HTML

Napirend utáni monológ

Hogy működik egy önkormányzat? Hogy születnek, és mi motiválja döntéseket egy 123 ezres kerületben, Magyarország 7. legnagyobb "városában" Zuglóban? Mint " új fiú a kupiban" friss képviselőként a Zuglói Önkormányzatban szerzett élményeimet próbálom terápiás céllal kiírni magamból. - írtam blogom indításakor 2010-ben. Ma már, 2015-ben, második ciklusomat töltve a kerület rutinosabb képviselői közé tartozom. Civilként fotós (www.varnailaszlo.hu) és TV szerkesztő vagyok, egy öt éves fiam és egy 25 éves lányom van. Születésem óta Zuglóban élek. A kisföldalatti végállomáshoz tervezett megalomán pláza ellen 2007-ben létrejött Civilzugló Egyesület (civilzuglo.hu) egyik alapítója vagyok. Az egyesület a gyakorlatban mutatja meg a "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!" elvét. A környezetet és épített örökséget védő egyesület sikerrel akadályozta meg a túlépítést, szervezett közösségépítő Herminamezei Napokat és védi Zugló kertvárosi jellegét. Kérlek lájkolj minket a Facebookon! 2009-ben az LMP egyik alapítója voltam. A rendszerváltáshoz mérhető élmény volt egy pártot a semmiből létrehozni, és kegyetlen sok munkával bejuttatni a parlamentbe. Sajnos az LMP-n belüli kiszorítósdi 2013-ban engem is utolért. 2014-ben a Civilzugló Egyesület immár önállóan mérette meg magát az önkormányzati választáson, és harmadik erőként kerültünk be az új képviselő testületbe. Nevemhez fűződik a Helyi Épített örökség védelmi rendelet elfogadtatása, és Herminamező jelentős részének forgalom csillapítása, a balesetek megelőzése. Jelentős eredmény, hogy előterjesztésemre egész Zugló területén 214 helyen kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Aláírásgyűjtéssel védtem meg a Hermina úti szakrendelőt a tervezett bezárástól. Mint ellenzéki képviselő számos Zuglónak ártó, közpénzt szóró, korrupció gyanús ügyet akadályoztam meg, vagy legalábbis hívtam fel a közvélemény figyelmét rájuk. Egyesületünk kűzd a Városliget beépítése ellen, szakmai vitákon veszünk részt, tüntetéseket szervezünk, 20.000 aláírást gyűjtöttünk az értelmetlen parkpusztítás ellen. Mára a kis herminamezei csapatból, az egész kerületben tagsággal rendelkező, beágyazott, kerületszerte ismert egyesületté váltunk. Keressen meg minket bármilyen helyi üggyel! varnai.laszlo14@gmail.com 06 70 436 07 67

Találkozzunk a Facebookon!

Friss topikok

Polgármesteri vétó és rendkívüli testületi ülés

2017.04.11. 11:39 varnai

Az MSZP zuglói alpolgármestere a saját polgármesterét megkerülve megállapodott a MUNDO telek új vevőjével, majd három Fideszes átszavazóval kisegítve megszavaztatta az önkormányzatnak gazdaságilag hátrányos és törvénytelen megállapodást. A polgármesteri vétó alkalmat ad, hogy ma újratárgyaljuk a megállapodást. Polgármesteri lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés mezsgyéjén.

 mundo-center.jpgA kép tényleg fantáziarajz - a pláza az egyetlen, mely a Bosnyák téri "városközpont" épületsorból megvalósul. Jobbról balra haladva:  a piacot senki nem fogja átépíteni, a tulajdonos főváros nem rendelkezik ilyen tervvel,  az önkormányzat épületére semmiféle terv és forrás sincs, sem semmiféle megállapodás a beruházóval, az előtte álló park megépítését sem vállalja a beruházó, ezzel szemben a erre a telekre újabb épületeket szán, leginkább lakásokat. Az MTK már nem tervezi, hogy sportcsarnokot épít a Lantos területére. Ja és a főváros kihátrált a "gyors" villamos tervből is. Blöff, blöff, blöff.

A hivatal Jogi és Törvényességi Osztálya az alpolgármesteri előterjesztés mellé törvényességi észrevételt tett, világosan kimondva, hogy az elfogadni kívánt megállapodás számos  pontja ellentétes az Államháztartási Törvénnyel valamint az önkormányzat hatályos vagyonrendeletével.

JOGI VÉLEMÉNY

Az előterjesztés mellékletét képező közérdekű fejlesztési és együttműködési megállapodás tervezetéhez az alábbi jogi észrevételt teszem:

1.)        A tervezet 1.1. pontja és II. cikk 2.1. (a) pontjában hivatkozott kompenzációs megállapodás 1.8. pontjában hivatkozott „Vitatott Kötbér Követelés” az adásvételi szerződés 2. módosítás 3.4. pontján is alapul, amely pontban kifejezetten rögzítették szerződő felek, hogy azon jogokat, igényeket nem érinti a 2. módosítás, amelyről azon szerződésben kifejezetten nem mondtak le. Az Önkormányzat erre a pontra alapítja 500 000 EUR mértékű kötbér igényét. Ezen követelés összegének – ellentételezés nélküli - csökkentése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdéssel ellentétes.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

2.)        A tervezet 2.1. (b) pontja arról szabályoz, hogy az Önkormányzat esedékessé vált, vagy még nem esedékes vélt vagy valós követeléséről lemond.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A hatályos vagyonrendelet nem teszi lehetővé, hogy követeléséről az Önkormányzat 100 %-ban lemondjon, pénzkövetelés késedelmi kamatának részleges elengedését teszi lehetővé.

3.)        A tervezet 4.1. pontjában szabályozza a késedelmi kötbér mértékét. A jelenleg hatályos szerződések szerint ennek mértéke 5000 EUR/nap, legfeljebb 500 000 EUR. A tervezetben szereplő napi mérték, valamint a felső határ ennél alacsonyabb.

A tervezetben szereplő, a késedelmi kötbér maximumára meghatározott másik lehetőség a felek közötti jogvita lehetőségét hordozza magában, mivel mindkét fél számára elfogadhatóan és pontosan nehezen lehet számszerűsíteni a MUNDO Közérdekű Beruházásaiból fennmaradó munkák értékét.

4.)        A tervezet 5.2. pont egyebek mellett földhasználati jog alapításáról rendelkezik.
A Ptk. 5:145. § (1) bekezdése értelmében „ha a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga nem ugyanazt a személyt illeti meg, az épület tulajdonosát az épület fennállásáig (tehát nem „határozatlan ideig”) (…) földhasználati jog illeti meg”. A tervezetben nincs olyan rendelkezés, amely szerint a MUNDO SCD a „Szomszédos Önkormányzati Telkeken” épületet emelne, ezért a földhasználati jogra való utalás nem feltétlenül állja meg a helyét. Abban az esetben, ha mégis helye van e jognak, úgy a következőkre kell figyelemmel lenni:

Az Nvt.13. § (13) bekezdése alapján " A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megállapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni."

5.)        A 6.2. pont rendelkezése aggályos, limitálja a MUNDO SCD kártérítési felelősségének összegét, az időszakot, így csak ezen időszaka alatt felmerült kárt lehetne érvényesíteni. Elállás esetére meghiúsulási kötbér szankciót javaslok bevezetni, valamint a kötbéren felüli teljes kár megtérítését, az új Ptk. szerinti szigorúbb kimentési formulával. A felelős vagyongazdálkodás biztosítása érdekében a tartalmát módosítani szükséges.

6.)        A 6.3. pont rendelkezik elővásárlási jog jövőbeni alapításáról. Az elővásárlási jog alapításról ebben a megállapodásban szükséges lenne rendelkezni az Önkormányzat érdekeinek védelme biztosítására.

Mindez nem hatotta meg az MSZP frakció hét képviselőjét,  a Fidesz három képviselőjét (Bihary Zoltán, Erdős Dóra, Tildy Balázs)  illetve a Jobbik képviselőjét, és a név szerinti szavazáson minimális többséggel de áterőltették a Megállapodást. Ezzel elkövették a Hűtlen kezelés bűncselekményének kísérletét.

  A vitában az MSZP alpolgármestere úgy érvelt, mintha a BAYER CFE képviselője lenne, a három Fideszes sem a Jobbikos Czeglédi János nem indokolta szavazatát. Az ő pálfordulása különösen érdekes, hisz a két héttel ezelőtti testületi ülésen még nem támogatta szó szerint ugyanennek a megállapodásnak a megkötését. Vajon ki és mivel győzhette meg?

A polgármester, ahogy ígérte vétóval élt. Végre egy bátor lépés, amely a kommunikációjában igen óvatosra sikeredett.

A  vétó korrektül taglalja, hogy miért volt káros az ideje korán kötött megállapodás. A majd három oldalas szövegből azonban egy dolog hiányzik, az hogy megállapodást a saját koalíciós partnere, politikai szövetségesei erőltették  át.

Számomra az sem túl korrekt politikailag, hogy a képviselő-testületet általában nevezi meg felelősként, nem téve különbséget a megállapodást elfogadó és ellenző képviselők között.

A polgármester két oldalon át sikerrel hallgatta el, hogy e cselekményt nem akárki követte el, hanem épp politikai szövetségese, az őt már nem egyszer hátba szúró zuglói MSZP. Ő ellenük kellett bevetni immár másodszor (a Városliget beépítését támogató, a Zrt-vel együttműködés aláírását a Fidesszel együtt áterőltető ügy volt a másik) , és az önkormányzatiságban igen ritka polgármesteri a vétót. 

Az általában lelkesen kommunikáló polgármester nem adott ki sajtóközleményt, nem írt a vétóról a Facebook oldalán, sőt a vétót követő  médiaszerepléseiben is elhallgatta a kínos ügyet. Megjegyzendő, e két vétó mellett még több száz milliós és vállalhatatlan személyi döntésben maradt el a polgármesteri vétó, amelyek jelentős gazdasági kárt okoztak a kerületnek. Folyik a lavírozás a lelkiismeret és a politikai túlélés keskeny mezsgyéjén.

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai ülésen ki hogy szavaz, visszakozik e bárki az előző döntéséből.

polgarmesteri_veto_20170331-1.jpg

polgarmesteri_veto_20170331-3.jpg

6 komment

Címkék: Bosnyák tér zuglói MSZP Mundo szerződés Jobbik Czeglédi János

"Az egyháznál még a KLIK is jobb!"

2017.04.05. 20:13 varnai

Kinézte magának Zugló egyik legjobb iskoláját a Magyarországon méltán közismert Konstantinápolyi  Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa.

Az általános iskolák nincsenek könnyű helyzetben, a KLIK kiéheztette őket az elmúlt három évben, és az abszurd törvényi szabályozás okán az egyházi fenntartásba menekülés anyagilag mentőövet jelenthet egy-egy nehezebb sorsú iskolának. Az iskola szellemiségének, ideológiájának megváltoztatása azonban borítékolható, a kiigénylő egyházak előbb-utóbb a saját világnézeti képükre formálják majd az iskolát - mi másért kérnék őket?

A Hermina úti (annó Május 1. út 9-15) suli sima, sőt nem túl jó hírű iskolából (én a '70-es években a szomszédvár Lisztbe jártam, ahol a fegyelmezés rendszeres tanári szófordulata volt, hogy "kicsapunk fiam, és járhatsz a 9-15-be!") küzdötte fel magát a kerület, sőt tán az ország egyik legerősebb kéttannyelvű iskolájává.

kettannyelvu_1431.jpg

Antik romok?  Így kell kinézni egy műemlék iskola homlokzatának egy országban amelyik jobban teljesít?

A Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  műemlék épületének lepusztult állapotát, évtizede romos homlokzatát, aládúcolt bejáratát, omlásveszély miatt  elkerített udvarát látva nehéz vitatni, hogy az elmúlt két évtizedben Zugló önkormányzata sem volt gondos gazdája az intézménynek.

A KLIK einstandja sem segített rajtuk, sem általában a zuglói iskolákon. Az elmúlt három évben zagyva parancsokon, fölösleges adminisztráción és bürokrácián kívül nem kaptak semmit a KLIK-től,  semmiféle tanítást segítő eszközt, számítógépet, projektort, széket, bármit, még a fénymásolópapírt is a szülők hurcolták be az iskolákba.

A tegnapi szülői fórum mindezt a keserűséget magában hordozta. A kéttannyelvű (nem felvételivel) válogatott, minimum középosztálybeli, öntudatos szülői közössége nem könnyen befolyásolható, fegyelmezhető csapat. Ők meglehetősen sokat áldoznak, tesznek bele a gyerekeik nevelésébe, fizetnek be az iskola alapítványába, jogosan érzik az iskolát a magukénak, az ő gyerekeiket ne nézze ki magának semmiféle egyház.

kettannyelvu_1430.jpg

Dr. Házlinger György az immár tankerületté átkeresztelt KLIK három év alatt negyedik vezetője

 Az egyik hozzászóló szülő szerint az egyháznál még a KLIK is jobb. A tréfát általános derültség követte. A Kormányhivatalt képviselő hölgy azon gondolatát is széleskörű szülői kuncogás követte, amikor kijelentette, hogy az iskolában nincs felvételi. A szájából viszont elhangzott egy burkolt fenyegetés is, miszerint nem tudni meddig maradhat az iskola körzet nélküli. Míg a suli önkormányzati fenntartásban volt a férőhelyek 70%-át zuglói gyerekeknek tartottuk fenn, volt is mindig pár száz "fiktív" lakcímkártya átjelentkezés a tavaszi felvételik előtt. Kétség kívül, a kerületben újraindult lakásépítési boom már most túljelentkezéseket,  férőhely hiányt teremtettek, minden zuglói iskolapadra helyben van szükség.

kettannyelvu_1422.jpg

"Magyarországon magyarul beszélünk!" - üzenték Athénnak a szülők

A hangulat meglehetősen parázs volt, különösen, amikor a Görög Önkormányzat elnökének azt sikerült mondania: hiába a bekiabálás, ők görögök, háromszázan tízezerrel is elbírtak. A leperzsázott szülők cserébe még szót sem akartak adni a Patriarchátus vezetőjének és felkérték, menten vonja vissza a az igényét.

Az egyházi vezető erre nem volt hajlandó, viszont görögből fordított beszédéből az sem derült ki, mit is tudnának többet adni, mi az a plusz amiért a sulinak megérné a fenntartóváltás. Nem tudom, javított volna-e a megítélésén, ha mondjuk kész renoválási tervvel érkezik.

Polgármesterünk a néphangulatot szokásához híven jól érzékelve legott ígéretet tett, hogy a képviselő-testület nem fog a szülői szavazással ellentétes döntést  hozni. Rajtam nem fog múlni, ( a 21-ből még két kerületi képviselő volt jelen) de mint az számos döntésből kitetszik, a polgármester közel sem ura a testületnek, sőt rendre leszavazza őt a saját frakciója nem ritkán összefogva a Fidesszel is, nagy bátorságra vall tehát a testület nevében nyilatkoznia.

Mivel a szülők 50%-nak plusz egy főnek támogatni kell a fenntartó váltást, ezért ez az egyházi próbálkozás esélytelen. Nem kétlem, keresnek maguknak másik, nehezebb sorsú iskolát.A magam részéről azt gondolom, Magyarországon van létjogosultsága az egyházi iskoláknak és senki sem vitatja a fasori evangélikusok, a piaristák, netán a pannonhalmiak magyar oktatásban betöltött kimagasló szerepét, de ezek az intézmények maguk nőttek fel, és nem úgy kezdték, hogy egy meglévő iskolába költöznek be afféle kakukk módra. Az Ortodox patriachátusnak  joga és lehetősége van iskolát alapítani, épületet építeni, tanári kart, diákokat toborozni, ahogy a zuglói Waldorf közösség is megtette. Hajrá!

43 komment · 5 trackback