HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

Itt az idő, hogy betartsák a törvényeket!

2018.11.30. 16:53 varnai

A Civilzugló Egyesület az elmúlt években folyamatosan tiltakozott a Városligetbe, egy közparkba tervezett megalomán terv, az un.  múzeum-negyed őrület ellen.
 
Érveltünk, tárgyaltunk, demonstrációkat szerveztünk, 20.000 tiltakozó aláírást gyűjtöttünk.  A hatalmat nem érdekelte semmi, pénzt nem sajnálva, buldózer módra, szó szerint a tüntetőkön átgázolva mentek előre eszement, egyre  drágább és  folyamatosan változó tervüket követve.
letoltes_1.jpg
Nem utolsó sorban jogi úton is próbáltuk a hatalmat rászorítani, hogy legalább a saját törvényeit tartsa be.
Szomorú, hogy ilyen jogi csatározással kell az államot rászorítani, hogy a különböző szervei, a hatalmat túlbuzgóan kiszolgálni igyekvő apparatcsikjai a törvényeket betartsák.
Mennyivel egyszerűbb, olcsóbb lett volna először lefolytatni a vitákat, elfogadni a civil szervezetek, a lakosság véleményét.
Íme egy összefoglaló, mely épületek ügyében meddig jutottunk:
 
LIGET BUDAPEST PROJEKT – KÖZIGAZGATÁSI ÉS PERES ELJÁRÁSOK
 
1. DÓZSA GYÖRGY ÚTI MÉLYGARÁZS
1.1. Előzetes vizsgálati eljárás – környezetvédelmi ügy
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 2017.06.01-én megállapította, hogy a tervezett 9.000 m2 alapterületű, 14,5 m mély, és 130.500m3 földmegmozgatásával járó építménynek jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A Civil Zugló Egyesület (CZE) fellebbezése nyomán a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) az elsőfokú határozatot helyben hagyta.
A CZE keresettel élt a döntés ellen, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (FKMB) felfüggesztette a másodfokú határozat végrehajthatóságát, majd 2018.05.10-én meghozott ítéletével az alperes PE/KTF-6165-10/2017. sz. határozatát az első fokú határozatra is kiterjedőenhatályon kívül helyezte és az első fokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Megállapította, hogy az elsőfokúhatósági eljárásban az ügyféli jogok biztosítását szolgáló eljárási rendelkezéseket nem tartottákmeg. Továbbá a beruházással érintett terület víztani viszonyaival kapcsolatos tényállás felderítetlensége okán is megalapozottnak találtaa bíróság a döntést.
Az ítélet Kúria előtti felülvizsgálata folyamatban van.
1.2. Építési engedélyezési eljárás
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) V. kerületi Hivatala 2017.10.02-án építési engedélyt adott az új Dózsa György úti mélygarázsépületének építésére. A hatóság 2018.06.04-én elismerte a CZ ügyféli jogállását.
A CZ fellebbezése nyomán a BFKH megsemmisítette a CZ ügyféli jogállásának elismerését, és a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A CZ 2018.09.05-én keresettel élt a döntés ellen, a per folyamatban van.
2. HERMINA GARÁZS
2.1. Előzetes vizsgálati eljárás – környezetvédelmi ügy
A PMKH2016.09.19-én megállapította, hogy a 700 férőhelyesmélygarázsnak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A PMKH másodfokú eljárásában törölte az elsőfokú határozatban előírt környezetvédelmi előírásokat, egyebekben az elsőfokú határozatot helyben hagyta.
A CZ keresete nyomán az FKMB az alperes PE/KTF/199-8/2017. számú határozatának végrehajtását a per jogerős befejezéséig felfüggesztette. Majd a bíróság 2018.05.03-án meghozott ítéletével az alperes 2017. június 7. napján kelt, PE/KTF/199-8/2017. számú határozatát hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte. Döntésében leírta, hogy mind a jogorvoslathoz való jog, mind pedig a tisztességes eljáráshoz való jog, és ezek körében az,hogy a jogorvoslati eljárást ne ugyanaz a hatóság folytassa le, és az első- és másodfokú határozatokat ne ugyanazon kormánymegbízott, illetve főosztályvezető írja alá, garanciális alapelvi rendelkezések.A fentiekre tekintettel az alperesi határozat meghozatalakor az ügy érdemére kiható súlyos eljárásijogi szabálysértés történt.
3. KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM
3.1. Előzetes vizsgálati eljárás – környezetvédelmi ügy
A PMKH 2016.10.27-én megállapította, hogy a tervezett épületnek (-3 szintes, 3.000 m2-es kiállítótérrel, -3 szintes mélygarázzsal, 60 m magas toronnyal) jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
Garay Klára magánszemély fellebbezése nyomán a PMKH 2017.01.17-én az elsőfokú határozatot megsemmisítette, egyúttal kimondta, hogy nem csak hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, de még az előzetes vizsgálatra sem volt szükség.
A magánszemély keresete nyomán a FKMB 2017.09.01-én meghozott ítéletével az alperes PE-KTF/117-10/2017. számú, 2017. január 17-én kelt határozatát hatályonkívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte. Indokaként előadta, hogy az első- és másodfokú határozatból – a fentiek szerint - egyértelműen megállapítható, hogy mind ahatározatot hozó szerv, mind a hatáskör gyakorlója ugyanazon személy volt az elsőfokú és amásodfokú határozat meghozatala során.E rendelkezések elmulasztása olyan súlyos jogsértés,amely ügyféljogokat sért, végső soron a tisztességes eljáráshoz fűződő jog sérelmével is jár.
A PMKH felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához. A Kúria 2018.06.20-án kelt ítéletével nem csak a PMKH másodfokú, hanem az elsőfokú közigazgatási határozatát is hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasította. Indoklásaként előadta, hogy az elsőfokú határozatot nem a kiadmányozásra felhatalmazottfőosztályvezető írta alá, ezért a döntés semmis.
3.2. Építési engedélyezési eljárás
A CZ felperes az elsőfokú2017.01.24-én,2017.01.30-án és 2017.02.02-án kérte a BFKH V. kerületi Hivatalától, hogy az eljárásban ügyfélként részt kíván venni és kérte, hogy azeljárás irataiba betekintést biztosítsanak számára. Ügyvédi meghatalmazást is mellékelt. Az elsőfokú építésügyi hatóság 2017.02.26-án elismerte a CZ ügyféli jogállását, majd 27 perccel később engedélyt adott a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumépület építésére.
A CZ fellebbezése nyomán a BFKH az elsőfokú határozatot helyben hagyta.
A CZ benyújtott keresetét elbírálva a FKMB 2018.10.11-én az alperes BP/1003/00271-12/2017. számú határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és azelsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte.
Döntésében kifejtette, hogy az elsőfokú hatóság azáltal, hogy csak az elsőfokú érdemi határozat kiadmányozását közvetlenül megelőzően, ugyanazon a napon ismerte el végzéssel ügyfélnek a felperest,lényegében teljes körűen megfosztotta ügyféli jogosultságainak gyakorlásától az elsőfokú eljárás során. Ugyan felperest az elsőfokú eljárás végén, közvetlenül a határozat meghozatalát megelőzően bevonták ügyfélként az eljárásba, azonban lényegében nem gyakorolhatta az elsőfokú eljárásban semmilyen ügyféli jogosultságát. A tisztességes eljáráshoz valójog alapján az egyes eljárási garanciák olyan értéket jelentenek, amelyek megszegése vagy be nem tartása kihat az ügy érdemére, az ügy kimenetelétől függetlenül. A tisztességes eljáráshoz való jog sérelme úgy is bekövetkezhet, hogy nem áll fenn oksági kapcsolat a lényeges eljárási szabálysértés és az ügy konkrét kimenetele között, azonban az ügyféli jogok érvényesíthetősége olyan sérelmet szenved, amely az eljárás egészét és körülményeit figyelembe véve eléri az Alaptörvény-ellenesség szintjét.
4. MAGYAR INNOVÁCIÓ HÁZA
4.1. Építési engedélyezési eljárás
A BFKH V. kerületi Hivatala 2018.05.18-án építési engedélyt adott a(volt Közlekedési Múzeum helyére tervezett) Magyar Innováció Házára.
A CZ 2018.06.06-án jogi képviselője útján betekintést kért az eljárás irataiba, azonban jegyzőkönyvben megtagadták tőle, majd az elsőfokú hatóság 2018.06.28-án írásban is elutasította a kérelmet.
A CZ – az iratok ismerete nélkül 2018. 06.15-én a bírósághozkeresetet nyújtott be az építési engedély ellen, továbbámegfellebbezte az iratbetekintést megtagadó végzést. A BFKH lényegében helyben hagyta az elsőfokú hatóság döntését, mely ellen a CZ szintén keresettel élt.
Mind az építési engedély, mind az ügyféli jogállás tárgyában folyamatban van a peres eljárás.
5. NÉPRAJZI MÚZEUM
5.1. Építési engedélyezési eljárás
A BFKH V. kerületi Hivatala 2017.05.31-én építési engedélyt adott a Néprajzi Múzeum épületére. A CZ 2017.06.16-án írásban kérte az iratokba való betekintését, melyet az elsőfokú hatóság 2017.10.03-án engedélyezte számára.
A megismert iratok alapján a CZ megfellebbezte az építési engedélyt, a másodfokon eljáró BFKH az elsőfokú határozatot – egyes előírásainak törlése mellett – helyben hagyta.
A FKMB a CZ keresete nyomán 2018.11.29-én szóban kihirdetett ítéletével én az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte.
Döntésének indoka, hogy nem vonták be felperest az elsőfokú eljárásba, csak az elsőfokú határozat meghozatalát követően. Nem engedték, hogy az iratbetekintési jogával elektronikusan, távoli eléréssel kötetlenül éljen, továbbá nem engedték a tervdokumentációról másolat készítését. A döntés írásban még nem áll rendelkezésünkre.
6. ÚJ NEMZETI GALÉRIA
6.1. A BFKH V. kerületi Hivatala 2018.05.30-án építési engedélyt adott az Új Nemzeti Galéria épületére.
A CZ 2018.06.06-án jogi képviselője útján betekintést kért az eljárás irataiba, azonban jegyzőkönyvben megtagadták tőle, majd az elsőfokú hatóság 2018.06.28-án írásban is elutasította a kérelmet.
A CZ – az iratok ismerete nélkül 2018. 06.15-én a bírósághoz keresetet nyújtott be az építési engedély ellen, továbbá megfellebbezte az iratbetekintést megtagadó végzést.
Mind az ügyféli jogállás tárgyában kezdeményezett másodfokú, mind az építési engedély elleni peres eljárás.folyamatban van.
 

1 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://varnailaszlo.blog.hu/api/trackback/id/tr1814406430

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hungryhorse 2018.11.30. 19:12:28

Érdekes lesz, kifizetnetek a perköltséget, amikor elbukjátok a pereiteket.
Remélem a joggal való visszaéléseiteket előbb-utóbb majd értékelik a bírák.

Mivel NULLA pénzetek lesz, mire buktok, ezért sokat CE-ként nem kockáztattok, nem lehet majd rajtatok végrehajtani semmit, mint szellemi mestereiteken, az szdsz-en, de azért én arra biztatnám a projektért felelős vezetést, hogy pereljen benneteket vissza akár egyénenként is, vagy kriminalizáljon benneteket valami hozzátok hasonló écesszel torzított jogértelmezéssel, és majd amikor rendesen megmérnek érte a bírák, akkor a sok "civil"-ről a gatyáját is perelje le, hogy legyen mivel soros bíráihoz futnotok a kies Strasbourgba.

Szóval sok sikert bárkinek, bárhol, bármikor, de ellenetek.