HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

2012 I. féléves gazdálkodás

2012.10.26. 00:28 varnai

Néhány fontosabb részt kivettem  a 2012-es I. félévi gazdálkodás beszámolójából. A szöveg fontosabb részeit sárgával kihúzom. Pár mondat magyarázatot is fűzök hozzá, ahol az önkormányzati szakzsargon feloldása szükséges. A következtetéseket mindenki vonja le saját maga.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesülése az alábbiak szerint alakult:

 

                        Eredeti előirányzat:

                                   Bevételi főösszeg:                    29 349 755 e Ft

                                   Kiadási főösszeg:                     29 349 755 e Ft

 

                        Módosított előirányzat:

                                   Bevételi főösszeg:                    31 645 043 e Ft

                                   Kiadási főösszeg:                     31 645 043 e Ft

 

                        Teljesülés:

                                   Bevételi főösszeg:                    11 795 760 e Ft         37,28 %

                                   Kiadási főösszeg:                     11 644 267 e Ft         36,80 %

                           

 

BEVÉTELEK

 

Osztalék és hozam bevétel előirányzatán 3 571 909 Ft bevétel jelentkezik. Az ELMŰ kötvények után 805 800  forint, a Magyar Hirdető Zrt.-től 2 766 109 forint érkezet. Részvényértékesítés nem történt.

 

Kerületi szinten a saját felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a 4 313 000 eFt-os módosított előirányzattal szemben 53 768 e Ft-os teljesülés áll, ami 1,25 %-nak felel meg.

 

 Ez a zsargon a tervezett ingatlan eladásokat takarja. Azaz márciusban a költségvetés úgy lett nullára kihozva, hogy beterveztek egy irreális 4.3 milliárdnyi ingatlan eladást. Nagyságrendileg ez a Bosnyák téri óriás telek értékének felel meg. Nyilvánvalóan a kerületben még egy ilyen telek nincs, de feltehetőleg a kerület összes még megmaradt építési telke együtt sem ér ennyit. Nem mellesleg jelenleg telket eladni nem szabad,  nem érdemes, mert az árak igen nyomottak, különös tekintettel a kerületben életben lévő változtatási tilalomra.

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása alapján

 • A lakbér bevétel a behajtási tevékenységnek köszönhetően kevéssel ugyan, de meghaladta az időarányos előirányzatot.
 • A helyiség bérbeadás bevétele az előirányzathoz képest jelentősen elmaradt.
 • A helyiségek (intézmények), eszközök (pavilonok) bérbeadásának bevételei az előirányzatnak megfelelően alakultak.
 • A bérbeadáshoz kapcsolódó alvállalkozói teljesítmények (bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak, központi fűtés) az előirányzathoz képest kevéssel elmaradtak.
 • Házas ingatlan értékesítés az 1-6. hónapban nem volt.
 • Az önkormányzati lakások értékesítésének bevétele 6,43 %-kal kevesebb az előirányzatnál. Az 1. félévben új szerződéskötés nem történt, a korábban részletfizetésre kötött szerződésekből 43 576 e Ft folyt be. A fenti összegből 11 846 e Ft egy összegben (az esedékességnél korábban) került befizetésre.
 • Egyéb helyiség értékesítés a tárgyidőszakban nem volt.
 • Az egyéb bevételek időarányosan teljesültek.

 

A belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására szolgáló állami támogatás időarányos része beérkezett. Ez a támogatás kizárólag útépítésre használható fel.

 

Az adott kölcsönök tekintetében kerületi szinten a 54 387 e Ft módosított előirányzathoz képest a teljesülés 33.744 eFt, ami 60 %-nak felel meg. Ezen a soron jelennek meg a helyi támogatások, a társasházaknak nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből és a dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönének törlesztéseiből származó bevételek.

 

 

 

 

Központi költségvetésből kapott támogatások

 

A normatív állami hozzájárulás (állandó népességszámhoz kötött, feladatmutatóhoz kötött) utalása havonként, időarányosan történt a központi költségvetésből: 3 710 622 e Ft módosított előirányzatból az I. félév tekintetében 1 944 706 e Ft bevétel realizálódott, ami 52,41 %.

A normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások teljesülése 50,62 %, 424 896 e Ft. Központi és központosított támogatás címen 271 559 e Ft-ot kaptunk, mely tartalmazza a
2001. évi normatíva elszámolás után önkormányzatunkat megillető póttámogatást is
(68.799 eFt).

A működési támogatásértékű bevételek, a működési célra átvett pénzeszközök és visszatérülések, valamint TB alapoktól kapott támogatások

 

A kerületi szintű működési értékű támogatási bevétel 1 565 554 e Ft-os módosított előirányzat mellett 761 517 e Ft-os teljesülés áll, ami 48,64 %-nak felel meg. EZ az összeg tartalmazza TB alapoktól átvett pénzeszközök teljesülését is 597 391 e Ft összegben (50,76%), mely a Zuglói Egészségügyi Szolgálat költségvetésében található.

 

A visszaigényelhető lakossági támogatási formák közül - melyeket az átvett pénzeszközök jogcímen kell elszámolni - az alábbiak szerint érkeztek be az első félévben bankszámlánkra:

 

                        - mozgáskorlátozottak támogatása                                              1 179 eFt

                        - létfenntartási támogatás                                                              1 625 eFt

                        - otthonteremtési támogatás                                                         2 692 eFt

- visszaigényelhető gyermekvédelmi támogatások

    (rendszeres, kiegészítő – pénzbeli támogatások)                          157 eFt

                        - gyermektartásdíj megelőlegezéséhez kapott támogatás               2 655 eFt

 

 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

 

A sajátos bevételek különböző adóbevételekből, bírságokból valamint közterület-használatból származó bevételből tevődik össze.

Az építményadó kinnlevőség 1 159 037 e Ft, a kinnlevőségből 997 435 e Ft olyan tartozás, mely még nem esedékes, 81 043 e Ft pedig a behajthatatlan kategóriába tartozik.

 

A gépjárműadó kinnlevőség 492 661 e Ft, a kinnlevőségből 374 628 e Ft olyan tartozás, mely még nem esedékes, 48 148 e Ft pedig a behajthatatlan kategóriába tartozik.

 

A gépjárműadó kinnlevőség illetve az ebből még nem esedékes összeg a 2011 évinek megfelelő, a behajthatatlan összeg 130 e Ft-tal csökkent.

 

A kommunális adó kinnlevőség 10 603 e Ft, az idegenforgalmi adó kinnlevőség 958 e Ft.

 

Méltányosságból történő adótörlésre gépjárműadó esetében 480 e Ft összegben, építményadó esetén 106 eFt  összegben, kommunális adó esetében 90eFt összegben került sor.

Építményadó bevételi előirányzat 1 750 000 e Ft, a teljesülés    959 807 e Ft  55 %.

Gépjárműadó bevételi előirányzat    850 000 e Ft, a teljesülés   389 451 e Ft  46 %.

Kommunális adó                               700 000  e Ft, a teljesülés  105 257 e Ft 15 %                         

Idegenforgalmi adó                              60 000 e Ft, a teljesülés    32 343 e Ft  54%                        

Egyéb bevételek előirányzat                 14 000 e Ft, a teljesülés      4 642 e Ft  32 %

Szabálysértési bevételek                         5 000 e Ft, a teljesülés      3 256 e Ft  65 %                       

Közigazgatási bírság                              8 000 eFt, a teljesülés      6 562 e Ft   82%                          

 

A kommunális adó alacsony teljesülését több körülmény együttes hatása okozza: az előirányzat nem tartalmazza a rendelet-módosítás bevételcsökkentő kedvezményeinek hatását; hozzájárul az adók bevezetésével együtt járó alacsony bevallási hajlandóság, mely csak két-három év elteltével éri el a megfelelő szintet, az adóhatóság létszáma nem fedezi az adó működtetésének munkaerőigényét.

 

Az eljárási illetékek kezelése és beszedése az előírásoknak megfelelően megtörtént, a bevételt a kincstár részére átutaltuk.

 

A központi költségvetésből utalt személyi jövedelemadó teljesülése időarányosan alakult,
(52,3 %), a főváros által utalt iparűzési adó bevétel teljesülése 47,61 %.

 

A pavilonok után fizetendő közterület-használatból származó bevétel teljesülése jelentősen elmaradt az időarányos teljesítéstől. 100 000 000 előirányzatból 15 727 314 forintos teljesülés mutatkozik. A pavilonok száma adott, újabb pavilonok létesítésére nincs lehetőség.

 

 A reklám és hirdető berendezések bevétel a bevételi előírás jelentősen alulteljesített.
300 000 000 forintos előirányzattal szemben a teljesülés mindössze 1 470 239 forint. A reklám és hirdető-berendezések utáni bevételek a 2011. évhez képest jelentősen csökkennek tekintettel a gazdasági válságra és a tavalyi évben hatályba lépett kormányrendelet szigorító rendelkezéseire.

 

Az egyéb közterület-használat utáni bevétel az előirányzathoz képest időarányosan szintén alulteljesített. 125 000 000 előirányzattal szemben 19 625 871 forint bevétel áll. Az egyéb közterület-használat utáni bevétel előre nem kalkulálható, a gazdasági válság következtében jelentős mértékben csökkent a bevétel.

 E három tétel tavaszi írtózatos túltervezésével egy félmilliárd forintnyi "extra bevételt" terveztek be, melynek nem teljesülése újabb félmilliárd forintnyi lyukat üt a kerületi költségvetés bevételi oldalába.

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata (ZKVSZ) és Zugló Kerületi Szabályozási Terve (ZKSZT) kivonatának, valamint a légi fotók értékesítésének bevételei 195 %-ban teljesültek. Jogszabályváltozások miatt évek óta egyre kevesebb bevételünk keletkezik a ZKSZT és a légifotók értékesítéséből, mivel a működési engedély kérelemhez 2009. október 1-jétől már nem kell helyszínrajzot mellékelni. Ezeknek a térképeknek az értékesítése tette ki a korábbi években a bevételek nagy részét, így a költségvetésben az idei évre már csak 20.000 Ft+ÁFA bevétel lett előirányozva.

 

 

Kamatbevételek

 

Kerületi szinten 158 %-os teljesülés jelentkezik a kamatbevétel sorokon (működési és felhalmozási együtt). Az időarányos túlteljesítés oka, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a legkedvezőbb ajánlatot adó kereskedelmi banknál - folyamatosan lekötjük, ezzel is növelve a kamatbevételeket.

 

Hitelfelvétel bevételei

 

A korábban igényelt – önkormányzati lakások felújítására fordítandó - kedvezményes kamatozású hitelkeretből az I. félévben több lehívás is megtörtént, összesen 92 075 eFt összegben (Panel program). A költségvetésbe betervezett felhalmozási hitelfelvételek egyike sem új hitel, hanem az előző évben lezárult közbeszerzési eljárás eredménye (Panel program, önkormányzati lakásfelújítások és korszerűsítések).

Működési hitel igénybevételére az első félévben nem került sor.

 

 

Kötvény kibocsátás

 

A Képviselő-testület 2008. április 11-én 5 000 000 000 Ft értékű kötvényt bocsátott ki. A kötvénykibocsátással kapcsolatos kimutatásokat a 6., 7., 8. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

 

KIADÁSOK

 

A Zuglói Vagyonkezelő Zrt tájékoztatása szerint:

 

 • Az önkormányzati tulajdonban álló lakások, lakóépületek, helyiségek, telkek, bérbe adott intézmények üzemeltetési költsége az 1. félévre számított előirányzatot kevéssel meghaladta, melynek egyik oka, hogy néhány költség nem időarányosan és nem egyenletesen merül fel.
 • A kéménykarbantartásra előirányzott összegből eddig 11% került felhasználásra, a munkálatok a 2. félévre húzódnak át.
 • Az önkormányzati lakások, ideiglenes pavilonok, bérbe adott intézmények karbantartásra előirányzott összege szinte teljes egészében felhasználásra került, mivel ebből a keretből került finanszírozásra többek között néhány lakás (felújításnak nem minősülő) helyreállítása, nyílászáró cserék lebonyolítása, az Erzsébet királyné 120. alatti épületben történt tűzeset helyreállítási költsége.
 • Az önkormányzat által működtetett intézmények gyorsszolgálati karbantartására előirányzott összeg felhasználása az időarányostól elmarad, a munkák előreláthatóan a 2. félévre húzódnak át.
 • Az önkormányzati lakóépületek felújítási munkáinak teljesülését az alábbi táblázat mutatja be. A társasházakban lévő önkormányzati albetétek után közgyűlési határozat alapján felújításokra fizetendő célbefizetésre előirányzott összeg az 1. félévben teljesen felhasználásra került.
 • Az önkormányzati épületek életveszély elhárításának költsége a tárgyidőszakban 84%-on teljesült, 2. félévben az előirányzott összeg maradéka felhasználásra kerül.
 • Az elidegenítési költségek illetve házas ingatlan értékesítéssel kapcsolatos költségek az 1. félévben jelentősen elmaradtak a költségelőirányzattól, mivel értékesítés nem történt.
 • A Zuglói ZRt. tevékenységeivel kapcsolatos jutalékok közül a karbantartás jutaléka jelentősen meghaladta az előirányzatot, a díjbeszedési jutalék, a kezelési jutalék valamint az intézmény felújítási és beruházási jutalék időarányosan teljesült, míg a felújítás, a panelprogram utáni jutalékok teljesítése a fentiek miatt jelentősen elmarad az előirányzattól.
 • A Zuglói Önkormányzat oktatási és egyéb intézményeiben a felújítási, beruházási és karbantartási munkálatok a címjegyzék alapján megkezdődtek. A szerződéskötések nagyrészt megtörténtek, illetve folyamatban vannak. Az oktatási intézményekben végzendő munkálatok az intézmény nyári zárási üteméhez igazodnak, a kiadások ezért nagyrészt majd a II. félév során jelentkeznek.

 

Itt a lényeg. A bevételek nem fognak a második félévben jelentősen nőni, viszont minden nyári intézményi felújítási kiadás számlája a II. félévben jelentkezik. Ez mindösszesen 1 milliárd forint is lehet.

A városüzemeltetés területéről csak egy  bekezdést idéznék:

A kerületi kezelésű közutak (burkolt, makadám vagy földút), járdák, lakótelepi parkolók, utcabútorok szükséges fenntartásának három éves szerződése 2011. december 31-én lejárt. Mivel az új, öt évre kötendő szerződés 2011. októberében indított közbeszerzési eljárása még nem zárult le, az első félévet csak átmeneti szerződésekkel lehetett megkezdeni. A rendkívül csapadékos tavasz és koranyár miatt az előző év szintén már csökkentett keretei miatt leromlott felületek javítása meghaladta a kötelezően tervezett minimál szintet, ezért a törvény szerint az átmeneti időszakra engedélyezett 150.000.000.- Ft + ÁFA keret az első félév végére elfogyott.

 

Eddig az időpontig a nagyobb forgalmú utak és a legrosszabb állapotban lévő mellékutak javítását részlegesen lehetett csak elvégeztetni, ezért jelentős mennyiségű, mintegy 2 - 3000 m2 úthiba, és mintegy 1500 fm járda vár sürgős javításra. Jelenleg a közút- és járda fenntartási munkák a közbeszerzési eljárás augusztusban várható lezárásáig szünetelnek. A beérkező panaszok, lakossági bejelentések rögzítése és listára vétele folyamatosan történik.

Felhalmozási kiadások (beruházás, beszerzés, felújítás)

A felhalmozási kiadások kerületi szintű 3 204 587 e Ft-os módosított előirányzatának teljesülése összességében 284 088 e Ft, azaz 8,87 %.

Azaz, a tervekhez képest alig épült meg valami az első félévben.

 

Kulturális és közművelődési feladatokhoz kerületi lakossági rendezvényekhez kapcsolódó kiadások

Az előző évtizedekhez képest a közművelődési feladatok ellátása területén hatalmas strukturális elmozdulás és szemléletváltás tapasztalható.  Az első félévben a nívó és a rugalmasság, de mégis a takarékosság szemléletével, az alábbi rendezvények kerületek megtartásra:

 

 • Újévi Koncert 2012. január 07.
 • Nemzeti Ünnep 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom. A rendezvény a Cserepesházzal közös rendezésben zajlott. A rendelkezésre álló összeg nem került teljes mértékig felhasználásra, a megmaradó összeget a Gyermekek Hetére fordítottuk
 • Zuglói Helytörténeti Vetélkedő 2011. szeptember – 2012. május között folyamatosan zajlott, a lebonyolítást a Benedek Elek EGYMI végezte.
 • Szintén a tanév során zajlott a Csomópont - Tehetség-kutató programsorozat a Cserepesház és a ZIC szervezésében.
 • Zuglói Sportfesztivál 2012. május 19.
 • Szt. Iván éj, Múzeumok Éjszakája 2012. június 23., mely rendezvény hagyományosan a Mezőgazdasági Múzeum közreműködésével zajlott.
 • Semmelweis Nap 2012. június 28.
 • Ligeti Szezonnyitó 2012. április 07.
 • A holokauszt áldozatainak emléknapja – Zuglói Emlékséta 2012. április 16.
 • Olimpikonok indítása: 2012. június 27-én Polgármester úr fogadta a zuglói olimpikonokat a Vagyonkezelő Zrt. Házasságkötő termében. 
 • Köztisztviselői Nap 2012. július 3.


Felhínám  a figyelmet, hogy a kultúrális és közművelődési résznél  semmiféle szám nincs. Nem tudjuk mennyi volt a bázis, a tervezett és attól milyen irányban volt eltérés. Ezért aztán takarékosság és a nívó szót nehéz nem öncélú, háttér nélküli minősítésnek, önmarketingnek hívni.

Szólj hozzá!

Címkék: Címkék

A bejegyzés trackback címe:

https://varnailaszlo.blog.hu/api/trackback/id/tr194870500

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.