HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

Polgármesteri vétó és rendkívüli testületi ülés

2017.04.11. 11:39 varnai

Az MSZP zuglói alpolgármestere a saját polgármesterét megkerülve megállapodott a MUNDO telek új vevőjével, majd három Fideszes átszavazóval kisegítve megszavaztatta az önkormányzatnak gazdaságilag hátrányos és törvénytelen megállapodást. A polgármesteri vétó alkalmat ad, hogy ma újratárgyaljuk a megállapodást. Polgármesteri lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés mezsgyéjén.

 mundo-center.jpgA kép tényleg fantáziarajz - a pláza az egyetlen, mely a Bosnyák téri "városközpont" épületsorból megvalósul. Jobbról balra haladva:  a piacot senki nem fogja átépíteni, a tulajdonos főváros nem rendelkezik ilyen tervvel,  az önkormányzat épületére semmiféle terv és forrás sincs, sem semmiféle megállapodás a beruházóval, az előtte álló park megépítését sem vállalja a beruházó, ezzel szemben a erre a telekre újabb épületeket szán, leginkább lakásokat. Az MTK már nem tervezi, hogy sportcsarnokot épít a Lantos területére. Ja és a főváros kihátrált a "gyors" villamos tervből is. Blöff, blöff, blöff.

A hivatal Jogi és Törvényességi Osztálya az alpolgármesteri előterjesztés mellé törvényességi észrevételt tett, világosan kimondva, hogy az elfogadni kívánt megállapodás számos  pontja ellentétes az Államháztartási Törvénnyel valamint az önkormányzat hatályos vagyonrendeletével.

JOGI VÉLEMÉNY

Az előterjesztés mellékletét képező közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás tervezetéhez az alábbi jogi észrevételt teszem:

1.)        A tervezet 1.1. pontja és II. cikk 2.1. (a) pontjában hivatkozott kompenzációs megállapodás 1.8. pontjában hivatkozott „Vitatott Kötbér Követelés” az adásvételi szerződés 2. módosítás 3.4. pontján is alapul, amely pontban kifejezetten rögzítették szerződő felek, hogy azon jogokat, igényeket nem érinti a 2. módosítás, amelyről azon szerződésben kifejezetten nem mondtak le. Az Önkormányzat erre a pontra alapítja 500 000 EUR mértékű kötbér igényét. Ezen követelés összegének – ellentételezés nélküli - csökkentése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdéssel ellentétes.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

2.)        A tervezet 2.1. (b) pontja arról szabályoz, hogy az Önkormányzat esedékessé vált, vagy még nem esedékes vélt vagy valós követeléséről lemond.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

3.)        A tervezet 4.1. pontjában szabályozza a késedelmi kötbér mértékét. A jelenleg hatályos szerződések szerint ennek mértéke 5000 EUR/nap, legfeljebb 500 000 EUR. A tervezetben szereplő napi mérték, valamint a felső határ ennél alacsonyabb.

A tervezetben szereplő, a késedelmi kötbér maximumára meghatározott másik lehetőség a felek közötti jogvita lehetőségét hordozza magában, mivel mindkét fél számára elfogadhatóan és pontosan nehezen lehet számszerűsíteni a MUNDO Közérdekű Beruházásaiból fennmaradó munkák értékét.

4.)        A tervezet 5.2. pont egyebek mellett földhasználati jog alapításáról rendelkezik.
A Ptk. 5:145. § (1) bekezdése értelmében „ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig (tehát nem „határozatlan ideig”) (…) földhasználati jog illeti meg”. A tervezetben nincs olyan rendelkezés, amely szerint a MUNDO SCD a „Szomszédos Önkormányzati Telkeken” épületet emelne, ezért a földhasználati jogra való utalás nem feltétlenül állja meg a helyét. Abban az esetben, ha mégis helye van e jognak, úgy a következőkre kell figyelemmel lenni:

Az Nvt.13. § (13) bekezdése alapján " A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni."

5.)        A 6.2. pont rendelkezése aggályos, limitálja a MUNDO SCD kártérítési felelősségének összegét, az időszakot, így csak ezen időszaka alatt felmerült kárt lehetne érvényesíteni. Elállás esetére meghiúsulási kötbér szankciót javaslok bevezetni, valamint a kötbéren felüli teljes kár megtérítését, az új Ptk. szerinti szigorúbb kimentési formulával. A felelős vagyongazdálkodás biztosítása érdekében a tartalmát módosítani szükséges.

6.)        A 6.3. pont rendelkezik elővásárlási jog jövőbeni alapításáról. Az elővásárlási jog alapításról ebben a megállapodásban szükséges lenne rendelkezni az Önkormányzat érdekeinek védelme biztosítására.

Mindez nem hatotta meg az MSZP frakció hét képviselőjét,  a Fidesz három képviselőjét (Bihary Zoltán, Erdős Dóra, Tildy Balázs)  illetve a Jobbik képviselőjét, és a név szerinti szavazáson minimális többséggel de áterőltették a Megállapodást. Ezzel elkövették a Hűtlen kezelés bűncselekményének kísérletét.

  A vitában az MSZP alpolgármestere úgy érvelt, mintha a BAYER CFE képviselője lenne, a három Fideszes sem a Jobbikos Czeglédi János nem indokolta szavazatát. Az ő pálfordulása különösen érdekes, hisz a két héttel ezelőtti testületi ülésen még nem támogatta szó szerint ugyanennek a megállapodásnak a megkötését. Vajon ki és mivel győzhette meg?

A polgármester, ahogy ígérte vétóval élt. Végre egy bátor lépés, amely a kommunikációjában igen óvatosra sikeredett.

A  vétó korrektül taglalja, hogy miért volt káros az ideje korán kötött megállapodás. A majd három oldalas szövegből azonban egy dolog hiányzik, az hogy megállapodást a saját koalíciós partnere, politikai szövetségesei erőltették  át.

Számomra az sem túl korrekt politikailag, hogy a képviselő-testületet általában nevezi meg felelősként, nem téve különbséget a megállapodást elfogadó és ellenző képviselők között.

A polgármester két oldalon át sikerrel hallgatta el, hogy e cselekményt nem akárki követte el, hanem épp politikai szövetségese, az őt már nem egyszer hátba szúró zuglói MSZP. Ő ellenük kellett bevetni immár másodszor (a Városliget beépítését támogató, a Zrt-vel együttműködés aláírását a Fidesszel együtt áterőltető ügy volt a másik) , és az önkormányzatiságban igen ritka polgármesteri a vétót. 

Az általában lelkesen kommunikáló polgármester nem adott ki sajtóközleményt, nem írt a vétóról a Facebook oldalán, sőt a vétót követő  médiaszerepléseiben is elhallgatta a kínos ügyet. Megjegyzendő, e két vétó mellett még több száz milliós és vállalhatatlan személyi döntésben maradt el a polgármesteri vétó, amelyek jelentős gazdasági kárt okoztak a kerületnek. Folyik a lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés keskeny mezsgyéjén.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai ülésen ki hogy szavaz, visszakozik e bárki az előző döntéséből.

polgarmesteri_veto_20170331-1.jpg

polgarmesteri_veto_20170331-3.jpg

6 komment

Címkék: Bosnyák tér zuglói MSZP Mundo szerződés Jobbik Czeglédi János

"Az egyháznál még a KLIK is jobb!"

2017.04.05. 20:13 varnai

Kinézte magának Zugló egyik legjobb iskoláját a Magyarországon méltán közismert Konstantinápolyi  Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa.

Az általános iskolák nincsenek könnyű helyzetben, a KLIK kiéheztette őket az elmúlt három évben, és az abszurd törvényi szabályozás okán az egyházi fenntartásba menekülés anyagilag mentőövet jelenthet egy-egy nehezebb sorsú iskolának. Az iskola szellemiségének, ideológiájának megváltoztatása azonban borítékolható, a kiigénylő egyházak előbb-utóbb a saját világnézeti képükre formálják majd az iskolát - mi másért kérnék őket?

A Hermina úti (annó Május 1. út 9-15) suli sima, sőt nem túl jó hírű iskolából (én a '70-es években a szomszédvár Lisztbe jártam, ahol a fegyelmezés rendszeres tanári szófordulata volt, hogy "kicsapunk fiam, és járhatsz a 9-15-be!") küzdötte fel magát a kerület, sőt tán az ország egyik legerősebb kéttannyelvű iskolájává.

kettannyelvu_1431.jpg

Antik romok?  Így kell kinézni egy műemlék iskola homlokzatának egy országban amelyik jobban teljesít?

A Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  műemlék épületének lepusztult állapotát, évtizede romos homlokzatát, aládúcolt bejáratát, omlásveszély miatt  elkerített udvarát látva nehéz vitatni, hogy az elmúlt két évtizedben Zugló önkormányzata sem volt gondos gazdája az intézménynek.

A KLIK einstandja sem segített rajtuk, sem általában a zuglói iskolákon. Az elmúlt három évben zagyva parancsokon, fölösleges adminisztráción és bürokrácián kívül nem kaptak semmit a KLIK-től,  semmiféle tanítást segítő eszközt, számítógépet, projektort, széket, bármit, még a fénymásolópapírt is a szülők hurcolták be az iskolákba.

A tegnapi szülői fórum mindezt a keserűséget magában hordozta. A kéttannyelvű (nem felvételivel) válogatott, minimum középosztálybeli, öntudatos szülői közössége nem könnyen befolyásolható, fegyelmezhető csapat. Ők meglehetősen sokat áldoznak, tesznek bele a gyerekeik nevelésébe, fizetnek be az iskola alapítványába, jogosan érzik az iskolát a magukénak, az ő gyerekeiket ne nézze ki magának semmiféle egyház.

kettannyelvu_1430.jpg

Dr. Házlinger György az immár tankerületté átkeresztelt KLIK három év alatt negyedik vezetője

 Az egyik hozzászóló szülő szerint az egyháznál még a KLIK is jobb. A tréfát általános derültség követte. A Kormányhivatalt képviselő hölgy azon gondolatát is széleskörű szülői kuncogás követte, amikor kijelentette, hogy az iskolában nincs felvételi. A szájából viszont elhangzott egy burkolt fenyegetés is, miszerint nem tudni meddig maradhat az iskola körzet nélküli. Míg a suli önkormányzati fenntartásban volt a férőhelyek 70%-át zuglói gyerekeknek tartottuk fenn, volt is mindig pár száz "fiktív" lakcímkártya átjelentkezés a tavaszi felvételik előtt. Kétség kívül, a kerületben újraindult lakásépítési boom már most túljelentkezéseket,  férőhely hiányt teremtettek, minden zuglói iskolapadra helyben van szükség.

kettannyelvu_1422.jpg

"Magyarországon magyarul beszélünk!" - üzenték Athénnak a szülők

A hangulat meglehetősen parázs volt, különösen, amikor a Görög Önkormányzat elnökének azt sikerült mondania: hiába a bekiabálás, ők görögök, háromszázan tízezerrel is elbírtak. A leperzsázott szülők cserébe még szót sem akartak adni a Patriarchátus vezetőjének és felkérték, menten vonja vissza a az igényét.

Az egyházi vezető erre nem volt hajlandó, viszont görögből fordított beszédéből az sem derült ki, mit is tudnának többet adni, mi az a plusz amiért a sulinak megérné a fenntartóváltás. Nem tudom, javított volna-e a megítélésén, ha mondjuk kész renoválási tervvel érkezik.

Polgármesterünk a néphangulatot szokásához híven jól érzékelve legott ígéretet tett, hogy a képviselő-testület nem fog a szülői szavazással ellentétes döntést  hozni. Rajtam nem fog múlni, ( a 21-ből még két kerületi képviselő volt jelen) de mint az számos döntésből kitetszik, a polgármester közel sem ura a testületnek, sőt rendre leszavazza őt a saját frakciója nem ritkán összefogva a Fidesszel is, nagy bátorságra vall tehát a testület nevében nyilatkoznia.

Mivel a szülők 50%-nak plusz egy főnek támogatni kell a fenntartó váltást, ezért ez az egyházi próbálkozás esélytelen. Nem kétlem, keresnek maguknak másik, nehezebb sorsú iskolát.A magam részéről azt gondolom, Magyarországon van létjogosultsága az egyházi iskoláknak és senki sem vitatja a fasori evangélikusok, a piaristák, netán a pannonhalmiak magyar oktatásban betöltött kimagasló szerepét, de ezek az intézmények maguk nőttek fel, és nem úgy kezdték, hogy egy meglévő iskolába költöznek be afféle kakukk módra. Az Ortodox patriachátusnak  joga és lehetősége van iskolát alapítani, épületet építeni, tanári kart, diákokat toborozni, ahogy a zuglói Waldorf közösség is megtette. Hajrá!

43 komment · 5 trackback

Startkőhöz álltak a jelöltek

2017.03.24. 10:32 varnai

Lezárult az ajánlások leadása: a zuglói időközi választáson hat jelölt száll versenybe. Íme a felhozatal.  Lássuk, ki mit ír magáról, vagy ami sokkal izgalmasabb, hogy mit igyekszik elhallgatni. Az is igencsak jellemző, hogy mely szervezet hogy kampányol. Mert mint tudjuk, pártot kampányáról.

A képviselőjelölteket Drevenka Monika, a Civilzugló Egyesület - Együtt jelöltje nyilvános beszélgetésre, vitára hívja. Várjuk a jelöltek visszajelzését.

 

plakatsor_1332.JPG

Egy villanyoszlopon a három esélyes, Drevenka Monika, Dr. Somodi Zoltán és Bitskey Bence. A Tábornok utca és környéke Zugló legelhanyagoltabb része, amelyre, benne sok száz önkormányzati lakásra - vezesse az önkormányzatot bal vagy jobboldal -  nem költöttek egy fillért sem. A körzetben az elmúlt évtizedekben semmilyen fejlesztés, beruházás nem történt.

A sorsolás szerint a szavazólapon az első helyen Csordás Balázs az LMP jelöltje fog szerepelni. Balázs 22 éves közgazdászhallgató, tíz éve él Zuglóban. Mielőtt rászavaznának semmiképp ne hagyják ki a Hír TV-s bemutatkozását.   Nagyon enigmatikus, amikor az önkormányzatban bezáruló ajtókról beszél. Balázs, mint szórólapján mondja, már mint zuglói kezdett közügyekkel foglalkozni, bár, hogy ez konkrétan miben merült ki nem árulja el. Én mindenesetre testületi ülésen, vagy más kerületi közéleti rendezvényen, pl. lakossági fórumokon az elmúlt hat évben nem találkoztam vele. Balázs szórólapján nem pazarol szót a konkrét körzet problémáira.

A lapon a második Drevenka Monika, a Civilzugló Egyesület drevenka_monika_hn_copy_1.jpg és az Együtt közös jelöltje. Monika 53 éves családanya, aki 25 éve él Zuglóban és 35 éve dolgozik a körzetben lévő gyógyszertárban a Hungária körút Kerepesi út sarkán. Ezért aztán rengeteg  a körzetben élő ember évtizedes bizalmi viszonyban van vele. Monika úgy ismeri a körzetet, mint a tenyerét.

Monika  már kellő élettapasztalattal rendelkezik, aktív és cselekvő ember, az a típus aki mindig optimista és a megoldásokat keresi. Az egyesületünk jelöltjeként már 2014-ben is indult az önkormányzati választáson, akkor 13%-al a harmadik helyen végzett. Azóta az ott élők folyamatosan keresik őt a helyi problémákkal  és ő igyekszik megoldani azokat. Javaslatára kezdtünk aláírásgyűjtésbe és terjesztettem be a testület elé, hogy a Tábornok utca környékét tegyük 30 km/órás forgalom-csillapított övezetté. 

 

 

Választáson most méreti meg magát először a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. A jelölt bizonyos Tóth Imre, arcképe egyelőre nem ismert, de azt már közhírré tették, hogy debreceni. A körzet egy részét már televadplakátolták a viccpárt tényleg vicces üzeneteivel. Én a magam részéről azt gondolom, hogy 6500 ott lakó képviselete nem vicc, és igencsak hiányzik ennek a körzetnek egy olyan ember, aki tényleg szívvel lélekkel harcol a fejlesztésekért.

A Fidesz-KDNP jelöltje Dr. Somodi Zoltán gyerekorvos. A "Gyógyítsuk meg Zuglót!" szlogen mellett ezt reméli szimbolizálni k9somodi.JPGa kampányfotóján kellékként használt fonendoszkóp. (azért valljuk be Zugló meggyógyításához a minimum kellék egy méretes injekcióstű valami brutális antibiotikummal töltve)  A doktor úr, bár erről igyekeznek nem beszélni, nem Zuglóban,  hanem Budán él. Ez szerintem komoly negatívum, mert szerintem alapelvárás minden képviselőtől, hogy a választókörzetében éljen. (e követelménynek sajnos se a két parlamenti képviselőnk, se az önkormányzati képviselőink negyede nem felel meg)

A doktor úr ellen legott lejáratókampányba kezdett az MSZP, a szemére vetve, hogy a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend titkára / kincstartója, és ekképpen esküje szerint állítólag nem politizálhatna. 

 

 

A DK-MSZP-Párbeszéd-Összefogás Zuglóért Egyesület bitskeynet_1377.jpg ( kerületi MSZP CÖF-je) közös jelöltje Bitskey Bence. Az igencsak magabiztos fiatalember szórólapjáról megtudhatjuk, hogy Zuglóba járt általános iskolába, és hogy olyan rendes, hogy bár megtehette volna, nem ment külföldre. De ami tán a legfontosabb, hisz mindkét szórólapján egy bekezdést szán rá, hogy ő Bitskey Tibor, a nemzet színészének unokája.  A jelölt eddigi két szórólapján viszont egy szót sem ír arról, hogy a körzettel, a kerülettel mit kezdene.

Bence a Cserepesház önkormányzati cég  alkalmazottja, (hogy ez előtt dolgozott-e bármit is bárhol nincs említve)  ekként anyagi függésben áll a céget a háttérből irányító Tóth Csabától, a zuglói MSZP teljhatalmú urától. Ügyes. Bence második szórólapján máris odaszúr a kerületi Fidesznek,  "elvtelen aknamunkával" vádolva őket. Ennek kissé ellentmond,  hogy a zuglói Fidesz épp egy hete készségesen adta a szükséges szavazatokat a zuglói MSZP előterjesztéséhez, hogy 291 millió forinttal drágább ajánlatot választva a rossz hírű Centrum Parkoló Kft. utódja kaphassa az 1 milliárdos parkolási közbeszerzést, miközben a polgármester bátran tartózkodott.  Megjegyzendő, ez már a harmadik milliárdos értékű kerületi közbeszerzés, ahol nincs verseny és a két nagy párt szép csendben együtt szavaz. Cserébe az MSZP támogatta a Fideszes előterjesztést melyben Városliget Zrt-vel való együttműködésre kötelezték a polgármestert, (a polgármesteri vétó ellenére) és adták oda az önkormányzati piac üzemeltetését a Fideszes országgyűlési képviselő mamájának, a Szatmáry klánnak. 

A kerületi MSZP jó szokásához és vezetőjének szellemiségéhez hűen  megfenyegette a jelöltünket, ne merjen elindulni a választáson, mert ez a körzet "őket illeti" - mint a grund a vörösingeseket. És amikor el mertünk menni feljelentést tenni, odajöttek kiabálni. Egy hete provokátorokkal zavarták meg lakossági fórumunkat majd a pár nappal későbbi sajtótájékoztatónkat is. Most éppen a doktor ellen kezdtek lejárató kampányba, kijelentve, hogy a doktor megszegte az esküjét.

 A kerületi MSZP más jelölteket megtámadó besározni, "esküszegéssel" lejáratni igyekvő kampánya igencsak felháborító azok után, hogy az egész időközi választást az ő képviselőjük eltűnése miatt kell kiírni. Hiszen a zavaros örző-védő, magánnyomozó bizniszekben utazó Sápi az emberük volt, ( ő volt az, akinek 502 ezer forintos tiszteletdíja magyarországi rekord lett) A jelöltjük egy éve  nem képviseli az ott élőket, akiknek képviseletére felesküdött. Simán kámforrá vált miután 100 milliós tartozást hagyott maga után és újabb körözést bocsájtottak ki ellen, megszegve választóinak tett esküjét - pont úgy, ahogy Nyakó úr mondja.  És most ez a MSZP anélkül, hogy magyarázatot szolgálna az eltűnő emberére,  netán bocsánatot kérne, hogy egy ilyen embert tett meg képviselőnek lendületből újat javasol. Van bőr a képükön.

Az időközin indul a Munkáspárt,

jelöltjük a szintén egyetemista Szentpáli Kolos.munkaspart.jpg

 A Thürmer féle Munkáspárt egyik első szervezetként adta le az aláírásokat, ami annyiban mindenképp meghökkentő, mert senki nem találkozott az ajánlásgyűjtő aktivistáikkal. Hiába, az illegális gyökerek nem válnak vízzé. 

 

További izgalmas adalék, hogy a magát váltópártként aposztrofáló Jobbik el sem indul a zuglói időközi választáson. Az ő 8%-nyi választójuk mozgása is jelentős bizonytalansági tényező.

Várjuk tehát a képviselő-jelölti vitát.  És a kampányok folytatását, a további legális és a másik jelöltjét befeketítő illegális szórólapokat, plakát letépkedést, provokációkat és hasonlókat melyek oly sajátos gyomorforgató élménnyé tesznek minden zuglói időközi választást.

Szólj hozzá!

Címkék: zugló időközi választás drevenka monika szentpáli kolos bitskey bence dr-somodi zoltán csordás balázs

Legyen 291 millióval drágább!

2017.03.15. 19:52 varnai

 A zuglói parkolás saga Dallas hosszúságú és erkölcsösségű történetének újabb epizódjaként tegnap a zuglói MSZP és a Fidesz képviselőinek szavazataival a Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzemeltetése közbeszerzés lezárásaként kizárták a 291 millió forinttal olcsóbb ajánlattevőt és egy, a becsült értéknél (975.000.000 ft) drágább  1.097.928.000 ft-os ajánlatot nyilvánítottak győztesnek. A kerület lakosai tanúi lehettek annak az önkormányzatiságban ritka jelenségnek is, amikor az előterjesztő, jelesül a Polgármester nem támogatta a saját előterjesztését -  így próbálván kibújni a felelősség alól.

A budapesti parkolásbiznisz elmúlt húsz évének tanulsága, hogy az üzemeltető cégek rendre meggazdagodnak, míg az önkormányzatokhoz alig csordogál pár tíz milliónyi bevétel. Jellemzően épp most folyik a  számos kerületben parkoló üzemeltetést végző Centrum Parkoló Kft. büntetőpere,  a 24 vádlott között a nemluxus autójáról elhíresült Fürst György volt VI. kerületi MSZP-s alpolgármester.

Na most épp ennek a Centrum Parkoló Kft-nek a jogutódja lett a másik két pályázó kizárásával a nyertes : ) Én hiszek a véletlenekben.

A parkolás kiépítése, az automaták sok százmilliós beszerzése, az üzemeltetés megfelelő cégnek juttatása az első falat, melyen már a kezdéskor száz milliókat lehet szakítani. Nem csoda, hogy a kerületi MSZP már a ciklus elején nagy lendülettel látott munkához: 2016 elején a testületi döntést megkerülve, a Közbeszerzési Bizottságban meglévő erőfölényt kihasználva 1 milliárdról 1,4 milliárdra emelték a becsült értéket, majd ezután gyorsított eljárást kiírva próbáltak túl lenni a döntő lépésen.Túl mohóak voltak, a Közbeszerzési döntőbizottság oktalannak ítélte a gyorsított eljárás alkalmazását és megsemmisítette azt , továbbá 1 millió forintra büntette az önkormányzatot. 

Az újbóli nekifutáshoz immár szövetségest is találtak, a kerületi Fideszt. A Fidesz aki a vitákban előtte velünk együtt folyamatosan és joggal kritizálta az értelmetlenül magas  műszaki paramétereket, és az ennek okán igen magasra tett becsült értéket,hirtelen engedékennyé vált és az eddig elfogadhatatlannak mondott feltételekkel szavazta meg a közbeszerzés kiírását.

A kiírt közbeszerzésre ezután három konzorcium pályázott és a következő ajánlatokat adta. 


parkolas_net_0029.jpg

 A FER-PARK Kft. ajánlatát hiányzó és nem pótolt alkalmassági dokumentumok okán már az elején kizárta a Bíráló Bizottság.

A megmaradt két ajánlatot összevetve és összegezve kiderül, hogy a DBM Műszertechnika Kft. a 204 darab parkoló automatát 343.740.000 Ft-ért szállította volna, ugyanezért a nyertes C-Ware 422.280.000 Ft-ot számláz majd. A kerület a kizárás miatt csak e tételnél  tehát 78 millióval fizet többet.

Az üzemeltetést a DBM hozzávetőleg 20%-al olcsóbban végezte volna, ha versenyben hagyják. A 204 automata 24+24 hónapos üzemeltetése az ő ajánlatukban 462.740.000 Ft, ugyanez a C-Ware-nál 675.648.000 Ft.

Mindösszesen a DBM ajánlata 806 millió 300 zer forint, a C-Ware konzorciumé 1.097.928.000 Ft, azaz jóval a becsült érték fölött van. Mégis a DBM ajánlatába kötöttek bele. 

A Bíráló bizottság az "aránytalanul alacsony ár" kérdését kezdte firtatni. Megjegyzendő a DBM ajánlata csupán 10%-al megy alá a becsült értéknek. A Bizottság egy részletkérdésben, hogy 2 vagy több technikus szükséges, kért Kiegészítő Árindoklást. A cégnek feltett háromnegyed oldalnyi kérdést gondosan betették a tendenciózusan összerakott előterjesztésbe, a cég válaszát nem. Ezután szintén a Biráló bizottság véleménye következik, hogy miért nem sikerült a cégnek megválaszolni, hogy szerintük miért elegendő kettő technikus. Ezek után a Kbt. 73§.ra hivatkozva érvénytelelennek nyilvánították a pályázatot, amely ha versenyben marad jóval több pontot kapott volna, hisz összességében 291 millióval kért kevesebbet az automatákért és az üzemeltetésért.

Megjegyzendő, a Képviselő-testületnek nem kötelező elfogadnia a bíráló Bizottság javaslatát, jogunk lett volna  versenyben hagyni a cégeket, és az ár alapján dönteni.

 

 

toth_rozgonyi_elforg1266.jpg

Elvtelen aknamunka? - Tóth Csaba a zuglói MSZP ura és Rozgonyi Zoltán a Fidesz frakcióvezetője egyeztetnek.  Közösen tették tönkre szavazták meg a 291 millióval drágább ajánlatot.

Ilyenkor mutatkozik meg, hogy míg a két nagy párt felszínen kardcsörtet, bitskeyszoro_2.jpg hangzatos vitákkal eteti választóit, addig a mélyben mennyire nem "elvtelen aknamunka" folyik, ahogy a választási kampányban az MSZP szórólapja fogalmaz, hanem  hanem valami egész más. Megjegyzendő a zuglói Fidesz "elvtelen aknamunkával" szavazta meg a 2017-es és 2016-os költségvetést is.  Alább idézet a szórólap szövegéből:

bitskey_cut.jpg

A Jobbik képviselője szintén IGEN-t nyomott, míg az LMP, és én, a Civilzugló Egyesületet képviselve a NEM gombbal fejeztük ki határozott ellenvéleményünket.

Karácsony polgármester és PM-es alpolgármestere, Szabó Rebeka a vitában végig hallgatva végül a karakán TARTÓZKODÁS gombbal próbálták elhatárolni magukat a döntéstől. Ha a polgármester ennyire nem ért egyet a döntéssel jogában áll,  - mint több alkalommal megtette és számos más alkalommal elmulasztotta - hogy  megvétózza a döntést és megakadályozza a kerületi pénzének széthordását. Én remélem lesz benne annyi bátorság, hogy nem csak a felelősség elhárításra futja, hanem keresztbe is mer állni, hogy a kerületnek súlyosan ártó, 291  milliós pluszkiadással járó szerződéskötést megakadályozza. Jogában áll. Mint ahogy hallgatni is.

1 komment

Ha félnek lejárató kampányba kezdenek, bevetik a trollokat

2017.02.26. 18:44 varnai

A hatalomban ülő nyomorult rettegők, cselszövő III. Richárdok minden korban és pártban egyformák. Lehetnek azok országos fideszesek vagy zuglói szocialisták. Kiabáltatnak, lejáratnak, felbérelt trollokkal dolgoztatnak. 

A frissen feltűnt és sikereket elérő Momentum tagjait lebudaiúrifiúzzák, hazaárulónak kiáltják ki, csak mert kiharcoltak egy népszavazást, és most trollok kísérik őket országjárásukon. 

A zuglói baloldal sajnos semmivel sem különb. Az időközi választási kampányban bevetnek mindent, zaklatást, fenyegetést, primitív, övön aluli lejáratást. Hogy a terelés ne legyen sikeres előrebocsátom, a  folyamatos botránykeltés csak arra jó, hogy addig se kérdezze meg senki, ugyan hová lett az egész időközi választás oka, az MSZP nyomtalanul eltűnt önkormányzati képviselője?  És vajon a kerületi MSZP  miért egy 100 milliós köztartozású gyanús vagyonvédelmi cégeket birtokló de vagyontalan, Zuglóban sosem lakó, ittas vezetésért körözött embert tett meg képviselőjének?  

A botránykeltés azt is elfedi, hogy Zuglónak nem került szavazásra a 2017-es költségvetése és emiatt jópár beruházás és döntés halasztódik.

A lejárató kampány bevezetéseként decemberben névtelen levelekkel bombázták meg a sajtót, melyben engem szvingerklubba járással vádoltak meg. (sosem láttam ilyet) Egy hónappal később, miután ezt a "bűnt" nem találta elég érdekesnek a bulvármédia, emelték a tétet és egy szexpartner kereső oldalon a Facebookról lelopott fotómmal zaftos szövegű homoszexuális hirdetést adnak fel és küldik el a Borsnak. Jellemzően a létrehozó annyira idióta volt ( épp mint a bajai videóhamisításba belebukó MSZP-s Déri Balázs) hogy az általa épp szerkesztés alatt álló oldal fotóját küldi el a médiának. Az ügyben feljelentést tettem és a nyomozás elindult.

DSC_0493[2].jpgA jelöltünknek, Drevenka Monikának, a 30 éve a körzetben dolgozó és a környékbeliek által igencsak kedvelt gyógyszerész asszisztens hölgynek a novemberi testületi ülésen megüzeni Zugló hétpróbás, Vas megyében okirathamisításba belebukó MSZP-s országgyűlési képviselője, Tóth Csaba, hogyha az ő győzelmüket veszélyeztetve el mer indulni a választáson, akkor a 2014 őszi önkormányzati választáson alkalmazottnál is súlyosabb lejárató kampány fognak  ellene kezdeni.

2014. önkormányzati kampány.Török Zsolt az MSZP volt szóvivője guminővel provokál a Civilzugló Egyesület standjánál.  A sikeres kampánymunka elnyeri jutalmát, a "kommunikációs szakembert" Karácsony Gergely immár polgármesterként,  jó szakemberként jellemzi és alkalmazza a zuglói önkormányzat egyik cégénél.  Talán nem véletlenül épp ugyanennél a cégnél,  baloldali pártkifizetőhelynél dolgozik az MSZP-DK-PM kombó friss képviselőjelöltje, Bitskey Bence.

  Tóth Csaba az LMP önkormányzati képviselőjének azt is elmondja, hogy a jelöltünk munkahelyét fogják célba venni, a körzetben lévő munkahelyén a patikájánál fognak negatív kampányt folytatni ellene.  

A fenyegetést kisvártatva be is váltják: Február 16-án  éjjel  képviselő-jelöltünk munkahelyét lejártó plakátokkal ragasztják össze ismeretlenek. Hogy kik voltak nem tudjuk, de árulkodó, hogy amikor  feljelentést kívánunk tenni megjelennek a baloldali trollok, a zuglói képviselő-testület mindent bevállaló vörösingesei, a hitleres-zsidóégetős viccet posztoló Sógor László (pártja nem szankcionálta a minősíthetetlen viccet)  és Sokacz képviselő, sőt Hajdu alpolgármester és vad üvöltözéssel fojtották bele a szót a sajtótájékoztatót tartani kívánó képviselőjelölt hölgybe.

Sógor László, Hajdu Flórián alpolgármester és Sokacz Anikó MSZP-s képviselők trollként

A  Képviselő-testület febr. 23-i ülésén  "ligetvédők " jelennek meg, akiket Tóth MSZP-s országgyűlési képviselő a helyszínen instruál. Az ellenem, az egyesület ellen tüntetők pár félalkoholistából (akiket a többség kezelhetetlenség, lopás, verekedés, pártokkal együttműködés miatt már rég kizárt a Ligetvédők közösségéből) és pár zuglói DK-s aktivistából áll.  A legviccesebb, hogy e felbérelt csipetcsapat nem is tudott, nem is érdeklődött egy a Ligetet valóban érintő aznapi napirendi pontról, melyben a Városliget Zrt-vel kötne szerződést a zuglói önkormányzat - ezért akár még joggal is tüntethettek volna. A LIGETVÉDŐK nyílt levélben határolódtak el a nevükben provokációt elkövetőktől és sajtó helyreigazítást kérnek.

Kíváncsian várjuk milyen aljasságokat találnak még  ki a választásig hátralévő két hónapban.

ui. A folyamatos botránykeltés arra mindenesetre jó, hogy addig se kérdezze meg senki, ugyan hová lett az egész időközi választás oka, a rendszerváltás óta első nyomtalanul eltűnt önkormányzati képviselője? És vajon a kerületi MSZP  miért egy 100 milliós köztartozású gyanús vagyonvédelmi cégeket birtokló de vagyontalan, Zuglóban sosem lakó, ittas vezetésért körözött embert tett meg képviselőjének?  

Netán azt,hogy Zuglónak miért nincs még 2017-es költségvetése és emiatt hány beruházás és döntés halasztódik?

30 komment

Címkék: Török Zsolt Karácsony Gergely Déri Balázs Sápi Attila Drevenka Monika Tóth Csaba országgyűlési képviselő zuglói időközi választás Bitskey Bence

30-as övezet kialakítását kezdeményezzük

2017.02.18. 19:28 varnai

A környékbeliek kérését felkarolva - ha már egyszer  egy éve nincs a körzetnek  képviselője -  30 kilométer/órás forgalom csillapított övezet kiépítését kezdeményeztem a Kerepesi út - Hungária körút - Mogyoródi út  - Francia út által határolt területre.

Ezzel párhuzamosan, tekintettel a folyamatos baleseti helyzetekre és a sarki óvoda és Csanády iskola közelségére, gyalogátkelőhely létesítését kezdeményezzük a Tábornok utca Őrnagy utca sarkán. A Civilzugló Egyesület, hogy az előterjesztésünket alátámassza aláírásgyűjtésbe kezdett. Remélem a csütörtöki testületi ülésen frakcióktól függetlenül minden képviselő támogatja az előterjesztésünket -  mint ahogy eddig minden ilyen 30-as övezet kialakításánál egyhangúlag ezt tettük. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Várnai László

Önkormányzati képviselő                                                                 

Nyilvános ülésen tárgyalandó! 

Képviselő-testület

 1. február 23-i ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Tárgy:           

Budapest, XIV. kerület Kerepesi út – Francia út – Mogyoródi út – Hungária körút által határolt területen korlátozott sebességű övezet kialakítása.

 1. Előzmények

 

A Kerepesi út – Francia út – Mogyoródi út – Hungária körút által határolt terület az elmúlt évtizedben egyre forgalmasabbá vált. Nem csak az ott lakók birtokolnak egyre több gépjárművet, de a terület utcái a közeli metró megálló miatt P+R-ként szolgálnak. A sarkon most épülő irodaház még fokozni fogja a gépjármű forgalmat.

A környéken a Csanády Általános Iskola és a Meseház Óvoda megközelítése is egyre nehezebb a szülők és az önállóan közlekedő gyerekek számára, egyre több a balesetveszélyes szituáció.

Előterjesztésem célja, hogy időben megelőzzük, mielőtt egy súlyosabb baleset, gyalogos gázolás bekövetkezik.

 

A 30 km/h korlátozott sebességű övezetek létesítésére kerületünkben folyamatos lakossági igény van. Az elmúlt években több lakossági aláírásgyűjtő kezdeményezés is indult ennek érdekében. A Civilzugló Egyesület érzékelve a környéken lakók igényét, felkarolva kezdeményezésüket január elején kezdett aláírásgyűjtésbe, mely szemmel láthatóan széleskörű lakossági támogatásra talált.

 1. Vélemények

 

Az övezet forgalomszabályozásának célja, hogy a lakosságot érintő környezeti hatások mérséklődjenek, a forgalom kiszoruljon a területekről. A forgalomcsillapítás eszközeivel a megmaradó forgalmat visszafogott, lassú haladásra lehet kényszeríteni, ily módon elérve azt, hogy a térség vonzó, biztonságos közterületté váljon.

 

A korlátozott sebességű övezet kialakítását tartalmazó terv még nem készült el. A tervezés az eddigi tapasztalatok és hasonló nagyságrendű munkák alapján nettó1,5 millió Ft-ra becsülhető.

Kérem a Képviselő-testületet, támogassa Kerepesi út – Francia út – Mogyoródi út – Hungária körút  által határolt terület korlátozott sebességű övezetté történő nyilvánítását és ennek keretén belül a Tábornok utca Őrnagy utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakítását.

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalja, a bizottsági véleményeket a Bizottság elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

 1. Döntési javaslat

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

……../2017. (    ) Öh. számú

határozata

a Budapest, XIV. kerület Kerepesi út- Francia út – Mogyoródi út – Hungária krt  által határolt területen korlátozott sebességű övezet megvalósításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kerepesi út – Francia út – Mogyoródi út – Hungária krt. által határolt terület korlátozott sebességű övezetté történő nyilvánítását és felkéri a polgármestert a tervezési munkálatok elindításához szükséges intézkedésre és a megvalósításhoz szükséges forrást tervezze be a 2017-es költségvetésbe.

Határidő:             azonnal

Felelős:                 Polgármester (Gazdasági Osztály, Kerületi Főmérnökség)

 

 

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1) – (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2016. október

Várnai László

 önkormányzati képviselő

Civilzugló Egyesület

Szólj hozzá!

Címkék: gyalogátkelőhely 30-kilométer/órás forgalom csillapított övezet Tábornok utca Őrnagy utca utász utca Csanády általános iskola Meseház óvoda zászlós utca

Költségvetési egyeztetések - 25 milliárd szétosztása

2017.02.16. 09:41 varnai

 December végén és január közepén lezajlottak az önkormányzati cégeink és az intézményeink költségvetési egyeztetései. A valóságtól durván elrugaszkodóa hatalmas összegek és szánnivalóan apró kérések is elhangzottak. 

A költségvetési egyeztetés sorozatra, miután tavaly a képviselőket nem hívták meg és igencsak (joggal) reklamáltak, most minden képviselőt hivatalosan meghívtak. Mégse jött el szinte senki, csak Sokacz és Pécsi képviselő asszonyok próbáltak lobbizni a saját körzetük ovijainál  és Hevér képviselő jelent meg, amikor a Szociális Gondozó és a Családsegítőt tárgyaltuk. A többiek néma csend, úgy tűnik sem a cégeink költségvetésére sem az óvodáink, bölcsődéink helyzetére nem kíváncsiak. Furamód sem a polgármester sem az alpolgármesterek nem vettek részt a közel két hetes folyamatból egyetlen egyeztetésen. 

Pedig igencsak tanulságos lehetett volna a képviselőknek, netán a szociális területért felelős alpolgármesternek vagy a gazdaságért felelős alpolgármesternek  egymás után végighallgatni a 23 óvodavezető panaszait  a siralmas műszaki állapotokról, az akut felszereltségbeli hiányosságokról.

Mert van abban valami  végtelenül szomorú, amikor egy tisztességben megőszült óvodavezető izzadva próbálja indokolni, hogy miért igényel 4000 forintot ahhoz, hogy feltöltse a kiürült egészségügyi csomagot. Különösen ha azt nézzük, milyen könnyed kézzel osztogat a képviselő-testület tíz és százmilliós tételeket nem kötelező feladatokra, vállalkozói klubra, lakossági hangulatjavításra, azaz népszerűség vásárlásra.

penz.jpg

A cégeink közül legmesszebbre kétség kívül a Városgazdálkodási Zrt. rúgta el a labdát.  Nettó 5 milliárd 757 millió forintot kértek, (az önkormányzat nem áfa visszaigénylő, mi tehát bruttót, 27%-al többet fizetünk ki) mindezt úgy, hogy ebben ne került bele egyetlen forintnyi lakás és intézmény felújítás sem, csak a karbantartások. A legnagyobb emelkedést a kb. háromszorosára emelt parkfenntartási keret okozza, ez az eddig 500 millió helyett 1,5 milliárd. (vagy angol gyep lesz mindenütt vagy irtó drágán csinálja az új vállalkozó én a másodikra tippelek)

Természetesen irreális kérés, a lehetséges duplája.

Erős versenyben áll a két cégünk a fölöslegesen  számos  kerületi rendezvényért és PR dáridóért. (harmadikként a polgármesteri kabinet tülekszik). A Cserepes Kulturális Nonoprofit Kft-nk, (egy MSZP-s képviselőjelölt által vezetve a baloldal bástyája) mely a művelődési házainkat üzemelteti (Cserepesház, Lipták villa, Civilház, ZIC)   és a rendezvényeink jelentős részét viszi csupán jelentéktelen, 1,8%-nyi  emelést kért - 202,5 milliós büdzséből kijönnének.

A Sport  és Rendezvényszervező Kft-nk (egy volt Fideszes képviselő által vezetve a zuglói Fidesz végvára) 395 milliót kér jövőre. Új, jelentős bér és rezsi kiadásuk lesz a most elkészült Mogyoródi úti sportpavilon üzemben tartása, alkalmazottakkal feltöltése, és majd 100 milliós felújítással is számoltak, pl. a Kövér Lajos utcai nagypálya műfű cseréje önmagában 70 milliós tétel.

A ZKNP és a kerületi rendészek kb. évi 600 millióból gazdálkodnak, de feladatuk igen összetett, a járőrözés, rendfenntartás, közterület felügyelet, bírságolás mellett pl. ők őrzik és takarítják a hivatalt, és az összes önkormányzati intézményt, a rendezvényeinket. Az általuk beszedett bírságok nem hozzájuk folynak be. 

2017-ben immár 130 millióval kéne támogatnunk a Zuglói Filharmonikusokat, bár szerintük ők Zugló magaskulturális koronagyémántja, ezzel szemben erős a gyanúm, hogy a zuglóiak közül meglehetősen kevesen tudják, hogy egyáltalán léteznek, azt meg még kevesebben, hogy afféle Esterházyként 75 főállású zenészt is eltartanak.

Míg a fenti cégek jórészt nem kötelező feladat ellátásához kellenek, az óvodai , bölcsődei ellátás a szociális gondozás és a családsegítés KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT.

A cégekhez képest (melyek részben a pártok kifizetőhelyei) a  24 óvodánk és 12 bölcsődénk az elmúlt hat évben igencsak szűken volt tartva sőt több éven át voltak kötelezve 10%-os tartalékképzésre. Az épületek közül csak kevés esett át felújításon, az állapotuk folyamatosan romlik, az eszközpark elhasználódott. 

bobita_vakolat_net.jpg

A Miskolci Ilosvai sarkán álló Bóbita ovink 

 

Ezért érthetetlen, hogy az eszközbeszerzési cseperedo_homok_net.jpg keretet miért csökkentette most az önkormányzat a felére. Minden óvodavezető jelezte, hogy ebből nem lehet elegendő új játékot venni, a tönkremenőket pótolni és a fogyóeszközöket, ceruzákat, festékeket, papírt, stb. pótolni. 

A Cseperedő Óvoda homokozói egész télen lefedetlenül állnak, mert nem telt pár négyzetméter ponyvára. Most sokkal több pénzért az összes homokot ki kell cserélni, ideszállítani, rakodni, stb. - és persze a ponyvákat is meg kell venni.

--------------------------------------

A nemrég a képviselőkhöz eljuttatott, a hivatal által összerakott költségvetési tervezet a cégek esetében erősen visszametszett számokat tartalmaz.

Ebből látni, hogy az un. "költségvetési egyeztetések -  ha csak nem diktátumként kapták meg a cégeink az új számokat - valójában nem annál az asztalnál zajlottak, ahová a képviselőket meghívták. Ezek után irtó jó lenne látni, mely tételek kerültek kihúzásra, mely feladatok nem, vagy csak részben lesznek elvégezve.

A költségvetés elfogadása,mivel mint látjuk a papír mindent kibír, bizalmi kérdés, ezért érdemes röviden visszatekinteni, a kerület vezetése mennyire tudta a tavalyi költségvetést betartani, a betervezett feladatokat megvalósítani.

2015-ben 3,4 milliárd forintot terveztek be un. Felhalmozási bevételként. ( önkormányzati újbeszélül így hívják az ingatlan, telek, lakás, üzlethelyiség eladást, azaz a vagyonfelélést) teljesült 319 millió. 2016-ra beterveztek 2,3 milliárdot, majd ezt módosították 2,5 milliárdra, és teljesült 430 millió. Idénre 2,1 milliárdot terveztek be. Vajon mennyi fog teljesülni?

Tehát a 27 milliárdos büdzsé valójában 25 milliárdos.

A tavalyi év önkormányzati szerencsétlenkedésnek működésnek azonban a legárulkodóbb száma a Beruházások és Felújítások teljesülése. Az 1,4 milliárdnyira tervezett beruházásból a harmada, 494 milliónyi valósult meg, a felújításoknál még siralmasabb az arány, a rendelkezésre álló 1,2 milliárdnyi összegből 168 milliót tudtak elkölteni.

Például a ZVK Zrt. 80 milliót kapott, hogy  újítson fel évek óta üresen álló rossz állapotú önkormányzati lakásokat, de csak egyetlenegy került felújításra, de nem valósult meg a Civilházra tervezett napkollektor,  a Civilzugló Egyesület által költségvetési módosítóként elfogadtatott Csertő parki gyerekorvosi rendelő felújítása sem a Vezér úti zöldterület parkosítása sem. 

Az idei beruházási listában tehát rengeteg a 2016-ból, sőt 2015-ből áthúzódó tétel került.

A mostani beruházási főösszeget egész abszurd tételek is terhelik, például 84 millió forinttal szerepel a Hermina út Thököly úti saroktelek megvásárlása, amit még én javasoltam 2014 elején. Csakhogy az önkormányzat lecsúszott a dologról (tán sosem keresték meg a tulajdonost) a telken már javában folyik az építkezés. 

A beruházások, felújítások elhúzódásában nem tudni, hogy egyszerű tehetetlenkedés van a háttérben, vagy az a hátsó cél motoszkál a kerületvezetésben, hogy a választáshoz minél közelebb lehessen minél több dolgot avatni,  - addig meg csak hadd pusztuljon.

A látványos közterületi beruházások aránytalanul nagy összegűek: míg a Pillangó park felújítására 306 milliót szánnak, a Csertő parkra pedig 188 milliót, addig a költségvetésben egyetlenegy óvodánk felújítása szerepel - mindössze 965 ezer forint értékben.  

A kerület vezetése persze nincs könnyű helyzetben a költségvetés összeállításakor, hisz az MSZP frakció számos olyan előterjesztést fogadtatott el tavaly, melyek súlyosan megterhelik a büdzsét. Ilyen pl. a fűtéstámogatás 180 milliós összege, a zöldterület fenntartásra szánt irreálisan magas összeg, vagy a parkolás ellenőrzés milliárdos közbeszerzései. 

Hasonlóan megterheli a kerületi büdzsét a bérköltségek jelentős emelkedése, melyre részben állam kötelezte az önkormányzatokat, de forrást nem biztosított hozzá. A testület a köztisztviselőknek 15%-os bérfejlesztést rendelt el , míg a szociális szférában dolgozók havi plusz 30 ezer forint területi pótlékot kapnának 2017. január 1-től, de a polgármester - a büdzsét kímélendő -  csak július 1-től tervezi az emeléseket bevezetni. A bérköltség így is 6,3 milliárdról 7,2 milliárdra emelkedik.

Szólj hozzá!

Címkék: költségvetés zugló béremelés beruházások

Parkolás ellenőrzés 4 milliárdért?

2017.02.03. 12:17 varnai

Képviselői megbízatás megszüntetése, a HUNGAST közétkeztetési szerződés meghosszabbítása 2022-ig, 4 milliárdos parkolási közbeszerzés, vállalkozói díj, köztéri emlékmű, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás, és a napirendről levett közbeszerzési terv beszámolója voltak a legizgalmasabb témák a január végi testületi ülésen.

Az ülés a szokásos 15 perces késéssel kezdődött, mert mint tudjuk a pontosság királyok udvariassága. A polgármester levette napirendről a Városliget Zrt-vel kötendő szerződést, (pedig igencsak fúrta az oldalam, hogy mire jutottak) és ami ennél bosszantóbb, a 2016-os Közbeszerzési terv teljesüléséről szóló beszámolót is. Minek is végignézni, hogy mennyi teljesült egy tervből, esetleg kielemezni miért nem valósult meg a közbeszerzéseink, tavalyra tervezett intézmény felújításaink többsége?

Elsőként is megszüntettük a ZIK-et, a Zuglói Intézményfenntartót, hisz az iskoláinkat, és vele a ZIK dolgozók többségét átadtuk az államnak. A többi dolgozó szét lett osztva a vagyonkezelő és a hivatal között. Ezzel remélhetőleg megszűnt az elmúlt két év gyakorlata, hogy a karbantartások, felújítások kapcsán egymásra mutogat a ZIK és a Városgazdálkodási Zrt. A 2014-ben a szocik által hozott igazgató még időben átzsilipelt a ZVK Zrt-be, úgyhogy az intézményi, óvodai költségvetési egyeztetéseket már a régi, hozzáértő vezetővel tárgyaltuk végig.

Pontosították a fűtés támogatás rendeletet. E szerint csak a kérelmező jövedelmét vizsgáljuk, tehát ha nagyonjómódúéknál a gyönyörű villában lakik pár milliós jövedelmű családtag, de az egész életében háztartásbeli, ezért  alacsony nyugdíjú nagymama kérvényezi, akkor ők megkapják a fűtéstámogatást. Hmmm.

Az MSZP Vállalkozói Díjat akar alapítani...  nem ment át. Nem hinném, hogy a politikusoknak a vállalkozókhoz kéne dörgölőznie. Megjegyzendő, a baloldal 15 milliót szavazott meg ifjú vállalkozók támogatására, de hogy ez hogyan, milyen eredménnyel lett elköltve, arról semmit nem tudunk.

Ezután jött a fizető parkolóövezetek üzemeltetési feladatainak ellátása című 5 oldalas előterjesztés, alátámasztva azt a Murphy törvényt, miszerint az előterjesztések vastagsága és jelentősége fordítottan arányos.

A szűkszavú Gazdasági alpolgármester által jegyzett előterjesztést mindkét véleményező bizottság, a Tulajdonosi és a Pénzügyi is elutasította. Nem véletlenül. A bizottságok mindenütt háttéranyagokat, számításokat kértek, már csak azért is, mert állítólag ezek léteznek.

A Jogi és Törvényességi Osztály véleménye hasonló volt: " A fő összegeket tartalmazó táblázat adatait megalapozó részletező táblákat javasolt a Képviselő-testület üléséig csatolni az előterjesztéshez." 

Ennek ellenére a háttérszámítások a testületi ülésig és ott sem lettek a képviselőknek kiosztva, sőt a megbízott szakértő sem lett meghívva...  így kellett volna felelősen döntenünk a 4.130.480.486 Ft összegű közbeszerzés elindításáról.

A parkolás a ciklus eleje óta napirenden van és a tucatnyi letoltes.jpganyagban eddig mindig csak az szerepelt, hogy a parkolás ellenőrzést a ZKNP fogja végezni. Az októberi parkolóóra beszerzés és annak üzemeltetésére kiírt 1 milliárdos közbeszerzés alátámasztására  - a szintén a helyszínen kiosztott - egy oldalas excel tábla évi 1 milliárdos bevételt prognosztizált, de az évi közel 1 milliárdos ellenőrzési költség, kiadás még véletlenül sem lett sehol feltüntetve. Jellemző módon a 2016-os költségvetésbe a parkolás elindulásától havi 100 milliós nyereséget, bevételt kalkuláltak be. Megjegyzendő az is, hogy a 2017-es elfogadott költségvetési koncepciónkban sem szerepel sehol a "parányi" egy milliárdos kiadási tétel. 

Na ehhez képest most, egy év után kiderül, hogy a ZKNP számára saját bonyolításban lehetetlennek tűnő feladat a parkolás ellenőrzése, (bár meg sem próbálták) viszont jól kiszámolták, hogy " bruttó 795.686.636 Ft-al olcsóbb az üzemeltetés, ha ezt kiszervezik, "külső gazdasági szereplő bevonásával oldjuk meg". 

A kapott egyetlen, a számok részletezése és indoklása nélküli excel táblával azt próbálták bebizonyítani, hogy ha az önkori üzemeltet, akkor a költségek folyamatosan emelkednek, ellenben ha a vállalkozó üzemeltet akkor nem. Vajon miért? Az önkori amúgy simán kialakíthat a saját számos üresen álló helyiségében ügyfélszolgálatot, backoffice-t és öltözőt, és az egyszeri kiadás után a formaruhák, az informatikai háttér, hardver, szoftver, mobilnyomtatók, stb. a tulajdonunkba kerülnek.  Egy cég nyilvánvalóan ugyanúgy megveszi az eszközöket, bért fizet és értelemszerűen folyamatosan - hisz nem csak öt évre tervezzük a parkolást -  bevételt, adót és tulajdonosainak 10-30%-nyi nyereséget akar termelni. A vállalkozó max. akkor lehet olcsóbb, ha csal, trükközik az állítólag szükséges 51 parkoló ellenőr bérével, járulékaival, nem jelenti be őket, stb.,  de ugye nem erre kalkulálunk...?

A parkolás ellenőrzés kiszervezésnek - mint ezt polgármesterünk is elismerte -  elég rossz felhangja, elég csak a Centrum Parkoló Kft. nemrég kezdődött büntetőügyére gondolni. Míg a parkoltató kerületekhez a végén alig csordogált pár millió a milliárdos bevételből, addig Fürst György VI. kerületi MSZP-s alpolgármesternek sikerült egy Rolls-rolyce-Phantomot (meg még ki tudja mit) összekuporgatnia. Bár a zuglói önkormányzat parkolója a ciklus kezdetén még csak puritánabb luxusautókkal rendelkezett, de nem árt az óvatosság.

A parkolás ellenőrzés kiszervezése közbeszerzés mindezek okán fideszes, LMP-s és Civilzuglós szavazatokkal leszavazásra került. Optimizmusra ad okot, hogy pár nappal a döntés után a háttéranyagokat megküldték a képviselőknek.

Elfogadtuk viszont a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra kiírt közbeszerzés elindítását. Az MSZP tartózkodott, mert ZESZ nem a házi  (az ő házi) közbeszerzési tanácsadójukkal dolgoztatott. Ide illik a "más szemében a szálkát...." mondás.

Négy ház kapott a Helyi Értékvédelmi támogatásból. A társasházak, családi házak még kevéssé ismerik ezt az új, a helyi vagy budapesti védettség alá eső épületek felújítására szánt forrást, lehetőséget ezért a 7 milliós keret nem is lett teljesen kihasználva. Amikor 2011 elején az én előterjesztésemben Zuglóban bevezettük a Helyi Védettség rendeletet, már akkor tervben volt a védelem és az állagmegóvási kötelezés mellé a harmadik láb, a támogatás.

Az MSZP elnapoltatta a a településképi eljárásról, és a kötelezően elkészíttetendő arculati kézikönyvről szóló anyagot. Kár, mert a törvény szerint szeptemberre kész kell lennie.

Egy ajándékba kapott szobrot helyezünk el a Csertő parkba. A szobor 1 milliós lehelyezési költségét a polgármester felszólalásommal egyetértve 500 ezer forintra csökkentette.

15 milliót szánunk a vészkorszak áldozatainak emlékező köztéri emlékmű pályázatára. Örülök, hogy ez esetben  európai módra pályázatot írunk ki és a polgármester nem egy ismerőse alkotását szándékozik megvenni pályázat nélkül jutányosan 20 milláért. A helyszín a Thököly út Stefánia sarok, ahol a sarki nyilasházban sok embert öltek meg brutálisan és vele szemben a Szociális nővérek otthona, ahol sok életet megmentettek. Remélem sikerül a patetikus, a drámai és a közérthető közti mezsgyén egy a drámai téma ellenére a lakosság által megszerethető alkotást létrehoznunk. Hogy a forgalmas kereszteződésbe illik-e, alkalmas-e a sarok nagyobb alkotás elhelyezésre ez ügyben vannak kételyeim.

120 lakásos ház épülne a Gizella út 24-26 alatt... a terv számomra elég gyanús, hisz a cég, hogy a minden lakáshoz kötelező telken belüli parkolást biztosítsa, parkológépeket tervez elhelyezni a pinceszinten. A gépek általában végül eltűnnek, vagy eleve be sem fér két autó egymás fölé a pincébe, és a lakók, ahogy ez majd 600 zuglói lakóval már megtörtént, nem kapják meg a használatba vételi engedélyt. Nem mellesleg az egyirányú egysávos utcácskába, a 3-4 szintes házak közé, a  környékre nem is illik egy ilyen monstrum épület. Tildy képviselő javaslatára elnapoltattuk. Megjegyzendő, miközben a 2013-ban elfogadott ZKSZT-nk  alapvetése az volt, hogy Zugló "megtelt" , a kerülett túl lett építve, a 2000-es évek házdömpingje után már nem támogatjuk a kerületben a tömeges lakóház építést, eközben idén 1300 lakást terveznek a kerületben felépíteni. 

E témához kapcsolódott a következő előterjesztés is: Egyes területek kiemelt övezetté nyilvánítása. Itt a Paskál terület volt a lényeges. A kerület egyik utolsó üresen álló értékes zöldterületét, legszebb patakparti részét ugyanis 2001-ben elkótyavetyélték eladták.  Most a beruházónak lehetőséget adnánk nagyobb szintterületi mutatóval több négyzetméternyi lakás építésére, ha a terület egy részén közparkot, rekreációs területet hoz létre. Az ötlet jó, a Civilzugló Egyesület már a választási programjában is javasolta ott  a Kopaszi Gáthoz hasonló konstrukcióban közpark létrehozását. (természetesen haveri Garancsik és 120 emeletes toronyház nélkül). Az előterjesztést egyhangúan támogattuk, az ördög az ajándékba adott plusz négyzetméterekben (500eFt /m2) és a cserébe kapott közterület fejlesztés értékében, az ellentételezés részleteiben lesz.

Folytatjuk a BVSC-vel az együttműködést, miszerint a zuglói nyugdíjasok és a hivatal dolgozói ingyen használhatják a BVSC medencéit - azaz az önkormányzat állja az évi 15 milliós cechet. (a tisztességes az lenne, ha az óvodai és bölcsődei dolgozóink is ingyen járhatnának) A Herminamezei nyugdíjasok élnek is a lehetőséggel, de erősen kétlem, hogy egy a kerület túlsó végében lakó nyugdíjas, mondjuk a Cinkotai útról hajlandó kétszer átszállni, egy irányba háromnegyed órát utazni, csak hogy ússzon egyet. Szerintünk a hatalmassá fújt BVSC komplexum helyett arányosabban kéne a kerület sportkapacitásait fejleszteni, és a kerület  a Füredi lakótelep közepén alakítana ki ki egy másik uszodát,  - mondjuk a kék óvoda évtizede üresen telkén. Egyúttal négy iskolánkhoz is séta távolságon belül lehetne tanuszoda.

A Testületi ülés a legtöbb közpénzről ezután döntött. 2022-ig hosszabbították meg a HUNGAST Kft. szerződését. A cég folyamatosan emelve a díjat immár évi 1,4 milliárdért végzi a zuglói iskolások, óvodások közétkeztetését. Én javasoltam, hogy tekintettel a folyamatos minőségi problémákra, a kondérszámra moslékba kerülő Zsurmóka levesre és társaira, írjunk ki új pályázatot és több részre osztva a kerületet kisebb, rugalmasabb beszállítókat találjunk, a minőségibb étel felé tolni a szolgáltatást. A cég ráadásul nem építette meg a főzőkonyhát sem az Angol-Magyar kéttannyelvűben sem a Hajósban. Ahol meg felújította a konyhát azt sikerült az tanítási időben elvégeznie. Mindhiába, csak én és Barta képviselő nem támogattuk a minimum  6 milliárdos döntést.

zsurmoka_leves.JPG

Zsúrmóka leves - kíváncsi vagyok a HUNGAST szerződést megszavazó képviselők közül hányan ettek már a cég a főztjéből

10.5 millióval támogatjuk idén a Zuglóiak Egymásért Alapítványt, mely a kerületi iskolásoknak ad ösztöndíjakat, támogatást. Idén már a hatodikosok és a tizedikesek is pályázhatnak.

10 milliót adunk a ZKNP-nek, hogy rendbe tegye, felújítsa, karban tartsa 21 önkormányzati intézményünk biztonságtechnikai eszközeit, riasztóit, kamera rendszereit.

Átláthatósági biztosunk újabb jelentést tett le. Ebben joggal állapítja meg, hogy a cégeink egy része nem teszi közé a szerződéseit. Hogy miért nem szab a polgármester határidőt a cégvezetőknek, nem tudni. A meglévők meg csak keresőszóval kutathatóak, tehát ha nem tudjuk kit keresünk, akkor csak úgy nem lehet a szerződések közt böngészni. Békefi úrnak, az MSZP által a tulajdonosi Bizottságba delegált jogászként még egy megbízatása van, a 2010-2014 közti szerződések áttekintése. Ez az anyag havi  másik 500 eFt-ért 10 hónapja készül. Mint a Luca széke. A polgármester szerint az anyag elkészült és jelenleg a hivatal jogászai vizsgálják. Hiába voltak a nagy szavak, láthatóan nincs valós szándék az elszámoltatásra. 

A Médiaszolgáltató Kft-nk végelszámolását a polgármester levette napirendről. Így mióta a kabinet berkeibe kerültek - azaz a Zuglói Lapok szerkesztőségének függetlensége már látszat szinten sem létezik - azóta az sem tudható, hány ember mennyiért készíti a tartalmas és objektív újságot.

33. napirendi ponton vita nélkül szavaztunk az eltűnő MSZP-s Sápi képviselő megbízatásának megszüntetéséről. Sápi után egy 100 milliót meghaladó köztartozás maradt, nem mellesleg ittas vezetés miatt is körözik. Az időközi választást április 23-ára tűzték ki. A Civilzugló Egyesület az egy éve képviselő nélküli körzetben a Hungária Kerepesi sarkán lévő patikában 30 éve dolgozó, 2014-es választáson 13%-ot elérő Drevenka Mónikát indítja. 

 

Szólj hozzá!

Címkék: időközi választás fűtés támogatás Civilzugló Egyesület Sápi Attila hungast kft parkolás közbeszerzés közbeszerzési terv paskál telek Drevenka Monika

Tükörjég: életveszélyes járdák, kerékpárutak

2017.01.21. 11:32 varnai

Most egy hete, hogy lehullott a hó. Zugló járdái, kerékpárútjai mégis mindmáig számtalan helyen veszedelmes, tükörsima jéggel borítottak. 

Gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés - talán ez a legközelebbi "tényállása" annak, amit a családi ház, társasház tulajdonosok, közös képviselők, cégtelek tulajdonosok és bizony az önkormányzat  folytatólagosan elkövet a zuglóiak, fővárosiak ellen.

Ki tudja hány esés, sérülés, ficam, akár súlyos csonttörés keletkezik a veszedelmes járdák miatt? Hány idős esik el, hányan egyáltalán nem is mernek kimenni joggal féltve a testi épségüket?

Hogy a hó,  a lefagyott jég eltakarítsa nem lehetetlen azt tisztán bizonyítja, hogy rengeteg teljesen száraz járdát is találunk szerte a kerületben, köszönhetően a gondos lakóknak.

korong_columbus_0572.JPG

Egy a sok ezer sosem takarított társasházi járdából a Korong utca Columbus utca sarkán. A lakó, (tán a közös képviselő volt) akit képviselői mivoltomban  megkértem, ugyan törjék már fel a jeget, minősíthetetlen stílusban kérte ki magának. Hogy a közterület felügyelőink figyelmeztetnek-e, netán büntetnek nem tudom. A jan. 26-i testületi ülésen rákérdezek, hány intézkedés történt.

Persze, kétségkívül joggal mondanák a rendészeknek, hogy az önkormányzat először a saját portája előtt sepregessen - lapátoljon, mert bőven lenne hol:

egressyjarda_0609.JPG

Egy igencsak forgalmas kerületi sarok az Egressy út Vezér út sarka: troli megállók, lakóparkok, és a közértek között sok ezer ember élné napi rutinját. A járdán azonban nagy felületen tükörjég csillog, a felszedésére láthatóan soha nem is tettek kísérletet, még csak egy kis sóder, só homok sem lett rászórva síkosság mentesítési céllal. Hogy a mentesítés a zuglói önkormányzat vagy a fővárosi önkormányzat, az FKF Zrt. dolga lett volna nem tudom. Én mindenesetre a 60-70 közmunkásunk közül egyet sem láttam még havat lapátolni, a ZVK Zrt. szerződéses partnereit sem.

patakpart_kerekparut.JPG

Zugló egyik kiemelt kerékpár és sétaútja a Rákospatakparton. A takarítása vitathatatlanul a zuglói önkormányzat dolga lenne. Az utat felszórták valamiféle zöld csúszásgátló anyaggal, szóval legalább valamit kétségkívül megpróbáltak.

Végül szintén egy zuglói önkormányzati tulajdon, igaz egyesületi gondozásban, a BVSC telke melletti a Rákosrendezőre és Angyalföldre vezető idén épült járda / kerékpárút. 

bvsc_jarda_0600.JPG

 

 

2 komment

Címkék: kerékpárút járda járdatakarítás

Döntünk, majd nem történik semmi

2017.01.09. 20:52 varnai

A zuglóban a tekintetes Képviselő-testület októberi ülésén elfogadta az előterjesztésemet, az óvodai iskolai csoportok 2016 őszi faültetési programját. Hurrá!!!!

 Hozzávetőleg 80 fát ültettünk volna, - ha a határozatot végrehajtották volna. De hogy lehetséges, hogy egy testületi határozatot egyszerűen nem hajtanak végre? Van-e ilyenkor felelős, következmény? 

Ma a következő levelet küldtem a polgármesternek és a jegyzőnek:

 Tisztelt Polgármester úr, Jegyző úr!

Az októberi Testületi ülésünkön a Képviselő-testület, és előtte a Környezetvédelmi Bizottság, elfogadta az alábbi határozatokat. :

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a„zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” című 2016. őszi faültetési program megvalósítását.

 

A Környezetvédelmi Bizottság a program megvalósításához bruttó 6 000 000 Ft összegű előirányzatot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére.

 

Határidő:             2016. november 25.

Felelős:                 Polgármester (Kerületi Főmérnökség; Gazdasági Osztály: Zvk Zrt.)

 1. számú határozati javaslat

(Képviselő-testületi)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

……/2016. (        ) Öh. számú

határozata

 

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése című

2016. őszi faültetési program megvalósításáról.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a„zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” című 2016. őszi faültetési program megvalósítását.

 

A program megvalósításához szükséges forrás, előirányzat biztosításáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.

 

Határidő:             2016. november 25.

Felelős:                 Polgármester (Kerületi Főmérnökség; Gazdasági Osztály: Zvk Zrt.)

-----------------------------

Az intézmények vezetőit elmondásuk szerint máig nem kereste meg senki, a fák nem lettek beszerezve,és értelemszerűen az ovisokkal, iskolásokkal egyetlen fa beültetésére nem került sor, miközben a határozat 2016 őszi faültetésről szólt. 

Hogyan lehetséges, hogy egy Képviselő-testületi határozat semmiféle végrehajtásra nem kerül és ennek semmiféle magyarázata, következménye sincs?

 

Kérem, hogy ezt tisztázzuk hívjon össze a közeljövőben valamiféle értekezletet azok körével ( a ZVK Zrt. igazgatója, osztályvezetője, kabinet, stb.)  akik az előterjesztés szakmai előkészítésben részt vettek, és akiknek a kivitelezést végre kellett volna hajtaniuk. 

 

Tisztelettel, Várnai László 

önkormányzati képviselő

Szólj hozzá!

Címkék: Karácsony Gergely polgármester faültetési program zugló ZVK Zrt. Baracskai Gábor vezérigazgató

2016 Zuglóban

2016.12.29. 20:43 varnai

Mint Zugló egyetlen nem párthoz köthető képviselője megpróbálom összefoglalni a 2016-os év fontosabb önkormányzati eseményeit. Aki csak a jó híreket keresi annak azt ajánlom, olvassa a Zuglói Lapokat.

Az év legmeghökkentőbb eseménye minden bizonnyal Sápi Attila MSZP-s önkormányzati képviselő januári, máig tartó eltűnése. Azaz immár egy éve, hogy a 3. körzetnek nincs egyéni képviselője, más kérdés, hogy a 2015-ben négy hozzászólást abszolváló Sápi mennyire volt aktív és alkalmas képviselőnek. Mint a sajtó kiderítette, Sápi vagyonvédelmis cége rajta volt a 100 milliós köztartozásúak NAV listán és a cég ahol a vagyonnyilatkozata szerint dolgozott az meg nem is létezett. Később az is kiderült, hogy a képviselőt ittas vezetés miatt is körözik. Hogy miért egy ilyen zavaros hátterű embert jelöltek képviselőnek? - ők tudják. A pótlására (ha csak addig elő nem kerül) januárban kell kiírni időközi választást, mely csata minden bizonnyal országos figyelmet fog kapni. 

Márciusban a 2016-os költségvetés elfogadása alkalom volt, hogy rendbe, kiegyensúlyozottabbá tegyük a bizottsági struktúrákat. A jelentős összegekről, ingatlanokról döntő Tulajdonosi Közbeszerzési Bizottság az eddigi 7 MSZP, 3 Fidesz, 1 Jobbik összetételről 4 MSZP, 4 Fidesz, 1-1-1-1 Jobbik, LMP, PM, Civilzugló arányúra változott. Meghökkentő módon azonban a Fidesz által delegált dr. Jelen Tamás  - bár tiszteletdíját felveszi - a tucatnyi ülésből eddig csak egyetlen egyen vett részt.

A költségvetésben a Civilzugló Egyesület három jelentős módosítást is elért, javaslatunkra azóta havi 10 ezer forint bérkiegészítést kapnak az óvodai, iskolai  minimálbéres dolgozóink. Bekerült a költségvetésbe a Csertő parki gyerekorvosi rendelő felújítása és a Vezér út parkosítása. Sajnos egyiket sem valósították meg, a Csertő parki rendelő tervezésének neki sem fogtak őszig, a Vezér úttal ugyan pályáztak a főváros egy pályázatán, de a döntés nem erről szólt. 

Az áprilisi testületi ülésen, az elvtelen alkuk napján már meg is történt a visszarendeződés: a 100 millió alatti közbeszerzések visszakerültek az MSZP bugyraiba, a Városgazdálkodási Zrt-hez, míg cserébe a fideszes Szatmáriné Jahn Angéla (trafiktulajdonos, fia Szatmáry Kristóf a másik zuglói parlamenti képviselő, mindketten a BKIK  cápái) pályáztatás nélkül megkapta a Bosnyák téri önkormányzati piac igazgatói posztját. Írásban kértem a  polgármestert, hogy vétózza meg a két Zuglónak ártó, és saját eddigi elveivel és/vagy nyilatkozataival szembemenő döntést, de ezt nem tette meg.

A költségvetés elfogadásakor a negyedik feltételünk a közbeszerzési tanácsadói státusz pályáztatása volt, az ominózus áprilisi ülésen egy SZMSZ módosítással ezt is elszabotálták, most mind a Fidesz mind az MSZP a saját szakértőjét busásan kifizetjük, de független szakértő továbbra sincs. 

Áprilisban a sok  csatározásba, a folyamatos konfliktusokba belefáradt és lemondott a polgármester által választott új jegyző. Hoffmanné etikai elvei, hozzáállása, általában véve szakmai kontrollja, Városgazdálkodási Zrt. közbeszerzéseinek hivatalba vitele,  a Tulajdonosi Közbeszerzési Bizottságban folyamatosan jelenléte, a terület erős jogi kontrollja, a záporozó oldalas jegyzői törvényességi észrevételek  elfogadhatatlanok voltak a közbeszerzéseket egyedül uralni próbáló MSZP számára.  A jegyző e téren egy év alatt elért eredményeit az áprilisi ülésen  feladta a polgármester.

hoffmanne-dr_-nemeth-ildiko-702x336.jpg

Dr. Hoffmanné lemondott, mert úgy érezte, veszélybe került a tisztességhez szabott mércéje és a szakmai önbecsülése. Az eltávolítása az elmúlt évben nyiltan hangoztatott és tudatos célja volt az MSZP kerületi elnökének.  Sikerült.

A jegyző távozásában szintén jelentős szerepet játszott, hogy a  közigazgatásban tapasztalatlan, politikai életben maradását féltő, ezért konfliktuskerülő polgink helyett a jegyző volt kénytelen felvállalni a vitákat. Nem csak a bizottságokban, de a testületi üléseken, sőt a háttér tárgyalásokon is, pl. a 2016-os költségvetési egyeztetésekkor. 

Az egész évben folyt a Városligetbe tervezett Múzeum negyed elleni tiltakozás.  Januárban a Párbeszéd Magyarországért alelnökeként polgármesterünk népszavazást kezdeményezett a Liget ügyében, ezt elmeszelte a kúria, és bár a polgármester azt ígérte újra próbálkoznak, ennek nem volt látható nyoma. Az is kiderült, hogy a  kerületi MSZP-nek  csak a választásokig volt fontos a Liget védelme, áprilisban a Fidesszel összefogva egy beépítést elfogadó határozatot fogadtak el. A polgármester vétóval élt, de a két nagy párt másodszorra is átnyomta a határozatot. A Liget körüli médiacirkuszból a polgármester jól, míg a kerületi MSZP rosszul jött ki.

 6qufshqssnqwgwazs.jpeg

Fogtam törököt nem ereszt. Tóth Csaba a zuglói MSZP elnöke és Karácsony Gergő PM alelnök választási Liget körbeölelése 2014 nyarán. Mindenki megkapta amit akart:  Hajdu Florián alpolgármesteré Tóthé lett az önkormányzat gazdasága, a ZVK Zrt.,  Karácsonyé pedig a polgármesterség és az ezzel járó médiaszereplés lehetősége, a politikai rivaldafényben maradás. 

Megjegyzendő a Liget védelmében a valós csatározásokban még véletlenül sem tűnt fel soha egyetlen kerületi MSZP-s sem, se a polgármesterünk, bár ő médiában azt ígérte, ha jönnek a gépek, ha  oda kell magát láncolni, ő  ezt fogja tenni,  - de amikor jöttek a gépek, júniusban, szeptemberben, decemberben, valahogy sose láncolt.

kamion_elott1.jpg

2016 július 6. Ligetvédők és Civilzuglósok. Alelnökünk, Zágon Zsuzsa törökülésben (pirosban) várja hogy a rendőrök polgári engedetlenség okán elcipeljék, én a molinót tartva állok, a többiek a tömegben.

 Szeptember 16-án egyesületünk több országos civil egyesülettel összefogva Zöld Budapest Protestval néven látványos menetet és tüntetést szervezett a Hősök terére a Városliget és általában a fővárosi fák védelmében.

A közbeszerzések körüli folyamatos huzakodásból következett, hogy szeptemberre kiderült:  2016 legnagyobb kudarca a beruházások elmaradása, melyek állását a polgármester maga  is siralmasként jellemezte. A nagy összegű felújítások és egyéb beruházások, közbeszerzések terepe látványos csatatérré vált, az MSZP azt akarta, hogy ezek az általuk kontrollált Városgazdálkodási Zrt-nél maradjanak, míg a jegyző végigverte, hogy létrejöjjön a Főmérnökség -  egymásra mutogatva végül senki nem csinált semmit. A frissen állást kapó főmérnök a jegyzővel együtt távozott, az állást azóta sem írták ki. A csatából végül a jegyző távozása után az MSZP került ki győztesen.

Az év végére a kerületi MSZP-nek mindkét brutálisan nagy összegű közbeszerzés ügyében sikerült leküzdenie a polgármester és a kabinet jogászainak ellenállását. Bár valamelyest finomodott, egymilliárd forintért épülhet ki a két semmire sem jó parkolási zóna, amit feltehetőleg meghökkentően drága parkolóórákkal és brutál drágán fognak majd üzemeltetni és  feltehetőleg csak arra lesz jó, hogy egy utcával odébb parkoljanak a P+R-re vágyók. Sokatmondó volt, ahogy a Fidesz frakció fél éven át vadul tiltakozott a színes kijelző és a full klaviatúra műszaki tartalomba kerülése ellen, végül valamiért mégis elfogadta azt. 

Kétpárti + PM-es támogatással ment át az eddigi háromszorosra növelt keretösszegű zöldterület fenntartási közbeszerzés is.  A zöldterületek fenntartására az elmúlt években +- 500 milliót, jövő évtől akár évi 1,5 milliárdot is költhet a ZVK Zrt. Arányos ez a 21 milliárdos büdzséből?  Az hogy a kapott vállalási ár mennyire drága vagy olcsó sosem tudhatjuk meg, hiszen a pályázatra csak egyetlen konzorcium adott be ajánlatot - azaz nem volt piaci verseny. Ügyes. Nem véletlenül erőltette annó a jegyző, vizsgáljuk egyszer meg, más önkormányzatok mekkora fajlagos fenntartási árakkal dolgoznak, és nem véletlenül sosem tudtuk meg.

ujvidek_9127blog.jpg

Újra és újra termelődő szeméthalmok az Újvidék téren és szerte a kerületben.

A kerületi zöldterületek tisztaságával egész évben baj volt, a Városgazdálkodási Zrt. tehetetlenségében vagy, hogy a jóval magasabb fenntartási pénzt kizsarolja egész évben képtelen volt az előző években megszokott tisztasági szintet fenntartani. Soha a kerületben még ennyi kitett szemetet, feltornyosuló zöldhulladékot nem láttunk.

Az év végére a karakán  polgármesteri vétó és hosszú csatákkal elért több garanciális elem szerződésbe erőltetése  után átment az Angol utcai telkeink "hasznosítása" is, azaz újra megindult a kerületi telkeink elkótyavetyélése. 

angolutca.jpg

Angol utca 55-59. Az utolsó forgalomképes helyen lévő  nagy értékű, (5-600 milliós)  telkeink egyike.  Nem készpénzért, hanem lakásért adjuk oda, de vajon kifizetik-e végül és vajon mit kezdünk az érte kapott 22 lakással?

Az itt épülni engedett 120 lakás szembe megy a 2013-ban elfogadott ZKSZT-s alapvetésünkkel, miszerint Zugló megtelt, ezért nem támogatjuk a tömeges lakásépítést. A kerületben amúgy is megindult a lakásépítés, a Levendula lakópark 400 lakása, a Cordia, a HerminaBau "passzív" házmonstrumai okán nemsokára  sok száz bölcsődei, óvodai iskolai férőhelyet kell biztosítanunk.

Az év végén, sokadszori nekifutásra, Szabó Rebekának sikerült elfogadtatnia a kerület új  lakáskoncepcióját: pályáztatás helyett  ezentúl várólistás rendszer lesz. Sajnos azonban nemigen van várni mire, hisz mint kiderült, a ZVK Zrt. bár idén 80 milliót kapott az üresen álló önkormányzati lakások felújítására, de csak egyetlen lakást újított fel. Állítólag a hivatal lakásosztálya nem adott címeket. A szokásos egymásra mutogatás. Hogy a ZVK Zrt. vagy a hivatal volt a hibás, sosem fogjuk megtudni.

Az év folyamán az intézményi kisebb javításokkal, felújításokkal is folyamatos baj volt, melyek  a ZVK Zrt. és a a Zuglói Intézményfenntartó Központ között kallódtak. 

csicsergo_tornaszoba.jpg

A Csicsergő óvoda tornaszobája - hónapokig nem történt semmi.

A kevés, nagy nehezen megvalósuló felújításunkat rossz időzítés és káosz kísérte, az Örökzöld Óvodában a ZVK Zrt. megmagyarázhatatlan okból októberben kezdett neki a fűtésrendszer cseréjének, pedig a felújítás szükségességéről már egy éve is tudtak. Általánosan jellemző az önkormányzati, és cégeink működésére az index cikk alábbi részlete:

Több szülő is megpróbált az önkormányzattól információt szerezni, de szép lassan elvesztek a polgármesteri hivatal különféle mellékeinek tengerében. A válasz gyakorlatilag mindenhol az volt, az ügy nem az ő hatáskörük, de a következő számon elérhetik az illetékest. Egy szülő Karácsony Gergely, zuglói polgármesternek is írt az ügyben, de választ állítása szerint tőle sem kapott. 

A Hajós Alfrédban a tanítási időre csúszó vizesblokk felújítás miatt majd két hónapon át az udvaron felállított Toi-toi vécére jártak a gyerekek, a Kaffka Általános Iskolában az ősszel elkezdett konyha felújítás miatt a 400 gyereknek a szomszédos iskolába kellett naponta masírozni, mindkét iskola gyerekeinek, tanárainak sok kínlódást okozva.

Novemberben  az óvoda és egyéb intézményvezetők megelégelve a helyzetet több oldalas "bejelentett, de el nem végzett javítások" hibalistát állítottak össze. A novemberi testületi ülésen a polgármester a "nem titkos" lista hétfői átadását ígérte, ennek másfél hónapja.

Az októberi ülésen (MSZP-s ellenállás ellenére) de átment az előterjesztésem, mely a kerület zöldítése és a környezettudatosságra nevelés jegyében minden iskolai osztály, óvodás csoport számára egy fa, (összesen 80 csemete) elültetését teszi lehetővé az intézmények udvarán vagy a legközelebbi alkalmas közterületen még az őszi ültetési szezonban. A határozatot azóta sem hajtották végre. 

A kerület hosszútávú fejlődése szempontjából a decemberi ülésen jelentős döntés volt, hogy minimális többséggel, de átment, hogy ne éljünk a Bosnyák téri MUNDO telek visszavásárlásával. A kis többséggel átmenő vétó (az MSZP simán lemondott volna a kontrollról) legalább azt megakadályozta, hogy az új beruházó eltérjen az előző beruházóval kötött megállapodástól. Városközpontról már senki nem beszél,  arra a plázára viszont  nincs szükség a Bosnyák téren. 

Idei utolsó testületi ülésünkön  a baloldal nem vette napirendre az előterjesztésemet, miszerint ne adjuk át az iskoláinkat a KLIK-nek. Megjegyzendő, más, karakánabb, valós ellenzéki, baloldali vagy civil többségű önkormányzatok, Gödöllő, Csömör, stb. voltak olyan bátrak, hogy megtagadták az iskoláik önkéntes átadását. 

Decemberben jelentős, 16%-os köztisztviselői béremelésről is döntöttünk és havi 30 ezer forinttal megemeltük a szociális szférában dolgozók bérét. A bal és jobboldal demagógan egymásra licitálva adott a kerületi nyugdíjasoknak fűtés támogatást,  mindösszesen milliárdos pénzosztással borítván fel előre a 2017-es költségvetést, vagy legalábbis minden kerületi fejlesztés elől elköltvén a pénzt.

Eközben készülnek jó koncepciók, pl. a Mexikói úti tömbrehabilitáció terve,  600 millió forintra emelkedett a "Zuglói modell, azaz a"minimum jövedelem" a szociális céllal szétosztott pénz, és még egyéb jó ötletek is vannak. A megvalósítás, a menedzsment munka meg valahogy semmiben nem sikeredik. Marad az üres kommunikáció, az ATV, a facebook, ahol el lehet mondani, hogy Zuglóban minden milyen példásan működik. 

Azért idén is sikerült  egy újabb PM tagot, a PM alapítványának második kuratóriumi tagját felvenni az önkormányzatba, az újonnan létrehozott Üzemeltetési Osztályvezetői státuszba. Így nem lesz PM-es kifizetőhely Zugló...  A 2104 decemberi index cikk óta két év telt el, de a 2010-14 közti szerződések áttekintése azóta sem készült el.

 Az idei egyetlen siker - ha a macskaivartalanítási programot nem számítjuk-  hogy nem tört ki nagyobb botrány és nem oszlott fel a testület. A polgármester állva maradásának oka, hogy két  vétót kivéve a polgármester végül - hosszabb rövidebb csata után - mindig beadta a derekát és finomításokkal, lealkudva, visszametszve, de az MSZP - és a Fidesz mindig megkapta amit akart, embereik állásba helyezését, az önkormányzati cégeik bőséges ellátmányát, és legfőképp a  sokmilliós, milliárdos közbeszerzéseket, a nagy értékű telkek "hasznosítását". 

A kétpárti együttműködésre és a polgármester konfliktuskerülő hozzáállására egy igen jellemző példa: a Papcsák ciklusban kötött szerződések áttekintésével 2016 tavaszán megbízott MSZP-s külsős bizottsági tag (ez már önmagában is abszurd) tíz hónap alatt nem végzett a munkával, (havi 500e Ft honoráriumért) és úgy tűnik a polgármester sem erőlteti annak elkészültét. Mint ahogy ma épp annyira átláthatóak a kerületi cégek által kötött szerződések, mint az előző ciklusban... hát ennyi lett a ciklus elején nagy dirrel-dúrral bejelentett mintaszerű átláthatóságból.

testuleti2_2016_04_05-702x336.jpg

Az ország legmagasabb tiszteletdíjáért távol maradó frakcióképviselők. Kétpárti obstrukcióval megvalósított határozatképtelenség az április 5-i testületi ülésen. 

Hogy ki az úr a házban arra minden alkalommal emlékeztetik a polgármestert amikor a Fideszes és  MSZP-s képviselők közös távolmaradással teszik határozat képtelenné a testületi ülést, vagy amikor minden bizottságban leszavazzák a költségvetést, a polgármesteri beszámolókat, rendelet tervezeteket, majd valamit cserébe kérve végül támogatják azt a testületin. Tóth Csaba országgyűlési képviselő, aki szó szerint az MSZP frakció háta mögött ülve irányít, a frakciószünetekben tárgyal a polgármesterrel, a fideszes alpolgármesterrel, (netán a Fideszes kerületi elnök Papcsákkal)  igen gyakran revolverez a testület feloszlatásával is.  Karácsony pedig egy 1% alatti párttal a háta mögött, politikai karrierjét féltve meg előbb-utóbb enged.  A tehetetlenség és a zsarolhatóság már akkor eldőlt, amikor belement, hogy az MSZP adja a képviselőjelöltek túlnyomó többségét, a majdani "frakcióját", azaz elfogadta ezt a koalíciós megállapodást. Azóta a bal és jobb közt egyensúlyozva, azok háttér megállapodásai által beszorítva próbál túlélni. 

A kétpárti együttműködésről és a polgármesteri mozgástérről még tavasszal remek összefoglaló cikket írt a 444. ITT.  Értelemszerűen sem a kerületi MSZP-nek, sem a revansra váró Fidesznek nem érdeke, hogy a polgármester sikeres legyen.

A "béke", a látszólagos hatalmon maradás ára pedig jelentős fölösleges közpénz költés (részben feltehetőleg korrupciós felárral) és a Zugló további vergődése, magatehetetlen sodródása.

Szólj hozzá!

Címkék: Zugló zuglói önkormányzat Karácsony Gergely Papcsák Ferenc Zuglói Városgazdálkodási Zrt Tóth Csaba MSZP Hajdu Florián

Ismét meghallgatták a közt

2016.12.19. 12:18 varnai

Zuglóban is letudták az évi közmeghallgatást. Mára sikerült ezt az amúgy fontos, a demokrácia egyik alapelemét, a lakosság és a képviselőik találkozását forszírozó, évente legalább egyszer kötelező intézményt teljesen kiüresíteni. Pedig lehetne másképp is.

A közmeghallgatást afféle kötelező, "legyünk túl rajta" dolognak érzik az aktuális kerületvezetők, ezért korántsem tesznek annyi energiát, pénzt a meghirdetésébe, mint más, önfényezésre jóval alkalmasabb önkormányzati rendezvények meghirdetésébe. Az ünnephez közeli, nem szerencsés időpont, egy minimál,  1/8-os hirdetés  valamelyik belső oldalon elég a lyukra futtatáshoz. A renitens kérdező-állampolgárok meg előbb-utóbb úgy is feladják, hiszen a feltett kérdéseikre rendre semmit mondó válaszok érkeznek, és a bajok legtöbbször úgysem oldódnak meg.

Mindez által a fiatalabbak, harmincasok, negyvenesek ezért egyáltalán nem vesznek részt, csak a nyugdíjas korosztály képviselteti magát. Így aztán erősen foghíjas a terem, 25-30 ember jön el egy 123 ezres, 18 négyzetkilométeres városrészből. Szomorú.

kozmeghallgatas2016net_1.jpg

Az évek múlásával egyre foghíjasabb terem.

Nézzük miről volt szó idén:

A Kassai tér félresikerült átalakítása volt az első, amiért az ott lakók  - joggal - szót emeltek. Az önkormányzat (MSZP - Fidesz  - PM szavazatokkal ment át) megállapodott a Vajna féle kaszinóval (másnak nincs is a fővárosban kaszinója), hogy 20 évig 600 négyzetméternyi parkolóért felújítja az elhanyagolt terecskét. Annyira ügyesen sikerült átrendezni a teret, hogy a toronyház lakói ezentúl naponta mintegy négy kilométeres kitérőre kényszerülnek a szervízúton egészen a Rákospatakig meg vissza, ha az M3 kivételével bármerre indulnának. Annak idején amikor a témát tárgyaltuk javasoltam, hogy a közösségi tervezés mantrát oly lelkesen fújó vezetőség tartson lakossági fórumot, tehát kérdezzük meg az ott lakókat, de mind a körzetes képviselő, mind a polgármester elzárkózott ettől.

kassaiter_net.jpg

Road to nowhere... két héttel az ünnepélyes átadás utáni állapotban.

Sikerült még sok milláért csinálni egy a kutyások által nem használt, (oktalanság a nagy zöldterület közepében két méter magas kerítéssel bekeríteni egy 7x20 méteres sávot, egy nagyobb kutya megfordulni sem tud benne) de az ott lakók által utált kutyafuttatót és egy ahhoz, azaz sehová se vezető, 3 méter széles térköves "sétányt". (nem lehetett olcsó) Bravó. Megjegyzendő, a polgármester + MSZP-s országgyűlési képviselős ünnepélyes átadás után még hetekkel is javában folyt az építkezés.

Miért nincs zebra a Hunyadi Általános Iskola előtt az Angol utcában? - tette fel a kérdést egy ott lakó. Valóban, semmiből nem állna ráfesteni a fekvőrendőrre a zebrajelet, ma csak rendességből engedik át - ha engedik - reggelente a 400 gyereket az autósok. 

A közterületi szemétlerakás egyre súlyosabb probléma - mondták többen. Valóban, immár mindent elborítanak a legális és illegális zsákok, a kidobott kommunális szemét, a sitt, a megunt bútorok halmai.

franciaut_szemet_net.jpg

A Mogyoródi út Francia út sarka tegnap. Régebben egy roncsautó is hónapokig állt itt. Ha elviszik pár hét múlva új kupacok képződnek.  MÁV és az önkormányzat közti senkiföldje.

Isten tudja miért, de régebben nem nézett ki ilyen lepusztultan a kerület. Jellemzően a hivatal, a hatósági osztályunk, a rendőrség, a NAV még egy a Tengerszem utcai évek óta létező illegális közterületi hulladékátvevő-lerakó telepet is képtelen megszüntetni, nemhogy a lakók által lelkesen  és makacsul kitett zöldhulladékos zsákok ügyében eljárjon.

A Nagy Lajos Király útja Erzsébet sarkán randalírozó alkoholisták élik életüket, használják vizeldének a kapualjakat. Miért nem tesz a rendészet, a rendőrség semmit? Szereljenek oda kamerát - kérték az ott lakók. Lesz kamera a Róna sarkon, mondta az alpolgármester. A választ nem fogadták el.

A közterületen, a környékbeliek életét megnehezítő hajléktalanok problémáját többen felvetették. "Zugló beengedte a hajléktalanokat". - utaltak a közterületen lakást büntetését megszüntető rendelet módosításra.

Mikor épül fel a Bosnyák téri városközpont, hová lett a telekért kapott 4 milliárd  forint ? - tették fel a kérdést. A jelenlegi helyzetről, legutóbbi döntésekről  ITT olvashat.

Az önkormányzat ne adja bérbe a Tiszta Jövőért Alapítványnak a Bolgárkertész 13. alatti helyiséget, kérték 300 aláírással nyomatékosítva az ott lakók, az ottani óvoda, iskola szülői. (Az alapítvány fiatal drogosokkal foglalkozik) A testületi ülésen Szabó Rebeka alpolgármester előterjesztőként visszavonta az anyagot. Feltehetőleg új helyet keresnek.

Sokan jelezték, hogy nem kapnak Zuglói Lapokat. Én is sok embertől a kerület számos pontjáról hallom a panaszt. 

Megérjük-e még a Rákospatak revitalizációját? - kérdezte egy hozzáértő. A polgármester elmondta, hogy létrejött a kerületekből álló konzorcium.... továbbá tárgyal egy beruházóval, aki a Paskál háromszögnél birtokol nagyobb építési telket. Meghökkentő, hogy erről a képviselő-testület  a közmeghallgatáson értesül. Az ötlet amúgy a Civilzugló Egyesület választási programjában szerepel.

Mi lesz a Városliget környéki házakkal, ha a Múzeum negyed építkezések három szintes mélygarázsai , pincéi megbolydítják a talajvíz áramlást? - tette fel a jogos kérdést ugyanaz az úr.

Miért tűnt el a kerületből a Karácsonyi díszkivilágítás, kérdezték többen. 

karacsonyi_diszvilagias_net.jpg

 Papcsák idején 13 millióért megvett,  teljes Thököly és Nagy Lajost, Róna utat lefedő díszkivilágítási elemekből tavaly csak ez az erősen személyi kultuszos : ) felirat maradt. 

Tudunk- valamit tenni az évi lomtalanítás kosza, a visszatérő évi vándorzsibvásár ellen? - kérdezte egy tagunk. 

A közmeghallgatás mélypontja volt, amikor egy hölgy bejött majd menten távozott, miután felszólította a polgármestert, hogy "monnyon le", mert  képtelen vezetni a kerületet és a csúcson kell abbahagyni. A polgármester derűsen közölte, hogy még nem ért a csúcsra. Mindkettőjüknek igaza volt.

Végül a csúcspont: a polgármester intézkedjen, hogy a Paskál fürdő melegvizes medencéjében legyen a víz 36 fokos helyett 34 fokos. Az intézkedés folyamatban.

 

1 komment

Címkék: zugló közmeghallgatás

Faátültetés = méregdrága fakivágás

2016.12.14. 10:55 varnai

Kimegyünk, tiltakozunk, hátráltatjuk a munkát, ideig-óráig megvédjük a fákat, feljelentenek, megbírságolnak minket,   - épp csak a lényegről, a Ligetbe kerülő épületekről nem beszélünk.

A Városliget Ztr. tegnap nekiállt átültetni a MAGYAR ZENE HÁZA területére eső fákat. Méregdrágán, német céggel, hatalmas géppel fogtak neki egy teljesen felesleges, de rengeteg konfliktust hozó munkának.

15492348_1305246232850997_558864884168949581_n.jpg

Amit faátültetésről dióhéjban tudni kell. :

 1. Írtó drága mulatság, pár fa átültetése is sok tízmilliónyi költség.
 2. A25 centisnél vastagabb törzsű fák sikeres átültetése szinte lehetetlen, az életben maradásuk esélye minimális.
 3. Az átültetett fák többsége az a gyökérzet nagy részének elvesztése és az erősen visszavágott korona miatt évekig csak vegetál, küzd az életben maradásért.
 4. Hosszabb távon az átültetett fáknak csak a fele marad életben. 

A Ligetvédők, a Civilzugló Egyesület tagjai a profi riadólánc hívására egyből megjelentek, délre már 40-50 aktivista fagyoskodott a helyszínen. A borítékolható konfliktust biztosítandó felsorakozott kb. három tucat készenlétis rendőr is, kamerás autók, sok millió forintnyi ember és munkaóra elpazarlása mindkét részről.

Délután elkezdődött a faátültetés, az aktivisták bejutottak a területre és több fa átültetését megakadályozták. Többet nem sikerült. Sokukat feltehetőleg feljelentik, vagy 50-100 ezer forintos szabálysértési bírságot kapnak. Elismerésem a kitartásukért, bátorságukért, rendíthetetlenségükért. Ma folytatódik az átültetés és vele a gerillaháború.

A csata egyenlőtlen, pénz, paripa, fegyver az ő oldalukon. A Városliget Zrt. közpénzből, az adónkból jól fizetett emberei, milliárdos büdzséje, munkaidőben dolgozása áll, közpénzből fizetett kampány hazudozása, százezres éldányban terített hazugságai állnak szemben az aktivisták munkából, családtól elvett idejével, összedobott tízezer forintokkal.. Őket segíti a rendőrség, veszi el az aktivisták kedvét, lehetetleníti őket el anyagilag a kiszabott százezres bírság, a kriminalizálásuk. Lassan elfogynak, elkedvetlenednek, csak a kemény mag marad, hisz ki szereti ha minusz fokokban rendőrök vezetik el, büntetik meg mindenféle tárgyalás nélkül?

Amiről azóta sem sikerül a kormánnyal, a Városliget Zrt-vel, Baánnal, Persányi úrral érdemben beszélni az alapkérdésről: szükség van-e a Városligetben Múzeum negyedre, 100.000m2-nyi új épületre, és ha igen mekkorákra, és milyen funkciójukra?

 1. Kell-e Budapestnek Magyar Zene Háza, és ha igen, akkor ennek a Városliget belsejében kell-e lennie.
 2. Szükség van-e Új Nemzeti Galériára, (miért nem jó a jelenleg a Várban lévő), és ha kell Új Nemzeti Galéria, akkor ennek a Liget kellős közepén kell-e lennie? Nagyobb lesz-e ezáltal az intézmény  látogatottsága?
 3. Alkalmas-e korszerű, XXI. századi Közlekedési Múzeumnak egy eklektikus, tornyos múlt század eleji épület újraépítése, és nem lenne-e alkalmasabb, ésszerűbb, olcsóbb egy sok szabad területtel rendelkező, bővítésre sokáig alkalmas helyen (pl. a Rákosrendezőn a Füsti-vel összevonva)  új, tágas csarnokokat építeni?
 4. Ésszerű-e a zöldterület rovására egy közparkban építkezni, miközben annyi rozsdazóna áll évtizedek óta üresen Budapesten?
 5. Illik-e ennyire semmibe venni a budapestiek akaratát, akik mind közvélemény kutatások során, mind 24.000 aláírással, mind több demonstrációval világosan kinyilvánították az akaratukat: nem akarnak új épületeket a Városligetbe.

 

 

1 komment

Címkék: Városliget múzeum negyed Persányi Miklós Baán László városliget zrt Ligetvédők

A Bosnyák téri ugar - visszavásároljuk?

2016.12.05. 23:13 varnai

Immár tíz éve, hogy a zuglói önkormányzat eladta a Bosnyák téri sportpályákat és a tanuszoda telkeit. A vevő, az ECHO Investment azóta sem épített semmit. A cég most továbbadná a telket és vele a projektet,  - melyre érvényes építési engedélye is van az év közepéig - a  Bayer-CFE Zrt.-nek. A kerületnek a szerződés szerint elővásárlási joga van a területre, az erről való lemondást terjesztette elő a polgármester a november 24-i ülésen. Nem gondolta, hogy ekkora vihart kavar. A testület kis híján a visszavásárlás mellett döntött, végül - javaslatomra - a döntést elnapoltuk.

A kerület hosszútávú fejlődését, jövőjét tán legjobban befolyásoló döntés igencsak  előkészítetlenül került a Képviselő-testület elé. A frakciók, képviselők nem lettek összehívva egy előzetes megbeszélésre, tájékoztatásra az új befektetővel való tárgyalások állásáról, a lehetséges opciókról. Pedig lett volna erre idő, hisz az  ECHO már október 28-án hivatalosan tájékoztatta az önkormányzatot az elővásárlási opcióról.  Mint a helyszínen kiosztott polgármesteri levélből kiderült az új beruházó jelentősen megváltoztatná a projektet, felmerült az eddig csak kereskedelmi célú telekre lakások építése is.

A kerületnek nem csak az elővásárláshoz van joga, hanem HOZZÁJÁRULÁSI JOGA van a telek tovább értékesítését illetően...hiszen az új befektetőre nem automatikusan vonatkoznak mindazok a feltételek, amikről az ECHO-val már megállapodtunk.

Az elővásárlás a 2006-os eladási árral történhetne, amely 3,2 milliárd forint + ÁFA. Feltehetőleg nem rossz biznisz 2006-os áron telket vásárolni, most, amikor láthatóan felpezsdült a lakás és ingatlan piac. A kerület értékbecslőkkel megvizsgáltatta a telkek értékét, melyek kis mértékben emelkedtek azóta. Persze a telek értéke leginkább attól függ, hogy mi, azaz az általunk megváltoztatható ZKSZT mit és mekkorát enged a telekre ráépíteni.

Kérdés, mit kezdenénk a telekkel késöbb?

De mit is építhetne az ECHO, mennyire lenne ez VÁROSKÖZPONT, és mennyire csak egy sima pláza?

mundo_net.jpg

Látványterv a Csömöri út felől nézve. A kép  nagy része fikció. A bal sarkában álló sportcélú épület fantáziarajz, senki, se Zugló, se az MTK nem fog új sportközpontot építeni. Mint ahogy az új piac épület is.

A MUNDO, a hangzatos "világ" tervben mára se park se közösségi funkció nem maradt, csak egy nagy lapos épület, mely a telek nagy részét kitölti.Nem városközpont ez, hanem egy igénytelen, "occsó"városszéli bevásárlóközpont.

A pláza" épület felénk eső harmada teljes egészében parkolóház. Persze nem P+R.  Az épületek alá viszont nem terveztek több szintes mélygarázst, mert azt költséges megépíteni. A Bosnyák tér, a kerület egy központi részét, luxus,  abszurd parkolóházként használni...ily módon urbanisztikailag elpazarolni 

A telek legtávolabbi részén látható épületek is fikciók, népámító választási politikusi ígérgetések:

IMG_7624.jpg

A 2014-es választáskor mid Rozgonyi mind Karácsony megígérte a "városközpont" megépítését.

A fővárosnak ezzel szemben semmiféle terve nincs a piac épület felújítására. Másodszor, mert a beruházó nem vállalta,  és mi településrendezési szerződésben nem köteleztük, hogy bármiféle  közösségi célú épületet építsen, (rendelőt, önkormányzatot, stb.)  még a parképítés sincs benne a szerződésben. A beruházók titkon azt remélik, hogy azt a területet majd jó pénzért meg, azaz vissza vesszük tőlük. Harmadrészt a kerületnek sincs semmiféle terve, pénze, hogy oda mit és miből építene.

Véleményem szerint az itt látható épület a legigénytelenebb pláza típus, (afféle Pólus center) mélygarázs nélküli lapos, olcsó ipari csarnok, mely semmilyen építészeti értékkel nem bír és nem való egy kerület fő terére. Nem mellesleg a beruházó az épületben semmiféle közösség funkció elhelyezését nem biztosítja.

Mennyire van szüksége Zuglónak egy ilyen épületre a kerület fő terén? Szerintem semennyire.

Íme, a 2006-os, a telek eladásakor elfogadott RAS tervek.

ras-terv.jpg

 Új piac, több különálló építészetileg érdekesebb épület,, köztük zöld terület, sétáló passzázsok,  hátrébb irodaépületek, köztük az önkormányzaté, még hátrébb a patak mögött az új sport és szabadidőközpont. Se Weinek sem Papcsák idején nem épült meg, és úgy tűnik Karácsony idején sem fog.

Az új beruházó, valamelyest visszatérve a 2006-os tervekhez, már lakások építését is tervezi, de a  meglévő megállapodás, a hatályos ZKSZT szerint erre nincs lehetősége. Szerintem a Képviselő-testületnek le kéne ülnie és tisztáznia, milyen funkciókat, milyen és mekkora épületeket tart a Bosnyák térre illőnek.

Szerdán a képviselők - a testületi ülésen elmondott kérésemnek megfelelően - tájékoztatást kapnak az új beruházótól, és ezután magunk is elmondhatjuk, mit gondolunk a Bosnyák tér sorsáról. Csütörtökön pedig rendkívüli Testületi-ülés lesz, ahol dönthetünk, visszavásároljuk vagy sem, továbbá milyen feltételekkel engedjük a telek továbbadását.

A zuglóiak meg majd utólag értesülhetnek... például a dec. 15-i közmeghallgatáson arról, hogy a bölcs Képviselő-testület hogy döntött. Szerintem pont az ilyen jelentős, a kerület hosszútávú fejlődését alapjaiban meghatározó ügyek esetében kellene fórum, kerületi közvélemény kutatás, kerületi konzultáció.

 

18 komment

Címkék: városközpont Zugló Bosnyák tér ECHO INVESTMENT MUNDO Bosnyák piac

Apa, ez moslékból van?

2016.12.02. 11:53 varnai

Tegye fel a kezét, aki hallott már a ZSURMóKA levesről. Az óvodai dolgozók és ismerőseim között nem volt ilyen.

Leguglizva az egyetlen a Hungast konyhák menüválasztékában  szerepel - úgymond tájétel - ,de szomorúan kellett megállapítanom, az ott leírt receptnek semmi köze nem volt a tegnap az összes zuglói óvodában, iskoláiban a gyerekeink elé tálalt híg, ízetlen löttyhöz.

zsurmoka_leves.JPG

Ezt kapták a gyerekek tegnap. Gergő fiam a gyerekszáj őszinteségével meg is kérdezte: - Apa, ez moslékból van?

Elsőként egy rántott levesre gyanakodtam de ,mint a kóstolásnál kiderült, a másodikként tálalt paprikás krumpli egy részét darálhatták le és higíthatták fel homeopátiás, 1:10.000 arányban, mert a két fogásnak kiköpött ugyanolyan íze, színe, illata volt:

Derűs, diszkrét illatokkal rendelkező, mely a paprikás rántás, csipetnyi köménymagos illatjegyekkel, lábosban kozmált barikolt utóízzel, pikáns olajkarikákkal, mely a menzás, a katonaságom mosogatásait idéző állott zsírszaggal áll össze kerek egésszé, mely minden Hungast étel sajátja, - ahogy egy végzett somelier jellemezné.

A paprikás krumpli ugyan kissé testesebb volt, ahogy ez el is várható.

És íme, összehasonlításként amit a Hungast Zsurmóka levesként az étlapján kínál.

zsurmoka_net.jpg

Íme a receptjük:

 • 100g tv paprika
 • 100g paradicsom
 • 100g füstölt kenyérszalonna
 • 100g vöröshagyma
 • 100ml tejföl
 • 80g házi tarhonya
 • Só, őrölt feketebors, fűszerpaprika, őrölt kömény

 

Na most ennek a levesnek se látványában, se tartalmában, összetételében az ég adta világon semmi köze nem volt a tegnap az óvodában a gyerekek elé tálalt és általam is kóstolt híg léhez.

A tarhonyán kívül semmiféle szilárd dolog nem úszott a feltálalt lében, a gyerekek szerint ők fejenként 1-1 "tésztát" találtak benne.

Ezúton kérném az önkormányzatot, meg hivatalos levélben is fogom, hogy a tegnapi 7000 adagnyi levest hibás teljesítés okán ne fizessük ki.

A nemrégiben a gyerekeink elé tálalt "Bolognai rizs" - el együtt már azt hiszem eléggé túlfeszítették a húrt. ja, a Hungastnak, mely Bánki Erik fideszes képviselő érdekeltségébe tartozik évi 1,2 milliárd forintot fizetünk ki, mert a bal és jobboldal 2015-ben megújította velük a szerződést. Valakinek biztos megérte.

79 komment

Címkék: Zugló hungast kft zsurmóka leves zugló közétkeztetés

"Amire az ember kitartással, nagy akarással sokáig készül, végül bekövetkezik!"

2016.11.08. 11:51 varnai

Megvolt hát a Hajósban az ünnepélyes vizesblokk átadás!

Hajdu alpolgármestert, bár ígérte,  negyedórán át hiába várták a folyosókon felsorakoztatott, ünneplőbe öltözött gyerekek, tanárok. Bár mindegy is volt, hiszen a diákok nagy többsége a folyosón, felsőbb lépcsőfordulókon állva  amúgy sem látott semmit az egész ünnepségből.

folyoso_9520.jpg

Az aulában volt egy vidám zongoraszóval kísért kórusének, mindenkinek köszönetnyilvánító igazgató, és bölcs gondolatokat, diákaranyköpéseket felolvasó felsősnégyes, ZIK-es termelési videóklip. Végül a VIP vendégek szendwicses  fogadáson is részt vehettek.

igazgato_9522.jpg

Hadd idézzem a vécé avatáshoz igazán találóan összeválogatott gondolatokat:

Az ember akkor becsül meg dolgokat, ha keményen megdolgozik értük! .... A türelem nem egy passzív dolog, valójában az aktivitást jelenti...  Amire az ember kitartással, nagy akarással sokáig készül, végül bekövetkezik.

clip_9537.jpg

Minden piszoár egy győzelem. A ZIK látványos, győzelmi zenével kísért videóklippel készült. A felújítás két hónapos csúszása után elég abszurd volt ez az önfényezés.

A mellékhelyiségek felújítása pedig igencsak időszerű volt már, hisz a suli 1965-ös megépítése óta lényegében nem lettek rendbe téve, a diákok találóan jegyezték meg, hogy már a dinoszauruszok is ezeket használták. (úgy is néztek ki)

Az mindenképp dicséretre méltó, hogy a szülők, az iskola alapítványa, továbbá a KLUDI és a Zalakerámia jelentős összeggel támogatta a felújítást. Úgy tűnik csak számukra fontos, és a fenntartó, üzemeltető önkormányzatnak, KLIK-nek nem, hogy minőségi, víztakarékos, szenzoros csaptelepek és energiatakarékos lámpák kerüljenek beépítésre..

ffiwc_9534.jpg

A fiuké fradizöld a lányoké pónipinki. A magam részéről csak azt nem értem, hogy a csapokat, tükröket, piszoárokat miért a felnőtt szabvány szerinti magasságba szerelték fel?

Az ünneplőbe parancsolt diákokat, az ünneplést mindazonáltal kissé tüllihegettnek gondolom.

6virzgcfw5j0pjhms.jpeg

Egy vizesblokk felújításnak ugyanis természetesnek kell, azaz kéne lennie. Feltehetőleg az önkormányzat évtizedes rossz gazdai viselkedése az oka, hogy egy iskolai felújítás ekkora fenntartói kegy, és elkészülte ekkora ünneppé válhat. ( a rangos suli homlokzata szigetelése évek óta félbehagyottan áll és a mindennapos testneveléshez szükséges sátrat is  a szülői alapítvány finanszírozta)

Egy normális, jól vezetett önkormányzatnál ugyanis egy ilyen nagyságrendű, 16 milliós beruházás bőven belefér a nyári két és fél hónap szünetbe. És akkor  elég az évnyitó ünnepségen pár mondatban kitérni a megújult vizesblokkra, nem beszélve mindarról a kellemetlenségről, amit a tanidőben végzett jó hónapos kivitelezés  diákoknak, tanároknak, takarító személyzetnek szükségszerűen okozott.

aula_8594.jpg

Az aula szeptember harmincadikán. A főlépcsőház egy hónapon át le volt zárva.

tanariwc8587.jpg

A szülők türelme szeptember második felében fogyott el, akkortól az egyre húzódó, kaotikus felújításról egyre több szülői panaszt kaptam. A diákok számára ugyanis  jelentős kellemetlenséget jelentett, hogy a majd ötszáz tanuló az udvari Toi-toi vécék sorát volt kénytelen használni egy hónapon át, míg kézmosásra egy székre kihelyezett fertőtlenítő folyadék szolgált.

A tanári WC szeptember 30-án.

Az iskolavezetés és a szülők szerint a kivitelező cég nem állt a helyzet magaslatán,  sokszor csak egy-két emberrel végzett munkát, a cég meg arra panaszkodott, hogy a szerződés nem a szülők által adott komplikáltabb, elektromos bekötést igénylő szenzoros csaptelepekre vonatkozott, azokat nem kapták meg időben, stb.

 

toi_8595.jpg

 

Szólj hozzá!

Rendbe teszik a Thököly úti fasort!

2016.11.01. 21:57 varnai

Ha minden kérésem ilyen gyorsan teljesülne!

Október elején mint Zugló környezetvédelmi tanácsnoka sok-sok fotóval illusztrált levelet írtam a Főkert Zrt-nek, kérve, hogy ültessék vissza a Thököly útról évek óta hiányzó, több mint negyven kivágott fát.  Pár nap múlva pozitív válasz jött a cégtől, és tegnap már frissen ásott gödrök jelezték, hogy nem a levegőbe beszélnek.

 

Feladó: László Várnai <varnai.laszlo14@gmail.com>
Dátum: 2016. október 11. 11:08
Tárgy: Thököly úti fapótlás kérése
Címzett: vezig@fokert.hu


Tisztelt Szabó József igazgató úr,

Mint a Városliget fórumon beszélgetésünkkor  említettem Önnek, a Ligethez közei Thököly úton ijesztően sok fa hiányzik a valaha gyönyörű platánokkal szegélyezett főútról.

Mint Zugló Környezetvédelmi tanácsnoka, képviselője (és születésem óta zuglói lakos) elszomorít, hogy a kerület e valaha árnyas  és reprezentatív főútja, fasora milyen siralmas állapotban van. A fasor az évtizedek alatt lassanként jóformán eltűnt. A legbrutálisabb közelmúltbéli eset, hogy a Thököly út Hungária sarkon egy gyönyörű nagy fát két méteres magasságban egyszerűen elvágtak. Mit remélnek ilyenkor, hogy majd kihajt?
A fasor pótlásának, rendbetételének eddig ésszerű akadálya lehetett a 4-es metró tervezett építése, majd a tervezett villamos vonal. A fővárosi közgyűlés nemrég mindkettőről lemondott, úgyhogy elhárult az akadály a fasor rendbetétele elől.

A Thököly út Dózsa György út és Hungária körút közötti rövid szakaszán 28  fahelyet számoltunk, melyekből vagy teljesen hiányzik a fa, vagy tőben kivágott kisméretű törzscsonk található bennük. E mellett van kb. még számos járdaszakasz, kb. két tucatnyi hely, ahol valaha lehetett fa, de  mára már a fahelyet is leaszfaltozták, vagy olyan széles járdaszakasz, ahol bőven lehetne fát ültetni és illene is oda fa. Mindösszesen tehát kb. hatvan fa elültetését kérjük.

Örülnénk, ha a régi  platánfasort rekonstruálnánk, tehát ezzel a fafajtával oldanák meg még most ősszel a pótlást.

Mint Zuglóban ismert és beágyazott civil egyesület azt is meg tudjuk oldani, hogy az érintett házak lakói, akik elé újra fa kerül magukénak érezzék, gondozzák, locsolják a facsemetéket.

Csatolom a fahelyekről és lehetséges fahelyekről készült képeket. A kép címének első két száma a házszámot jelöli.
Végül csatolok egy képet milyen szép, amikor egy a régi platánsorból megmaradt példány és a régi villa a  Thököly út századfordulós arcát mutatja.

Válaszát várva,

Tisztelettel,

Várnai László
Zugló környezetvédelmi tanácsnoka,
önkormányzati képviselő
A Hungária körút sarkán meredező csonkot pár napja tőben kivágták, remélem a helyére hamarosan facsemete kerül.
th95_8703.jpg
th96_8689.jpg
templomelott_8644_1.jpg
Hiányzó fák a  templom előtt a Cházár András utca sarkánál. A töredezett, balesetveszélyes járdát  érdemes lenne a templomhoz illő díszkőre cserélni, pár pad is praktikus lenne.
th89_8700.jpg
A Hermina út sarka, nemrégiben még több nagy platánfa adott itt árnyékot.
th47_8658.jpg
A Thököly 47 előtt két nemrégiben ültetett fa tűnt el, helyükön már frissen ásott gödör van.
Íme a Főkert október 28-i válasza:

Várnai László                                                                                                   Iktatószám: 4503/2016

Zugló környezetvédelmi tanácsnoka,                                                  Ügyintéző: Nagy István / J.E.
önkormányzati képviselő úr

részére

 


Tisztelt Várnai László Úr!

 

 1. október 11-én elektronikus úton érkezett, Thököly úton fapótlások kérése tárgykörben küldött levelét köszönettel megkaptuk.

Társaságunk 2016. év őszén összesen 43 db Japánakác ültetését tervezte be a XIV. kerület, Thököly útra (23 db-ot a Dózsa György út – Hungária körút közötti szakaszra és 20 db fát a Szitakötő út – Bosnyák tér közötti szakaszra).

 

Külön örömmel tölt el bennünket, hogy a zuglói lakosok hajlandóak lennének az eléjük ültetett fák gondozási munkáiban tevőlegesen is részt venni.  Biztosak vagyunk ennek a kezdeményezésnek a sikerében, mivel az őszi időszakra betervezett 43 db fából 27 db-ot eleve lakossági kérésre fogunk beültetni, mely kezdeményezés jól mutatja a lakók zöldfelület iránti elkötelezettségét.  

 

Engedje meg, hogy tájékoztassam, hogy a levelében írt Thököly út – Hungária körút sarkán kivágott fa egy teljesen kiszáradt bálványfa volt, melyet a kollégák veszélytelenítés okán vágtak vissza két méter magasságban az őszi faültetési munkák megkezdéséig. A tuskó eltávolítását követően erre a helyszínre is ültetni fogunk egy facsemetét.

 

A jelzett fasorban a fafaj-csere növény-egészségügyi szempontok miatt évekkel ezelőtt megkezdődött. A platánállományon apiognomóniás fertőzés (Apiognonomia veneta) figyelhető meg, ami vessző- és ágelhalást okoz. A fafaj-cserét többek között az indokolja, hogy a már fertőzött, idősebb fák a fiatal egyedeket megfertőznék, másodsorban azért sem preferáljuk a platán ismételt újraültetését, mert tapasztalataink szerint ezen fafaj esetében jellemző az úgynevezett talajuntság jelensége, melynek okán a fiatal egyedek nem fejlődnek olyan ütemben és mértékben mint ahogy az elvárható lenne, illetve a kártevőkkel, kórokozókkal szembeni ellenálló képességük is erőteljesen csökken.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

Lipcsei Szabolcs

zöldfelület-fenntartási igazgató

ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSI IGAZGATÓSÁG

Én a magam részéről a városképhez, a villákhoz illő, hatalmas, boltozatos  lombú platánokat sajnálom, és a japán akácnak nem különösebben örülök.
Ugyanis ilyen fajtájú fákat telepítettek az Amerikai út Korong utca és Thököly közti részén, és a rengeteg földre hulló termés minden évben rohadó, szörnyű büdös barna levet ereszt, nem mellesleg a virágzáskor is hatalmas szemét marad utánuk.
valaha_8686.jpg
Villa platánnal, a Thököly út eredeti képe.  Az igazi az lenne, ha a nagy aszfaltos járdaszakaszokon is kialakítanának fahelyeket és az elmúlt időszakban leaszfaltozott fahelyekre is ismét fák kerülnének.
hungaria_hermina_kozottifahelyek_8697.jpg
Aszfalt mindenütt. A Hungária körút és a Hermina út közti páros oldala kietlen pusztasággá vált az elmúlt évtizedben, mára egy fa sem maradt, sőt a helyeiket is leaszfaltozták, mára alig pár hírmondó maradt az óriás platánokból. Pedig az egyre gyakoribb kánikulákban mindenki örült terebélyes árnyékuknak.

Szólj hozzá!

Lakossági fórum szűk körben

2016.10.26. 12:10 varnai

Október 25-én lakossági fórumot tartottak a Vezér út zöldterületének felújításáról. Az izgalmas, a kerület legnagyobb zöldterület fejlesztését bemutató fórumon 10 lakos jelent meg, a hivatalosságok többen voltunk.

Biztos többen is kíváncsiak lettek volna, csakhogy a meghirdetés nem sikerült tökéletesre.

A  kéthetente megjelenő Zuglói Lapok ingyenes (a lakosságnak ingyenes, az önkormányzatnak évi 80 millióba kerülő) újságunkba nem sikerült betenni, (az okt 6-án megjelenő lapszámban az okt. 23-i ünnepség bekerült) Kérdés, minek tartunk fenn egy újságot, ha pont a lakosság értesítésére nem használjuk.

A Facebookra okt 24-én került ki az okt. 25-i fórum képe:

untitled-1.jpg

 

egy lakos találóan meg is jegyezte, hogy egy fórumot nem éppen egy nappal előtte kell meghirdetni:

untitled-2.jpg

:

 

 

 

Vezér út gyepűjének felújítását 2016 elején még a Civilzugló Egyesület kezdeményezte, és tetette be a 2016-os költségvetésbe, nem kevés csörtével. A tervezésre és az első ütem kivitelezésére 57 millió forint került be javaslatunkra a költségvetésbe és a közbeszerzési terv II. negyedéves ütemébe. Ehhez képest, mint a főépítész elmondta, a tervezésre kb. egy hónappal ezelőtt adtak csak megbízást.

A tervezőt azonban még akkor sem tájékoztatták a  Tündérkert alapötletről, pedig a költségvetési módosítónak az volt a címe, indoklása, és a beruházási csoportvezető kérésére még június 7-én írásban újra elküldtem számukra.

címzett: aljegyzo; Balázsné; Szabó Rebeka alpolgármester

Tisztelt alpolgármester asszony, aljegyző úr,  kedves Aranka,

Tervezési szempontok


kerékpárút:

- egyenes, az úttesthez közeli, a parktól valamelyest elválasztott, a gyalogosok által nem összekeverhető kerékpárút,

Tündérkert:

 A Zuglóban születő gyerekek szülei az önkormányzattal közösen fát ültethetnek a gyerek születésekor. A parkban kitaláljuk, hol milyen fák kerülnek, és a szülő választja ki, melyiket ülteti el. Tehát a szülők (gyerekek) ültetik tele  1-3 év alatt a parkot. De nem ötletszerűen, hanem az önkormányzat kiültetési tervét követve. Az egész hosszában ültethetünk így fákat. Kérdés, hogyan lehet úgy feltüntetni a gyerek nevét, h az ne sírkőnek nézzen ki három méterenként.

Fásítás:
a főút mentén a környezeti ártalmaknak ellenálló fasor
Az úttól távolabb ligetes kiültetés, változatos fajösszetétel

Cserje szint:

elsősorban talajtakarók, félcserjék változatos fajösszetételű kiültetések

Kis fenntartás igényű évelők alkalmazása

Extenzív gyep/virágos rét esetleges megjelenítése az erre alkalmas kisebb intenzitású helyeken.

Sétány

- leülős részek, tartózkodó helyek, felnőtt fitnesz

- sakkasztal, más játékok, pl. óriássakk, petang, stb.

- izgalmas,  rejtélyes, felfedezésre inspiráló, sokfajta növénnyel- marasztaló, sok helyre le lehessen ülni, háttámlás padok,

Látványosságok:

 - Valamilyen élő víz, csobogó, amiben lehet a gyerekeknek tocsogni, párolog, végig folyik a burkolaton, játékos, nem monstrum szökőkút. Esetleg párafüggöny

 - szoborkert, 5-8 szobornak hely, a Magyar Szobor Társasággal közösen, közepes méretű szobrok, non figuratív, fantáziadús, akár pályázatok alapján, izgalmas, kortárs szobrok, installációk

Szervízút:

- a szervízút nem mindenhol kell, de telkek gépjárművel történő megközelítésének biztosítása.

 - a cél, hogy a házak előbb-utóbb vendéglátóhelyekké váljanak, kávézóvá, fagylaltozóvá, cukrászdává, étteremmé, és a közterületen kialakuljanak teraszok

 

Várom válaszotok a fentiekre, információt a további lépésekről, hogy mikor lesz kiírva a pályázat, milyen, annak anyagát, a meghívottakat, bontásnál részvételt, stb.

 

Üdvözlettel,

Várnai László képviselő, környezetvédelmi tanácsnok

 A levélre sosem jött válasz

Az hogy a saját előterjesztésem alapján kezdődő parktervezésbe mint  képviselőt, környezetvédelmi tanácsnokot nem vontak bele, épp ennyire bizarr és elfogadhatatlan, mint hogy környezetvédelmi tanácsnokként, önkormányzati képviselőként, ötletgazdaként egy Facebook oldalról kell megtudnom, hogy a saját témámban, egy zöld ügyben - de bármilyen témában -  lakossági fórumot tart a hivatal. Ezt a körzet képviselője Sógor László szintén joggal sérelmezte a helyszínen.

Ha a meghirdetésben nem is jeleskedett a kommunikációs stáb, az utólagos propaganda már jobban sikerült. MTVA szintű sőt,  kerületi MSZP szintű képkomponálás, ahogy a teremben lézengő pár emberből  képesek voltak tömeget komponálni.

14705726_1073005426149391_2499122455101805000_n.jpg

Az önkormányzati fotós ügyes kompozíciója és a valóság:

vezerut_forum_net.jpg

10 lakos,  a többiek "beépített emberek", Barta LMP-s képviselő, Sógor, Sokacz képviselő, Hajdu MSZP-s, Szabó PM-s  alpolgármester, a főépítész és a pályázati csoport két embere.

A lakossági fórumra, mint a főépítész elismerte, azért volt hirtelen szükség, mert ez plusz pontot jelent a KÖZ-TÉR pályázat értékelésén.

Hogy a lényegről is írjak. Az alapötlet, a TÜNDÉRKERT,  - a kerületi újszülöttek szüleivel közös faültetés -  teljesen kifelejtődött. Hogy tudatosan vagy véletlenül mindegy is, így is úgyis is elfogadhatatlan egy testületi határozat negligálása. A szervizutak lecsökkentése, zsákutcává tétele, a parkolás minimálisra csökkentése helyes irány.  A családi házak elé lerakott játszótér joggal váltott ki tiltakozást. A kerékpárút cikkcakkos vonalvezetése kizárja, hogy a kerékpárutat a forgalmi kerékpárosok használják, ezt a kerékpárutat járdaként fogják használni.

 

Szólj hozzá!

"Nagylevelű hárs - ültette a Napraforgó Óvoda mackó csoportja 2016-ban"

2016.10.18. 10:06 varnai

Zuglóban közterületen 70.000 fa él, ad oxigént, árnyékot nekünk. A kerületi lakosok valamelyest kötődnek hozzájuk, hiszen ha kivágásukat látják rendre szót emelnek, de amúgy kevéssé tudják a fasorokat, a panelok közti zöldterületeken lévő fákat a sajátjukénak érezni. Hogyan lehetne ezen változtatni? Talán, ha már gyerekkorban összekötjük őket.

Mi lenne, ha már a fa elültetése is közösségi cselekvés lenne, ha már kis korban a sajátjukénak tekinthetnének egy fát?

Ültessenek fákat a kerületi  óvodás csoportok, általános iskolás és középiskolás osztályok, és amíg tehetik az osztály közösen gondozza, kövesse nyomon a fa növekedését. És majd mutathatja arra sétáló fiatalemberként a barátnőjének, netán apukaként a fiának: Nézd ezt a hatalmas fát apád/anyád ültette!

Az alábbi előterjesztés a szakemberekkel egyeztetve a fentiek okán született. A Köznevelési Bizottság támogatta és remélem a Képviselő-testület is fogja. (és talán még a hivatal-ZVZ Zrt-kabinet Bermuda-háromszögben sem vész el a projekt).

Ha a kezdeményezés beválik évi 80-100 új fát ültethetnek a kerületi gyerekek. És esetleg egy igazi tradíciót teremthetünk.


image12.jpg

A képen a III. kerületi Vizi Óvoda gyerkőcei ültetnek fát.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Várnai László

Önkormányzati képviselő

Környezetvédelmi tanácsnok

Szám: 123-1313/201                                                            

                                                                           Nyilvános ülésen tárgyalandó!

 

Napirend száma:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Környezetvédelmi Bizottsága

Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

Képviselő-testület

 1. október 20-i ülésére

 

Tárgy:

 

A zuglói óvodások, általános iskolások,

 

középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe,

ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta

 

nevelésük elősegítése

 

 

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

 

I.                   Előzmények

 

Hozzávetőleg 70.000 közterületi fa van a zuglói önkormányzat gondozásában, azaz évi 1000 fát kellene ahhoz ültetnünk, hogy az állomány 70 évenként megújuljon, nem számítva a viharkárok, és egyéb balesetek, betegségek miatt kipusztulók pótlását. A zuglói önkormányzat azonban általában évi 200, maximum 300 fát ültetett az elmúlt években, így a közterületi faállomány folyamatosan csökken, elöregszik.

 

A pótlás egy új kerete lehet az oktatási intézmények bevonása, mely a fapótlás mellett a környezeti nevelés, a lokálpatrióta öntudat kifejlesztésében is jelentős lehet.

 

II. Vélemények

 

Zuglóban 29 telephelyen működik óvoda, a nagycsoportos korú gyerekek összességében hozzávetőleg 40 csoportot tesznek ki. Ők koruknál fogva már megértik a fák fontosságát, sőt számos olyan játékos fejlesztő feladatuk van, amelyek a fákkal, a növényekkel, levelekkel, termésekkel, a természettel van összefüggésben.

 

Az iskoláink száma 24, ezekben általában kettő, de van ahol párhuzamosan három osztály van, hozzávetőleg 60 osztály, (1000 gyermek) tanul egy kerületi évfolyamban. Az általános iskolákban az ötödikes évfolyamok osztályai vennének részt a faültetésben, míg a középiskolákban az első évfolyamok vennének részt.

 Tehát ezen osztályok tanulói még három évig közösen gondozhatnák, követhetnék nyomon az általuk ültetett fák növekedését. És zuglói lakosként, családalapítóként   természetesen utána is még évtizedekig.

 

A facsemetéket, ha mód van rá az intézmények udvarán ültetnénk el. (Intézményi udvarokon faültetési programról az elmúlt években nincs tudomásom).

Ha erre nincs mód, akkor az intézményhez legközelebbi fasorban, vagy kerületi közparkban kerülne sor az ültetésre. Pl. a Teleki Blanka Gimnázium tanulói az Ajtósi Dűrer fasor évek óta hiányzó fasori fáit ültetnék vissza. A fák mellett valamilyen módon feltüntetnénk az ültetők személyét, pl.:

„ Nagylevelű hárs

Ültette a Napraforgó óvoda Mókus csoportja 2016-ban.”

 

A tájékoztató táblák elkészítésének, elhelyezésének költsége a ZVK Zrt tájékoztatása szerint ~ 10.000 Ft /db.

 

A faültetés előkészítését, az adott helyre illő fafajták kiválasztását a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. a szokásos módon végezné el, de a beültetés fizikai részét, amennyire lehet a gyerekek végeznék. A fák gondozása, pl. locsolása az adott csoport feladata lenne.

 

Véleményem szerint a faültetés az óvodások, iskolások környezettudatos nevelésének egy fontos része lehet, ha tradícióvá válik várva várt őszi program.

 

 A faültetés a Zuglói lokálpatriotizmust is erősíti, a városi környezet sajátjának érzését is segíti, a környezetünk megbecsülésének is fontos eleme lehet, hisz milyen büszkén mutatja majd pár év múlva majd a barátainak ha arra sétál: ezt a fát én ültettem kiskoromban!  Feltehetőleg egy fát ültető gyerek kamaszkorban nem követ el a közterületi fákban rongálást.

 

Az óvodások, iskolások faültetési programja hozzávetőleg évi plusz 80 fa ültetését tenné lehetővé Zuglóban, és teremthetne egyedülálló tradíciót a kerületi oktatási intézményekben.

 

Javasolom, hogy a faültetés és kapcsolódó kiadások költségét (Bruttó 7 000 000 Ft) a Környezetvédelmi Alapból a Környezetvédelmi Bizottság biztosítsa.

 

III. Bizottsági vélemények

 

Az előterjesztést a Környezetvédelmi Bizottság és a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a rendes ülésén tárgyalja, a bizottságok álláspontját a bizottság elnöke a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

 

IV. Döntési javaslat

 

 1. számú határozati javaslat

(bizottsági)

 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Környezetvédelmi Bizottsága

 

/2016. (  .   .)KVB számú

határozata

 

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése című

2016. őszi faültetési program megvalósításáról.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a „zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” című 2016. őszi faültetési program megvalósítását.

 

A Környezetvédelmi Bizottság a program megvalósításához bruttó 7 000 000 Ft összegű előirányzatot biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére.

 

Határidő:             2016. november 25.

Felelős:                 Polgármester (Kerületi Főmérnökség; Gazdasági Osztály: Zvk Zrt.)

 

 

 

 1. számú határozati javaslat

(Képviselő-testületi)

 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

……/2016. (        ) Öh. számú

határozata

 

A zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése című

2016. őszi faültetési program megvalósításáról.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Környezetvédelmi Bizottsága támogatja a „zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” című 2016. őszi faültetési program megvalósítását.

 

A program megvalósításához szükséges forrás, előirányzat biztosításáról a Környezetvédelmi Bizottság dönt.

Határidő:             2016. november 25.

Felelős:                 Polgármester (Kerületi Főmérnökség; Gazdasági Osztály: Zvk Zrt.)

 

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

 

Budapest, 2016. október 7.

 

Várnai László

önkormányzati képviselő,

Környezetvédelmi tanácsnok

 g.jpg

 Iskolások fát ültetnek  Kispesten - miért ne lehetne Zuglóban is?

Szólj hozzá!

Szeméttelep a zászló mögött - Tengerszem Budapesten

2016.10.14. 11:43 varnai

Zuglóban az elmúlt évtizedekben- beleértve a polgármestereket - kevesen alkottak maradandót. Magó úr, a zuglói lombiznisz híressége, illegális fémkereskedő azonban - versenyre kelve a papcsáki templomtoronnyal -  kitartó szorgalommal hordja össze hatalmas,  fémből, veszélyes hulladékból, háztartási hulladékból, bútorokból, autóroncsokból álló absztrakt hegyeit.

Igaz, néha ha elégedetlen elkészült művével (vagy amikor rossznyelvek szerint a már el nem adható veszélyes hulladék, szigetelőanyag az egekig ér) ilyenkor nemes egyszerűséggel öngyulladás keletkezik be a "telephelyen", és Újpestig nyúló mérgező füstfelhő  jelzi a zuglói önkormányzati és állami tehetetlenség méretét. Az állam ekkor sok tízmillióért eloltja,  és mentesíti vagy őrzi  Magó úr megunt alkotását.

Magó úr műalkotásait sajnos sosem értékelik kényszerű szomszédai, állandóan feljelentésekkel, hatósági bejelentésekkel zaklatják. Az Öv utca 161 alatti szeméttelepét a szomszédos lakóházakban élők egy év alatt utálták ki,  a hivatal akkor kezdett cselekedni, miután blogot írtam róla.

_ov_164_6.jpg

2015 januárjában a fehér furgon kipakolás közben az Öv utcai lakóparkok ablakai alatt. Ugyanez a kék motorháztetős furgon immár kanapéval a tetején installációként  beépítve a Tengerszem utcai közterületen. Magó úr telephelyet váltott.

furgon_8716.jpg

A Tengerszem utcai telepe kevésbé van szem előtt. Szegény szomszédok több éve irogatnak mindenkinek, jegyzőnek, hatósági osztálynak, polgármesternek, sokszor hónapokig válaszra sem méltatják őket.

Ha a részeg "beszállítók" üzleti vitába keverednek, ha kábelt égetnek, dulakodnak hiába hívják a rendőrséget, rendészeket, eredmény semmi. Az illegális szemét átvétele és lerakása folyik tovább zavartalanul, annak ellenére, hogy Magó úr nemcsak a telket teszi tele hulladékkal, de az előtte lévő közterület, járdát is. Megjegyzendő, a szomszédos telket, ahol hasonló szeméttelepet hordtak össze, saját költségen hét millió forintért a választás előtt takaríttatta ki az önkormányzat.

utca_8720.jpg

Az egy éve így kinéző közterület... Eddig egy 50.000 forintos birtokvédelmi biíságig jutott a zuglói önkormányzat.

A telek belseje:

keritesmogott_8726.jpg

Szerencséjére a hivatalok megértőbbek, a Zuglói önkormányzatban fél évekig  fektetik a lakosok rosszindulatú leveleit, amilyen hosszan csak tudnak elrágódnak egy birtokvédelmen, hogy aztán egy át nem vett 50 ezres bírsággal kimerüljön az igyekezet.

A rendőrség -  hisz az illegális fémkereskedés bűncselekmény - állítólag nyomoz, a NAV amely illegális kereskedés, számlák és nagyjából minden miatt lecsaphatna láthatóan nem igyekszik.

zaszlo_8717.jpg

Szeméttelep a zászló mögött. A lényeg, hogy a nemzeti érzés megvan.

Ma helyszíni szemlére hívtam a hatósági, közterületi osztályt, kíváncsi vagyok mire jutnak.

 

1 komment

Címkék: birtokvédelem Rákospatak Öv utca Zugó tengerszem utca Magó illegális fémkereskedelem szemét égetés veszélyes hulladék lerakás

Mennyire volt jó fenntartója a KLIK a zuglói iskoláknak?

2016.10.06. 15:33 varnai

2017 január elsejétől a zuglói iskoláknak nemcsak a fenntartását, a tanárok fizetését, de az épületek üzemeltetését, karbantartását, felújítási feladatait,a technikai személyzet munkáltatását is az állam veszi át. A hatalmas feladatra az eddigi 198 tankerület helyett 58 kis KLIK centrumot hoznak létre. A zuglói két tucat intézményt a XIII. kerülettel vonják össze. Az önkormányzati üzemeltetés, állagmegóvás zuglói gyakorlatát jól ismerem, de vajon működött-e a feladatmegosztás államra eső része, milyen szinten látta el a KLIK eddig a zuglói iskolákat?

Az új, nemrég kinevezett vezetőt meghívtam a Képviselő-testület október 20-i ülésére, tájékoztasson minket a KLIK eddigi kerületi tevékenységéről.

 

Tisztelt Hazlinger György Igazgató úr,

Elsőként is, mint a Civilzugló Egyesület önkormányzati képviselője szeretnék gratulálni a kinevezéséhez.
Szeretném Önt meghívni a Képviselő-testület október 20-i ülésére, hogy megismerhessük Önt. 
Örülnénk, ha a testület megismerhetné a 2017. januári  átadás menetét, tervezett ütemét és örülnénk, ha kapnánk valamiféle tájékoztatót a KLIK eddigi zuglói munkájáról.
Mint képviselők rengetegszer kapunk szülői észrevételeket az iskolák kapcsán. Mivel  az elmúlt évtizedekben az önkormányzatok teljes körűen gondoskodtak az iskolákról, ezért a lakosok nem tudják jelenleg mi a KLIK és mi az önkormányzat feladata. Néhány konkrét terület, amiről rendszeresek az észrevételek.
Azt kérném Öntől, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a fenntartás átvétele óta  milyen informatikai eszköz beszerzések történtek, hány számítógépet, monitort, szervert, stb. szereztek be, a jelenlegi eszközállomány mennyi, az életkora hogy változott?  Mennyi számítógépet igényeltek az iskolák az elmúlt három évben és mennyit kaptak?
Folyamatosan érkeznek a tanári és szülői panaszok a projektorok hiányára, a fénymásolókhoz, nyomtatókhoz a papír hiányára, (a  szülőktől kérnek be papírt) a festékpatronok hiányára, a gépek karbantartására, javítására, a kiöregedettek lecserélésére. Ezen oktatási segédeszközökből mennyit kértek az iskolák, és mennyit kaptak meg az elmúlt három évben?
 
Szintén  számos szülői, tanári észrevétel érkezik a gyakorlati órák és a kémiai kísérleti vegyszerek fogyóeszközei miatt, és a kémia, fizika, biológia, környezet órák szertári eszközeinek megújítása, pótlása okán.  Ezekből mennyit rendeltek az iskolák és mennyit kaptak?
Mennyi új torneszközt adtak az elmúlt években a zuglói iskoláknak? Mennyi új könyvet kaptak az iskolai könyvtárak? Mekkora volt  e két területen az iskolák igénye?
Mindösszesen a béreken kívül mekkora összeget költött a  KLIK a zuglói iskolák fenntartására?
A szülői visszajelzések alapján úgy tűnik egyre több feladat, költség hárul a szülőkre,  az általuk támogatott iskolai alapítványokra.  Megjegyzem, ez által a jobb hírű, a jobb környéken lévő iskolák, ahová a módosabb szülők járatják a gyerekeiket és a hátrányosabb helyzetű iskolák közti felszereltségbeli különbség  - aminek a csökkentésére eredetileg  a KLIK létrejött -  nem hogy csökken, hanem egyre inkább növekszik.
Köszönöm fáradozását, a pontos napirendről amint tudom tájékoztatom. Jelzem a hivatalos telefonszámuk a 061 795 8042 nem működik, én más telefonszámot nem találtam.
Üdvözlettel,
Várnai László
önkormányzati képviselő, 
Budapest, XIV. kerület, Zugló

Szólj hozzá!

Köszönjük! Folytatjuk!

2016.09.28. 14:31 varnai

Hét országos és helyi környezet és városvédő szervezet (Budapesti Városvédő Egyesület, A Civilzugló Egyesület, a Ligetvédők, a Levegő Munkacsoport, Ligetvédők -Orczy kert, a Budavárvédők és a Védegylet) összefogásával, hozzávetőleg egy hónap szervezéssel megrendeztük az első Zöld Budapest Protestivált.

A fővárosi zöldterületekért, leegyszerűsítve a budapesti fákért tartott demonstráció - ezt sokan mondták -  régóta időszerű volt, csak kellett pár ember, aki kitalálja és gyakorlatilag megszervezi. Ez, a résztvevő szervezetek számát, elképzeléseit látva sem volt egyszerű. : )

Számomra a legfontosabb az volt, hogy a különböző  szervezetek, és a különböző helyszíneken tiltakozók mára megértették, hogy sikerre csak akkor van esélyük, ha összefognak, ha segítik egymást.

Nagymező utcán hömpölygő tömeg, mely az Andrássy úton már két földalatti megállónyi hosszan vonult, a színpadról nézve igazán lenyűgöző volt. És a rengeteg jó szó, mosoly is, amit felénk, szervezők felé küldtek. Az Index tudósítással egyetértek, sikerült eltalálnunk az arányokat, a rendezvény igazán jó hangulatú volt, a beszédek és a zene jó arányban és viszonyban voltak.

14492501_1784693331808941_8825393177110089913_n.jpg

14445935_1787988311445469_7640068609530364314_n.jpg

A menet ütemét az Afrobreakz adták.

00375679.jpeg

14441211_1784888105122797_777068992614936856_n.jpg

14457549_1784888398456101_4008049239055915173_n.jpg

Az Év favágója díj, az Arany Láncfűrész átadása. A színpadról nézve a Hősök terén a tömeg lenyűgöző volt.

A  megjelent 2500-3000 fő a fővárosi főváros szerte történő fakivágások számához, ügyeihez képest  viszont ijesztően kevés. Szomorú, hogy a 15.000 fő aki kiállt az internetadó ellen, (évi 5000 Ft egyéni kiadásról beszélünk) azok nem értik meg a környezet, a fák, a várostervezés nagyságrendekkel nagyobb, igaz nem közvetlenül a saját zsebben érezhető kárát, fontosságát.

14484907_1784887971789477_5797632349009469569_n.jpg

A színpadon Bródy János: Ne vágj ki minden fát!

Én a tömegben látott rengeteg ismerősnek örültem, de sokakat hiányoltam.

Hogy lehetséges, hogy az elismert környezetvédő szervezetek összefogásával rendezett, a fővárosi fakivágások ellen tiltakozó demonstráción az LMP, és a PM, az úgymond zöld pártok, öt (a PM-es Szabó Tímeával hat) parlamenti képviselőjéből egy sem méltóztatik20140407schiffer-andras-lmp-valasztas-2014_netz.jpg tiszteletét tenni? Szél Detti, Schmuck Erzsi, Hadházy Ákos, Schiffer András, Ikotity István, Sallai R. Benedek, Csárdi Anti, miért nem jöttetek el?

Hétköznapi felvonulóként (ahogy az MSzP-s Lendvai Ildikó, Tüttő Kata, Horváth Csaba vonult, sőt még Karácsony polgármester is kinézett) már nem fontos a környezetvédelem? Egyszerű állampolgárként kiállás az ügyért, netán a politikusi megmutatkozás?  Tudatos a teljes frakció távol maradása? Hogyhogy nincs ott  a két párt budapesti tagságának a többsége? A fizetett funkcionáriusok, a választmány összes ( több, vagy legalább néhány) embere, az OPT, az országos tanács tagjai, a fővárosi képviselő, a kéttucatnyi önkormányzati képviselőjük többsége, de legalább a favágással érintett kerületek képviselői, tagsága, a zuglóiak, az óbudaiak,  a belvárosiak miért maradtak távol?

Miközben a VIII. kerületi és I kerületi embereik kétségbe esetten próbálnak tenni, az Orczy-kert   és a Budai vár ügyében félszáz fős tömeget mozgósítani?

14495489_1784886355122972_7683112570545613028_n.jpg

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke a terepen, a hírlevélhez toboroz.

Menet közben a Maradjanak a Fák a Rómain csoport is csatlakozott, felismerték, hogy nagyszámú lakossági támogatás nélkül nincs esélyük. Ők október 9-én tartanak ÁLLJ Fel a Rómaiért!  címmel demonstrációt. Kérünk mindenkit, aki a Zöld Budapest profestiválon részt vett, hogy október 9-én, 16 órakor a Római-part megvédéséhez is csatlakozzon, és jöjjön el.

A megjelent közel 3000 fő viszont az eddigi zöld tüntetésekhez képest meglepően nagy volt, különösen, hogy Budapesten az elmúlt évtizedekben,  sőt tán a Dunaszaurusz gát óta -  bár ok lett  volna bőven -  nem szerveztek zöld témában se a zöld szervezetek, se a zöld pártok általános demonstrációt.

A két milliós városban szétosztott 50.000 szórólap, a 2500 (fizetett plakáttépkedők által gondosan pusztított) A3 plakát, a Klubrádión nyomott hirdetés ellenére bizonyára rengetegen voltak, akik bár jöttek volna, de még csak nem is értesültek a rendezvényről. és lehettek számosan, akik nem tudták mire számítsanak. Jövőre már tudni fogják.

Biztos vagyok vagyok benne, hogy az új műfaj (a tiltakozás és a fesztivál vegyítése),  a remek hangulat jövőre sokkal több embert fog vonzani, hogy klasszikust idézzek, mindenki hoz majd még egy, sőt több embert. A zöldebb Budapestért (pártpolitikáért mentes) jó hangulatú demonstráció remélem  - a Critical Masshoz hasonlóan - idővel egyre nagyobb, sok tízezres tömeget fog vonzani. Köszönjük annak, aki eljött!

14479629_1785006908444250_9001770141051831717_n.jpg

A Ligetvédők március óta esőben-szélben táboroznak a helyszínen, a nevükben Olga, Tamara és  Gitta beszélt.

A koncertek hattól este 10:20-ig tartottak, a fellépőket G Ras szervezte be, rakta össze tökéletes műsorrá. A fellépők:Bródy János, Djüm Djüm, Kettő Kettő, SoulClap Budapest ft. MC Tink, MC Serrano, Mensa, G Ras & Riddim Colony, Besh O Drom éjjelig táncoltatta a közönséget. Köszönjük nekik!

14448953_1785525698392371_2803097534241744009_n.jpg

14440831_1785524941725780_8501010995170799118_n.jpg

 

 

 

3 komment

Védjük meg Budapest fáit!

2016.09.23. 10:28 varnai

Várunk holnap mindenkit az Erzsébet térre!14379735_10154416902828405_3177119617979402040_o.jpg

Szólj hozzá!

" A beruházások állása siralmas"

2016.09.19. 16:39 varnai

Hatatvanvalahány napirendi pont megvitatásához fogott neki a nagy nyári pihi után a zuglói önkormányzat tekintetes képviselő-testülete. A Murphy törvényt igazolva az előterjesztések fontossága és az előterjesztés hosszúsága, a megvitatásukhoz felhasznált idő  fordítottan  volt arányos: az 500 milliós közbeszerzésről pillanatok alatt döntöttünk, míg a "kényszer-betelepítés"  politikai gumicsontját órákig rágtuk.

Memóriámat és jegyzeteimet kiegészítendő vissza akartam nézni az önkormányzati TV-n az ülésünket, de az meghökkentő módon nem  volt megtalálható. A polgármester, a testület döntés után 3 papcsáki és egy karácsonyi év után végre szerződést kötött a céggel de mindhiába, a hivatal nem tölti fel időben és rendesen az anyagokat. Kis telefonálgatás után kikerült, mazochistáknak tanulságos megnézni.

onkormanyzatitv.jpg

 Mivel a napirendi pontok címei nincsenek odaírva, ezért még hozzáértőknek is alig követhető, hogy miről is vitázunk, vagy döntünk. Ami más önkormányzatnál évek óta természetes, Zuglónak az sem megy.

Rendkívüli sürgősséggel került napirendre  vételre egy 500 millió forintos út és járdaépítés közbeszerzési eljárás visszavonása és újraindítása. A kiemelt nagyságrendű ügyet előzetesen nem tárgyalta sem a Tulajdonosi sem a Pénzügyi Bizottság, a testületi ülés elején helyben lett kiosztva, tehát a képviselők nem tudtak tájékozódni, szakembereket megkérdezni.  Az indoklásban egy 2014-es új EU-s irányelvre hivatkoznak, miszerint az esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetűeket foglalkoztatókat, a helyi kis és középvállalkozásokat jobban lehet segíteni, és az eljárást egyszerűsíti... és ezt most vettük észre... aha. Kérdés, ezek az új szempontok hány százalékban kerülnek be, de ezt  nem látni a kapott anyagban. Kértem a polgármestert, hogy indokolja meg konkrétabban a visszavonást, de nem tudott, vagy nem akart válaszolni. A két nagy frakció szó nélkül fegyelmezetten támogatta az előterjesztést, mely irtó büdösnek tűnik.  Háttér beszélgetésen mindkét frakcióból volt, aki értetlenkedését fejezte ki, feltehetőleg őket sem avatták be, hogy mi az újra kiírás valódi oka.

Tájékoztató a 2016-os I. félévi gazdálkodásról. A tervezett (irreálisan felül tervezett) bevételeink nem folynak be. 2016-ra már 400 millió forint parkolási díjbevétellel számoltak, ehhez képest még a parkolás közbeszerzését sem sikerült kiírni. (Az MSZP által áterőltetett gyorsított közbeszerzést a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette) A Városgazdálkodási Zrt 600 milliós bérleti díj kintlevőséget görget maga előtt... a tervezett 1 milliárd.382.millió Ft-ból a féléves teljesülés csak 215 millió, azaz 15%.

A felhalmozási bevételek még rosszabbul állnak, a betervezett 2 milliárd 74 millióhoz képest 59 millió folyt be, ez 2.59%-os teljesülés. Az irgalmatlan ingatan eladásos szám afféle puffer, így ezzel a hatalmas fiktív számmal egyensúlyozzák ki a  költségvetést évről évre. Miután tervezés és likviditás hiányában a tervezett beruházásainkat sem valósítjuk meg ezért a pénz végül is nem hiányzik. (valójában nem is lenne ennyi eladni való ingatlanunk)

. A vitában a polgármester  is korrektül elismerte, hogy a beruházásaink állása siralmas, a műszaki  előkészítéssel  minden projektnél baj van. A 2016-os közbeszerzési tervünk tulajdonképp merő fikció. Ehhez képest a tavasszal létrehozott pár napig betöltött Főmérnöki állás még csak kiírva sincs és a beruházási csoportvezetőnk most menekült el. Példaként a 2016-os költségvetésbe a javaslatomra bekerült, a közbeszerzési tervünk szerint a II. negyedévben kiírásra tervezett Csertő parki gyerekorvosi rendelő, melyre még s tervezői pályázatot sem írták ki.

A Zuglói Média aranytollú újságírója a fentiekről így tudósít:  "a beruházás és  felújítás terén a visszafogottság  dominált." Well.

11. napirendi pontként tárgyaltuk a Kerepesi út Hungária körút sarkára tervezett óriási irodaház terveit. A 38.000 m2-es, 30 méter magas, 120 méter hosszú monstrum szűk autópályává és szélcsatornává tenné a Kerepesi utat, hisz a meglévő 2 szintes BKV épületek helyett 8-9 szintes épületek tövében kell majd várni a trolira. A beruházásnál engedélyeznék az OTÉK-tól való eltérést, tulajdonképp nem lenne zöldterület. Én voltam az egyetlen, aki elleneztem.

Sokacz Anikó MSZP javaslatára 5 millió forintért  tehetségkutató rendezvénysorozatot tartunk. A  kerületi X faktor tervei nem túl kidolgozottak. Legutoljára a zuglói fiatal vállalkozói bulikra adott 12 milliót az MSZP. 

Kiírtuk a Bursa Hungarica ösztöndíjakat, és elfogadtuk a 2017-2017 drogellenes stratégiát.

16. Megismételt pályázat háziorvosi praxis rendelo_5942.jpgbetöltésére. Immár Zuglót is utolérte az orvoshiány. Jelenleg három háziorvosunk helye üres és míg régebben  egy zuglói praxis jól eladható volt, ma  ingyen sincs rájuk jelentkező.

Kérdésemre Dr. Varga Péter az EU bizottság elnöke  - maga is gyakorló háziorvos -  ijesztő számokat mondott: a 66 praxisból most 3 üres, de a háziorvosaink jó része  nagyon idős,  65 év felett 19 orvos van, 70 év fölött 11, 40 év alatt csak 2 orvos van.  A gyerek és szakorvosok közül is sok hiányzik, a várólisták meglehetősen hosszúak. Javasoltam, hogy szolgálati lakásokat adjunk  a praxisok mellé. (persze most hiányzik, hogy nem újítunk fel)

Térítésmentes ételosztást fog tartani az Ételt AZ ÉLETÉRT közhasznú alapítvány - magyarul a Hare Krisnások. Az eddig erőltetett alkalmatlan Erzsébet királyné úti helyszín  helyett a Bosnyák utca 46-ban, amit térítésmentesen bocsátunk a rendelkezésükre. Remélhetőleg nem lesz lakossági panasz.

 

 

A Zuglói Városgazdálkodási Zrt könyvvizsgálójának lecserélése. A céget eddig  mindenki megelégedettségére a KPMG vizsgálta, most a Big4-közé tartozó, Magyarországon 800 fős céget szerette volna a kerületi MSZP lecserélni egy egyszemélyes Kft-re.  A noname Kft. 10%-al, évi 300 ezer forinttal olcsóbb árat adott... Én azért, bár nem sokkal, de egy kicsit jobban alszom, ha az évi 1 milliárdos, minden ciklusban problémás,  jelenleg az MSZP által vezetett, egy MSZP-s többségű felügyelő bizottság által ellenőrzött cégünket nem egy egyszemélyes, az MSZP által kiválasztott könyvvizsgáló vizsgálja. Tildy képviselő is így gondolta és módosítót adott be,  de ez nem ment át, mert az MSZP-sek mellett Karácsony polgármester és Szabó Rebeka is tartózkodott.  Vajon nekik miért nem jó az eddig munkáját jól végző KPMG? De az új kft. sem ment át, ezért most nemes egyszerűséggel nincs a ZVZ Zrt-nek könyvvizsgálója...  azaz az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el. Bravó.

A kerületi középületek energiahatékonysági auditjának elkészítése. 11 bölcsődénk, 28 óvodánk, a Szociális Szolgáltató központ 8 épülete mellett a Cserepesház 3,  és ZESZ, a ZIK további három épülete. 2017 január elsejével  18 iskolánk épülete az államhoz kerül, ezért ezek kikerülnek a felmérési körből. (nem sok jót várok az állami üzemeltetéstől, még nálunk is rosszabb gazdák lesznek) A becsült költség így 23 millió forint.

Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségvagyonkezelo_2923_1.jpgek kapcsán felhalmozott  140 milliónyi behajthatatlan követelés (bérleti díjak)  leírása. Tavasszal egy közérdekű adatkérésem kapcsán kiderült, hogy az üzlethelyiségeink kapcsán a Vagyonkezelőnek több mint 880 milliós kintlevősége van. Ezek között egész 2006-ig visszamenőleg voltak sok milliós összegek, de a behajtást nemigen erőltette a papcsáki vezetés sem. Volt olyan eset, amikor simán lekéstük a felszámolásba bejelentkezést, vagy évekig zavartalanul használta a nem fizető bérlő a bolthelyiséget. Most ebből a halomból írtak le 143 milliónyit, mint behajthatatlan. Furamód nem láttuk, hogy milyen behajtási cselekményt foganatosítottunk, és meddig jutottunk.  A felelőtlen gazdálkodásért felelős nincs. Sőt, emlékezetes, Mazsu Gergely 8 milliós jutalmat kapott a kirúgása előtt pár hónappal.

Ideiglenes jégpálya kialakítása. Nemrégiben döntöttünk, hogy a KSI-vel együtt, fedett, hokipálya méretű jégpályát alakítunk ki az Egressy téren. Most, mint megtudtuk ez nem valósul meg. Kíváncsi vagyok, ha e napirend kapcsán nem merül fel, vajon mikor tájékoztatják a képviselő-testületet.  Ehelyett marad a kicsi a Bosnyák  téren.  Lépten-nyomon jégre akarják vinni a zuglóiakat. : )

Meghosszabbítjuk a Groupama biztosítóval a szerződést, mely minden önkormányzati épületre vonatkozik.

A Mogyoródi úti sportpavilonunk pótmunkáira 12 millió forintot kell adni. Valakinek úgy sikerült megterveztetnie a lassan befejezéshez közeledő épületet,hogy a kivitelezésből kimaradt a parkoló és a közműbekötés. Hajdu alpolgármester felelőst követel. Jogos. Csakhogy, furamód ,amikor az általuk erőltetett  rosszul kiírt közbeszerzés miatt elesünk a betervezett 400 milliónyi parkolási bevételtől, vagy amikor a költségvetés bevételi oldaláról milliárdok hiányoznak, akkor ő gazdasági alpolgármesteri felelőssége sosem merül fel.

Szimbolikus előterjesztés a Thököly és a Hermina út sarkán álló zöldséges tákolmány odébb tetetésére. A hivatal, a hatóság a jogszabályok szerint állítólag képtelen egy a gyalogos közlekedést elálló, a vakoknak életveszélyes bódét, (mely igencsak nem teljesíti a higéniai és adózási követelményeket sem) bezárni, vagy odébb tetetni. A polgármester tárgyaljon a bódé tulajdonossal. A probléma amúgy hamarosan magától megoldódik, mert beépítik a telket. A telek megvásárlásáról javaslatomra még 2014 nyarán döntöttünk, de Papcsák,és Karácsony is elszabotálta az érvényes testületi döntést. Szuper kis terecske lehetett volna a Lipták villa előtereként, akár kis szabadtéri kiállítóhellyel, kávézóval. 

Kaptunk egy remek anyagot az önkormányzati tulajdonú lakásállomány állapotáról, helyzetéről. Még én vetettem napirendre tavasszal, az MSZP-sek magukévá tették. Amit az önkormányzat a 2600 lakásával csinál az  simán kimeríti a hanyag és hűtlen kezelés fogalmát. Az épületek, lakások folyamatosan pusztulnak le, idén (és tavaly) egy forintot se szántak lakás vagy önkormányzati bérház felújításra. A lakbér kintlevőségek folyamatosan nőnek, a nyilvántartás nem használható, a  2600 lakó rossz minőségű lakhatása évi fél milliárd forint veszteséget termel. Pár nap múlva kiteszem az anyagot.

A zárt ülések előtt még egy órányi szájkaratéval ment az idő. Az MSZP az Európai Unióban maradás leszavazását, míg a Fidesz a kényszer-betelepítés ügyében a NEM-et vagy az IGEN-t akarta kimondatni a másikkal. A Jobbik a Zuglóban telepítendő migráncsokról akart állást foglaltatni. Ékes és együgyű szónoklatok egyaránt elhangzottak - mind teljesen feleslegesen. Egy fél óra után ügyrendi javaslatot tettem a vita berekesztésére, és a lakosok számára fontos helyi ügyekről szóló, még hátralévő harminc napirendi ponthoz való visszatérésre, de leszavazták.

Elhangzottak még a Közérdekű kérdéseim a Csertő parki szakrendelő elszabotálódni látszó felújításáról, a Vezér úti park építéséről, a szintén meg nem valósuló II. közösségi kertről és az osztályvezetői béregyenlőségről.

A zárt ülésen szavaztunk a Zugló Díszpolgára és sportolója díjakról és sok lakossági fellebbezésről.

 

 

Szólj hozzá!

A migráncsok már Zuglóban vannak!

2016.09.14. 08:50 varnai

A migránsok már száz éve köztünk vannak. Bolgárok, görögök, kínaiak, törökök, arabok élnek és dolgoznak Zuglóban teljes békében. Itt nem fél tőlük senki és nem is gyűlölik őket, bár a kormány igyekszik ezt megváltoztatni.

Lakik köztünk sok-sok bolgár,  még utcákat is neveztünk el róluk, a Bolgárkertész, Bolgárkerék utcát. Az akkori "város peremén", Zuglóban a Rákos patak parti mocsarakat ők csapolták le, tették termőfölddé.

bolgarkerteszek.jpg

Én még emlékszem az Amerikai úton a lakásunkkal szemben lévő és a Róna utcai, Erzsébet királyné úti  üvegházakra. Egy fideszes politikus, Papcsák Ferenc leplezte le a múlt századi gazdasági bevándorló migránsok szobrát. Az üvegházas, intenzív technológiát Magyarországon meghonosító bolgár kolónia létfontosságúak volt Budapest friss zöldséggel való ellátásában. 

bolgarkertesz_szobor.jpg

Lakik Zuglóban pár ezer görög, nincs olyan lépcsőház az M3 és Ungvár utca közti lakótelepen, ahol ne lenne egy görög név. Lelkes közösségi életük, jól működő önkormányzatuk van a kerületben.  Tán sokan nem tudják, a háborús romokkal teli Magyarország a legnehezebb 50-es években 25.000 görög gyereket és tízezer fölötti családot fogadott be a polgárháború sújtotta Görögországból.  Még falut is építettünk nekik, Beloianniszt. 

Élnek köztünk szlovákok, ukránok, németek, és perszer romák is - színes kulturális életük gazdagítja a kerületet.

Él köztünk pár ezer kínai, a zuglóiak imádják a gyorséttermeiket, ruhaboltjaikat. A szorgalmas, visszahúzódó életet élő kínaiakat mindenki szereti, soha egy panaszt nem hallottam rájuk. Majd minden óvodában, iskolában van egy-két kínai gyerkőc, aki tökéletesen beszél magyarul. Egy zuglói másodgenerációs kínai fiú, Liu Saolin Sándor világbajnoki érmet nyert Magyarországnak gyorskorcsolyázásban.

A magyar kultúrát féltőknek elárulom, hogy 2013-ban egy vietnámi kislány nyerte a zuglói rovásírás versenyt.

Sőt, rossz hírem  van a migránsoktól rettegőknek, már a spájzban vannak a kormány szerint Magyarországot romlásba dönteni akaró muszlimok is. Mindjárt itt van ez a Mohamed Aida, világbajnok tőrvívónk. Büszke zuglói, és a zuglóiak is büszkék rá. 

Na megyek, eszek egy gyroszt, mondta múltkor Jobbikos képviselőtársam. A Bosnyák téren is étteremmel rendelkező, Budapesten immár kiterjedt hálózatot építő Pizza King tulajdonosai palesztin menekültek. Ha valaki késő este megéhezik a kerületben csak rájuk számíthat.

A mohácsi vész és 150 év megszállás után immár vissza szivárogtak a törökök is. Jumurdzsák utódai remek vendéglátók, a családi vállalkozásban működő éttermeik mára közkedvelté, sőt nélkülözhetetlenné váltak Zuglóban, és az egész nagykörúton, Budapesten.

jumurdzsak.jpg

94 komment

Címkék: fidesz miniszterelnök zugló migránsok