeljék :
 
- az eladásra szánt ingatlanok övezeti besorolását,
 - a telkek ZKSZT szerinti szintterületi mutatóit,
-  és hogy az adott telekre a hatályos besorolás szerint hány  négyzetmétert és hány lakást lehet építeni.
 
Az előterjesztés - bár hivatkozik rá -  nem részletezi a kerületnek mekkora üres telek állománya van, és hogy a mostani eladási terv ennek hány százalékát érinti?
 
Ezért kérem a bizottsági és testületi ülésre egy kerület aktuális ingatlan vagyonát bemutató felsorolást és egy térkép prezentálását.
 
Kérem indokolják, hogy ki és milyen szempontok alapján válogatott a kerületi ingatlanokból?
 
A mostani ingatlan piaci árak és az  eladás milyen viszonyban van a hosszútávú ingatlan gazdálkodással?
 
Kérem továbbá az új  ZKSZT elfogadott irányelveit részemre és a képviselő testület számára megküldeni.
 
Jelenleg hány jogerős építési engedély van kiadva többlakásos társasházakra? Összesen mekkora lakásszámmal? Jelenleg rendelkezünk-e az ehhez szükséges humán infrastruktúrával?
 
Kérdésem továbbá, feltételezve, hogy az előterjesztésben érintett telkeket eladjuk, akkor az így létrejövő lakásokhoz szükséges infrastruktúra (bölcsödei, óvodai, iskolai kapacitás)  a  rendelkezésre áll-e, és ha nem, akkor  azt ki fogja megépíteni, finanszírozni?
Kérek erre vonatkozó kalkulációt a testületi ülésre mellékelni.
 
Kérem továbbá indokolják meg, hogy az értékbecslések miért csak a testületi ülésen kerülnek kiosztásra.
 
 
 
Tisztelettel, Várnai László  képviselő

 

Kíváncsian várom a tényszerű válaszokat.ez-a-telek-elado.jpg

1 komment · 1 trackback

Címkék: zugló építési telek Címkék ingatlan értékesítés zuglói zrt

Rejtett kincseink: üdülő a Római-parton - A zuglói vagyon kezelése

2013.04.17. 15:47 varnai

Hét végén kibringáztunk Szentendrére. Útközben felderítettem a kerület egyik jól titkolt és szinte elfeledett vagyontárgyát: a Római-parti nyaralónkat. 

A bemászás után, a biztonsági őrtől tudtam meg,  (ezúton is elnézést kérek, hogy kopogásommal felébresztettem) hogy a Vagyonkezelő az üdülő értékesítésen vagy bérbeadásán töri a fejét... 

romai_1515[1].jpg

romai_1509[1].jpg

Számomra kissé fura, hogy miközben egy ilyen kincs van a birtokunkban, eközben iskolaudvarokon vagy a BVSC-ben botrányos körülmények között táboroznak a zuglói gyerekek.

romai_ingatlan_google.jpg

romai_1506[1].jpg

Apartmanok, az út másik oldalán áll a konyha és az étkező.

romai_1510[1].jpgA házak és a Királyok útja közé eső rész. A telek kb. 30 méter széles és a Dunától a Királyk útjáig kb. 250 méter hosszú.

romai_1516[1].jpg

A négy apartmanos ház és a Duna part közé eső rész, kis játszótér és tűzrakóhely. A kapu a Dunapartra nyílik.

Eközben kitűzték a Vagyonkezelő ülését is. Kissé nehézkesen ment a dolog, hiszen az április 2-i kérés után semmi nem történt, aztán a blogbejegyzés megjelenésének másnapján csak kitűzték az FB ülést, igaz április 23-ra. Nem kell kapkodni.

A napirendi pontok sajnos nem teljesen tükrözték az FB tagként megfogalmazott kéréseimet, ezért az alábbi levelet kellett ma elküldenem.

László Várnai <varnai.laszlo14@gmail.com>
14:11 (1 perce)

címzett: Nagy; balazs.tildy; gyugyeiattila; attiplast; fulebetty; varnai.laszlo; polgarmester; szili; reti; solt;

 


Tisztelt FB Elnök úr,
 
Én az április 2-i levelemben következő konkrét témákat kértem napirendre
 venni:
 
"   Kérem továbbá legyen egy beszámoló a Vagyonkezelő 2012. dec eleje és 2013. április között végzett munkájáról, aktuális ügyeiről.
Közbeszerzések, lezajlott futó, kiírás előtt álló.
A dolgozók attitűdje- Több panaszt kaptam, hoy a vagyonkezelő dolgozói arrogánsan lekezelően bánnak az ügyfelekkel.
Lakásfelújítások.
Okmányiroda mellékhelyiségei - több lakossági panaszt kaptam.

Kérem legyen egy beszámoló a vagyonértékesítési területről. A tulajdonosi bizottság elé került két  jelentősebb eladás, a bükkszéki és a Zichy Géza utcai előterjesztés is jelentős hiányosságokat tartalmazott, tendenciózus volt. Nem szerepelt bennük az ingatlanok költsége, történet, a tulajdonosok száma, nem volt beleszámítva az 1000 m2-es kert értéke (!), a két értékbecslő cég anyaga is hiányos és szakmaiatlan, tendenciózus volt. Ezekről kérem legyen konkrét vizsgálat, ki készítette elő ezeket az anyagokat?  "
 
 
Tehát akkor konkrétan,  újra és határozottan kérem legyen napirendi pont:
 
1. A dec eleje és áprils 26 közöttti működésről egy beszámoló. Írásban.
2.  a futó  és lezajlott közbeszerzések vagy egyéb beszerzések megrendelések. Kérnénk listát, stb. Írásban.
3. HBF ablakcsere ügy. Írásos beszámoló. (lásd előző levélben már a 2012 novemberi FB ülésre kértem írásos beszámolót)
4. Vagyonértékesítés területéről írásos beszámoló. (a levelemben nem csak arra az egy ingatlanra, hanem a területre általában, pl. a bükkszéki is konkrétan említve lett, mégsem szerepel )  Mely ingatlanokat tervezi a Vagyonkezelő eladni. Kérnék egy listát.   Mely kerületi ingatlanjainkat nem tervezzük eladni.
5. Információt kaptam a Római parti nyaralónk értékesítési tervéről. Ki döntött erről?
Mennyi ennek az ingatlannak a havi fenntartási költsége, (mennyi volt 2012-ben összesen) mikor volt utoljára használva, milyen tervek vannak.
6. Milyen más, kerületen kívüli és belüli eddig nem említett ingatlanunk van. Tehát egy TELJES a kerületi tulajdonú, nem lakáscélú ingatlanok listáját kérem. Mi van bérbe adva, mi áll üresen. (meg kell mondjam rossz érzéssel tölt el, hogy képviselőként egy-egy nagyobb értékű ingatlanunkról csak akkor szerzek tudomást, amikor a Vagyonkezelő a Tulajdonosi Bizottság elé viszi eladásra) Ilyen lista nyilvánvalóan napra készen rendelkezésre kell álljon.
 
Mivel e napirendi pont kéréseket már április 2-án megfogalmaztam nem áll módomban eltekinteni tőlük. És az SZMSZ szerint kötelező őket napirendre venni.
 
 
Tisztelettel, Várnai László
Felügyelő Bizottsági tag

romai_adria1520[1].jpg

és Szentendrén ezt ettük : )

2 komment · 1 trackback

Címkék: Címkék

Kérdéssor a BVSC átvételének ügyében

2013.03.11. 10:27 varnai

 medence_1986.jpg

 A polgármester ma rendkívüli testületi ülést hívott össze március 14-re, melynek egyik  előterjesztése, -már az ő hatáskör megvonásán túl - a BVSC terület átadása lesz. Ezért a mai nap az alábbi kérdéssort juttatjuk el Nyílt Levélben a polgármesternek és a BVSC elnökségének. Úgy gondoljuk ha e kérdésekre érdemi válasz nem érkezik kellő időben (tehát nem helyben osztva) akkor a testület nem fog elegendő információval rendelkezni a megfontolt és felelősségteljes döntéshez.

 

Tisztelt Papcsák Ferenc polgármester Úr,.

Tisztelt BVSC elnökség, Szentpáli Gábor elnök Úr!

 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselő testülete február 27-én döntést hozott arról, hogy a BVSC területét nem kívánja tulajdonba venni. A polgármester úr a testület döntését láthatóan nem tudja elfogadni, sőt zuglói konzultáció néven kampányba kezdett Zugló lakossága körében, hogy a képviselő testületre nyomást gyakoroljon.

A képviselők számára  - nem különben a lakosságnak is  -  igen fontos lenne, hogy ilyen a kerület életét és költségvetését hosszú távon és jelentősen befolyásoló ügyekben ne félinformációk és ne az érzelmek által motiválva, hanem a tények teljes ismeretének birtokában hozzanak döntéseket.

 Ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben a BVSC területének ügyét újra a képviselő-testület elé kívánják terjeszteni úgy az érdemi tájékoztatás jegyében az alábbi kérdésekre írásban válaszoljanak.

 

 1. Azon kívül, hogy a képviselő-testület elé terjesztett 123-110/2013 sz. előterjesztés 3. sz. határozati tervezete alapján az Önkormányzat „biztosítja az egyesület szakosztályai számára a létesítmény használatot”, kívánja-e pénzügyileg is támogatni az egyesületet, illetve a létesítmény használat biztosítása ingyenes, vagy térítés köteles lesz?
 2. Kérjük, hogy legalább 5 évre szóló üzleti tervvel, cash-flow és eredmény kimutatás benyújtásával mutassák be, hogy az intézmény átvétele mekkora terheket fog jelenteni a zuglói költségvetés számára.
 3. Milyen haszna lesz abból a zuglói lakosoknak, hogy az ingatlan üzemeltetése, és esetleg az egyesület fenntartása átkerül a kerülethez? Kérjük, ezt konkrétan számszerűsített adatokkal támasszák alá.
 4. Kérjük a polgármestert, adjon magyarázatot arra, hogy Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 193/2011 (III. 17.) számú határozatával ellentétben, miért csak a 29889 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásban történik tulajdonszerzés, míg a fent nevezett határozatban a képviselő-testület további ingatlanokkal kapcsolatban is felhatalmazást adott az Ön számára.
 5. Az 1665/2012 sz. Kormányrendelet szerint az Önkormányzatot hasznosítási és állagmegóvási kötelezettség terheli. Mekkora ennek becsült értéke, különösen az egyesület létesítmény igazgatója által leírt állapot ismeretében?
 6. Miért nem szerepel a Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2013 évi költségvetési tervezetben konkrétan nevesítve a tranzakció következtében felmerülő százmilliós nagyságrendekre rugó össze?
 7. A Magyar Vízilabda Szövetség által jóváhagyott látványcsapatsport támogatás előfinanszírozásához szükséges 826.032.221 Ft-ot honnan teremti elő az Önkormányzat? Az előfinanszírozás után a támogatott összeg (578.222.555 Ft) folyósítását követően miből fedezi a teljes projekt saját részét (247.809.666 Ft-ot) az Önkormányzat?
 8. Milyen kapcsolatot terveznek a BVSC egyesületének vezetése, és a Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non.profit Kft vezetése között?
 9. A BVSC működtetése és a 8. pontban megjelölt társaság működés milyen hatással lesz egymásra gazdasági, és vezetői szinten?
 10. A BVSC átvétele milyen hatással lesz a kerület jelenlegi sporttelepeinek, a Lantos Mihály területére tervezett sportközpont, a Siemens pálya, a Kövér Lajos utcai központ finanszírozására, fejlesztési terveire?
 11. Kívánja-e az önkormányzat hosszú távú – pénzügyi kötelezettségvállalás kinyilatkoztatása árán - szerződéses feltételekkel biztosítani a jelenleg működő szakosztályok változatlan fennmaradását, illetve az ott dolgozó összes szakember és sportoló foglalkoztatását? Hány évre és mekkora összegben vállalna ilyen módon kötelezettséget az önkormányzat?
 12. Miután a vagyonszerzés csak a 29889 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra szól, és nincs benne minden az intézménnyel szervesen összefüggő külön helyrajzi számokon szereplő terület (a Tatai úti teniszpályák, műfüves pálya, asztalitenisz csarnok, műhelyek, stb.), hogyan kívánják működtetni az egységes egészből kiragadott részt?

Amennyiben vállal, akkor feltételezve, hogy körültekintően eljárva gondosan előkészítették a döntéshozatalt, az alábbiakra várjuk a BVSC elnökének a válaszát:

 

 1. Kérünk egy a BVSC elmúlt öt évi működését áttekintő anyagot (éves beszámolók).
 2. Kérünk egy kimutatást, hogy a MÁV az elmúlt 10 évben évente mekkora összeggel támogatta a BVSC-t, illetve más forrásokból milyen támogatásokhoz jutott az egyesület?
 3. Kérjük a BVSC elnökségét nyilatkozzon, kér-e és évi mekkora összegű támogatást a zuglói önkormányzattól az egyesület fenntartására, illetve Zugló részére most át nem adott egyéb az állam tulajdonában maradó, de az egyesület által használt az átadott ingatlannal határos ingatanok állagmegóvására, felújítására?
 4. Milyen rálátást biztosít majd az önkormányzat számára a gazdasági és a szervezeti működéssel kapcsolatban az egyesület?
 5. Eddig mennyi TAO-t tudott összeszedni/lehívni a BVSC? A TAO befolyó összegéből részesülnek-e a nem látvány sportokat művelő szakosztályok?
 6. Hogy működnek a szakosztályok? Milyen bevételeik, milyen kiadásaik vannak? Szakosztályonkénti részletes felsorolást kérünk. Mekkora az önállóságuk gazdálkodás körében?
 7. A BVSC működni fog itt is meg ott is?
 8. Mi lesz az át nem vett területekkel (marad a Magyar Államé, vagy az is tulajdonost vált, és ha igen, akkor kié lesz?
 9. Kié lesz a Zuglónak át nem adott létesítmények (a műfüves pálya, a teniszpályák, asztalitenisz csarnok stb.) bérbe adása utáni bevétel?
 10. Összességében és szerződésekre lebontva évi mekkora bevétele származik a BVSC-nek a különböző bérleti díjakból? (étterem, irodák, raktárak, stb.)
 11. A bérleti díjak összegén felül éves szinten milyen bevételei vannak még az egyesületnek (szponzor, reklám, belépők, tagdíjak stb.)? Összegekkel együtt kérjük a felsorolást.
 12.   Hány fő a közvetlenül nem a szakosztályokhoz köthető (karbantartó, pályamunkás, takarító, adminisztrátor, vezető stb.) főállású dolgozó van az   egyesületnél, és mekkora ezek a havi és éves bérköltsége?

12.   Hány főállású sportvezető, és sportoló dolgozik az egyesületnél? Mennyi az évi bérköltségük, honnan van rá fedezet?
13.  Hány nem főállású sportoló, sportvezető egyéb dolgozó dolgozik az egyesületnél? Mennyi a bérköltségük, honnan van rá fedezet? Mindösszesen mennyi a bérköltség?

14. Milyen más szerződéses foglalkoztatás, tanácsadói szerződés stb. kötelezettség létezik, mekkora összegben?

15. Van-e bármelyik elnökségi tag (vagy családtagjának) által egészben vagy részben tulajdonolt cégnek bármilyen szerződése a BVSC-vel?


16.   Végezetül kérjük, mutassák be statisztikai adatokkal alátámasztva, hogy milyen mértékben sportolnak az egyesület színeiben zuglói, illetve nem zuglói lakosok.

 

Fáradozásukat a megfontolt döntés reményében köszönve,

Várnai László, önkormányzati képviselő

Barta János, az LMP zuglói elnöke

Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő

vasuti_ker_2001.jpg

 

 

2 komment

Címkék: Címkék

Autót vettem a vásárban félpénzen

2013.02.26. 05:52 varnai

Az MSzP képviselője közérdekű kérdést tett fel. ( Mivel nekik a honlapjuk egy ideje kevésbé aktív, ezért, megosztom én a kerület lakosságával és csak hogy nehogy félreértés legyen, előre kijelentem, én is társadalmi munkában teszem)

 

  Úgy tűnik a kerület jelenlegi vezetése még egy Fiat Brava beszerzést sem tud úgy megoldani, hogy abban ne a kerület, mi járjunk rosszul. A kérdések rámutatnak arra is, hogy a kerületi közbeszerzésekkel szinte minden esetben komoly probléma van - tulajdonképp már a kiírásnál eldőlnek. A jelenlegi szabályozás szerint a feltételeket a polgármester határozza meg, a bíráló bizottságot ő nevezi ki, (nem is tudjuk kik ezek a személyek) majd a polgármester dönt egyszemélyben. Az eredmény mindezek után boritékolható.

A  kerületi és a vezetők gépjárműveinek vándorlása, eltűnései, felbukkanásai, cseréi akár cseppben a tenger tükrözik  a  magyarországi "elit" gondolkodását, morális korlátjait, azaz korlátlanságát és zuglói önkormányzat / uradalom működését.   Mit keres például a polgármester autója egy kerületi fővállalkozónál, ( miért nem szerepel a merdzsó a vagyonnyilatkozatban) vagy hogy került  a jegyző autója  szintén a Rácz Kelet Pest közreműködésével, rendszámcserével a Kerületőrséghez, majd vissza?   Bizony, ezek mind a XXI. század, de legalábbis Zugló nagy talányai.

Tisztelt Polgármester Úr!
 
Az elmúlt év november 29.-i képviselő testületi ülésen a közbeszerzésekről szóló tájékoz-tató szerint három darab gépjármű beszerzésére került sor. 

Az eljárás körülményeinek tisztázására irányuló kérdéseimre adott válasza, és a megküldött dokumentációk ismeretében megállapítható, hogy az eljárás során született döntési javaslatok sajnos nem egyértelműen a kerület javát szolgálják.
Érthetetlen például, hogy egy több fordulós tárgyalásos eljárás résztvevőinek a hiánypótlásra biztosított határidő kevesebb mint két nap. A Kbt. ugyan nem határozza meg a hiánypótlásra nyújtható határidőt, de a Közbeszerzések Tanácsa a hiánypótlás alkalmazásáról szóló ajánlásában a következőkre hívja fel a figyelmet: "..valamennyi ajánlattevő számára reálisan lehetővé tegye a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítését.." hiszen "..a hiánypótlás intézményének célja, hogy a törvény által megengedett körben orvosolható hiányosságok kiküszöbölésével növelje az érvényes ajánlatok számát, hozzájárulva ezáltal az ajánlattevők közötti valódi verseny kialakulásához..".

A megküldött dokumentációból az nem derül ki, hogy konkrétan mi az érvénytelenség oka, de elgondolkodtató, hogy a Kbt. 98§ (2) és (3) bekezdése szerint miért nem került sor a hiánypótlás felhívása mellett a tárgyalások lefolytatására, főleg akkor, ha a hiánypótlásra kért ajánlattevők mulasztása esetén a bíráló bizottság egyetlen érvényes ajánlat elfogadására tehet javaslatot.
Így az sem meglepő, hogy az egyetlen érvényes ajánlattevő a tárgyalás során nem tett kedvezőbb ajánlatot annak ellenére, hogy az érintett autótípus importőre, a Fiat Magyarország 2012. július 17.-én közzétett hivatalos listaáránál jóval magasabb ajánlattal nyert. Konkrétan, a Rácz Kelet Pest Kft. 2db alsó-közép kategóriás személygépkocsi esetén 4.488e forintos bruttó ajánlatot tett gépkocsinként, összesen 8.977e forint értékben. Ennek megfelelő típus listaára az importőr ajánlatában 3.740e autónként, összesen 7.480e forint. Az egyterű esetén a nyertes ajánlat 8.961e bruttó, míg az importőr 8.190e forintért kínál, a tárgyalás lefolytatásakor is érvényes áron.

Mindennek tükrében jogosan merül fel a kérdés, hogy;
-   mi alapján és ki döntött a meghívott ajánlattevők személyéről?
-   Ki a felelős azért, hogy az egyetlen érvényes de előnytelen, kirívóan magas ajánlat ellenére az 
    eredmény kihirdetésre és a szerződés aláírásra került?
-   A tények ismeretében milyen intézkedések várhatóak az eljárással összefüggésben?

 
Az ügyben foglalt álláspontját és válaszát várva tisztelettel:
 
 
Kovács Csincsák László
Önkormányzati képviselő

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

Van aki még a saját SzMSz-ét sem tartja be

2013.01.22. 11:56 varnai

Tegnap meghökkentő meghívót kapták a képviselők, melyre az alábbi levélben voltam kénytelen reagálni:

 

20130122R-1_thmb.jpgNagyításhoz kattintson a képre!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subject: RE: Meghívó a Képviselő-testület 2013. 01.22-i rendkívüli KT ülésre
Date: Tue, 22 Jan 2013 11:21:40 +0100

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző asszony, képviselő kollégák, tisztelt Budapesti Kormányhivatal!


Kénytelen vagyok felhívni a figyelmet arra, hogy a kerületi SZMSZ-ünk nem teszi lehetővé, hogy január 21-én január 22-re Rendkívüli Testületi Ülést hívjanak össze.

A kerület hatályos Szervezeti Működési Szabályzatának (csatolom) a Testületi ülés összehívásának módját szabályozó 24.§-a egyértelműen fogalmaz:

 

A rendes ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket az ülésnapot megelőzően legalább 7 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket pedig legalább 3 nappal előbb ki kell kézbesíteni, valamint ezzel egyidejűleg az ÖMTR rendszeren meg kell jeleníteni.

 

Tehát a zuglói önkormányzat törvénysértően kíván ülést tartani és ott határozatot hozni.

Az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül, a be nem tartása tehát jogszabálysértés, ami azt eredményezi, hogy a jogszabálysértő módon meghozott minden aktus (határozat, egyéb döntés) jogszabályba ütközik, vagyis semmis lesz.

A szabálytalan összehívés már csak azért is érthetetlen, mert a főváros a forrásmegosztási anyagot, mint annak dátumából is látható már január 9-én elkészítette és megküldte a kerületeknek. Más kerületek időben időben és szabályosan tudtak testületi ülést összehívni.

Kérem a  polgármester urat, szabályosan, a többi kerület polgármesterét követve, hirdesse meg a rendkívüli testületi ülést az SZMSZ szerinti 3 napos határidővel 2013. január 25-re, péntekre. A Főváros január 26-án, szombaton tart testületi ülést, tehát nem késünk le semmiről. (megjegyzem van olyan kerület, ahol egyáltalán nem tartottak e miatt testületi ülést).

Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a Budapesti Kormányhivatal határozata szerint a hivatalnak 8 napon belül ki kellett volna adnia az általam november 30-án kért közérdekű anyagokat, de ez még most sem történt meg. A határozatot csatolom. Kérem a Kormányhivatalt, intézkedjen az  ügyben.

 

Kérem a jegyző asszonyt, mint a törvényesség őrét, hogy a hivatal és az önkormányzat szabályszerű működésre erősebben figyeljen. 

Kérem a Kormányhivatalt, hogy a zuglói önkormányzatot ismételten hívja fel és kötelezze a törvénykövető működésre.

Tisztelettel, Várnai László

önkormányzati képviselő, Zugló

Önkormányzati Ügyvivő LMP

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

"Nem élt a lehetőséggel."

2013.01.20. 15:49 varnai

Sajátos videófilmet sikerült összeraknia a Zuglói Médiaszolgáltató  csipetcsapatának a Közérdekű adatok kikérése kapcsán tartott sajtótájékoztatónkról. Az MTVA híradó tudósításain edzettek számára már nem okoz izgalmat ha elárulom, a jobboldalt álló emberek korántsem véletlenül várakoznak ott,  ők a sajtótájékoztató idejére igen dühös építési alvállalkozók hadává változtak - csak hát azokat a vágóképeket már gondosan nem tették be a filmbe pedig az operatőrük végig forgatott.  Összehasonlítás végett és a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében idetenném az ATV Híradójának tudósítását.http://atv.hu/cikk/video-20130117_kozvelemeny_kutatas_pert_inditanak_a_fideszes_polgarmester_ellen )

Az csak vicces, hogy a Zugló Média narrátora kijelenti " a közvélemény kutatás eredménye pozitívan zárult..."  - nohát honnan tudhatja, hisz az egész ügy épp erről szól, hogy megtudjuk, mi van abban a jelentésben. A Főváros Kormányhivatala alábbi, lassan lejáró a kiadásra felszólító határozatáról szintén nem sikerült a riportban említést tenni. 

Ennél felháborítóbb, - és sajtópert von maga után - hogy a narrátor tényközlésként a következő mondatokat mondja:

"a polgármester elmondta, mind Várnai Lászlónak, mind Schiffer Andrásnak felajánlotta, hogy a kutatás eredményét egy titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében átveheti. A két politikus nem élt a lehetőséggel. "

 

Nos, hát ilyen felajánlás sem ott a helyszínen, sem előtte, az adatkérés röpke másfél hónapja alatt, sem szóban, sem írásban soha nem hangzott el.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a hivatal, a jegyző, a polgármester máig semmiféle módon nem válaszolt a az írásos hivatalos megkeresésekre. (de még a kabinet sem küldött ilyen tartalmú sms-t : ) Így aztán sem én, sem Schiffer András nem mondhatta azt, hogy "Nem él a lehetőséggel."

Természetesen a Zuglói Média riporterének ezt a ránk vonatkozó  tényközlő állítást - már ha érdekelnék a szakma írott és íratlan szabályai - le kellett volna ellenőriznie. (Már feltéve, ha nem ők maguk találták ki. Mindenesetre a hírszerkesztés pár idevonatkozó elvét bemásoltam esetleges önképzés céljából)  Ez az ellenőrzés nem lett volna bonyolult, például ott helyben odadughatták volna a mikrofont az orrunk alá és nekünk szegezhették volna a kérdést. Vagy  ha ezt kislányos izgalmukban elfelejtették, akár felhívhattak volna  utólag a narráció írása közben telefonon, írhattak volna emailt. Izé, képviselő úr, ajánlottak Önnek ilyet?


Ehelyett simán hazudtak ők,  - vagy valaki más - egy jó nagyot. Majd még utolsó mondatként, - ha már lúd, legyen kövér alapon - hozzátették: A polgármester rágalmazásért pert fog indítani. Na ja, neki nem drága, az önkormányzat meg mint szokta, fizeti majd  az elvesztett perért a havi 450 ezres cechet.

A lényeg a következő:

Máig, mintegy 60 napja nem válaszoltak a roppant egyszerű: ki, milyen kiválasztással és mennyiért készítette a kutatást kérdésekre és a teljes jelentést sem adták ki, pedig erre a törvény  (lásd kormányhivatal határozata) 15 napos határidővel kötelezi őket. A többi csak mellébeszélés.

Hírszerkesztési alapelvek

 

 1. Pártatlanság (politikai)
 2. A tömegtájékoztatásnak a nemzet egészét kell szolgálnia, vélemények sokrétűsége, meg kell felelni a hallgatók igényeinek, és ezeket fel kell kelteni
 3. Nyilvánosságot kell biztosítani minden jelentős társadalmi tevékenységnek és irányzatnak
 4. A hírek megfogalmazása nem sértheti a polgárok meggyőződését, kerülni kell a minősítő jelzőket
 5. A hírekben szereplő személyek faji, vallási, nemzetiségi hovatartozására csak akkor szabad utalni, ha ez a tájékoztatás kikerülhető eleme
 6. Tilos előnyt biztosítani bármely pártnak, szervezetnek
 7. 1-1 ügyben minden érintett személynek és intézménynek meg kell adni a lehetőséget véleménye kiterjesztésére
 8. A hír szorítkozzon a tényekre és tartalmazza a szükséges háttér-információkat, de tilos a megfellebbezhetetlen más nézeteket figyelmen kívül hagyó állásfoglalás
 9. Tárgyilagosság
 10. Valamennyi elérhető, megbízható információs forrást igénybe kell venni
 11. A hírműsorok csak tényszerűen megalapozott, konkrét adatokat tartalmazhatnak, a híresztelések, spekulációk kerülendők
 12. A forrást, kivételes esetektől eltekintve meg kell jelölni
 • Az a tárgyilagos hír, tudósítás, amelyből nem derül ki, hogy mi az újságíró véleménye a szóban forgó ügyről,
  • Az újságíró nem keltheti azt a benyomást, hogy már eleve értékítélete van az adott témáról.

A hír és a tudósítás minőségi ismertetőjegyei

 • Pontosság, hitelesség
 • Pulitzer: a sajtónak a pontosság olyan, mint a nőnek az erény
 • A tények és az adatok gyűjteménye
 • Ellenőrzés nélkül csak a bevált hírügynökségektől veszünk át információt
 • Kiegyensúlyozottság
 • Tisztességesség, az újságíró a lényeget emeli ki és a teljességre törekszik
 • Manipuláció a lényegtelen felnagyítása, az egyik fél megjelenítése a másik nélkül (elhallgatás) - nehezen tetten érhető
 • Egy hír akkor teljes, ha az újságíró sokoldalú összefoglalóját adja az esemény valamennyi lényeges elemének
 • Tárgyilagosság
 • Valósághűség
 • Előítéletektől, vágyálmoktól mentes
 • Az információkat nem szabad eltorzítani
 • Szubjektivitás mellőzése

2 komment

Címkék: polgármester közérdekű adat papcsák Címkék adatkikérés Várnai zuglói médiaszolgáltató kft zuglói média budapesti kormányhivatal

Közérdekű adatot hozzáférhetelenné tesz vagy meghamisít: Btk. 177§

2013.01.14. 14:39 varnai

Mint a blogom olvasói tudják 2012 november 30-án mint képviselő (hivatalos személy) és mint sima állampolgár Közérdekű adatkéréssel fordultam a Zuglói Önkormányzathoz, a kerületben november folyamán készített és elkészült közvélemény kutatásról kérve adatokat:

 1. mely cégektől lett bekérve árajánlat,
 2. mely cég nyert, (kérném a szerződést mellékelni),
 3. a feltett kérdéssort, a kutatás idejét, és módszerét,
 4. kérem a kutatási jelentést.

Kérésem - mely szerintem nem túl bonyolult -  a 2011. évi CXII: információs törvény tv (1) re támaszkodik, mely így szól:
 
 29. § A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Mivel a kért anyagot még január elején sem kaptam meg egyre kíváncsibb lettem, vajon mi lehet ebben ennyire titkos, vagy kínos, amit ennyire dugdosni kell?

Január 5-én ismét hivatalosan, írásban kértem a jegyzőtöl az adatok kiadását. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Kormányhivatalnak is jeleztem, a zuglói önkormányzat törvény sért az adatok visszatartásával.

Január 8-án az aljegyző telefonon értesített, hogy a közvélemény kutatás ügyében a polgármester személyesen beszélne velem, 15 órára vár a hivatalban. A nem egyeztetett időponthoz szó nélkül alkalmazkodva (első a polgármester, a gyerek várhat a bölcsiben) elmentem, és egy órát vártam a polgármesterre., aki végül megüzente egy titkárnővel, hogy nem fog jönni.  ( A mások idejének semmibevételéről a minimális udvariasságról személyesen beszélek vele,  megjegyzem, én nem vagyok az alkalmazottja, bár ilyesmit alkalmazottakkal szemben sem teszünk)

Másnap SMS-t kaptam a polgármesteri kabinet egy munkatársától, " Tisztelt Képviselő úr! A fakkjában várja a közvélemény kutatás!" . Tíz perc múlva újabb SMS érkezett :  Az a döntés született, hogy a kutatás anyagát január 25-én hozzák nyilvánosságra, én is akkor ismerhetem meg. Azaz valaki, feltehetőleg a polgármester úgy döntött, a jogszabályokat semmibe véve nem adják ki a kért anyagokat.

Ezután írásban kértem a jegyzőt, indokolja meg, mi alapján szegik meg az információs törvényt? Válasz azóta sem jött a jegyzőtől. Megjegyzem, nekem  a hivatali út betartásával vele  írásban kell kommunikálnom és nem SMS-ben egy kabinet alkalmazottal.


Január 11-én mintegy másfél hónappal a közérdekű adatkérés után (melyre a jogszabály szerint 15 nap áll rendelkezésre)  levelet kaptam a polgármestertől melyben ez az erősen és infantilisen cenzúrázott pár lap volt található.    

DOC130111.jpg

A  gondatlanul összeschmittelt anyagban melyben a 2. után a 8.  és ez után közvetlenül  a 28. oldal következik,    a lényeges oldalak hiányoznak és persze a többi kérdésre, ár ,cég kiválasztás, stb. sem jött válasz. Utálom, ha  ennyire hülyének néznek.

Mindezek után  - bár mindketten jogászok  - emlékeztetnem kell a polgármestert és a jegyzőt a Büntető Törvénykönyv  177§ idevágó passzusaira:

Visszaélés közérdekű adattal

Btk.177/B. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,

b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít,

c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el.


papcsak_ferenc.jpg"Összeollóztam, na. Talán nem veszik észre."

 

 

 

8 komment

Címkék: zugló közérdekű adat közvélemény kutatás papcsák Címkék zuglói jegyző zuglói önkormányzat Várnai László adatkikérés

A közvélemény kutatás, melyről a jegyző sem tud

2012.12.11. 15:37 varnai

2012 november 30-án az alábbi információ kérő levelet küldtem dr. Papp Csilla jegyző asszonynak:

----------------------------------------------------------------------------------------------

From: studio_landa@hotmail.com
To: jegyzo@zuglo.hu; tibi@zuglo.hu
Subject: kozvelemeny kutatas kikerese
Date: Fri, 30 Nov 2012 11:21:28 +0100

Tisztelt dr. Papp Csilla Jegyző asszony,


Lakossági jelzések érkeztek, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban a kerület lakóinak körében közvélemény kutatást végeztetett, illetve hogy a kutatásnak már az eredménye is elkészült és azt a hivatal megkapta.

Kérem, mint közpénzből készült anyagot hozzám mint képviselőhöz eljuttatni.
Továbbá javaslom az összes a kerületi képviselőhöz eljuttatni. Munkánk végzésében nagy segítséget jelent, ha kapunk visszajelzéseket.

Kérném:
 1. mely cégektől lett bekérve árajánlat,
 2. mely cég nyert, (kérném a szerződést mellékelni),
 3. a feltett kérdéssort, a kutatás idejét, és módszerét,
 4. kérem a kutatási jelentést.

Kérem, mivel az anyag elkészült, rendelkezésre áll és az ilyen kutatások hamar aktualitásukat vesztik, ezért ha lehet ne a 30 napos határidő legvégén, hanem amilyen gyorsan csak lehet az anyagot megkaphassuk.

Tisztelettel,

Várnai László
önkormányzati képviselő LMP
-------------------------------------------------------------------------------------------
A múlt hét közepén rákérdeztem az aljegyzőnél, esetleg lefénymásolták-e már. Ő azt mondta, neki és a jegyzőnek sincs tudomásuk arról, hogy az önkormányzatnál lett volna ilyen megrendelés. Miközben a jegyzői iroda előterében épp ezt taglaltuk, betoppant a polgármesteri kabinet friss kommunikációs munkatársa, aki mondta, hogy pedig de, ők készítettek egyet nemrégiben. Én és amennyire vizuális megfigyelő képességem nem hagy cserben, maga az aljegyző is csodálkozott, hisz a jegyzőnek, a hivatalnak már csak a pénzügyi megrendelés miatt is tudnia kellett volna a megrendelésről. Lényeg, hogy megvan, mindjárt lemásolják, odaadják. Ja mégsem, a polgármester nem engedélyezte, de majd holnap. Lényeg, hogy megvan!

No másnap visszamentem, de még nem sikerült a polgármesternek vagy a két alpolgármester egyikének sem aláírni.
Ma kedden, 11 nappal a hivatalos levél megírása után újra kérdeztem a jegyzőt, de még mindig semmi. Úgy tűnik valakinek nagyon nem akaródzik odaadni.

Szólj hozzá!

Címkék: várnai papcsák Címkék zuglói jegyző Zugló zuglói önkormányzat

A kiárusítás előkészítése

2012.12.10. 23:22 varnai

Polgármesterünk nem csak a kerületben aktív. A 127 választási törvény módosító után most a fővárosi telkek jutottak eszébe.

A parlament hétfőn szavaz egy salátatörvényről, ami többek között az építési törvényt is pontosítaná. A javaslathoz polgármesterünk egy olyan bizottsági módosító indítványt nyújtott be, amely katasztrofális következményekkel járhat a fővárosban: a kerületek a főváros megkerülésével építhetnének be több ezer hektár mezőgazdasági területet, sokkal sűrűbb lakóövezeteket jelölhetnének ki a kertvárosokban, és simán beépíthetnék akár az összes három hektárnál kisebb zöld- és erdőterületet.

A parlamentben ismét a főváros ízekre szedésére készülnek, most éppen az építésügy területén. Amennyiben a Papcsák Ferenc kerületi polgármester nevével jelzett bizottsági módosító indítvány zöld utat kap, olyan átsorolási hullám indulhat, ami a rendszerváltás és a 2005-ben elfogadott agglomerációs törvény megszületése között zajlott le a fővárosi agglomerációban, amikor a települések összevissza sorolták át a zöldterületeket azóta sem használt fejlesztési területté. Ugyanez játszódhatna le a fővárosban, hiszen a javaslat a kerületek kizárólagos hatáskörébe adná a területek átsorolását. Ezzel több ezer hektár jelenleg mezőgazdasági, kistelkes területet minősíthetnének át lakóövezetté: a kerületi polgármesterekkel kéne a fejlesztőknek „letárgyalniuk”, hogy beépíthetővé válhat-e például az észak-csepeli szigetcsúcs, a nagytétényi Óhegy vagy sok városszéli terület.

Semmi nem kötelezné őket arra, hogy ez csak akkor történjen meg, ha már van hozzá megfelelő infrastruktúra, semmilyen szerv sem koordinálná, ha hirtelen rengeteg új beépíthető terület jelenne meg. Beépíthetővé válnának a három hektár alatti zöldterületek és erdők is, hiszen az átsorolásokhoz egyedüli igazodási pontot jelentő fővárosi településszerkezeti terv nem tartalmazza azokat a nagyobb léptéke miatt. További veszély például a XII. kerületi hegyvidék vagy a kertvárosi övezetek hirtelen sűrűsödése, hiszen a kerületek maguk dönthetnék el, hogy milyen lakóövezetté sorolják át a területeket.

Az LMP sajnálattal látja, hogy a fideszes polgármesterek semmilyen szabályhoz nem kívánnak alkalmazkodni, és saját rövid távú érdekeikért feláldoznák Budapestet. Meg kell állítani az indokolatlan területátsorolásokat, a városi zöldterületek bekebelezését és a nemzeti vagyon bagóért történő kiárusítását a különféle érdekcsoportokhoz tartozó fejlesztők számára. A fejlesztők pedig pénzből értenek, ezért olyan szabályzókon kellene inkább dolgozni, amelyek egyszerűen drágává teszik a mezőgazdasági területek művelésből való kivonását, az értékes területek beépítését, és az úgynevezett barnamezős területek felé terelnék a beépítéseket.

1 komment

Címkék: Címkék

70 előterjesztés - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások

2012.12.03. 08:11 varnai

A nov. 29-i nap hosszúnak ígérkezett. A 8 órás kezdésű testületi ülésen hetven napirendi pontot, köztük sok fajsúlyosat "tárgyaltunk"  - ezen a linken elolvashatóak. Azaz ha belegondolok kormánypárti sima képviselői hozzászólásra alig került sor, módosítóval, kritikai gondolattal csak Kovács Balázs élt.  A zsinagógára adott  - azaz nem adott - pénzen kívül egységesen, tömbben szavaztak.

Este még letudták az éves közmeghallgatást is. Az ülés levezetése után a 3 órás lakossági show-t a polgármester, az emberi teljesítőképesség határán egyensúlyozva, már teljesen szétesve haknizta végig. Hogy az alábbi szlogennel éljek: Zugló ennél többet érdemel.

A nap a demokratikus ellenzék a polgármester- és intézkedései elleni tiltakozó demonstrációval kezdődött. Szerencsés lett volna, ha van egy szónok, aki elmondja, miért is tiltakoznak. Így csak kitekerték, álldogáltak, összetekerték, majd balra el. Hmm, hogy is írjam, nem hiszem, hogy álmatlan éjszakákat okoztunk nekik. Ráadásul a kormánypárti széksorok mint a fotó is mutatja, még elég foghíjasok voltak így félórával a kezdés után.

2012_nov29demonstracio_0961net_2.jpg

Bemutatkozott az új rendőrkapitány, 6 évig a Szovjetunióban  tanult,  - na ezután merjen valaki a kerületben komcsizni! - majd izé… egy BM háttérintézményben dolgozott... aztán az iskolát vezette,  utcás, közterületes sosem volt, mezei rendőrkapitányságon sosem dolgozott...  de lássuk mit tesz, bizalmunk az övé.

A 70 előterjesztés.15 centi magas papírhalmot jelent.  Én már rég javaslom, hogy más kerületekhez, önkormányzatokhoz hasonlóan kéthetente ülésezzünk. Gyorsabban tudnánk reagálni, érdemben tárgyalni, és kevésbé lenne hektikus a hivatali működés.

Simán, profi strucc módra nem vették napirendre az MSZP-sek közbeszerzési bizottságot létrehozni javasló előterjesztését. A későbbi közbeszerzési napirendnél fel is emlegettem, hogy míg Zuglóban a polgármester egy személyben dönt és a képviselők csak hónapokkal később, nemritkán már a megvalósulás után értesülhetnek a kiírás módjáról, a meghívott cégekről, mi több döntésről, addig pl. a szintén fideszes, mi több haver Kocsis Máté által vezetett VIII. kerületben nem csak hogy Közbeszerzési Bíráló Bizottság van, de az ráadásul ellenzéki többségű. Így is lehet.

A közbeszerzésekkel kapcsolatban hosszas vita alakult ki. Mint kiderült volt olyan ahol tárgyi tévedés is szerepelt a meghirdetés módját illetően.

Beszámoló_2012_Önkormányzat-teljes.jpg

Beszámoló_2012_Zvzrt.jpg

Mint a csatolt táblázatból látszik, a közbeszerzéseink jelentős többsége nem nyílt, hanem hirdetmény nélküli, tárgyalásos – ez az álmoskönyvek szerint Magyarországon semmi jót, de leginkább nem olcsó árat jelent. Ezzel a kiírási móddal sikerült elérni, hogy nem egyszer egyetlen pályázó ad be ajánlatot, majd utólag be is bizonyosodik, hogy ezek a cégek, hogy is mondjam nem állnak az üzleti élet legtisztább magaslatain, ne' adj isten a cégháló igen rövid kutakodás után fideszes emberekhez vezet, majd végül láss csodát az önkormányzatunk,  - sajnos -  megint rosszul járt.

Itt van ugye a  HBF Kft. mely kapaszkodik a megszerzett koncokba, benyújt 1000 számlát és most ahelyett hogy meghúzná magát jogorvoslattal él egy 130 milliós újabb tételnél, vagy döbbenetes módon úgy sikerül kiírni a közbeszerzést, hogy olyan cég nyer, pl. a Ligetsor Bau  (mely úgy tűnik most minden szempontból a HBF helyére lép) amelyik a munka 90%-át egy másik céggel végezteti, de még csak a minimális tőkéje sincs meg. És mint a most alakuló Móka Kacagás óvodák felújításának 700 milliós felújítása, az alvállalkozók ki nem fizetése körül kirobbanóban lévő  botrány is mutatja igencsak jóban van a polgármesterrel és az önkormányzattal.
Az már csak hab a tortán, hogy a HUNGAST Mecsek nyerte az 5 évre szóló 5 milliárdos kerületi közétkeztetést. Erről pár nap múlva részletesebben is írok.

A közlekedési koncepciót dicsértem. Már csak lobbiznunk kell, hogy a leírtak megvalósuljanak.

Lesz egy rendőrkonténerünk a Tesco parkolóban. A költségvetési koncepció 213 önkormányzati ház  „megfigyelési ponttá” alakítását vizionálja. Orwell hogy örülne: „Több kamerát, ezeret!”  Rozgonyi alpolgármester úr, így képzeli a kerületet.

Átszervezik a Vagyonkezelőt, azaz az teljes vagyongazdálkodás visszakerül a hivatalhoz, a vagyonkezelőt át is nevezik Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-vé. Dobálják a forró krumplit - küszködjön a hivatal a lepusztult lakásállománnyal!

A vagyonkezelő szerdai FB ülése kapcsán mondtam, hogy az ex rendőrkapitány szegény már nem mer az irodai szekrényekhez nyúlni, mert bárhova nyúl mindig kidől egy-két nem is csontváz, hanem még meleg  holttest. Mint most kiderült párhuzamosan futott két informatikai szerződés, és az egyik láss csodát debreceni… mint ahogy a könyvvizsgáló cég is. Félő nem egy rendőrkapitánynak, de a komplett new yorki helyszínelőknek is jutna ott munka elég. A polgármester úr az FB  – igaz két hónappal ezelőtti – kérésének megfelelően vagyonosodási vizsgálatot is kezdeményezett. Sokat nem várok a belső vizsgálattól, (majd pont a haver ellen?) az 1000 számlából eddig két hónap alatt 23 darabot sikerült átvizsgálni. Nem úgy tűnik, hogy a ciklus végére a be akarnák fejezni…

A REFORM és STABILITÁS hangzatos című  2013-as költségvetési koncepció kapcsán a polgármesterrel becsszóra megígértettem, hogy ez a koncepció - az előzővel ellentétben - már  a zuglói önkormányzatban készült. (az előző a pécsi szövegszerű mása volt) Méltatlan -mondotta- ezt felemlegetni, szerintem meg a kopizás volt méltatlan. Ebben maradtunk és nagy nehezen, másodszorra csak kimondta, az egész anyag a hivatalban íródott. Úgy legyen!

Visszavonták a kommunális adót. Élt egy évet. Prüszköl aki befizette,  de csak azok fognak igazán prüszkölni, akiktől a következő évben elkezdik adó módra behajtani. Ahogy  gondoltam, a polgármester úr hamarabb jelentette be, mintsem hogy a saját frakciójával konzultált volna róla. 

 A költségvetés annyira stabil, hogy épp most engedélyeztünk 500 millió forintnyi folyószámla hitelt.

20%-kal megemeljük az étkezési hozzájárulást, 10%-ot most, 10%-ot tavasszal emelünk az évek óta fix áron.

Vettek 3 FIAT BRAVA-t mintegy 19 millió forintért.

Markó úr visszavonta a Trianon emlékmű költségvetési visszásságai tárgyú közérdekű felszólalását. Már a Turult is lopják.

1 komment · 1 trackback

Címkék: zugló közgyűlés várnai közmeghallgatás papcsák Címkék kommunális adó László zuglói önkormányzat zuglói vagyonkezelő zrt

Rugalmas visszavonulás

2012.11.22. 12:09 varnai

dobrogi_kicsi_0.jpgMitől szeretnének újra? - morfondírozott polgármesterünk merdzsója magányában a nyugdíjasklub felé tartva, majd a felcsillanó ötlettől menten jókedvre derült.

Eltöröljük a kommunális adót! - jelentette be legott egy 400 szépkorú előtt tartott beszédében. (ajánlanám még figyelmébe a Horn féle ingyenes repülést és az ingyen BKV-t is)  A hír azóta megjelent a kerület honlapján is. A jegyző és a pénzügyi osztály mindezidáig semmi konkrétumot nem tud mondani a médiában megjelenteken kívül.

Talán nem tévedek nagyot,  ha összefüggést látok a hirtelen bejelentés és az azelőtt közvetlenül kipattanó botrány, a kommentelők feljelentése és az azután kitörő spontán online népharag között. (a polgármester csapot-papot, facebook profilt maga mögött hagyva menekült)

A másik opció, hogy valahol, tán egy simicskaoszlopon meglátta a kormányhirdetést és elgondolkodott, akkor tényleg, most nem szabad?IMG2584.jpg

 

Hangulatjavító intézkedésnek hívták az ötvenes években az ilyen padlássöprés utáni bambiosztást, kicsit messzebb menve a történelemben '44-ben rugalmas visszavonulást recsegett  a rádió, amikor a vert csapataink fejvesztve menekültek. Jelenleg az " unortodox gazdaságpolitika" a mágikus csodafegyver aminek elkészültére várunk. Én csak annyit mondanék, látunk már rendezettebb káoszt is.

 

Az indoklás, miszerint stabilizálták Zugló gazdálkodását, ha a kerület  I. féléves gazdálkodását, pénzügyi helyzetét megnézzük több mint sántít. A jövő évi költségvetésnél bizonytalanabbat még sosem láttunk, nem tudjuk pontosan mely funkciókat visznek el és ezzel mennyi forrást, nem tudjuk pontosan mely adónemek maradnak. Nemcsak Zugló, 3200 önkormányzat lebeg teljes bizonytalanságban és képtelen a jövő évi költségvetésének akár a főszámait megtervezni. A közigazgatás az entrópia állapota felé tart, tán az egyetlen biztos pont a Közgépnek és más haveri cégeknek, HBF, LigetsorBau sorra kiírt közbeszerzések. Az átszervezés, az új irodák kialakítása, a komplett GESZ áthelyezése, a káosz egy hónapra fogja lebénítani a hivatal működését, költségvonzata ismeretlen, de szintén a 2013-as büdzsét fogja húzni.

Ahogy a dicső múltban, úgy a nép ma is nehezen ámítható. Az általam és a hivatal által kapott telefonok, levelek alapján  - szegények, külön kollekciójuk van átkozódó levelekből, még egy selyempapírba csomagolt kutyagumit is kaptak, -   úgy tűnik, a zuglóiak hálátlanok. Ezeknek semmi se jó, deres kéne ezeknek, nem adóelengedés meg turulmadár!

  A nép már csak ilyen, nem csókol kezet.  Akik már befizették az adót most dühöngenek, akik még kivártak, vagy lendületből gyűrték össze a csekket azok meg röhögnek a markukban. Kivetették, megváltoztatták, ősszel próbálják beszedni a tavaszit, és most megszüntetik. Bravó.  Ez ám az igazi adómorál rombolás, a hosszútávra gondolkodó, megfontolt kormányzás.

Hiába már minden, úgy tűnik, a zuglóiaknak ha lassan is, de leesett a narancssárga hályog a szemükről, sőt igencsak kezd elegük lenni. Javaslom a polgármesternek, vagy inkább óvva intem, hogy kijöjjön az első emeleti egyre növekvő létszámú marketingslepp gyűrűjéből és egyedül a Bosnyák  piac népe közé keveredjen.Ludas_Matyi.jpg

3 komment

Címkék: önkormányzat zugló várnai ingatlan adó papcsák Címkék kommunális adó

Párbeszéd igen, belépés nem.

2012.11.18. 23:53 varnai

Az LMP tegnap éjjel többek között a következő döntést hozta:
 1. Az LMP nem kíván belépni az Együtt 2014 Választási Mozgalomba.
 2. A párt az elfogadott stratégia szabta keretek között folytatja a megbeszéléseket az Együtt 2014 tagszervezeteivel és képviselőivel a politikai együttműködés további lehetőségeiről.
 3. Ennek érdekében szorgalmazza, hogy a fentnevezett szervezetek mielőbb tisztázzák viszonyukat a 2002 és 2010 közötti kormányzás gyakorlatához. Ezen az időszakon belül az LMP különösen fontosnak tekinti a tárgyalópartnerek álláspontját az alábbiakról:
  1. az adórendszer igazságossága, az élőmunka túladóztatása, a tőkejövedelmek, az extraprofit,a környezethasználat alacsony részesedése a közteherviselésből;
  2. az államadósság-növekedés, valamint az adósságállomány és a nagyberuházások összefüggése;
  3. a Magyarország adottságait ki nem használó beruházási politika, a kiemelt beruházási törvény, a multinacionális befektetők előnyben részesítése a hazai kkv-kal szemben, a hazai beruházási ráta alakulása;
  4. a bankrendszer szabályozása, a devizahitel-krízis kialakulása és kezelése, a 2009-es banki magatartási kódex;
  5. a közszolgáltatások piacosítását szolgáló lépések;
  6. a kistelepülések magukra hagyása (különös tekintettel a kisiskolák bezárására,a vasúti szárnyvonalak megszüntetésére), a szociális kettészakadás;
  7. a birtokpolitika,a helyi termelők kiszorítása;
  8. az energiapolitika: az energiapazarlás és importfüggőség konzerválása, a megújuló energiaforrások elenyésző kihasználása;
  9. a közpénzen folytatott kormányzati propaganda.

4 komment

Címkék: Címkék

Kommenteltek? Kapcsolja a KGB-t!

2012.11.12. 09:57 varnai

zwzgg-111211-b-k.jpg Kommenteltek? Andropov elvtárs intézkedjen. Hajnalban, igen. Ha a KGB nem boldogul kérjen segítséget a Médiahatóságtól. Szalai, da.  Takarják ki őket, vezércikk a Pravdában, a szokásos. Bérencek, vádaskodók, írjanak amit akarnak. Daszvidánja. Nu pagagyi!

 

 

Az előző bejegyzésemet, melyben a képviselő-testületi ülések online közvetítésének elszabotálásáról írok aktuálissá teszi és igencsak alátámasztja a  friss hétvégi hír: feljelentették a Népszava és a Hír24 kerületi ügyekben kommentelőit. A kommentelők az áprilisi tüntetésről megjelent cikkek kapcsán minősítették  polgármesterünk tevékenységét.

A feljelentés joggal vágta ki a biztosítékot az online világban.  Még az inkább jobboldalhoz kötődő kommentelők,  szerkesztők, médiák is, mint például a Mandíner  is elitélték a tettet. http://mandiner.blog.hu/2012/11/11/papcsak_ferenc_meg_az_internetek_ilyen_orszag_pedig_nincs_cccxliii?fb_action_ids=10151230088843405&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 

 Magánemberként azt mondanám, szánalmas, kicsinyes dolog. De több annál: a médiatörvény most válik ijesztő , hétköznapi valósággá.  Már nem csak az ellenzéki képviselőket,  médiákat próbálják elhallgattatni adminisztratív és anyagi eszközökkel, takarnak ki kritikát megfogalmazókat, majd tüntetik el a jeleket,  hamisítanak országos híreket, de már a magánemberek ellen is csatát kezdtek. Aki kellemetlent ír, aki nem hallgat, azt meghurcolják, megbírságolják, ellehetetlenítik.papcsak.jpg

Zugló, köszönhetően országos hírű vezetőjének, mint a költségvetési koncepciónkban is írták a Nemzeti Együttműködés Rendszerében is élen jár.

Elég átlapozni a Zuglói lapokat, látni az újság kézzel vezénylését, ha kell a főszerkesztő lecserélését, az ellenzéki (és kormánypárti) képviselők kitiltását a lapból,  a hírek rendszeres meghamisítását, a lakosság tudatos félretájékoztatását, az online közvetítések hátráltatását. Az országos médiában   a kellemetlen tényeket vagy véleményt megfogalmazó újságok, tévék, rádiók rendszeres feljelentését.  Érdemes  még elolvasni dr. Papcsák Ferenc parlamenti képviselőként a választási törvényhez az általános vita után beterjesztett hetven érdemi módosítását, és ha mindezt összeadjuk tisztán kirajzolódik a profil, hogy képzeli a Nemzeti Együttműködés Rendszerének kemény ökle, Kedves Vezetőnk a demokráciát, a véleménynyilvánítás szabadságát a valóságban.

154 komment · 3 trackback

Címkék: feljelentés papcsák Címkék Zugló zuglói önkormányzat Népszava komentelők

Ej. ráérünk arra még!

2012.11.09. 12:15 varnai

 Vajon mikor lehet majd más önkormányzatokhoz hasonlóan nyomon követni az interneten a zuglói képviselő-testületi üléseket?

Egyelőre a kerület lakosainak már az is az újdonság varázsával szolgál, ha megismerheti  az ez ügyben született határozatokat és azok végrehajtását.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

 

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2012. március 1-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

25./Javaslat a képviselő-testületi ülések nyilvánosságának kiszélesítésére

Előterjesztő: Markó Elemér István önkormányzati képviselő

Előterjesztés sorszáma: 123-139/2012

 

138/2012. (III.01.) sz. határozat

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Zuglói Médiaszolgáltató Kft. bevonásával dolgozza ki a képviselő-testületi ülések interneten keresztül történő élő közvetítésének technikai feltételeit, készíttessen erre vonatkozó költségbecslést, s azt terjessze be a Képviselő-testület 2012. áprilisi rendes ülésére.

 

Határidő: 2012. áprilisi 26-i képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Papcsák Ferenc polgármester

 

  (19 fő jelen, 19 mellette, egyhangú igen)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A képviselő-testület a fenti határozatnak megfelelően áprilisban újra tárgyalta a testületi ülések közvetítésének lehetőségét.:

280/2012. (IV.19.) határozat

a képviselő-testületi ülések Interneten keresztül történő élő közvetítéséről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy képviselő-testületi ülések Interneten keresztül történő élő közvetítésének bevezetését az Internetre való élő feljutás ingyenes technikai lehetőségének megléte esetén támogatja.

Amennyiben a képviselő-testületi ülések Internetre történő élő feljutás ingyenes technikai lehetősége nem biztosítható, úgy a képviselő-testület üléseinek felvételről történő közvetítését támogatja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a megtett intézkedésekről a Képviselő-testület részére készítsen tájékoztatást.

 

Határidő: 2012. július 30.

Felelős: dr. Papcsák Ferenc polgármester

 

(20 fő jelen, 18 mellette, 0 ellene, 1 tart., 1 fő nem szavazott)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az október 25-i ülésen a Képviselő-testület tárgyalta a lejárt idejű határozatokról szóló jelentést, abban az alábbi intézkedés szerepelt a fenti határozatra vonatkozóan:

 

Intézkedés: A felvételről történő közvetítés technikai feltételeinek megteremtése jelenleg folyamatban van a Médiaszolgáltató Kft-nél. Amennyiben a technikai feltételek biztosítottak lesznek, a közvetítés megkezdődhet. 


Költségbecslést azóta sem kaptunk.  Megjegyzendő, a Zuglói Médiaszolgáltató Kft büdzséje  idén 250 millió forint,  - hozzávetőleg ennyi pénzt fognak beszedni a  kerület lakóitól a kommunális adóból.

A  Siket Tibor ügyvezető ( Papcsák Ferenc volt  nyíregyházi kampányfőnöke )  által vezetett cég éves cég megalakulása óta sem az ügyvezető sem Felügyelő Bizottság a képviselő-testületnek  egy rendes átfogó beszámolót nem tartott

Zuglónál sokkal kisebb gazdasági erővel rendelkezők önkormányzatok százaiban  mára a napi rutin része, hogy a lakosok  testületi üléseket mind élőben, mind felvételről nyomon követheti. 

A fenti határozatok végrehajtását nézve mintha Zuglóban nem olyan nagyon nem akarnák ezt a közvetítést.

 

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

Mintaszerű Zugló gazdálkodása - Ezentúl nem kell a sorok között olvasni!

2012.11.05. 10:19 varnai

 

 

 

1951_03_szabadnOop_138KB.jpg

Megjelent a Zuglói lapok nov 1-ei száma.


A főszerkesztő új, Pindroch Tamás (Magyar hírlap, Echo TV) főmunkatárssá minősült le, az új főszerkesztő Papp Dezső lett. (őt még Kovács Balázs ex alpolgi hozta a XVI. kerületből)

Lehetséges, hogy volt olyan dolog, amihez már Pindroch Tamásnak sem volt gyomra?

Érdemes átnézni a produktumot. A külcsin: a polgármesterünkről hat fotó van a lapban. Annak, aki meg tudja számolni, hányszor szerepel a neve, annak fizetek egy valamit.

Az új főszerkesztő, nem rácofolva eddigi írásai vonalára majd minden cikkben szabadon rugaszkodott el a valóságtól. (Feltehetőleg ez már a matolcsyféle 2013-as elrugaszkodás része. ) Csak emlékeztetőül, Papp Dezső jegyezte a zuglói hajléktalanokról szóló cikket, és abban a  ötvenes éveket idéző stílusú és tartalmú mondatot:

Sajnálatos, hogy a zuglóiak döntő többsége által helyeselt, jó szándákú cselekedetből az olcsó népszerűségre vágyó helyi LMP politikai tőkét akart kovácsolni és megtévesztő módon a fedéltelen emberek védelmezőjeként próbált tetszelegni.

A mintaértékű, mára az MTVA hírcentrumában tanított mondatot úgy sikerült leírnia, hogy nem kérdezte meg a kerületi LMP-t és semmi  konkrétummal nem támasztotta alá állítását. A akkori cikket  és történéseket tanulságos most, egy év távlatából újraolvasni:
http://varnailaszlo.blog.hu/2011/12/29/a_tulbuzgo_szerkesztok_es_a_megbizoik_lelkiismerete


Papp Dezső szokott tudósítani a testületi ülésekről és tollát dícséri "A botrány a testületben, Várnai piranyának nevezte a szülőket" című objektív tudósítás, ő jegyezte a cikket az előző számban, melyben a 30-as övezetet Kovács Balázshoz köti. Az övezeti átsorolást én kezdeményeztem,  előterjesztést - mint azt Papp Dezső is tudja - én írtam, míg Kovács Balázs a pénügyi átcsoportosítás leszavazói közt volt.

 Szóval fényes a szakmai múltnak , a hűséges bértollnokoskodásnak meg is van az eredménye: a fényes udvarban fényes karrier. Az MTVA-ban kirugták, de leginkább a háttérbe tolták a lódítókat, Zuglóban a már megszokott papcsáki öngyilkos káderpolitikának megfelelően - sötét gyalog H2 H4 - előre jutnak. Megjegyzem, az eddigi karrierutakat látva az ilyen centrumgyalogok elég hamar az asztal szélén végzik.


De a dolgunk ennek megfelelően könnyebbé vált, eddig azt kellett kérni a zuglóiaktól próbáljanak olvasni a sorok között. Ezentúl egyszerübb dolga lesz a lakosoknak:Örkényi módra minden cikket, minden mondatot egész egyszerűen ellenkező előjellel kell olvasni.

A témaválasztások önmagukban is árukodóak lesznek. Mint ahogy a kádári néphadseregben használták a ködösítést: ha egy napfényes napon pár nagyobb ködfolt állt a mezőn, akkor a hülye is tudta, hogy az álcázni szándékozott alegységek abban lapulnak. Hofi paródizálta annó, ahogy a fotózást tiltó bazi táblákkal hívták fel a figyelmet az út menti titkos objektumokra. Tehát a dolog pofonegyszerű, amiről a Zuglói lapok hosszan magyaráz, ott valami nagyon bűzlik.

Voilá, első példánk: a címlapon  siketpropaganda az óvoda felújításról. Valahogy HVG eheti printje mintha épp az ellenkezőjét írná a Mókavár ovi felújításáról, miszerint az alvállalkozók nem lettek kifizetve és a büdzsét túllépték, és hogy a fővállalkozó fidesz közeli ember.

Az is ovis módra árulkodó, hogy mit állítanak fennen, miről szabadkoznak, mit cáfolnak.
A 3. oldali cím: Mintaszerű Zugló gazdálkodása. A keretesben meg bájosan előre cáfolnak : " A kialakult helyzet miatt módosítani kell a költségvetést, azonban szó sincs arról, hogy Zugló gazdálkodásával baj lenne." "A Jenő visszaütött!"

Az igazi paródia, stílus tanulmány a Szakrendelős cikk, mondhatni mintapéldány: egész oldalas köd. Szemfényvesztés, másra mutogatás és sima hazudozás. Bármely lakó aki csak, ha másra, tüntetésre, aláírásgyűjtésre nem is, de a Zuglói lapokban megjelent alpolgármesteri,  polgármesteri állításokra emlékszik. Például a " Vádasodók Zugló ellen követtek el merényletet" _címlap0001_JPG_.jpg remek címüre, az észreveszi az időrendi, logikai bukfencet és habitustól függően álmélkodva, a röhögéstől a térdét csapkodva vagy kapára-kaszára kapva indul a polgármesteri hivatal felé, hogy ennyire hülyének nézik.

A Konzultációról konkrét számok, a válaszokról statisztikák persze nincsenek. Persze idézet sincs, de ez érthető is, hisz amit a kerületi lakóktól kaptak azt feltehetőleg nem teszik ki az ablakba, de azt hiszem nem tévedek nagyot ha feltételezem,  sok levél nyomdafestéket sem tűrne. Aki az alábbi a szakrendelőről szóló márius végén készült  filmet megnézi az két dolgot is megfigyelhet.

1.  Márciusban, az elvi döntés meghozatala után még Rozgonyi alpolgármesternek eszébe sem jutott a lakosokkal konzultálni. Még egy lakossági fórumról sincs szó. Ahhoz túl gyávák.A konzultáció csak ügyes, utólagos menekülőút.

2. Már a június 22-ei testületi ülésen visszavonták az összevonásról szóló döntést, azaz dehogyis a konzultációmost, október végén megszülető eredménye után jutottak jobb belátásra.

3. Most pontosan azokat az érveket mondják vissza, amiket  fél évvel ezelőtt a márciusi döntéskor a lakók és az ellenzék oly sokáig mondott., Hangoztattuk   a testületi ülésen, a tüntetéseken, a 4000 aláírással nyomatékosított tiltakozó íveken, vagy akár az alábbi filmben. Hallották, persze, de tojtak rá.


Mi mindenestre innen gratulálunk Papp Dezsőnek, forgassa tollát sikerrel, olvasson sok dialektikát, Szabad Népet, Pravdát és Volkicher Beobachtert.

2 komment

Címkék: Címkék

Így ünneplünk mi - Avatás gárdistákkal

2012.10.30. 10:35 varnai

Október 27-én felvattuk a Trianon emlékművet. Én elmentem és elvittem a fiam. Az emlékművet Budapest Székesfőváros, XIV. kerület Zugló önkormányzata készítette és az avatási ünnepséget is az önkormányzat rendezte, hiszen a kerületi polgárőrök végezték a rendezői munkát. És ezt nem véletlenül hansúlyozom.

 Annak ellenére elmentem, hogy az emlékmű kiválasztásának módja mélyen felháborított. Senkinek nincs joga egy szakmai zsűri állásfoglalását negligálni, saját ilyen-olyan izlését évtizedekre rákényszeríreni egy fél városra. Az alkotás amúgy sajnos beigazolja a szakmai zsűri állásfoglalását.

 Az ünnepségen négy csoportba lehetett állni. A még leplezett emlékmű mellett, mögött egymás sarkában álltak a felszólalók és pár kerületi képviselő. A polgármester, jó politikai érzékről téve tanúbizonyságot, nem jelent meg az ünnepségen.

A rendezvényt látva eljöttünk.

A színpaddal szembeni  részt ugyanis teljes egészében elfoglalták az alakzatban felsorakozott gárdisták. Azaz, mint a helyszínt biztosító rendőr alezredes kérdésemre elmagyarázta, nem gárdisták voltak. Hisz csak akkor azok, és akkor lehet intézedést foganatosítani, ha a pontos dresszkódot betartják, pl. oroszlános mellényük van és teszem én hozzá, a nemzeti magyar érzésnek megfelelően kádárkorabeli rendőrségi kétcsattos tiszti fekete surranót, vagy igazi magyar martens bakancsot viselnek. Ha a motozáskor kiderül, hogy bármelyikükön rózsaszín tanga van akkor az intézkedés azonnal felfüggesztendő.  Tehát a színpad előtt alakzatnak látszó formátumban bemasírozó gárdistának látszó urak - akár a pisztolynak látszó tárgyak - nem gárdisták voltak.zuglo12o2703.jpg

A gárdistáknak látszók után egy tízméteres senkiföldje, hogy ősmagyar szimbólumknál maradjak, afféle  igazi magyar ugar vagy gyepü következett, a lakosság, a gárdistákkal ellentétben ugyanis jóizléssel nem lépett rá a frissen vetett fűnek látszó területre, afféle EBESZmegfigyelői státuszban egy nagy félkörben a járdáról követte az eseményeket.

Volt még a színpadhoz közel oldalt egy kisebb csapat hivatalos tapsoló, önkormányzati slepp, sajtósok, beszédírók, a polgármesteri kabinet alkalmazottai, szám- és számlaadói.

Az ellentüntetők 20-30 fős csoportja udvariasan távolabb állt, kordonra, rohamrendőrökre ellenük nem volt szükség, nem akarták tönkretenni, a jobboldali ellentüntetők jószokásához hasonlóan szétkiabálni, netán megverni a rendezvénnyel szimpatizálókat.zwz7w-121028-t2.jpg

Az, hogy az ünnepség ilyenformán állt fel az önkormányzat felelőssége. A  rendezők, ha a rendőrség nem is intézkedhetett,  simán megtehették volna, hogy az érkezésekor a "normális" közönséget engedik színpad elé, és a "gárdistáknak" oldalt biztosítanak helyet. Nem így történt, sőt a gárdisták a teljes színpad előtti teret megkapták,  bevonulásuk, zászlóhajtásaik, katonai vezényszavaik láthatóan egyeztetetten benne voltak a forgatókönyvben, tehát az tagadhatalanul az ünnepség hivatalos részei voltak. 
 S ha ezt az ünnepséget a zuglói önkormányzat szervezte, és az önkormányzat jelenlevő szervezői, polgármester-helyettesei, képviselői, kerületőrsége, rendőrsége nem akadályozza meg, akkor bizony azt kell mondanom, hogy a Jobbikos-Gárdás felvonulást az önkormányzat szervezésében láthattuk.


S ha ott láthattuk, akkor bizony azt mondhatjuk, hogy az Önkormányzat jelenlegi vezetése azonosult ezekkkel az eszmékkel amit a gárditáknak látszók képviselnek. Ez nem új jelenség, hisz Rozgonyi és Ferdinandy alpolgármester gárdisták gyűrűjében avatták a rovásírásos helységnév tábláinkat,és sorra  jobboldali, a Horthy korszakban kérdéses politikai szerepet játszó,  de minimum megosztó utca és térneveket választanak:  Wass Albertet, Tisza Istvánt, Teleki Pált. Az Önkormányzat eltért a választói akarattól, hogy Fidesz-Kdnp-s vezetésű legyen.

2 komment

Címkék: Címkék

2012 I. féléves gazdálkodás

2012.10.26. 00:28 varnai

Néhány fontosabb részt kivettem  a 2012-es I. félévi gazdálkodás beszámolójából. A szöveg fontosabb részeit sárgával kihúzom. Pár mondat magyarázatot is fűzök hozzá, ahol az önkormányzati szakzsargon feloldása szükséges. A következtetéseket mindenki vonja le saját maga.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesülése az alábbiak szerint alakult:

 

                        Eredeti előirányzat:

                                   Bevételi főösszeg:                    29 349 755 e Ft

                                   Kiadási főösszeg:                     29 349 755 e Ft

 

                        Módosított előirányzat:

                                   Bevételi főösszeg:                    31 645 043 e Ft

                                   Kiadási főösszeg:                     31 645 043 e Ft

 

                        Teljesülés:

                                   Bevételi főösszeg:                    11 795 760 e Ft         37,28 %

                                   Kiadási főösszeg:                     11 644 267 e Ft         36,80 %

                           

 

BEVÉTELEK

 

Osztalék és hozam bevétel előirányzatán 3 571 909 Ft bevétel jelentkezik. Az ELMŰ kötvények után 805 800  forint, a Magyar Hirdető Zrt.-től 2 766 109 forint érkezet. Részvényértékesítés nem történt.

 

Kerületi szinten a saját felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a 4 313 000 eFt-os módosított előirányzattal szemben 53 768 e Ft-os teljesülés áll, ami 1,25 %-nak felel meg.

 

 Ez a zsargon a tervezett ingatlan eladásokat takarja. Azaz márciusban a költségvetés úgy lett nullára kihozva, hogy beterveztek egy irreális 4.3 milliárdnyi ingatlan eladást. Nagyságrendileg ez a Bosnyák téri óriás telek értékének felel meg. Nyilvánvalóan a kerületben még egy ilyen telek nincs, de feltehetőleg a kerület összes még megmaradt építési telke együtt sem ér ennyit. Nem mellesleg jelenleg telket eladni nem szabad,  nem érdemes, mert az árak igen nyomottak, különös tekintettel a kerületben életben lévő változtatási tilalomra.

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása alapján

 • A lakbér bevétel a behajtási tevékenységnek köszönhetően kevéssel ugyan, de meghaladta az időarányos előirányzatot.
 • A helyiség bérbeadás bevétele az előirányzathoz képest jelentősen elmaradt.
 • A helyiségek (intézmények), eszközök (pavilonok) bérbeadásának bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak.
 • A bérbeadáshoz kapcsolódó alvállalkozói teljesítmények (bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak, központi fűtés) az előirányzathoz képest kevéssel elmaradtak.
 • Házas ingatlan értékesítés az 1-6. hónapban nem volt.
 • Az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele 6,43 %-kal kevesebb az előirányzatnál. Az 1. félévben új szerződéskötés nem történt, a korábban részletfizetésre kötött szerződésekből 43 576 e Ft folyt be. A fenti összegből 11 846 e Ft egy összegben (az esedékességnél korábban) került befizetésre.
 • Egyéb helyiség értékesítés a tárgyidőszakban nem volt.
 • Az egyéb bevételek időarányosan teljesültek.

 

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására szolgáló állami támogatás időarányos része beérkezett. Ez a támogatás kizárólag útépítésre használható fel.

 

Az adott kölcsönök tekintetében kerületi szinten a 54 387 e Ft módosított előirányzathoz képest a teljesülés 33.744 eFt, ami 60 %-nak felel meg. Ezen a soron jelennek meg a helyi támogatások, a társasházaknak nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből és a dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönének törlesztéseiből származó bevételek.

 

 

 

 

Központi költségvetésből kapott támogatások

 

A normatív állami hozzájárulás (állandó népességszámhoz kötött, feladatmutatóhoz kötött) utalása havonként, időarányosan történt a központi költségvetésből: 3 710 622 e Ft módosított előirányzatból az I. félév tekintetében 1 944 706 e Ft bevétel realizálódott, ami 52,41 %.

A normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások teljesülése 50,62 %, 424 896 e Ft. Központi és központosított támogatás címen 271 559 e Ft-ot kaptunk, mely tartalmazza a
2001. évi normatíva elszámolás után önkormányzatunkat megillető póttámogatást is
(68.799 eFt).

A működési támogatásértékű bevételek, a működési célra átvett pénzeszközök és visszatérülések, valamint TB alapoktól kapott támogatások

 

A kerületi szintű működési értékű támogatási bevétel 1 565 554 e Ft-os módosított előirányzat mellett 761 517 e Ft-os teljesülés áll, ami 48,64 %-nak felel meg. EZ az összeg tartalmazza TB alapoktól átvett pénzeszközök teljesülését is 597 391 e Ft összegben (50,76%), mely a Zuglói Egészségügyi Szolgálat költségvetésében található.

 

A visszaigényelhető lakossági támogatási formák közül - melyeket az átvett pénzeszközök jogcímen kell elszámolni - az alábbiak szerint érkeztek be az első félévben bankszámlánkra:

 

                        - mozgáskorlátozottak támogatása                                              1 179 eFt

                        - létfenntartási támogatás                                                              1 625 eFt

                        - otthonteremtési támogatás                                                         2 692 eFt

- visszaigényelhető gyermekvédelmi támogatások

    (rendszeres, kiegészítő – pénzbeli támogatások)                          157 eFt

                        - gyermektartásdíj megelőlegezéséhez kapott támogatás               2 655 eFt

 

 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

 

A sajátos bevételek különböző adóbevételekből, bírságokból valamint közterület-használatból származó bevételből tevődik össze.

Az építményadó kinnlevőség 1 159 037 e Ft, a kinnlevőségből 997 435 e Ft olyan tartozás, mely még nem esedékes, 81 043 e Ft pedig a behajthatatlan kategóriába tartozik.

 

A gépjárműadó kinnlevőség 492 661 e Ft, a kinnlevőségből 374 628 e Ft olyan tartozás, mely még nem esedékes, 48 148 e Ft pedig a behajthatatlan kategóriába tartozik.

 

A gépjárműadó kinnlevőség illetve az ebből még nem esedékes összeg a 2011 évinek megfelelő, a behajthatatlan összeg 130 e Ft-tal csökkent.

 

A kommunális adó kinnlevőség 10 603 e Ft, az idegenforgalmi adó kinnlevőség 958 e Ft.

 

Méltányosságból történő adótörlésre gépjárműadó esetében 480 e Ft összegben, építményadó esetén 106 eFt  összegben, kommunális adó esetében 90eFt összegben került sor.

Építményadó bevételi előirányzat 1 750 000 e Ft, a teljesülés    959 807 e Ft  55 %.

Gépjárműadó bevételi előirányzat    850 000 e Ft, a teljesülés   389 451 e Ft  46 %.

Kommunális adó                               700 000  e Ft, a teljesülés  105 257 e Ft 15 %                         

Idegenforgalmi adó                              60 000 e Ft, a teljesülés    32 343 e Ft  54%                        

Egyéb bevételek előirányzat                 14 000 e Ft, a teljesülés      4 642 e Ft  32 %

Szabálysértési bevételek                         5 000 e Ft, a teljesülés      3 256 e Ft  65 %                       

Közigazgatási bírság                              8 000 eFt, a teljesülés      6 562 e Ft   82%                          

 

A kommunális adó alacsony teljesülését több körülmény együttes hatása okozza: az előirányzat nem tartalmazza a rendelet-módosítás bevételcsökkentő kedvezményeinek hatását; hozzájárul az adók bevezetésével együtt járó alacsony bevallási hajlandóság, mely csak két-három év elteltével éri el a megfelelő szintet, az adóhatóság létszáma nem fedezi az adó működtetésének munkaerőigényét.

 

Az eljárási illetékek kezelése és beszedése az előírásoknak megfelelően megtörtént, a bevételt a kincstár részére átutaltuk.

 

A központi költségvetésből utalt személyi jövedelemadó teljesülése időarányosan alakult,
(52,3 %), a főváros által utalt iparűzési adó bevétel teljesülése 47,61 %.

 

A pavilonok után fizetendő közterület-használatból származó bevétel teljesülése jelentősen elmaradt az időarányos teljesítéstől. 100 000 000 előirányzatból 15 727 314 forintos teljesülés mutatkozik. A pavilonok száma adott, újabb pavilonok létesítésére nincs lehetőség.

 

 A reklám és hirdető berendezések bevétel a bevételi előírás jelentősen alulteljesített.
300 000 000 forintos előirányzattal szemben a teljesülés mindössze 1 470 239 forint. A reklám és hirdető-berendezések utáni bevételek a 2011. évhez képest jelentősen csökkennek tekintettel a gazdasági válságra és a tavalyi évben hatályba lépett kormányrendelet szigorító rendelkezéseire.

 

Az egyéb közterület-használat utáni bevétel az előirányzathoz képest időarányosan szintén alulteljesített. 125 000 000 előirányzattal szemben 19 625 871 forint bevétel áll. Az egyéb közterület-használat utáni bevétel előre nem kalkulálható, a gazdasági válság következtében jelentős mértékben csökkent a bevétel.

 E három tétel tavaszi írtózatos túltervezésével egy félmilliárd forintnyi "extra bevételt" terveztek be, melynek nem teljesülése újabb félmilliárd forintnyi lyukat üt a kerületi költségvetés bevételi oldalába.

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT) kivonatának, valamint a légi fotók értékesítésének bevételei 195 %-ban teljesültek. Jogszabályváltozások miatt évek óta egyre kevesebb bevételünk keletkezik a ZKSZT és a légifotók értékesítéséből, mivel a működési engedély kérelemhez 2009. október 1-jétől már nem kell helyszínrajzot mellékelni. Ezeknek a térképeknek az értékesítése tette ki a korábbi években a bevételek nagy részét, így a költségvetésben az idei évre már csak 20.000 Ft+ÁFA bevétel lett előirányozva.

 

 

Kamatbevételek

 

Kerületi szinten 158 %-os teljesülés jelentkezik a kamatbevétel sorokon (működési és felhalmozási együtt). Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a legkedvezőbb ajánlatot adó kereskedelmi banknál - folyamatosan lekötjük, ezzel is növelve a kamatbevételeket.

 

Hitelfelvétel bevételei

 

A korábban igényelt – önkormányzati lakások felújítására fordítandó - kedvezményes kamatozású hitelkeretből az I. félévben több lehívás is megtörtént, összesen 92 075 eFt összegben (Panel program). A költségvetésbe betervezett felhalmozási hitelfelvételek egyike sem új hitel, hanem az előző évben lezárult közbeszerzési eljárás eredménye (Panel program, önkormányzati lakásfelújítások és korszerűsítések).

Működési hitel igénybevételére az első félévben nem került sor.

 

 

Kötvény kibocsátás

 

A Képviselő-testület 2008. április 11-én 5 000 000 000 Ft értékű kötvényt bocsátott ki. A kötvénykibocsátással kapcsolatos kimutatásokat a 6., 7., 8. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

 

KIADÁSOK

 

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt tájékoztatása szerint:

 

 • Az önkormányzati tulajdonban álló lakások, lakóépületek, helyiségek, telkek, bérbe adott intézmények üzemeltetési költsége az 1. félévre számított előirányzatot kevéssel meghaladta, melynek egyik oka, hogy néhány költség nem időarányosan és nem egyenletesen merül fel.
 • A kéménykarbantartásra előirányzott összegből eddig 11% került felhasználásra, a munkálatok a 2. félévre húzódnak át.
 • Az önkormányzati lakások, ideiglenes pavilonok, bérbe adott intézmények karbantartásra előirányzott összege szinte teljes egészében felhasználásra került, mivel ebből a keretből került finanszírozásra többek között néhány lakás (felújításnak nem minősülő) helyreállítása, nyílászáró cserék lebonyolítása, az Erzsébet királyné 120. alatti épületben történt tűzeset helyreállítási költsége.
 • Az önkormányzat által működtetett intézmények gyorsszolgálati karbantartására előirányzott összeg felhasználása az időarányostól elmarad, a munkák előreláthatóan a 2. félévre húzódnak át.
 • Az önkormányzati lakóépületek felújítási munkáinak teljesülését az alábbi táblázat mutatja be. A társasházakban lévő önkormányzati albetétek után közgyűlési határozat alapján felújításokra fizetendő célbefizetésre előirányzott összeg az 1. félévben teljesen felhasználásra került.
 • Az önkormányzati épületek életveszély elhárításának költsége a tárgyidőszakban 84%-on teljesült, 2. félévben az előirányzott összeg maradéka felhasználásra kerül.
 • Az elidegenítési költségek illetve házas ingatlan értékesítéssel kapcsolatos költségek az 1. félévben jelentősen elmaradtak a költségelőirányzattól, mivel értékesítés nem történt.
 • A Zuglói ZRt. tevékenységeivel kapcsolatos jutalékok közül a karbantartás jutaléka jelentősen meghaladta az előirányzatot, a díjbeszedési jutalék, a kezelési jutalék valamint az intézmény felújítási és beruházási jutalék időarányosan teljesült, míg a felújítás, a panelprogram utáni jutalékok teljesítése a fentiek miatt jelentősen elmarad az előirányzattól.
 • A Zuglói Önkormányzat oktatási és egyéb intézményeiben a felújítási, beruházási és karbantartási munkálatok a címjegyzék alapján megkezdődtek. A szerződéskötések nagyrészt megtörténtek, illetve folyamatban vannak. Az oktatási intézményekben végzendő munkálatok az intézmény nyári zárási üteméhez igazodnak, a kiadások ezért nagyrészt majd a II. félév során jelentkeznek.

 

Itt a lényeg. A bevételek nem fognak a második félévben jelentősen nőni, viszont minden nyári intézményi felújítási kiadás számlája a II. félévben jelentkezik. Ez mindösszesen 1 milliárd forint is lehet.

A városüzemeltetés területéről csak egy  bekezdést idéznék:

A kerületi kezelésű közutak (burkolt, makadám vagy földút), járdák, lakótelepi parkolók, utcabútorok szükséges fenntartásának három éves szerződése 2011. december 31-én lejárt. Mivel az új, öt évre kötendő szerződés 2011. októberében indított közbeszerzési eljárása még nem zárult le, az első félévet csak átmeneti szerződésekkel lehetett megkezdeni. A rendkívül csapadékos tavasz és koranyár miatt az előző év szintén már csökkentett keretei miatt leromlott felületek javítása meghaladta a kötelezően tervezett minimál szintet, ezért a törvény szerint az átmeneti időszakra engedélyezett 150.000.000.- Ft + ÁFA keret az első félév végére elfogyott.

 

Eddig az időpontig a nagyobb forgalmú utak és a legrosszabb állapotban lévő mellékutak javítását részlegesen lehetett csak elvégeztetni, ezért jelentős mennyiségű, mintegy 2 - 3000 m2 úthiba, és mintegy 1500 fm járda vár sürgős javításra. Jelenleg a közút- és járda fenntartási munkák a közbeszerzési eljárás augusztusban várható lezárásáig szünetelnek. A beérkező panaszok, lakossági bejelentések rögzítése és listára vétele folyamatosan történik.

Felhalmozási kiadások (beruházás, beszerzés, felújítás)

A felhalmozási kiadások kerületi szintű 3 204 587 e Ft-os módosított előirányzatának teljesülése összességében 284 088 e Ft, azaz 8,87 %.

Azaz, a tervekhez képest alig épült meg valami az első félévben.

 

Kulturális és közművelődési feladatokhoz kerületi lakossági rendezvényekhez kapcsolódó kiadások

Az előző évtizedekhez képest a közművelődési feladatok ellátása területén hatalmas strukturális elmozdulás és szemléletváltás tapasztalható.  Az első félévben a nívó és a rugalmasság, de mégis a takarékosság szemléletével, az alábbi rendezvények kerületek megtartásra:

 

 • Újévi Koncert 2012. január 07.
 • Nemzeti Ünnep 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom. A rendezvény a Cserepesházzal közös rendezésben zajlott. A rendelkezésre álló összeg nem került teljes mértékig felhasználásra, a megmaradó összeget a Gyermekek Hetére fordítottuk
 • Zuglói Helytörténeti Vetélkedő 2011. szeptember – 2012. május között folyamatosan zajlott, a lebonyolítást a Benedek Elek EGYMI végezte.
 • Szintén a tanév során zajlott a Csomópont - Tehetség-kutató programsorozat a Cserepesház és a ZIC szervezésében.
 • Zuglói Sportfesztivál 2012. május 19.
 • Szt. Iván éj, Múzeumok Éjszakája 2012. június 23., mely rendezvény hagyományosan a Mezőgazdasági Múzeum közreműködésével zajlott.
 • Semmelweis Nap 2012. június 28.
 • Ligeti Szezonnyitó 2012. április 07.
 • A holokauszt áldozatainak emléknapja – Zuglói Emlékséta 2012. április 16.
 • Olimpikonok indítása: 2012. június 27-én Polgármester úr fogadta a zuglói olimpikonokat a Vagyonkezelő Zrt. Házasságkötő termében. 
 • Köztisztviselői Nap 2012. július 3.


Felhínám  a figyelmet, hogy a kultúrális és közművelődési résznél  semmiféle szám nincs. Nem tudjuk mennyi volt a bázis, a tervezett és attól milyen irányban volt eltérés. Ezért aztán takarékosság és a nívó szót nehéz nem öncélú, háttér nélküli minősítésnek, önmarketingnek hívni.

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

Huszármentéből röhögény

2012.10.16. 22:17 varnai

A képviselő-testületi előterjesztések elengedhetetlen elemei, az  ülések afféle  repetitív ofertóriuma, hogy a különböző bizottságok elnökei  szóban ismertetik a  Humán, a Tulajdonosi, a Pénzügyi és Ügyrendi bizottságok véleményét.

Azaz elméletileg a bizottságok  a testületi anyagokat a bizottsági ülésen megvitatják,  megfontolják, jól megrágják és a vita során kikristályosodott véleményt közlik a képviselő- testülettel. E kollektív bölcsességünk  eredőjeként hoz a képviselő- testület döntést. Behh, szép is volna! De sajnos a  gondosan megtervezett logikai láncolatba már az elején szarvashiba csúszik.

Hisz nézzük csak a Humán Közszolgálati Bizottság okt 19-i ülésére kapott meghívót: A legfontosabbak , épp a  polgármesteri  anyagok közül a legtöbb nem készült el a határidőig, mindenütt ott a rövidségében is sokatmondó  megjegyzés: AZ ANYAG NEM ÉRKEZETT MEG!

Azaz a bizottsági tagok azokat nem ismerhetik meg az ülésig. Hadd fúrja az oldalukat a kíváncsiság! Jobb  esetben helyben megkapják  és ha kíváncsiság oly telhetetlen bennük böngészhetik helyben az akár százoldalas , szakértőt kívánó anyagokat,  persze szavazhatnak bizalmi alapon is. Előfordulhat meg sem kapják azokat - aki kíváncsi hamar megöregszik, és mit kezdenénk a testületi ülésen a sok vénnel.

Tulajdonképp kár is lenne erőlködni, hisz mára kiderült a bizottságok  véleménye fikarcnyit sem számít, az elmúlt két évben még nem volt olyan eset, hogy egy bizottsági NEM-re felkapták volna fejüket a kedélyes gombnyomogatók és elhümmögtek volna, hát ez meg miféle módi..

Az önkormányzati bizottságok  mára már nyilvánvalóan  archaikus dísszé váltak a Nemzeti Együttműködés rendszerének egyre terebélyesedő testén. Olyanná akár a valaha a kardvágást csillapító életmentő acélsodronyok, láncok,  melyek  az évszázadok alatt  hétszilvafás nemeseink korpulens testén lassan funkciótalan, cifra, a mozgást akadályozó gírlandokká, bizar, semmire se jó csüngőkké váltak,  és vált a praktikus, Európa által másolt a huszármentéből aranysújtásos, girlandos Maricagrófnős  operettgála egyenruha. Afféle igazi  kutyabőrős kacagány - ilyenben parádéztak a beiktatásukkor a '30-as években a magyar miniszterek, miközben Európa frakkban, szmokingban járt.. Hofi csak röhögénynek hívta. Szegény ha ezt megélte volna, nem tennétek zsebre amit kapnátok tőle.

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának

Humán Közszolgáltatási Bizottsági

M E G H Í V Ó

A Humán Közszolgáltatási Bizottsági

2012. október 19-én (péntek) 11.00 órai kezdettel

megtartandó (16.) ülésére.

Az ülés helye:                        Polgármesteri Hivatal (XIV. Pétervárad u. 2.)

II. emelet 219. tárgyaló (Képviselői Iroda)

 

Napirendi javaslat

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1.) Tájékoztató Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2012. I. féléves gazdálkodásáról (Az előterjesztést szeptember 13-án postáztuk, kérjük, mindenki hozza magával!)

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-723/2012/KT

Meghívott:           Kéri Mihály - gazdálkodási osztályvezető

 

2.) Javaslat Solar Parabola telepítésére

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-800/2012/KT

Meghívott:           Barta Ferenc főépítész

 

3.) Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló új Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadására

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-824/2012/KT

Meghívott:           Biró Gergő stratégiai referens

Az anyag nem érkezett meg!

 

4.) Javaslat az építményadóról szóló 18/2010. (V.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester 

Esz: 123-846/2012/KT

Meghívott:           dr. Csontos Zsombor jogi referens

Az anyag nem érkezett meg!

 

 

 

 

5.) Javaslat a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-820/2012/KT

Meghívott:           dr. Csontos Zsombor jogi referens

Az anyag nem érkezett meg!

 

 

Civil és sport területet érintő előterjesztések:

 

6.) Javaslat Fény a Sötétben Alapítvány pályázaton kapott támogatás felhasználásának módosítására

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

Esz: 123-806/2012/KT

Meghívott:           Molnár Zsuzsanna civil kapcsolati és pályázati referens

 

 

Szociális és Egészségügyi területet érintő előterjesztések:

 

7.) Beszámoló a Gézengúz Alapítvány szakmai munkájáról

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Esz: 123-796/2012/HKB

Meghívott:           Pizágné Fehér Anikó Gézengúz Alapítvány képviseletében

 

8.) Javaslat a Gézengúz Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Esz: 123-795/2012/KT

Meghívott:           Pizágné Fehér Anikó Gézengúz Alapítvány képviseletében

 

9.) Javaslat az Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítására valamint szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-853/2012/KT

Meghívott:           Kissné Kalló Györgyi intézményvezető

Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

10.) Javaslat „Zugló polgáraiért" cselekvési program elfogadására

Előterjesztő: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-849/2012/KT

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

Az anyag nem érkezett meg!

 

 

Oktatási és közművelődési területet érintő előterjesztések:

 

11.) Javaslat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság b.a. alapító okiratának módosítására és az ügyvezető munkaszerződésének módosítására

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

Esz: 123-823/2012/KT

Meghívott:           dr. Gyürki-Thomann Anikó jogtanácsos

 

12.) Tájékoztató az 597/2012. (VI.21.) számú határozatban foglaltak teljesítésének jelenlegi állásáról (Bp. XIV. Dorozsmai u. 21. szám alatt kialakítandó óvoda ügye)

Előterjesztő: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-829/2012/KT

Meghívott:           Biró Gergő stratégiai referens

Az anyag nem érkezett meg!

 

13.) Javaslat a Tücsöktanya Óvoda, a Tündérkert Óvoda, a Zuglói Tihany Óvoda és a Zöld Lurkók Óvoda Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-808/2012/KT

Meghívott: Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Feltizi-Veress Imre intézményi referens

 

14.) Javaslat a Hétszínvirág Óvoda, a Játékszín Óvoda, a Kerékgyártó Óvoda, a Kincskereső Óvoda, valamint a Mályva Óvoda Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-813/2012/KT

Meghívott:         Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Pischoff Katalin intézményi referens

 

15.) Javaslat az Aprófalva Óvoda, Bóbita Óvoda, Cseperedő Óvoda, Csicsergő Óvoda és a Herminka Óvoda Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-814/2012/KT

Meghívott:         Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Pischoff Katalin intézményi referens

Az anyag nem érkezett meg!

 

16.) Javaslat az Narancs Óvoda, Óperenciás Óvoda, Örökzöld Óvoda, Pöttöm Park Óvoda és a Rózsavár Óvoda Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-815/2012/KT

Meghívott:           Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Solténszky Lászlóné intézményi referens

 

17.) Javaslat az Meseház Óvoda, Mókavár Óvoda, Napköziotthonos Óvoda, Napraforgó Óvoda és a Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-816/2012/KT

Meghívott:           Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Vargáné Hetey Zsuzsanna intézményi referens

 

18.) Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények 2012-2013. tanévre vonatkozó feladatváltozására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-826/2012/KT

Meghívott: Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Feltizi-Veress Imre intézményi referens

 

 

 

 

 

 

 

19.) Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési – oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól szóló 22/2011. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester 

Esz: 123-825/2012/KT

Meghívott:           Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Gyöngyösi Istvánné intézményi koordinátor

Az anyag nem érkezett meg!

 

20.) Javaslat fenntartói engedély megadására a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények meghatározott csoportjában/osztályaiban a maximális csoport/osztálylétszám túllépésére a 2012/2013-as nevelési évre/tanévre vonatkozóan

Előterjesztő: Mélykúti Melinda HKB elnök

Esz: 123-827/2012/HKB

Meghívott:           Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Solténszky Lászlóné intézményi referens

 

21.) Javaslat közszolgáltatási keretszerződés megkötésére a Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft-vel

Előterjesztő: Harrach Péter kulturális és egyházügyi tanácsnok

Esz: 123-855/2012/KT

Meghívott:           dr. Gyürki-Thomann Anikó jogtanácsos

Az anyag nem érkezett meg!

 

 

 

Zárt ülés napirendi pontjai:

 

 

22.) Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával

Előterjesztő: Dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-839/2012/KT

Meghívott:           dr. Papp Csilla jegyző

Fenyeresné dr. Nárai Lilla jegyzői kabinetvezető

Az anyag nem érkezett meg!

 

23.) Javaslat a Szent István Gimnázium kerületi, fővárosi, országos és nemzetközi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek első három helyezettjeit felkészítő egyes pedagógusainak jutalmazására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester 

Esz: 123-828/2012/KT

Meghívott:           Szatmári Edit Köznevelési Csoportvezető, Solténszky Lászlóné intézményi referens

 

 

Szociális és Egészségügyi területet érintő előterjesztések:

 

24.) Javaslat felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

Esz: 123-794/2012/KT

Meghívott:           Dr. Mogyorós László ZESZ Igazgató

                        Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

 

 

25.) Javaslat felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó szerződés módosítására

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester 

Esz: 123-830/2012/KT

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

26.) Javaslat felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására

Előterjesztő: Rozgonyi Zoltán alpolgármester

Esz: 123-845/2012/KT

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

27.) Javaslat átmeneti segély ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-797/2012/KT

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

28.) Javaslat ápolási díj ügyben érdemi vizsgálat nélküli elutasítás ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-802/2012/KT

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

 

29.) Javaslat személyi térítési díj megállapítása ellen benyújtott méltányossági kérelem elbírálására

Előterjesztő: Dr. Ferdinandy István alpolgármester

Esz: 123-817/2012/HKB

Meghívott:           Bondorné Gyurcsi Mária csoportvezető

Gyügyeiné Tamás Viktória Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat vezetője

 

 

ZVZRT előterjesztései:

 

30.) Javaslat a Humán Közszolgáltatási Bizottság 880/2011. (VI.15.) sz. határozatának visszavonására

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-819/2012/HKB

Meghívott:           Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási divízióvezető

 

31.) Lakásbérleti szerződések határozott v. határozatlan időre történő meghosszabbítása iránti kérelmek

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-781, 784, 785, 788, 790, 791/2012/HKB

Meghívott:           Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási divízióvezető

 

32.) Lakáscsere jóváhagyása iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester 

Esz:      123-786, 787, 789/2012/HKB

Meghívott:           Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási divízióvezető

 

 

 

 

33.) Jogcím nélküli lakáshasználó kérelme

Előterjesztő: dr. Papcsák Ferenc polgármester

Esz: 123-782, 783/2012/HKB

Meghívott:           Tóth Csaba Ingatlangazdálkodási divízióvezető

 

 

 

Az esetleges akadályoztatását szíveskedjen a Képviselői és Koordinációs Csoportnál a 467-23-76-os telefonszámon vagy a kerteszne@zuglo.hu e-mail címen jelezni.

 

 

 

Budapest, 2012. október 16.

 

 

 

 

 

 

 

Mélykúti Melinda s.k.

elnök

 

 

 

 

 

 

Meghívó lezárva:

2012-10-16. 18:00 órakor

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

Az iskolák szétdarabolása - mi lesz ebből?

2012.10.07. 13:42 varnai

Még két és fél hónap és életbe lép az új köznevelési törvény.

A változások a küszöbön állnak, de hogy működött a közoktatás eddig? És ami fontosabb, hogy fog az oktatás ezentúl kinézni a gyakorlatban itt a kerületben, például egy általános iskola napi működésében?  

 Eddig  a kerületi oktatásért az  adott önkormányzat, az Oktatási Osztály / jelenleg csoport / felelt. Ezek a köztisztviselők rutinos  profik, jól ismerik a kerületi iskolákat, azok vezetőivel napi,  sokszor évtizedes kapcsolatban vannak, ismerik minden iskola erényeit, hátrányait, személyi viszonyait, gyerek állományukat, az iskolák oktatási és  infrastruktúrális szűk keresztmetszeteit, fejlesztési terveit. Ez a tudás a hátteréül szolgált -  már ha hallgattak rá - a képviselő-testületi döntéseknek.

Az iskolákban dolgozók bérét, legyenek azok rendes vagy óraadó  tanárok, a létszám negyedét kitevő  technikai személyzet, gondnok, fűtő, portás, iskola titkár, gazdasági vezető vagy az ide-oda is tartozó pl. szabadidő szervezők, könyvtárosok mind az önkormányzat fizette, konkrétan a kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat , a GESZ intézte. Itt is évek alatt kialakult napi rutin és kapcsolat  a suliban lévő gazdaságisok és a GESZ-nél lévő adott munkatárs között.  

A GESZ együtt bérszámfejtette a kötelező órákat és a mindenféle  nem kötelező feladatokat végzőkét, a tanároknak a különböző szakkörök, különórák után járó pénzt.

Az önkormányzatok fizették a rezsit, (ez a sulik költségvetésének harmada) és gondoskodtak a gyors és tervezhető karbantartásról, a felújításokról és a nagyobb fejlesztésekről, beruházásokról,  - ha csak lehetett ezt pályázatokkal oldották meg. Tisztában voltunk ezek egymásra hatásával is.  Tudtuk melyik sulinak mennyi a rezsije,  és miért. Pl. itt a kerületben a sulik besorolhatóak: vannak  régi, századfordulós téglaépületek, (Liszt, Hermann) 50-60-as évekbeli, (Kaffka, Jókai) és a lakótelepi, ipari technológiával épült intézmények (Mező, Móra).  Amíg a vagyonkezelés normálisan ment a kerületben (és nem csupán néhány debreceni ficsúr megélhetését szolgálta a ZVZrt )  általában tudták/tudtuk,  melyikben milyen elodázhatatlan vagy tervezhető javítások kellenek. A fejlesztések hosszútávon be voltak sorolva, számba véve mely suliban  mely fejlesztéseket tervezünk, ezek alapjául szolgált a 2008-ban kibocsátott kötvény. A  képviselő testület kalkulálhatott  a fejlesztések milyen költség csökkentéssel vagy pl. egy új tornaterem építésé esetén esetleg mennyi plusz rezsivel járnának. A karbantartásokat az iskolák épületét  műszaki állapotát jól ismerő cégek végezték.

Volt visszacsatolás. A szülőknek közvetlen kapcsolta volt a  képviselőkkel és azoknak az iskolákkal. A "játszótéri hírmondó" működött, ha valami panasz volt, legyen az szakmai hiányosság, emberi vagy műszaki probléma, hiányzó eszköz  az igen hamar, az esteleg ellenérdekelt iskolákat, a hivatali útvesztőket kikerülve  eljutott a döntéshozókig. A települések büszkén tekintettek az iskoláikra, afféle koronaékszerként kezelték őket. Az igazgatókat jól/rosszul,  - esetünkben mostanában inkább rosszul  - a helyi képviselő-testület nevezte ki.

Hogy lesz ez ezentúl?


A szakmai munka a tanárok, az igazgató az államhoz kerül, a fenntartást a nagyobb települések, pl. Zugló ha akarja ha nem, viszi tovább. Hogy fog ez kinézni a gyakorlatban?

Az iskola igazgatót ezentúl a még nem is létező Járási Központ vezetője nevezi ki, veszi föl vagy bocsátja el. Ezek a ma még nem is létező emberek az igazgatók eddigi munkáját nyilván nem ismerik, döntéseiket nem segítheti a tapasztalat, sem az oktatási osztály szakemberei. Helyi beágyazottság híján nem jut el hozzájuk a lakossági vélemény sem. (Bár kerületünk esetében nagy változás nem lesz,  már most is hasonló a szituáció :  )

Az ország 4645 iskolája egy intézmény alá kerül, ennek a frissen alakult Klebersberg Kúnó Intézmény Kezelőnek már van vezetője  - ezen kívül még semmi nincs. Nincsenek  területi irodák,    - a kerületben, a fővárosban még a helyét sem találták meg tudtommal,  - nincs létszám keret, és persze nincsenek felvéve a dolgozók.

Az önkormányzat oktatási osztálya okafogyottá válik, az ott dolgozók, a feladatokkal együtt nyilván  - jobb esetben - a KLEBIbe kerülnek. Ha őket átveszik, ha nem új okosokkal, netán haverokkal töltik  fel a frissen létrejövő intézményt, akkor  az ő fejükben lévő tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer akár még hasznosulhat is.

A lakossági  visszacsatolás - ami eddig megvolt  - ezentúl nyilvánvalóan  igen lelassul, egy hatalmas országos szervezettel kell a lakosságnak kapcsolatot tartani,  e hatalmas, friss intézmény fogja a  4645 iskola ügyében bejövő panaszokat, véleményeket, ágas-bajos ügyeket kezelni, az iskolák munkáját - összevetve a helyi lehetőségekkel, az adottságokkal -  tanári közösségeket megítélni. Pokorni Zoltán a tervezett intézmény méretét és hatékonyságát a Kádár kori Néphadsereghez hasonlította.


A tanárok bérét ezentúl központilag az állam fizeti. Tehát a kerületi GESZ munkájának és dolgozóinak egy részére nem lesz szükség, állományuk  talán szintén a KLEBI-be kerül. Csakhogy a nem kötelező feladatok, pluszórák szakkörök után járó pénzt a z állam már nem fizeti ki, ezt külön a fenntartónak, a kerületnek kell ezentúl állni, és utalni. Volt három matek fak, két töri szakkör, egy kirándulás az 12eFt, tessék bejönni szerződést kötni, vagy kinek is utaljuk:::?

Az iskola dolgozóinak kettős munkáltatása lesz. A technikai személyzet marad a fenntartó önkormányzat közalkalmazotti állományában, tehát az ő bérüket továbbra is a kerület fizeti. Tehát mégis kell itt maradni a pár embernek a GESZ-ben...

Ami a legizgalmasabb: az iskola igazgatója ezentúl nem munkáltatója a technikai személyzetnek: amunkáját leginkább segítő bizalmasnak az iskola titkárnak és  a gazdasági vezetőnek, sőt az igazgató lévén nem munkáltatója  nem utasíthatja, végső esetben nem tudja elküldeni pl. a gondnokot vagy  a takarítót ha végképp nincs megelégedve vele. A takarító fityiszt mutat, bocs, te nem vagy a főnököm. Az önkormányzatnak az az érdeke,  hogy a technikai személyzetre minél kevesebbet költsön, például a kerületi akár százas nagyságrendű  takarító közalkalmazotti státuszát   kiválthatja  akár egyetlen (ne adj isten debreceni) takarító céggel, az igazgató meg hiába panaszkodik a KLEBI-nek vagy akár Hoffmann Rózsának, hogy mocskosak a folyosók.

A rezsit az önkormányzat fizeti legyen az bármennyi. Az igazgató , a tanári kar nem tartozik az önkormányzat alá, nem érdekelt az iskola gazdaságos üzemeltetésében, azért nem felelős, ha ezentúl éjjel nappal ég a villany a termekben, ha dől ki az energia a nyitva hagyott ablakon, ha az épület pusztulásnak indul,  ha az igazgató rossz gazda lesz ezentúl,  ha a számítógépeknek, a könyvtárnak lába kell, nincs mit tenni. Ha az igazgató jól fekszik a KLEBI-ben, , pl. ismerősi alapon lett kinevezve, elmozdíthatatlan, az önkormányzat nem tehet semmit.

Az igazgató tökéletesen érdektelen, sőt ellenérdekelt lesz abban, hogy a sulit például délutánonként hasznosítsák, a termeket kiadják..Semmiféle érdeke nem fűződik a takarékos gazdálkodáshoz. Az ő gyerekei szeretnek télen is pólóban járni a folyosón.


Ahogy a rezsi, úgy a  karbantartás is az önkormányzaté. Viszont a nagy felújításokról, melyek a rezsit jelentősen csökkenthetik, melyek a karbantartások ütemezésével szorosan összefüggnek, na erről a KLEBI-ben , vagy valahol az állam belső bugyrában döntenek. Ki és milyen alapon fogja eldönteni mely suliban lesz komplett felújítás, hol lesz meg az évtizede tervezett ablakcsere, és hol a komplett 200 milliós fűtésrendszer felújítás, -  mely után a rezsi az adott önkormányzat büdzséjében a felére csökken?

Ki fogja 4645 iskola állapotát ismerni ebben a hatalmas, még nem létező Intézményben? Ki fogja újra felmérni az épületek állapotát, egyeztetni 3200 önkormányzattal és dönteni, melyek a felújításra érdemes szerencsések? A kormánypárti Debrecen vagy az ellenzéki Szeged  felújításra váró gimije lesz az esélyesebb...? Én nagyobb összegben  mernék fogadni.

Végül, hogy a tanácstalanságot  és kételyeket illusztráljam két történet:
Pár hete egy iskola igazgatóval és egy kerületi fideszes képviselővel beszélgettünk arról, hogy jó lenne az adott suliban WIFI rendszert kiépíteni. Senki sem tudta megmondani, hogy ki fogja megvenni a  szükséges eszközöket,  Fejlesztés,  akkor  az állam? Ki fogja bevezettetni az épületbe a kábeleket, ez fenntartói munka?, akkor az önkormányzat, ki fogja a havi fix költséget jelentő szélessávú internetet fizetni? A fenntartó? Ki vesz új számítógépeket, és ki állja a programok költségeit., fizeti ezentúl a  jogdíjakat, stb. .. Válaszokat senki nem tudott, csak egyben volt egyetértés:  Tuti minden állami szereplő a másikra fog mutogatni... és ezzel évek mehetnek el.


A legutóbbi Testületi Ülés előtt a Humán Közszolgálati bizottság véleményezte a közoktatási törvény alapján eléjük kerülő kérdést: Zugló akar-e maradni a fenntartó, vagy sulijainkat szőröstűl-bőröstűl az állambácsi kezére adjuk. A szocik egy harmadik opciót terjesztettek elő: Zugló fejezze ki szándékát, hogy az iskolákat ahogy eddig, komplett szeretné megtartani.  A fideszes képviselők igen szavazatával a szocialista előterjesztés lett megszavazva és került a Képviselő-testület elé.

A maradjunk-e fenntartók kérdésre amúgy meg érdemi választ adni egyik önkormányzat sem tud, hisz alapvető információk hiányoznak: Nem tudjuk hogy alakulnak  források, mennyi pénzből gazdálkodik jövőre az önkormányzat, mennyi pénzt visznek el a sulikkal együtt...

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék