HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

A kommentelők nevében

2013.06.04. 23:24 varnai

 

Fővárosi Törvényszék

1055 Budapest,

Markó u. 27.

 

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

 

 

Várnai László felperes, dr. Papcsák Ferenc alperes ellen személyhez fűződő jogok megsértésének megállapítása, további jogsértést megállapítása és kártérítés megfizetése iránt az alábbi

keresetet

 

terjeszti elő:

Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy az alább kifejtésre kerülő indokok alapján állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a Ptk. 75. §, 76.§, 78.§(1) személyhez fűződő jogaimat. Kötelezze a T. Bíróság az alperest a Ptk. 84. § (1) bek. e) pontja, illetve a 339. és 355. §-ai alapján 500.000,- Ft és annak 2013. május 17-tól számított törvényes kamatainak megfizetésére.

 

I. Történeti tényállás/alperes jogsértése és körülményei

 

2013. március 17-én értesültem róla, hogy az alperes a Magyar Távirati Iroda útján tájékoztatta a közvéleményt, hogy az autóját feltörték és abból ellopták a pénztárcáját és a „Fidesz-flottás” telefonját.

Ugyanezen közleményben, a fenti tényeket meghaladóan, az alábbi kijelentést tartotta még fontosnak közölni az alperes:

 

(Papcsák Ferenc)bízik abban, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját.” 

 

illetve, kiegészítette azzal, hogy Gyanúsnak tartják ugyanis, hogy a polgármesternek csak személyi iratait és flottás telefonját vitték.”   

 

Az alperes így, egyszerűen dekódolható módon azt állította, hogy

 

  1. A bűncselekménnyel összefüggésbe hozható egy zuglói LMP-s képviselő,

 

  1. aki vizsgálja a parkolási szokásait, azokat dokumentálja,

 

  1. a cselekménynek politikai motivációja lehet, mert csak bizonyos értéktárgyak tűntek el a bűncselekmény következtében. 

 

Zugló egyetlen LMP-s képviselője vagyok, így személyem a közleményből felismerhető. Kétségtelen tény, hogy a blogomon korábban kritizáltam az alperes parkolási szokásait, így ezzel még inkább beazonosítható lettem.

Meg kell jegyeznem, hogy én valójában azt dokumentáltam, hogy az alperes az Önkormányzat belső udvarán lévő parkoló többszöri átfestését, illetve az azon hol jogellenesen, hol csak morálisan megkérdőjelezhető módon parkoló autókat rögzítettem. Meglátásom szerint az alperes meglehetősen despotikus parkolási szokásainak kritizálása nem jelenti azt, hogy bármilyen, az alperes ellen elkövetett köztörvényes bűncselekmény elkövetésével engem összefüggésbe lehet hozni, márpedig az alperes egyértelműen ezt tette..

 

A közlemény után gyakorlatilag minden sajtótermék azzal keresett, illetve olyan tartalmú cikket közölt, amely szerint az alperes az autójának feltörésével engem vádolt meg.

 

 

 

 

„Feltörték Papcsák Ferenc autóját, amiről egy LMP-s jut eszébe

A zuglói önkormányzat közleménye úgy kever gyanúba egy LMP-s képviselőt, hogy Papcsák maga mondja: bízik abban, hogy nem ő volt a tettes” –Népszabadság, 2013. május 17. 

 

„A tettes csak Fidesz-flottás telefonját és a pénztárcáját vitte el. A honatya politikai okokat gyanít a háttérben.”-Hír 24, 2013. május 17. 

 

ha már így alakult, belekevert egy helyi LMP-st az ügybe. Papcsák bízik abban, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy “egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját”. 444.hu, 2013. május 17.

 

Az alperes természetesen egy olyan bűncselekménnyel hozott engem hamisan összefüggésbe, amihez semmi közöm nincs.  

 

 

 

Jogi Álláspont:

 

Álláspontom szerint az alperes megsértette a személyhez fűződő jogaimat, és értelmetlenül, durván a becsületembe gázolt. 

 

Magyarország Alaptörvényének Q cikkének (2)-(3) pontja kimondja , hogy Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. Az Alaptörvény I. cikkelyének (1)-(2) bekezdése elismeri AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.

Az alaptörvény II. cikke pedig kimondja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen.

 

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. cikk L pontja értelmében mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A 2. pont szerint e kötelezettségekkel és felelősséggel együtt járó szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan - alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek- szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a  (..)mások jóhírneve vagy jogai védelme(…) céljából. Az 1976. évi 8. sz. tvr-el kihirdetett Polgári és Politikai jogok Nemzetközi Egyezség Okmánya 19. cikk 2. pontja szerint mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra. A 3. pont értelmében az e cikk 2, pontjában meghatározott jogok gyakorlása különleges kötelességekkel és felelősséggel jár. Ennél fogva az bizonyos korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít és amelyek mások jogainak vagy jóhírnevének tiszteletben tartása (a/ pont),(…) érdekében. szükségesek (b/ pont).

 

A Ptk. 75. §. (1) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. Ezen jogok a törvény védelme alatt állnak. A 76.§. értelmében a személyhez fűződő jog megsértését jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.

 

A Ptk. 78. § (1)-(2) bekezdése értelmében a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.


 

Álláspontom szerint nem is lehet kétséges, hogy az alperes azt a valótlan látszatott keltette, mintha nekem a vagyona ellen elkövetett bűncselekményhez közöm lenne.

 
1. Jogkövetkezmények


A fentebb kifejtettek alapján  az alperes megsértette a személyhez fűződő jogaimat, így mind objektív, mind szubjektív jogkövetkezmények alkalmazását kérem a tisztelt Bíróságtól.


 

Kérem a tisztelt  Fővárosi Törvényszéket, hogy állapítsa meg azt, hogy az alperes azzal, hogy azt állította, hogy reméli, hogy az eset nincs összefüggésben azzal, hogy egy zuglói LMP-s képviselő hosszú évek óta vizslatja parkolási szokásait, és rendszeresen fényképezi autóját, illetve gyanúsnak tartja, hogy csak személyi iratait és flottás telefonját vitték el, azt a hamis látszatott keltette, hogy én törtem fel a gépkocsiját, de legalábbis  nekem közöm lenne az elkövetett lopáshoz. Ezért kérem a T. Törvényszéket, hogy


 

a)            a Ptk 75.§ (1) bekezdése, 78.§-e, valamint a Ptk 85.§ (3) bekezdése alapján, figyelemmel a Ptk 84.§ (1) bekezdésének a) pontjára szíveskedjék a fentiek miatt  jogsértést megállapítani, valamint

b)           a Ptk 75.§ (1) bekezdése, 78.§-e, valamint a Ptk 84.§ (1) bekezdésének e) pontjára szíveskedjék az alperest 500.000,- Ft összegű nem vagyoni kártérítés és annak 2013. május 17-tól számított törvényes kamatainak megfizetésére kötelezni

szíveskedjék.

 

A fent kifejtettek alapján álláspontom szerint egyértelmű, hogy alperes megsértette személyiségi jogaimat, így az objektív jogkövetkezmények alkalmazhatósága úgy vélem, nem kérdéses.

 

Az alperes engem egyértelműen „kabátlopási ügybe” kevert, amely miatt napokig magyarázkodnom kellet, sőt valószínűleg még hosszú ideig úgy fognak engem azonosítani, mint akinek egy vagyon elleni bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen köze volt.  

Azért is tartom ezt súlyosnak, mert politikusként a személyes hitelesség az egyik legfontosabb értékem, és az alperes éppen ezen hitelességemen ejtett csorbát azzal, hogy „cáfolhatatlan vádként” összefüggésébe hozott egy vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével.  

A felróhatóság körében kérem értékelni, hogy az alperes, jogi végzettséggel, ügyvédi praxissal rendelkezik, így tisztában kellett lennie azzal, hogy személyiségi jogaimat sértette ezen kijelentésekkel.  


 

A követelt nem vagyoni kártérítés összege a jelenlegi bírói gyakorlat minimumát jelöli meg, eltúlzottnak egyáltalán nem mondható, különös tekintettel arra is, hogy egy kiemelt közszereplő nagy nyilvánosság előtt fogalmazott ekképpen rólam. Kérem a T. Törvényszéket, hogy mindezekre tekintettel az elszenvedett kárt köztudomású tényként is elfogadni szíveskedjék.

 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Törvényszéket, hogy kereseti kérelmemnek, az alperes perköltségeinkben való marasztalása mellett, helyt adni szíveskedjék.

 

A 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) f) pontja alapján felperest illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

A Tisztelt Fővárosi Törvényszék hatáskörét a Pp. 23. § (1) bekezdésének g) pontjára, illetékességét a Pp 30. § (1) és 40. § (3) bekezdéseire alapítom.

 

Budapest, 2013. május 31.

Tisztelettel:

Várnai László

 

 

 

1 komment

Címkék: Címkék

A bejegyzés trackback címe:

https://varnailaszlo.blog.hu/api/trackback/id/tr855344641

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MolnarErik · http://heraldika.blog.hu/ 2013.06.05. 09:22:35

Helyes, csak így lehet ezekkel bánni, valaki 1 rossz szót szól rájuk, egyből mimózáskodnak és rohannak feljelenteni, ők meg a közben minősíthetetlen dolgokat engednek meg maguknak. Talán most észreveszi magát (persze nem).